от датата на отпускането
За месеците, когато по основния ТД Ви осигуряват върху 3000 - не. За целта всеки месец трябва да декларирате дохода по основния ТД пред работодателя по втория.
А ТЕЛКа от кога е? Да не е удържан данък преди решението?
Много ми е странно, че се опитвате да правите изводи и заключения без да сте зе запознали подробно със съответните закони. Тълкуват нещата едностранно и извадено от контекста.
Нямам повече какво да кажа по темата.
Хубава вечер!
Да да Ви посочи някой какви документи са допустими за отчитане на прихода, трябва поне някъде да са описани такива.  За съжаление такова място няма.
Вариантите са много:
1. Най-елементарното: при плащане по банков път - извлечението от банковата сметка е достатъчно. Като основание да превода е достатъчно да е посочена услугата.
2. При плащания в брой - с касов апарат също е елементарно и анонимно. Само дето св.професии не са длъжни да имат КА. Да, но не е забранено да издават касови бележки ок кочан.
3. Може да издават разписка, сметка, ... (справка - адвокати, нотариуси). Може да е протокол, може... може просто една таблица, в която да си отчита дневните приходи. Едва ли някой ще Ви спре да издавате и такива "анонимни" "фактури", каквито описвате.
След като няма посочен конкретен набор от документи, то няма и законово ограничение на избраните методи. Достатъчно е да отразяват всичките приходи поне по тримесечия.
А фактура се издава само ако я поискат.
Здравейте , съдружник съм във фирма на длъжност управител.Имам стаж 11год. и са ме осигурявали на минималната заплата.
И какъв би бил размерът на обезщетението от ТБ?
Благодаря
Ако това "на длъжност управител" означава, че са Ви осигурявали по договор за управление за всички осигурителни рискове, вкл. и за безработица, добре. Поне ще имате шанс да имате право на обезщетение за безработица.
Ако  сте се осигурявали като СОЛ, шансовете Ви се свеждат до нула. Поне за първите 12 месеца след започване на рабона по трудов договор. При осигуряване като СОЛ няма осигуровки за безработица.
Ако все пак имате или придобиете право на обезщетение, то (в най-добрия случай) ще е според стажа с осигуровки за безработица от 2002г.насам и ще е 60% от средния осиг.доход от последните 24 месеца. Когато в този период влизат дни без осигуряване за безработица, като база се взема минималната работна заплата.
1. Ако плащахте директно на доставчика, какво бихте платили? Предполагам, че не само данъчната основа.
2. Какво общо има плащането (паричния поток) с ползването на ДК?
Щом има подадена ОКД5, значи подлежи на самоосигуряване.  Нова, че в действителност не прави вноски като СОЛ, защото е осигурен на максимума по ТД, неозначава, че не е СОЛ.
Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД и регистрирането като безрабонен, би трябвало да има право на обезщетение.  Колкото по-кратък е срока между спирането на самоосигуряването и прекратяването на ТД, толкова по-голяма е вероятността от проверки и отказ.
Щом собственикът не упражнява дейност във фирмата си и не подлежи на задължително осигуряване, трябва да има право на обезщетение за безработица. Е, ако отговаря и на останалите условия, разбира се.
Друг въпрос е, че при действаща фирма трудно се доказва, че собственикът не върши нищо. Обикновено е достатъчно да няма подадена декларация за начало на самоосигуряване, но може да поискат и други доказателства.
1. Каква е дейността на двете фирми - еднородна, различна?
2. Какъв е общия облагаем оборот на двете фирми за последните 12 месеца - под 50000, над 50000?
Е, чакай да мине 09.01. :)
Щом се в болничен не отмятате "само здравно".
Попълвате т. 17 и 18 /ако не бъркам номерата/
Здравейте!
След промените не мога да отварям страницата на КиК инфо с ИЕ и Win7
Излиза ми това съобщение:

This page can't be displayed

•Make sure the web address http://www.kik-info.com is correct.
•Look for the page with your search engine.
•Refresh the page in a few minutes.
Прекъсването е временно. По-късно може да има възобновяване
Прекратяването е окончателно (колко да е окончателно :))  - при закриване на фирма, която напускане на съдружника.... След "Прекратяване"  системата не приема "възобновяване" с това ЕГН+ ЕИК
Снощи не съм разбрала добре въпроса:
Решението е за разпределяне на 18000 общо, като всеки получава по 9000 в брой?
или
Две решения по 9000 (общо 18000), от които всеки съдружник получава 9000 в брой общо?
Първото си е нарушение отвсякъде. Второто поне до скоро не беше
Сметка за изплатени суми?
До преди последните промеви на Закова за ограничаване плащанията в брой това беше мадома практика. След промените.... не мога да се обвържа с конкретен отговор

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26095.0
Не беше ли по-лесно да погледнете в закона (ЗМДТ)?
Може да е променено, а може и да не е. Някъде през май 2019 придобих един имот и нотариусът ме предупреди да го регистрирам. Вярно, че става въпрос за дълбоката провинция и може да не е знаел...
При стандартен годишен отпуск от 20 работни дни за периода от 15.04. - 31.12. Ви се полагат 13 или 14 дни.
За времето на борсата не се полага отпуск, ако това Ви интетесуваше.