Опитай с друг браузер. При мен с ИЕ не става, а с Мозилата - става
А ако сумата за получаване е 471,75 ( след намаляване на разходите за дейността), т.е. 510 бруто дължат ли се осигурителни вноски или те ще са дължими само ако е 510 е чистата сума за получаване?
Както  marpan_64 правилно е допълнила: зависи дали са осигурени на друго основание през съответния месец.

Не, щом не е собственик/съдружник като ФЛ
Не.
Освен ако е в отпуск по някой от другите договори. И то само по време на отпуска
Аз предпочитам варианта "да изчака да започне прихода и тогава в 12 месечния период естествено да се включат тези фактури". Още повече, ако става въпрос за някакво мижаво ДДС
Може, ако уведомлението е прието преди началото на работния ден на този работник. Работникът не трябва /не, че не може ;)/ да започне работа преди да му е връчена справката. При проверка от ИТ проверяват И часа, посочен в справката.
Абе не е само до субектите,  а и до проверяващите. Една госпожа ме въртя три дена защото съм нямала "черно на бяло" една електронна фактура. Е, получи си я. Писна  ми и я разпечатах. Добре, че се научиха да не търсят подпис и печат.
Така че вече не се плаша по съществото, а по детайлите
При тези суми само декларации по чл.55 от ЗДДФЛ. За сроковете - вижте закона.
1. Кой управлява фирмата?
2. Съдружникът, който е на ТД, само това, за което е договора му ли ще върши? И само в работно време ли?
3. Кой и в качеството си на какъв ще подпише ТД от страната на работодателя?
12- те месеца са общо, сумарно. Ако прекъсванията са под 6 месеца сумарно през последните 18, ще имат право на обезщетение.
Времето на платената борса е без осигуровки за безработица и не влиза в 12- те месеца. Счита се за стаж само при пенсиониране.
При такава сезонна работа можете да се възползвате и от прекъсване-възобновяване на вече отпуснато обезщетение. Евентуално. Чл.54д от КСО.
Колкото и да се противя, и аз почнах да се провеждам в ред :) и започнаха да изникват едни елементарни въпросчета, които ме объркаха:
Какъв срок за съхранение на ЛД на работниците посочвате?
Според изискването за съхраняване на ведомостите за заплати, би трябвало данните име, ЕГН, доход ... да са за срок от 50 години. За другите (лична карта, адрес...) коректно ли е да се пише "до срока на валидност" или 10 г. за ЛК, и т.н. Въобще - тези срокове за съхранение в месеци и години ли трябва да са или с по-разтегливо понятие, като "до прекратяване на ТД"?
Какво да правя с данните за децата и съпрузите на работниците, които са вписани в молбите за детски (когато се плащаха чрез работодателя), в декларациите по ЗЗО (когато удържахме от заплатите за неосигурените членове на семейството)? Тези ЛД не подлежат на обработка, но не мисля, че декларациите подлежат на унищожаване, въпреки че голяма част от тях са минали през проверка от НОИ.
Какво правим с онези ЛД на отдавна напуснали работници, за които нямам съгласие за предоставяне, съхранение и обработка на ЛД? И как да трия ненужните данни от ТД, пазени на хартиен носител? Има ли смисъл? Трябва ли?

И последно (за сега) имам период, през който в ТД беше вписано ЕГН на управителя. Питам: какво ми гарантира, че работника ще пази тези ЛД на управителя? И защо КТ ме задължава да предоставям мой ЛД на друго ФЛ, което не е администратор на ЛД?
Може и да може. Опитайте с КЕП на лицето. Глоба за ОКД5 няма да има, защото е минала давността. По-сериозни проблеми ще има с Д1, Д6 и с ГДД за 2016 и 2017.

Колкото до максималния осиг.доход - "следенето" трябва да е при СОЛа, а не при ДУКа.
Вече трябват не 9 от 15, а 12 от 18.
Дали обезщетението ще е минимално или според дохода, зависи от начина на прекратяване на трудовия договор. Подробности - КСО, чл.54б
За "пълна борса" трябва да Ви освободят по инициатива на работодателя, а не по Ваше желание (предизвестие от Ваша страна),  Ваше съгласие (взаимно съгласие или чл.331) или Ваше виновно поведение (дисциплинарно).
При Вас най-добрите възможности са: поради намаляване обема на работа или съкращаване на щата (ако има такива обстоятелства и работодателят е готов да плати съответните обезщетения) и чл.71 (ако има предвиден срок на предизвестие и той не е изтекъл)

ПП Напомням, че докато сте на борсата нямате осигуровки за болнични и майчинството.
Защо се колебаете?  В указанията е записано "04 - ТД по чл. 68, ал.1, т. 3"
Срок няма
Соред това, какво върши в това ЕООД - по ДУ, като СОЛ или ДУ+СОЛ. Ако ЕООДто не работи - не се осигурява.
Сега не е задължително. При годишното изравняване - вероятно ще дължи
Тъй като продължавам да мисля, че всичко се прави само и само да се збегнат глобите, бих обърнала въпроса отзад напред: Има ли някой някаква представа какво ще се изисква от КЗЛ при една проверка? Какво ще гледат - документите или действията? На какво най-много ще държат? Нямам написани правила, списъци, регистри и т.н. на ЛД, но това не означава че позволявал изтичане на ЛД.
Знам, че няма да гледат дали са измити прозорците на офиса, но въпреки това периодично ги почиствам.

Добре ще е, ако може с общи усилия да формираме един  минимален пакет от документи с някакво примерно съдържание.
Това за 12-те месеца ще Ви е необходимо, ако прекратят договора след 19.06.2018. Тогава вече няма да имате право на остатъка от старото обезщетение, а ще Ви бъде определено ново. За съжаление ще е само 4 месеца по 9 лв за работен ден. Няма значение нито как е прекратен ТД, нито на колко са Ви осигурявали. И следват нови три години, през който няма да имате право на "пълна борса".
И отчети за 2015, подадени в края на м.06.2016 все още "се обработват", ако от това ти е по-леко :)
Обяснение: никой не ги обработва. Причини: лоша организация, може би.