:question:
Нямате
Защо толкова категорично?
Най-вероятно има право на обезщетение за безработица, но по добре да не се възползва от него.
Не виждам проблем. Не ползвате ДК, не намалявате печалбата, вземате си парите от работниците....
Евентуално ако решат, че е социален разход....
Каква е процедурата ако ИТ не даде разрешение за съкращаване на лицето?
За съжаление КТ не дава право на работодателя да прекрати ТД с работник без да има някое от основанията на чл. 328 или 330. Работникът може да отправи предизвестие за прекратяване на ТД без да посочна причини, но работодателят не може. Особено неприятно е когато има основание по чл. 328, но лицето е под закрилата на чл. 333 и ИТ не даде разрешение. Единственият изход в случая е да убедите лицето да се съгласи на чл. 320/1/1, чл. 326 или чл. 331. Без негово съгласие нищо не става. Ще си го държите докато той не напусне или не направи дисциплинарно нарушение.
А обясниха ли ти защо не се полагат? Да не си се разписала под някоя "молба" за отпуск и да си "ползвала" дните без да знаеш?
Принципно времето в болничен се зачита за стаж и не намалява полагащия се отпуск.
Щом е постигнато взаимно съгласие, няма проблем ТД да се прекрати на това основание, въпреки започналото предизвестие.
Ако ТД се прекрати по взаимно съгласие страните не дължат обезщетение по чл. 220/2
Ако  ТД се прекратява по взаимно съгласие, то основанието на заповедта трябва да е чл. 325, ал.1, т.1. 
Предизвестието не е отработено цялото. Страната, по чиято инициатива не е спазено предизветието, дължи обезщетение.

Основанието за прекратяване е неправилно. Не може хем чл.326, хем взаимно съгласие. Или едното, или другото.
За ДДСто- може.
За разхода - щом е от 2015 може да се наложи да правите корекции на отчетите и т.н.
Вече имаше такава тема.
Трябва да си начислите ДДС с протокол
Запорът върху дяловете с нищо не ограничава дейността на ЕООДто и задълженията на управителя. Ограничението е само при продажбата на дяловете. Подписването и обявяването на ГФО нямат общо със запора
Нулева декларация 55 не се подава
Според мен щом плащат по програмата, единственото правило е "защото било в съответствие с програмата". Добре е все пак да се уверите, че такова  изискване наистина съществува /официално, черно на бяло/.
Подавайки ОКД за начало на дейност в дружеството те всъщност декларират, че упражняват дейност като съдружници.

Само да допълня: "упражняват дейност като съдружници" не означава само управленска дейност, а всякаква друга дейност в това ООД която не е забранена от закона, естествно
[...след преназначаването мога ли да допълня още четири месеца срок на изпитване?
Да

А според мен е "Не"
Къде е истината?
Трябва да прекратите ТД по чл. 68/1/1 и да сключите нов за заместване. Със съответните уведомления. Щом вече е била на същата длъжност със срок на изпитване, позече нямате право да я изпитване. Нищо, че сте я изпитали само 2 месеца. Назначаването на нов ТД означава, че сте доволни от работата й.
И аз не разбрах защо не могат да и прекратят трудовия договор преди да е показала нов сключен?!Говорих с тяхното ТРЗ...не можело!Поисках поне заповед да ми представят,но и това не можело.Най-рано на 21,09 можело да ми представят заповедта.

Да им имам ТРЗ-то :) Поне да обясни защо. Да се оправдае с вътрешни разпоредби или нещо друго. Ами ако човекът просто иска да напусне и да се отдаде на живот? Как ще го спрат?

Щом имате уверението, че онзи ТД ще бъде прекратен, сключете си основен ТД, но не допускайте работникът да постъпи на работа преди да е показал заповедта за прекратяване на стария ТД.
Добре е все пак и самото подписване на договора при Вас да е след издадена заповед от стария работодател, но не е задължително.
Ако нещо се обърка и не освободят човека, спокойно можете да заличите уведомлението.
Щом основния ТД ще е прекратен СЧИТАНО от 29.09., а при Вас ще постъпи на 29.09 - сключвате основен /първи/ трудов договор.  Можете да сключите ТД днес и да го регистрирате в тридневен срок, а работникът да постъпи на работа след прекратяване на другия ТД. Датата на постъпване на работа се документира писмено с подписи.
Докато титулярът е на работа, новият работник не може да е назначен по чл. 68,1, т.3. Можете да го назначите например по чл. 68, ал.1, т.2 до завършване на определена работа /обучение, запознаване с дейността или както го формулирате/
Защо е нужно показването на нов договор за да се прекрати сегашния? Сегашният срочен ли е? Във вашия случай няма основание за прилагане на чл. 327 т.7, тъй като при Вас няма да е на безсрочен ТД.
Каква е играта с огъня ли? Елементарна. И елементарна за хващане при проверка.
Има непълнно работно време и график за работа. Ако работи само по това време - ОК. Ако го хванат да работи извън графика - не е добре. Дори хич не е добре.
Ако променят графика пост фактум всеки месец, или всяка седмица - ще е ОК, ако не ги проверяват. Знаете, че при проверка дават на работниците едни анкетни карти, които и аз, дето съставям и плащам заплатите, трудно бих попълнила с точни данни. Особено, ако информацията, която трябва да се попълва се мени всеки ден. При първото несъответствие пак става проблем.
От доста години се занимавам със строителство и не мога да си представя общ работник за 3 дни месечно по 4 часа. Или да работи по ПРЕДВАРИТЕЛЕН график. Ами ако има дъждовни дни и общата работа се отложи?
Пък и проверките в строителството са почти ежедневие.
Мая, писах ти нещо на лични. Прочети го!
И не си играй с огъня с СИРВ за общ работник в строителството.
Строителството сезонна работа ли е?

Старите майстори са работили от Гергьовден до Димитровден. Та значи е сезонна. Само дето сезона на морето е от Димитровден до Гергьовден :)

ПП Не смятам, че чл. 114 е най-подходящ за общ работник в строителството, нито че дейността е сезонна.
ТД по чл.114 отдавна е за ОПРЕДЕЛЕНИ дни в месеца, а не за 5 дни.
Задължително се посочват дните и работното време.