Нали изпълнителят по ГД е СОЛ?
 Защо тогава начислявате/удържате осигуровки и данък? Защо въобще съставяте СИС?

Самото лице си внася данъка и осигуpовките с ГДД и таблици 1 и 2
Нищо не отмятате на започвам/възобновявам/спирам... дейност.
Отмятате само полето за ОЗМ и посочвате датата.
Ако става въпрос за онези платна 100/50 см  - всяко едно от тях е на стойност, значително по-ниска от прага на същественост за ДМА и за това не се отчита амортизация, а изхабяване.
На времето имаше едни норми и в тях пишеше нещо за кратността на употреба на металните платна... Само дето тези норми отдавна не са задължителни, пък и вече доста трудно се намират. В новите подобни норми /разпространявани от СЕК и някои други издателства/ почти не се среща кофраж с метални платна. Доколкото съм наясно би трябвало технически компетентното лице във фирмата /управител, технически ръководител, технолог.../ да определи кратността на употреба /например 20- 30 пъти/ и при всяка употреба да намалявате стойността с определената част. На практика не всички платна се ползват еднакъв брой пъти и трудно се отчита кое точно колко пъти е употребено, а освен това някои платна се повреждат непоправимо и трябва да се бракуват. Аз практикувам /практикувах :)/ следното: завеждам платната в подсметка към сметка Материали и при годишната инвентаризация заедно с техническия определяме степен на изхабеност. После изписвам съответната част от стойността.  От 6-7 години сме бракували всички метални платна и сме ги предали на вторични суровини.
А защо не? Никъде няма изискване за всички работници да се попълва еднакъв код в т.12 на Д1.
много дълго изчаква обработката ,а това почти винаги е свързано с отхвърляне :blink:
Е, не винаги :) Последните два пъти чаках по около 24 часа :)
Щом плащането е през 12.2015, то Д1 и Д6 са до 25.01.2016. В Д6 като дата на начисляване/плащане посочвате 31.12.2015 /ако не си излиза автоматично/
Предполагам, че става въпрос за ГД с осигуровки, нали?
Само за инфо - пози човек все пак имал ли е регистриран ТД? Щото ако ще правите услуга някому, да не излезе мечешка....
След като вече имате основен ТД, то този трябва да се сключи като допълнителен при същия или друг работодател. Ако искате можете да добавите 'във връзка с чл.114, във връзка с чл. 68', та даже и във връзка с чл.70. И след като този ТД се явява допълнителен, не се попълва трудова книжка, а само УП.
Колкото до отпуска - ще имате само 4 дни трудов стаж и няма да имате право на обезщетение
Как да ги преместим в "джоба"?
Ами ей така /показвам с жест, който не виждате :-) / - цялата годишна печалба, която вече е обложена с данък, не се прехвърля като неразпределена печалба, а по сметката /счетоводната, не банковата/ на собственика и според разчетите се "плаща" на ФЛ с парите от касата.
Питах я,смотолеви нещо и не ми даде никакви стари документи да разгледам.
Благодаря ви още веднъж!
Обърнете й внимание на това:
може би в "касата" са оставени едни пари, които са обложени с данък през миналите години, но не са "преместени" в джоба на ФЛ - ЗП, където им е мястото
Може би:
При майката дебит съучастия / кредит стоки
При дъщерята  дебит стоки/ кредит капитал
В случая няма чудодейно или елегантно решение, поне според мен. Както каза пишещия преди мен колега(или колежка) единствения начин тези пари да се включат в данъчната декларация, да се обложат както си му е редът и да се "придобият" реално. И с уговорката, че приказваме най-вероятно да подозираме за какви бакии става дума в действителност. Споменават се и ДДС-та...
Най-умния вариант в тази ситуация е да си намерите действително компетентен счетоводител, да си му разкажете откровено всичко и човека вече да мисли какво може да се направи в тази ситуация... С форумни консултации и преразкази няма да се реши нищо...

Не съм казвала нищо подобно.  :smile1:
В ГДД не се включват "тези пари", а облагаемите доходи, евентуално приходи и разходи. Предполагам, че ЗП е получил някаква субсидия или финансиране, което е разделил с близки и познати и сега се чуди какво да прави. Или може би в "касата" са оставени едни пари, които са обложени с данък през миналите години, но не са "преместени" в джоба на ФЛ - ЗП.
Точен отговор търсете от счетоводителката, след като и представите цялата информация..
Не остава нищо друго, освен Вашият свекър да подаде ГДД, да изчисли какъв данък дължи, да го внесе и да си "вземе" обложената вече печалба. Накарайте счетоводителката да Ви даде точна информация за какви пари става дума и как би изглеждала ГДД..
Пък щом има такава демокрация при харченето, може да потърсите съпричастност и при плащането на данъка. Ей така - между тях си.
ЗП - ФЛ, пък има съдружник? Я пак...
И каква е тази печалба на ФЛ, дето се разпределя на три?
Според мен - не може. Трудовият договор се сключва именно за извършване на определената работа и се прекратява с приключването й, което обикновено се установява с констативен протокол, акт или нещо подобно.
:good:  :good:
Прекратявате единия ТД със свършване на работата или по взаимно съгласие и сключвате друг за другата работа. Или безсрочен за работа на обектИТЕ на фирмата.
Тогава и двамата подават ГДД за по 1/2 от дохода.
Обърнете внимание каква сума се вписва. По спомен - разликата между прихода от продажбата и от цената на придобиване.
Може да си остане по ДУ.
Може да прекрати ДУ с решение на Общото събрание и да започне да се осигурява като СОЛ. Ако продължава дейността си във фирмата. Прекратяването на ДУ се обявява в ТР, само ако преди това е обявено сключването му. В НАП се обявява чрез последен ден в осигуряване в Д1.

Всъщност горните варианти могат да се приложат независимо от пенсионирането.
Интересно ми е какво става, ако работника не декларира сугласие за удръжката? Или декларира несъгласие?

По-добре горната декларация да спре до "децата ми .... на възраст до 18 г. са на моя издръжка".
Възстановявате ня работника цулата сума на надвнесения данък /200, 220 или колкото е/. Не само колкото му е данъка за м.12. После си приспадате сумата от общия дължим данък за внасяте за фирмата като цяло за м. 12 и следвящите месеци до исчерпването.