И един ден в годитата да е имал действащ ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност, за годината има право на пълния размер на данъчното облекчение.
Въпросът ми е дали не сме допуснали грешка тъй като договора е сключен за 2 месеца,но всъщност работата е свършена още през м.11. и ние изплащаме еднократно сумата по гражданския договор
Не виждам никаква грешка. Работил е един месец, свършил е работата, Вие сте я приели с протокол от съответната дата, платили сте и кой от къде е.
Без тях, естествено. Нали вписвате зачетения трудов стаж.
Дните неплатен без стаж се вписват на последните страници на ТК като период от-до
Значи майката ще получи фактурата. Така ли? И във фактурата ще пише, че Вие подавате Д1 вместо нея? Ако е така, по моето скромно мнение, не може да де твърди, че майката упражнява дейност.
Ако майката сама си подава Д1 и си носи болничните в НОИ, това дейност ли е?
Аз не можах да разбера защо hrisy79 не иска да даде КБ, ако плащането е под 10000 лв, че трябва да се правят тези врътки?


Защото няма касов апарат и не е нужно да има.
Не е задължен да отчита плащанията в брой с КА.
Все пак ще  отида да ги внеса в банката  и ще ги изтегля.

Ако са под 10000 лв, няма смисъл.
Ако са над 10000 лв, пак ще сте в нарушение, а от банката ще искат доказване на произход.

В края на краищата решението и отговорността са си Ваши.
 няма основание за издаване на фактура.
Тогава няма основание и за КИ. Анулирате. И си приберете оригинала, ако сте го дали някому
 
Само сумата да не е 10 000 и над 10 000.00 лв
:good:
Няма значение, че във фактурата е посочено по банков път. Приемате сумата в брой и издавате документ, какъвто обикновено издавате при плащане в брой (напр. касова бележка от кочан)
При ЕТ не ползвам 121 и 122. Това, което е в 123 в края на годината (след год.приключване) го пращам в разчет със собственика.
Коригитйте
Ще я приемат
Ще стане по електронен път
Не помня някъдеда има изискване да се посочи по чия инициатива е прекратяването по чл.71/1. Но няма и забрана :)
Тъй като при определяне обезщетението за безработица има значение по чия инициатива е прекратен ТД, повече от желателно е да се направи такъв запис!
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Чл. 40, ал. 4
 За времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж." Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

Вярно, КСО е с по-голяма тежест от наредбата, но изискването си е изискване :)
За периодът на втори трудов договор не трябва да го вписвам в трудова книжка ? да
УП-2 за двата периода отделно ли трябва да издам? - не за "двата периода", а за всеки ТД по отделно. За основния, ако е бил на пълно работно време, може да не издавате УП2 и УП3
УП-3 трябва ли? - за допълнителния ТД - да. За основния - ако осигурителния стаж не е равен на трудовия.
УП-1 аз ли изготвям или то отпадна? - УП1 не се ли изготвя от този, който събира, описва и подава документите?
Кога трябва да прекратя трудовия му договор при нас и по кой член от КТ? - прекратявате ТД когато му дойде времето и на основание според случая. Няма изискване за задължително прекратяване на ТД преди, по време или след пенсионирането.
Осигуровките за тези дни се начисляват на тези 70% или на 100% от трудовото възнаграждение?
Или върху нещо между 70% и 100% :)

Точното: Върху 70%, но за месеца осигурителния доход за отработените дни + трите дни болничен от работодателя не трябва да е под МОД за тези дни.

Не се приспада ДДФЛ - не се облага само обезщетението.

 след третият ден, остава само здравни 4,8% върху МОД - не върху МОД, а върху МОД за СОЛ (610 лв през 2020 и 650 догодина)
няма 3 дни от работодател , защото няма прекъсване.
Осигуряването не е едно и също. ЕТ прави годишно изравняване според финансовия резултат!
Не случайно съм написала, че "минималното осигуряване" е едно и също :)
От друга страна финансовия резултат също е разтеглива величина. Дай боже всекиму тя да е голяма. Но може да е малка, нулева или отрицателна. Та осигуряването да си остане минимално :)

ПП Въпросът е зададен от човек, който е учил счетоводство.  Би трябвало да знае поне какво и къде да чете. Дадох му и насоки. Останалото - извън форума и срещу заплащане.
от ЕТ ме отказоха тотално,данъчните щели да ми гостуват ежедневно
"Гостуването" на данъчните не зависи от това, дали сте ЕТ, ООД, дали сте по ДДС или не. Повече зависи от дейността и местоположението на обекта.

Във Вашия случай може ЕТ да е по-изгодно (колкото и да не обичам ЕТ-тата). Вижте дали дейността подлежи на патент (ЗМДТ). Ако подлежи - какъв е размера на патента във Вашата община.
Преценете какъв ще е оборота Ви, колко ще са разходите, каква ще е очакваната печалба и дали корпоративния данък е повече от патента.
Минималното осигуряване при ЕТ и собственик на (Е)ООД е едно и също. Прочетете КСО, чл.4 и чл.6.
Всичко е въпрос на сметки.
Успех!
другия /основния/ работодател
какво от това, че  е в неплатен отпуск
В молбата за отпуск и в заповедта не са посочени периодите с трудов и без трудов стаж.
Правилно. Не е необходимо нито в молбата, нито в заповедта да се отделят периодите.
В трудовата книжка  стажа е посочен като период без трудов стаж
Целият период на неплатения (грешно. Може би) или само този, който не се зачита за стаж (правилно)?
Мога ли в УП3 да го впиша, а в УП2 да го отразя на база МРЗ за ктраната?
Вписвате тази част от неплатения, която е зачетена за стаж - 30 р.д. от 1995 (ако до м.8.1995 не е имал друг неплатен) и 30р.д. за 1996.
Обърнете внимание,  че не става въпрос за 30 дни, а за 30 работни дни.