Да, ако лицето е в неплатен отпуск над 30 работни дни за годината и освен това е здравноосигурено на друго основание /например друг трудов договор/.
Само ако едновременно са изпълнени и двете условия - осигурен на друго основание и след 30-ия р.д. неплатен за годината.
Когато е осигурен на друго основание и са дните до 30 р.д. не се знасят здравни, но се подава Д1 само с дните в осигуряване.
Може с този ПИК.
Ако скоро сте се регистрирали като св.професия, изчакайте 3-4 дни за да се активират нещата. Ако и тогава не стане, проверете обхвата на ползвания ПИК.
Е искам да се води като постъпвания в касата. И да редовно искам да ги тегля, нали трябва и брой за купуване на стока. А елементарното е, че искам да си тегля парите като печалба, да си купувам лични неща.

Скрито разпределение на печалбата означава точно това - да си тегля парите като печалба, да си купувам лични неща.
За да си "теглите парите като печалба" преди това трябва да сте платили данък върху печалбата и 5% данък върху дивидентите.

искам да се води като постъпвания в касата. ... нали трябва и брой за купуване на стока - ето това може да се оформи като служебен аванс. И всеки път трябва да правите отчет на този служебен аванс.
Ако го правите редовно е малко подозрително.
В единични случаи може да се заведе като служебен аванс и после отчитате какво сте купили с този аванс.
Ами не е вярно написаното!
През 2018г ми изплатиха остатък по първоначално определен период от 2015г след прекъсване на периода 1г 1м 27дни.

Чувала съм и за други такива случаи. Нямам обяснение защо е направено. В Кодекса за социално осигуряване много ясно е записано, че имате право на остатъка от предходното обезщетение  когато прекъсването е под 12 месеца.
Точният текст от ЗДДФЛ е:
чл. 53 (7) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път

След като не сте били СОЛ по смисъла на КСО, не виждам основание за задължително подаване на ГДД по електронен път
Всичките дължими за годината осигуровки
Здравейте,
Подадох дан.декларация по чл.50 на харт.носител по пощата, но днес получих обаждане от НАП, че е трябвало да подам декларацията с ПИК. През 2019г. имам доходи от трудовоотношение и доход от наем, НО през 2019г. ликвидирах/заличих фирмата си -ЕООД. Служителката от НАП ми каза, че щом съм имала фирма - декларацията се подава с ПИК в срок до 30.06.20г. Права ли е служителката от НАП?

Служителката е и права и неправа.
Ако през 2019 сте били СОЛ дари за кратък период, е трябвало да подадете ГДД по електронен път (с ПИК или КЕП). Ако не сте били СОЛ, може и на хартиен носител.
След като не сте ЕТ или ЗП, избрал облагане като ЕТ, то срокът за подаване на ГДД е 30.04.2020, а не 30.06.2020.
Сигурно може.
Документи: вероятно медицинско свидетелство или ТЕЛК решение. Поне с такива се доказват здравословни проблеми, възпрепятстващи изпълнението на определени трудови задължения
 :good:
То е написано в прав текст в долната част на стр.5
С тебе ли спорихме по този въпроси преди няколко теми? :)))

Много помниш :)

СОЛ, като съдружник в търговско дружество спада ли към тях?

Не, не спада. Доходите му като СОЛ -съдружник в търговско дружество се декларират в прил . 1 . Там се приспадат и осигуровките му.
Освен ако притежава под 5% от капитала на дружеството.

Е, ако няма доходи от това, за което се самоосигурява, приспаднете осигуровките от там, където може.
https://www.nap.bg/document?id=19966

В това становище на НАП е обяснено подробно
не са му удържани от възложителя
Тока и трябва. Нали е СОЛ.

На ред 7 в прил.3 вписва всичките осиг.вноски, които е внесъл през годината ако е СОЛ -свободна професия, занаятчия, ЗП/. Ако е СОЛ на друго основание, попълва тези осигуровки в приложението, където са доходите му на тази друга дейност.
Дохода от ГД, след приспадане на НПР, се посочва в колона 5 на таблици 1 и 2.
В колона 4 за месеците 10,11,12 - по 280 лв. всеки месец. :good:

Този облагаем доход от 4800 трябва да деля на 12 и да попълня по 400 лв. за месеците 10,11,12 :good:
Часовете нямат значение за правото (и на 4 часа сте осигурени за безработица)
Ако заплатата е намалена, то и обезщетинието ще е по-малко. (Изчислението е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад)
Щом е било СОЛ през чост от годината, попълва таблиците само за тази част.
Осиг.доход по ТД също влиза в таблиците за месеците, за които попълвате.
Ако нещо е в повече или грешно, влезте в таблиците и коригирайне или изтрийте ненужното
Питате за таблици 1 и 2, така ли?
Ако през цялата година не е бил СОЛ по смисъла на КСО или безработен, който сам си е внасял здравни осигуровки, нямате основание за попълване.
Не се удържат осигуровки. По тазе причина не се подават Д1 и Д6.
Ва ТЕЛКа и данъка: прочетете внимателно СИС. Има място за отметка.