Хем "служител", хем "външен за компанията" и без договорни отношения.... Хм...
Спретнете един ГД за посредническа или консулнантска дейност.

Ако се осигурява само като СОЛ, то тогава ще може ли да извършва някоя от изброените от вас дейности /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ освен управлението?

Може всичките. Щом няма ДУ и управлението може да се извършва като СОЛ. Изобщо - това е най-икономичния вариант за осигуряване. Особено ако не чакате висока пенсия или майчинство.
Без ДУ осигуряването е само СОЛ върху 420 лв. При наличие на ДУ - осигуряването по този договор е върху 995 лв, ако правилно сте отчел МОД за управител по съответната дейност. Ако има ДУ и вие вършите нещо друго, освен управлението /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ тогава осигуряването ще е по ДУ + СОЛ или върху 995+420 лв.
Както виждате, разликата е голяма. Вижте в устава или дружествения договор, където е посочен управителя дали не пише нещо за възнаграждение. Ако не пише и никъде не се споменава ДУ - минавате само на СОЛ.
Не отговорихте на въпроса : Този управител има ли договор за управление или не?" Това е важно за определяне начина на осигуряване.
Ако за регистрацията на фирмата сте ползвали услугите на адвокат, много е вероятно да са Ви насамарили и с ДУ...
И този управител има ли договор за управление или не

Колкото до това: "минималната работна заплата за самоосигуряващите се лица" - няма да коментирам. Личи, че още нямате счетоводител. Добре е да побързате.
Обезщетението по чл.222, ал.1 е една заплата. Няма значение, че предходния месец имате болнични.
Регистрацията в агенцията по заетостта е в 7 дневен срок от прекратяване на трудовия договор. Регистрацията в НОИ - до три месеца след прекратяване на ТД и е добре да стане след плащането на обезщетението по чл. 222/1
Абсолютно не съм съгласна с двата отговора. Щом работното място е цялата страна, няма начин лицата да работят в друго населено място извън мястото на постоянната си месторабота. Поне не и на територията на страната :-)  Това, че не работят в населеното място по постоянното си местоживеене, също не е повод за плащане на командировъчни.
Имате две възможности - 1. Ако промените местоработата в ТД с фиксиране на едно населено място, на всеки друг обект извън това място, може да плащате командировъчни. 2. Да оставите местоработата в цялата страна и да отчитате разходите за транспорт и хотел като разходи за дейността /внимавайте да не се тълкуват като социални разходи!/, а за храната - увеличавате заплатите. Е, вторият вариант ще излезе по-скъпо :-)
20*2=40/8=5
защо ли се получават 3 дни?
А защо 20?
Имаме един непълен месец.
Благодаря ви, ами двоумя се, тъй като при два часов работен ден осигурителния и трудовия не са равни?
А защо трудовия и осигурителния стаж при двучасов работен ден да не са равни?
да така е ...грешката емоя имах предвид 325
Е, щом е така :)
При чл. 325, ал.1, т. 4 може да се ползва борса според стажа и дохода. Естетсвено, ако лицето въобще има право на обезщетение и ако последните три години не е получавал такова.
Не. Няма какво да впишете в нея.
Подава се само Д55 за данъка и справка по чл.73. Когато им дойде времето, разбира се :-)
Титулярът може да напусне и без да се явява на работа. Стига да е по негово желание. Защо е нужно да се актуализира заплатата? При напускане по желание на работника дължите обезщетение само за неползвания отпуск. То се изчислява според дохода от последния месец с отработени 10 дни, но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ.
Колкото до превръщането на ТД на заместника в безсрочен - мисля че имаше отделен член в КТ. За съжаление в момента не мога да проверя.
Отговорите на всичките Ви въпроси се съдържат в ЗДДФЛ, както и в указанията към Д55 и ГДД.
Вижте промените в Наредба Н8. От тази година не се подава Д1 за СОЛ, който е осигурен другаде на максимума.
Правилно мислиш  :wink1:
Из указанията към Д1:
1. Код корекция:....
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
Да, ако декември е с 20 работни дни. А не е ли с 21?
Ако са регистрирани по ЗДДС и ако са ползвали данъчен кредит при придобиването - да.