На пазарен принцип: колко е готов да плати купувачът и срещу колко сте готови да продадете.
Е да, де, но една г-жа от НАП казва, че в системата им така нямало деклариран данък за м 12 2013г. и иска да се пусне Д6 за него. :blink:
А помните ли от кога влезе  в сила новото правило за деклариране на данъка? И дали имаше нещо "преходно"  за данъка от последния декември?
За съжаление нямам възможност да проверя.
 
Да разбирам ли тогава, че по чл.71 могат да ме усвобадят без разрешение от инспекцията

Да.
И по чл. 325, ал.1, т.3, 4, 5 (при срочни договори и при заместване) и по всички други начини, неупоменати в чл. 333. Стига да има основание, разбира се.
Здравейте, детето ми навършва две години и искам да напусна настоящата си месторабота, за да започна на друга. Искам да попитам дали и на новата месторабота съм защитена от уволнение?
Зависи от вида на трудовия договор и от начина на прекратяването му. Защитена сте само при прекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6.  И защитата Ви не е абсолютна - достатъчно е Инспекцията по труда да даде разрешение.
Това е в сила на всяко едно работно място - и на сегашното, и на бъдещето.

чл. 328
Скрит текст :

чл. 330
Скрит текст :
Имам болничен - третия за бременност и раждане,който е до 06.01.2017 вкл.
Исках да го подам,..
Сроковете за подаване на болничните са свързани с датата на представяне. Крайната дата няма значение. Е, само за прил.15. :) Попълвате си го по сегашния /непроменен/ календар


 ако се реши и 2 да се почива или др.размествания.После корекции на Д1,Д6 и...знаете.....  :no:
Нали Д1 за януари ще подавате чак през м.02.2017? До тогава ще е ясно кога е работено/неработено. Защо се къхарите от сега?
 И до колко дни трябва да отида до бюрото по труда след освобождаването ми за вземане на 7 и 20 лв. на ден.
7 работни дни
Ще отидете, ако искате да се заробите с тези 4 месеца по 7,20 на ден за близките 3 години.
Ще отидете в Агенцията по заетостта до 7 работни дни след последното прекратяване на трудовия договор /този с познатите/, което ще е по-изгодно за Вас.
Искам да попитам : Имате ли в сайта образец за изготвяне на  УП-3 И УП-2.  Къде мога да го видя? Благодаря Ви
https://www.kik-info.com/dokumenti/up2.php
Начина на смятане изглежда верен. Няма гаранция, че посоченият в ТК стаж е верен. Издаваш УП с такива данни, с които разполагаш и не се интересуваш от предходни записи и/или грешки. През 1998 се подаваха данни в персоналния регистър и ако след новото УП отново има несъответствие, ще ти го върнат за корекция. С обяснение, предполагам.
Правилото е, че при пълно работно време осигурителния стаж е равен на трудовия. Ако ТС е 3 месеца и 28 дни, то и ОС е 3 месеца и 28 дни.
Ако лицето работи само на пълно работно време, не се издава УП3. Ако има периоди с пълно и непълно раб.време - пишат се на отделни редове като се записва и работното време. Оси.стаж от отделните редове не се сумира.
Имайте предвид, че преди КСО ОС=ТС и при 4 часов работен ден. И над 4-часов.
Здравейте ! Служител от 01.10 до 09.10 е бил в неплатен отпуск (по собствена инициатива), а на 10.10. напусна. Моля, помогнете: Как правильно трябва да се начислят "Здравноосигурителни вноски", след като до 10 число той нищо не е изработил. Благодаря.
Ако не е декларирал, че е здравноосигурен на друго основание: 8% от 210 лв, пропорционално на работните дни в НО спрямо работните дни в месеца. И лицето внася тези пари в касата на фирмата (ако няма от куде да ги проспаднете).
Естествено, че ще създаде проблеми. Учудвам се как до сега не са го търсили за невнесени осигуровки и неподадени Д1.
По-леко ще мине, ако като ДУ се е осигурявал на максимума.
Дел
Писала съм без да прочета последните отговори
Би трябвало, щом като е облагаемо по ЗДДФЛ.
Със зачертаване и новата сума. Надпис: поправката е от...., подпис и печат
След като няма месец с 10 отработени дни, вземате заплатата по договор, но не под МРЗ. Т.е. 420 лв.
Върху това обезщетение няма осигуровки, така че не бъркайте с МОД. Ето как грешите без счетоводител. Освен това счетоводителят би Во посъветвал как да "завършите" услугата, като пратите жената на борсата при по-добри условия. Би трябвало да разберете, че не всяка икономия е полезна.
Чл. 326 2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
Струва ми се, че  в ТД е уговорен срок от три месеца. И нямате промяна в договора, т.е. - не е променен срока на предизвестие. Чл. 69/1 променя САМО срока на ТД /от срочен в безсрочен/, не и другите условия по ТД

Това е мое мнение. Изслушайте и други.

ПП Далила вече е застъпила обратната теза
Лихвата по с-ката на ДЗПО ли трябва да се преведе и коя с-ка се използва
при осчетоводяване?
Естествено, че трябва да се плати. Можете и да не я платите. Това няма да се отрази на осигурителния стаж или на нещо друго, но ще си стои като задължение и ще се вписва във всяко удостоверение за наличие или липса на задължения.
Аз ползвам "Разходи за лихви", аналитично "Данъчно непризнати"
При мен някои разписват фишове и срещу тяхното име във ведомостта вписвам "разписан фиш"
И съхраняваш фишовете?
А градинката Ваша ли е?