Да допълня  - щом имате сезонна дейност, има вариант и самоосигуряването да е "сезонно". Просто по-често трябва да подавате ОКД5
Точката е 26:

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:....
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
Четете по-нататък. Мисля че беше т.28, но нямам закона.
Нали сте наследили имота, а не сте го купили и не сте го получили като дарение.
Първо - при продажба на жилище от Фл не се дължат осигуровки.
Второ - щом жилището е придобито по наследство или завет не се дължи данък върху дохода. Прочетете целия чл.13 от ЗДДФЛ, а не само първите точки.
Не разбрах каква е връзката между изплащането на дивидент при загуба и скритото разпределение на печалбата.
Когато през предходна/и година/и си бил на загуба и нямаш неразпределена печалба от минали години не може безнаказано да разпределяш дивидент. Всяко едно решение за разпределяне на дивидент от текущата /необложена с данък/ печалба е  т.нар. скрито разпределение на печалбата
Не разбрах какъв в проблема/въпроса.
След като някой Ви иска такъв отчет - направете го. Какво значение има, че годината е приключена? Ако не можете ссъс софтуера, направете го на ръка.
Не зная защо бързате с тези дивиденти. Ако искате да регистрирате някакви доходи - плащайте "личен труд". Или направете един ДУ.
Е, по-скъпичко ще дойде, но е по-законосъобразно.
Зависи дали има неразпределена печалба от минали години - 2014, 2013,....1995....
Това, че /само/ през 2015 е бил на загуба, не е от значение. Не е от значение и текущия финансов резултат през 2016.
Сметката се издава с датата на плащане. Датата на плащане е според уговореното в ГД. Може да е и месец след полагане на труда, може и година...
Осигуряването е за месеца на полатане на труда, независимо от датата на пращане. Подадането на Д1 и Д6 /ако се налага/е според месеца на плащане и се отнася за месеца на полагане на труда. Д55 се подава според месеца на плащане и не зависи от месеца /годината/ на полагане на труда
Мога да използвам с-ка 601/5 и записвам" активи под прага на същественост",нали
така? Дано да съм го разбрала правилно.
Благодаря.
Не трябва ли да ги заведете в 302/5 /примерно/ "активи под прага на същественост", а при бракуването да ги отчетете като разход през гр. 60?
Първо - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец трудов стаж. Това е от значение за размера на отпуските и за "класа", но не и за обезщетението за безработица.
Второ- един месец работа на 4 часа се зачита за около половин месец осигурителен стаж. Това е от значение при пенсиониране, при болнични, при майчинство, но не и за обезщетението за безработица.
Трето - един месец работа на 4 часа се зачита за един месец с осигуровки за безработица. Ето това е важното за обезщетението за безработица
Какво значи 6 работни дни? 6 дни работил + 6 боледувал? Или няма отработен ден, а само 6 дни болничен?
Имайте предвид, че при заплати близки до МОД, осигуровките за трите дни от работодател не са върху 70% от заплатата за три дни, а върху МОД за 3 дни /по-голямо число/.
Не мога да Ви отговоря в цифри, защото кода на длъжността не е достатъчен за определяне на МОД.

ПП Работя с програмата на НАП и до сега не е допускала осиг. доход под МОД още при въвеждането. В самата програма има опция за проверка на Д1. Ползвайте я.
В неплатен можете да го пуснете винаги когато поиска и  работодателят е съгласен.
Полагащия се отпуск за 2016 може  да се ползва след придобиване на минималния изискуем стаж /след 18.12.2016/ или да се прехвърли през 2017  .
Това е ако въобще преди това не е работил никъде или е работил някъде за малко и до сега ОБЩО няма 8 месеца трудов стаж.
Всъщност, каква е сумата? Попада ли в ограничението за плащане в брой? Имате ли касов апарат?
Аз не бих превел пари по лична сметка, трудно и въртеливо ще докажа, че съм си платил задължението по фактурата.

Да не би случайно да се бъркате, че ако във фактурата е посочено "по банка" не може да се плати в брой?
Е, за плащане в брой трябва касов апарат, а цената му е доста по-висока от годишната такса за поддържане на разплащателна сметка :)
За да бъде всичко изрядно е добре да си намерят счетоводител преди или при започване на дейността.
Освен това трябва да помислят дали ГД е най-удачния вариант за приятеля. Да не се окаже прикрит ТД.
Ако Вие сте счетоводителя, трябва да сте наясно с ОКД5, Д1, Д6, Д55, регистрация на ТД, документиране на ГД и плащанията по него и ред такива "елементарни" нещица.
ФЛ не е задължено да води счетоводство и не съставя финансов отчет. Следователно не подава нищо в НСИ.
Освен това срокът за подаване на отчет в НСИ изтече на 30.04. /03.05./
Фл, което не е регистрирано като ЗП през 2015г. , но има продадена СС продукция освен декларация по чл.50 трябва ли да подава и отчети в НСИ ?/
И ако не е подало, а трябва може ли сега да подаде по ел. път.
Ще подава документи по програма 6,3, а там изискването е прилагане на дан. декларация в едно със съставните части на финансовия отчет... та не знам
А къде видяхте изискванията за документите по програма 6,3?
Аз видях само принципните изисквания и първото от тях е лицето да е лицето да е регистриран ЗП.
Договорът ми е прекратен по чл.325, ал.1
Днес се регистрирах в НОЙ за обезщетението от 7.20 лв. на ден.
Сега разбрах за варианта за назначаване за 10 дена и последващо съкращаване по чл.71.
Късно ли е вече да се възползвам от този вариант, за да получавам 60%, след като днес вече се регистрирах в НОЙ?
Късно е
мерси за информацията , значи до 10 000 лв може от касата , а доли има ограничение колко пъти по 10 000 може да се теглят като дивидент?

Ако има едно решение за разпределяне на дивидент от 10001 лв. и всеки ден да плащате по пет лева, пак трябва да са по банка.
Ако всяка седмица вземате отделно решение за по 9999 дивидент, всяко плащане може да е в брой. Д55 включва общата сума на решенията за тримесечието и не се ограничава от закона.
Повече от 1 година ще е, така е трудно да се каже точно колко време. Зависи от работните дни в месеца.
Колко повече от 1 година?
Ако работи на 8 часа по основен трудов договор,работата по втория ТД няма да донесе никакъв допълнителен осигурителен стаж. Няма начин да наваксате пропуснат в миналото осиг.стаж. Единствената възможност е преди пенсиониране да си купите до пет години стаж чрез внасяне на осѝгуровки.