Да - подават се
?!? - какъв е въпроса?
Всичко зависи от договора между двете фирми /писмен или устен/. Ако преводът е аванс, ще трябва да издадете фактура за цялата сума. Ако плащането е за конкретна доставка, ще върнете парите. Сигурно има и други комбинации според договора.
 Това с фактура+кредитно нещо не го схванах. Мирише ми на "спасяване" на ДДС...
Дохода от наем не е осигурителен доход и не внасяте осигуровки върху него.
Само безработните /самоосигуряващи се по смисъла на ЗЗО/ внасят здравни осигуровки върху наема при годишното изравняване на осигуровките.
Този калкулатор ми дава същите суми, каквито дава и този за нормалния трудов договор - не знам защо така. Нали трябва да отпаднат процентите за нетрудоспособност.
Защо да отпадат? Нали вече и по чл. 114 се внасят осигуровки за всичко?
Или аз бъркам?
Сътрудникът е на трудов договор. Трета категория труд. Минимален осигурителен доход по длъжността е 545 лв. В договора е посочена заплата - 420 лв. Сътрудникът е отработил 10 дни за месец. Колко трябва да получи на ръка ?

благодаря!
Ако питате за м. май - 165,64 лв
Ако е за април - 157,36 лв
И това, ако няма добавка за прослужено време.

Не питайте как съм сметнала. Няма да Ви отговоря. Четете!!!
А колко отработени дни има този Ваш сътрудник? При какъв работен ден? Каква е длъжността му и какъв е МОД за тази длъжност? Какво е посочено в ТД за заплата в случайте, когато през месеца не му осигурявате работа?
Какво бихте начислили и платили, ако работникът беше изработил 420 лв? Какви удръжки щяхте да направите?
И пак да попитам: сигурни ли сте, че този сътрудник е на трудов договор?

Въпросите станаха много, но се опитах да Ви насоча какво да гледате. Повече не мога да Ви помогна. И едва ли някой може.
Сътрудникът е на трудов договор.Начин на плащане - на свършена работа. За месец той нищо не е заработил. Основно месечно възнаграждение - 140 лв. Трябва ли да се плащат (12.60%, 4.8%, 0.4%, 9.7%, 3.2%) и данък (10%)?
Цял месец е ходил на работа и не е заработил нищо? Няма ли гарантирана поне минимална заплата?

Извинете за любопитството, но Вашата компания съобразява ли се с българското законодателство?
С българския език явно не се съобразява....
Според мен, ако дейността по ГД съвпада с дейността, за която е регистриран по БУЛСТАТ,  има задължение за самоосигуряване
Каква трябва да бъде данъчната основа -това е въпросът?
Данъчна основа за какво? За ДДС, за ЗМДТ във връзка с продажбата, за МДТ при определяне на годишния данък и такса смет, за облагане дохода на ФЛ-продавач /ако има такъв/? Според мен в посочения ред сумите са: 130000+някои такси, 130000, 130000 или 60000, 130000-разходите за придобиване-10%НПР
Колкото до материалния интерес за изчисляване на нотариалните такси  -явно нотариусът е решил, че е 150000.
Съгласна съм с Елеонора Матеева. Само че е трябвало да се реагира при съставянето и подписването на нотариалния акт, а не три години по-късно. Нотариусът така е преценил, такава такса е взел. А който е плащал  -да е внимавал.
Освен това не сме наясно със статута на предварителния договор. Бил ли е нотариално заверен? Защо не е спазен по отношение на цената? Какви клаузи има в него при такива примени?
Иначе - щом е станало, значи е възможно. Щом е подписано от нотариус, значи  е законно /поне би трябвало/
варианти много ...
- невключен данък в ОПР,
- невключен някой разход или приход в ОПР
- неотчетени промени в незавършеното производство
- отчитане на балансовата стойност на продадени активи
- техническа грешка
-....
1. В ТР публикувате решението за приемане на ГФО, което трябва да е накъде от м. малт. Решението за разпределяне на дивидент, когато не е едновременно с решението за приемане на ГФО,  не се обявява в ТР
2. Да
Да, бях пропуснал да уточня, че става въпрос за месец Март. Така съм го направил, но при проверка от страна на НАП в техните информационни масиви са го написали като пропуск.

Вярно ли?
И каква е тази проверка?
Аз имам ТД регистрирани напр. на 20.02, с начало на работа на 05.03  и Д1 от м. 03. До сега не съм имала проблем
КСО, чл. 4, ал.3, т.4, чл. 6, ал.9...
ЗЗО, чл. 40
Закон за бюджета на ДОО за 2016
Наредба Н8
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ЗДДФЛ

Относно осигуряването, данъците и декларациите няма значение дали земеделския производител /вече земеделски стопанин/ е растениевъд, животновъд, овощар, пчелар ли някакъв друг.
Имаше нещо, че за един и същ период за едно лице  и един код за `вид осигурен`  се подава само една Д1, но не мога да го намеря в наредбата
Горното е вярно за случая, когато едно лице има статут на СЛ и не е декрирало, че ще се осигурява през дружество с ЕИК еди-кой-си. Това, например, е лице със свободна професия. Ако е съдружник в някое дружество и се осигурява в качеството си на такъв, обичайно в декларацията за СЛ, с която е посочил от кога ще се осигурява, е вписано и дружеството и неговият ЕИК. В такъв случай наистина Д1 следва да се подава с ПИК или КЕП на дружеството.
Не разбрах за кое "горно" говориш? Процедурата за подаване на Д1 за СОЛ е една и съща, независимо как е регистрирано лицето. Различното е какъв ЕИК се вписва в декларацията и според това се подава или с КЕП /ПИК на фирма или КЕП/ПИК на ФЛ
Е, когато СОЛ е съдружник във фирма, неговата Д1 може да се подава заедно с Д1 и Д6 на работниците.
След прекратяване на основния ТД е трябвало да прекратите ТД при Вас /втори ТД/ и да сключите нов основен. Записваниета в ТК са само за основен ТД.
Още днес направете тази промяна. Включително и уведомления в НАП. Позакъснели сте, но по-добре късно, отколкото ...  много по-късно
Да за СЛ за един месец  за едно лице и прикачвам декл 1 попълнена както си я подавам и на хартиен носител
Предполагам, че подавате с програмата на НАП, След като попълните Д1, трябва да преминете през `файл`- `създаване на текстов файл за НАП на Д1` и да запомните файла. Като влезете в системата на НАП избирате за кой месец подадате Д1 /месеца за който се отнася декларацията/ и посочвате, че ще подавате 1 декларация, отмятате, че нямате основание за подаване на Д6. След това избирате файла Empl2015***, който записахте с програмата, натискате бутона "подаване и подписване" и следвате системата /иска кодове и т.н.
Дали или или няма ще ще разбере догодина като изравни. Сега може да го избере и въпросът е къде посочва избора си.
В ОКД5 не се посочва избрания осигурителен доход, а само избраните осигурителни рискове.
Осигурителният доход се посочва в Д1.
Да напомня - ако през годината се осигурявате върху по-висок дохос от този, който се получава при годишното изравняване, ще имате недължимо внесени осигуровки, които ще трябва да си искате обратно. От НОИ пък ще си искат обратно частта от болничните, които са изплатени върху по-високия доход през годината.