лицето няма финансова възможност да назначава по тр.дог. лице да работи в търг.му обект дакато е в болнч.за бременност и раждане
А има ли физическа възможност да работи в търг. обект дакато е в болнч.за бременност и раждане? Въобще- търговският обект ще работи ли или не?
Подаването на Д1 е задължение на работодателя. Не е необходимо Вие да знаете за това.
Единственото, което можете да направите, е да напомните на бившия работодател, че трябва да подаде декларации 1. Можете и да се жалвате в инспекцията по труда или да подадете сигнал в НАП. Не мога да гарантирам, че ще има полза от това.
Пак повтарям  -да ходи да се записва. Ако отказват - да го напишат черно на бяло.
Неплатените осигуровки не трябва да са проблем. Важното е навреме да са подавани декларации обр.1.
Да ходи да се записва. Ако има проблем - да откажат в писмен вид.
Заплатите можете да си търсите по съдебен път.
Не казахте пак осъществявяте дейността "правител във фирмата си - по ДУ, като СОЛ?
Ако сте СОЛ  -подадена ли е декларация зза регистриране на СОЛ? Ако сте ДУ - вписан ли е в ТР? Не че е  задължително, но от НОИ винаги го изискват.
А подавани ли са декларации 1 за периода от януари до ноември?
За да платите сега осигуровките, трябва да имате основание. Ако не са подавани Д1 - ще трябва да ги подадете. Плюс глобите.
Отваряте ЗДДФЛ, четете чл.13 и преценявате.
Ако този имот е жилищен, изминали са повече от 3 години от придобиването и е единствения продаден имот през 2013 - необлагаем.
Ако имота е нежилищен или е селскостопанска земя, изминали са повече от 5 години от придобиването и през 2013 до два такива имота- необлагаеми.
Ако имота е придобит по наследство или завет - дохода от продажбата е необлагаем
Не виждам от какво значение за въпроса е пояснението, че лицето е СОЛ?
Ако дохода от продажбата на този имот е облагаем  -да.
Ако питате дали ще се включи в изравняването на осигуровките - не.
За свободните професии нямаше ли "вратичка" - да издават само касови бележки от кочан?
ГД с длъжност? С работно време? Предполагам и с работно място?
Относно осигуровките - при ТД до 5 дни /40 часа/ месечно не се дължат осигуровки за безработица.
Аз мисля, че трябва да попълните колона 5.6 от Таблица 2 и да довнесете ЗОВ
Из указанията към Таблица 2:
Скрит текст :

Изискването за изравняване на ЗОВ при безработните е регламентирано и от чл.40, ал.5 от ЗЗО
Скрит текст :

А надвнесения данък, ако има такъв, можете да си го поискате от НАП.
Простете за невежеството, ама защо закръглявате дължимия корпоративен данък? Не трябва ли данъка да е 7,10, а не 7,00? Или е само заради примерните цифри?

Към 999777 но след начисляването ми ще се промени стойността по 123 в оборотката Ще се промени. И какво от това?
Би трябвало този данък да се удържа и внася от възложителя по договора, освен ако сумата се плаща през четвъртото тримесечие.

Ситуацията е аналогична на ситуацията с другите ГД. Разликата е в процента НПР и осигуровките.

Предполагам не сте свободна професия или друг вид самоосигуряващо се лице.
Какво те притесняват, щом има авторско право?
Скрит текст :

НПР е тази част от дохода, която не се облага с данък. НПР не са за ничия сметка
Може би е по-добре да съм на хонорар и да заплатя 10% плосък данък
Каква според теб е разликата между "хонорар" и "сума по ГД"? Никаква!
Притеснява ме факта, че по същото време има ТД. Единствената възможност да няма осигуровки е нещо около авторското право... Все пак тези 40% НПР, ако правилно са определени, говорят именно за авторско възнаграждение
А по този ГД за превода няма ли осигуровки? През същия период ли имате ТД?

Иначе сметките са елементарти 60 лв минус  24 лв (= 40% от 60) равно на 36 лв  От тези 36 лв се приспадат личните осигуровки, ако има такива /Не съм наясно с тези преводачески договори  -имат ли авторски права, нямат ли, .../ Ако няма осигуровки - данъка е 10% от 36 = 3,60 лв 
Не виждам нищо незаконно.
Изискването поне половината отпуск да се ползва наведнъж е спазено.
Работодателят има право да откаже ползването на отпуск през определен период поради производствена необходимост /случая с 29-31.12/
На 02.01.2014 може да се ползва отпуск за 2014. Заповедта за този отпуск се подава по-рано, т.е. - още през 2013
Ами тогава оправете нещата според изиксванията на чл. 27
Вижте чл. 27 от ЗДДФЛ. Спазили ли сте изискванията? А можете ли да отделите по обективен и неоспорим начин каква част от тока, водата и т.н са ползвани за дейността на ЕТ и каква част за нуждите на домакинството?
Първо влизате в Въвеждане, Дневник продажби. Избирате период 201312 и Запомни, След това Дневник покупки /последователността е без значение :)/ и там същото. След това правите запиc на диск