Ако срочния ТД е бил по чл.68 ал.1 т.1 за определен срок, то при преминаването на срочния ТД в безсрочен НЕ се подава уведомление по чл.62.
Ако срочния ТД не е по тази точка, то той не може да премине в безсрочен, дори и  лицето продължава да ходи на работа.
общият трудов стаж с неплатения отпуск, зачетен за трудов стаж
Може да се прекрати.
Отрицателните страни за служителя са, че остава без работа.
Трябва да искате, щом има нещо платено през 2012. Не може да Ви откажат.
Това някакъв нов правопис ли е?
рОход командировки,  признават за рЪзход... още малко ще се признаят и за ВЪзход :)

Сега сериозно. Към питащия - местонахождението на обектите различава ли се от местоработата на работниците по ТД? Ако местоработата в ТД е "обекти на фирма Х" - забравете за командировки. Ако в ТД за месторабота сте посочили "обекти на фирма Х о град А", а обектите, където работят е в град Б и имате оформени, подписани и подпечатани командитовъчни - става. Поне за дневните. За нощувки и транспорт ще ви трябват още документи.
Проблемът вероятно е в това, че парите трябва да се изпишат документално и реално ги няма в касата за да се преведат по банков път.
Ще е интересно, ако някой предложи решение на подобен казус....
Зависи все пак колко пари по документи има в касата
Иначе: днес взема колкото има лични парички /под 10000 лв, за да не търсят произход/, внася ги от името на ЕТ по сметката на ЕТ, от там - по личната сметка на собственика. След това ги тегли.
След няколко дни повтаря операцията. И така до изчерпване на "документалната" каса.
Е, малко ще се бръкне за банкови такси, ама на фона на сума над 15 хиляди, това няма да е проблем :)
Не може да бъде СОЛ на две основания. Ако в ООД-то упражнява дейност, подлежаща на самоосигуряване, то подава декларация ОКД5, в която посочва, че се самоосигурява по ЕИК на ЕООД. А може и обратното - както желае.
В ООД-то може да бъде на ТД, на ДУ или да получава доход от личен труд като собственик /СОЛ в ЕООД-то/. Може въобще да не получава доход от трудова и/иил управленска дейност в ООД-то, ако не упражнява такава. За ТД и ДУ подлежи на осигуряване, независимо, че е СОЛ. До месечния максимум на осиг.доход.
Е, надявам се да я съкратят след 01.04.2013 /или 3 г. след датата на отпускане на онова обезщетение през 2010т/
За няколко дни има ли смисъл да й правят мръсно?
 В Д6 влизат всички осигуровки - и личните и от работодателя. Така е било винаги през годините поне при платени заплати.
Да използвам темата да попитам - ако се подаде сега Д6 за период през 2010 г с ДДФЛ за внасяне  с каква дата на плашане да я подам - реалната дата на плащане на заплатите, с която вече има подадена Д6 или с друга дата  -следващия ден, днешна дата..? За този период Д6 е подадена с техническа грешка в ДДФЛ и сега имаме надвнесен необвързан данък.
 И ако се подаде тази Д6 за минал период дали ще има глоба? Има ли значение дали ще се подава с КЕП или на хартия?
Предполагам, че имаш идея за отговор.
Не зная какви са особеностите при ремонт на ДМА в селското стопанство, но мисля че и тук са от значение две основни неща: Чии е склада - собствен или нает? и Какъв е ремонта - текущ или подобрение?
Не че мога да ти отговоря конкретно, но все пак - някои уточнение може да са полезни на колегите, които смятат да отгооврят
Осигуровките, като процент, са еднакви и при първи и при втори и при следващ ДУ и са същите, като при трудов договор.
Осигурителният доход и и при първи и при втори и при следващ ДУ е реално договорината/платена заплата, но не по-малко от МОД за управител на съответната дейност, съгласно ЗБДОО 2013.
Както при един, така и при повече ДУ има ограничение за максимален месечен осигурителен доход.
Относно КТД - предполагам управителят не е на трудов договор, а ДУ е сключен на основание ЗЗД. Какво общо има тогава с КТД?
За обезщетението при пенсиониране - единственият начен да го платите е да бъде договорено в Договора за управление.
За временното прекратяване на ДУ при пенсионирани - не мога да дам съвет. Имаше някои лица, за които не беше нужно да прекратяват осигуряването в момента на пенсиониране, но не помня дали ДУ попадаше в тях. Проверете КСО.
Явно има 9 месеца през последните 15 с трудов договор и ако не е пенсионер и не е осигурена на друго основание, то при прекратяване на ТД с изтичане на срока  има парво на "пълна" борса.
За  5 до 10 г осигурителен стаж обезщетението е 8 месеца в размер на 60% от средния осиг.доход през последните 24 месеца.
Много отдавна няма Национален сметкоплан. Има някои препоръчителни. А такива обяснения за последно имаше някъде към 1998 - 1999 г.
Осмен ако не сте бюджет.
Обикновино страните се договарят и за реда на плащане.
На Ваше място бих издала фактура със съдържание "аванс по доставка", а при окончателното плащане - или КИ за аванса + фактура за 10бр. - .ед.цена - обща сума, или една фактура с текст 1. 10бр. * 50 лв - 500лв, 2. приспада се аванс - 250 лв, стойност 250, ДДС 50, Общо 300.
Зависи от условията на договора/доставката. Зависи и кога ще се плати останалото.
Най-вероятна ще трябва да издадете фъктура.
За да няма объркване - Вие сте изпълнител по сделката  и Вие получавате парите, нали?
А какъв е размера на нетните приходи през 2012? Под 300 000лв, между 300 000 и 3 000 000, над 3 милиона?
Отговорете си на този въпрос и прочетете чл.83 от ЗКПО. Ако трябва - прочетете и нататък.
Задължително е да се подаде.
Ако не се подаде, най-често не се случва нищо, макар че в Закона за статистиката има едни глобиии...