Няма забрана,  но не е практично по средата на месеца. Ами ако някой се разболее, напусне или просто спре да ходи на работа?
Подава се.
Данните на ФЛ.
Подава се и Д 55. Справката по чл. 73 и Д55 са според датата на вземане на решение, а не по датата на плащане.
Аз бих ползвала Разчети със собственика/Банка
А още в началото на годината /или след подаването на ГДД/ бих записала Печалба/Разчети със собственика.
Кои документи не са внесени в НОИ?
Във връзка с другите Ви питания: Трудовият Ви договор регистриран ли е в НАП? Получихте ли справката за подпис? Започнахте ли работа /макар и фиктивно/?
Ако нямате отработен ден /макар и фиктивно/ по ТОЗИ трудов договор, не може да се надявате на майчинство. Пък и на болничен.
Може. Трябва писмено изразено желание от работника в което да е фиксирана сумата и банковата сметка, по която да се превежда.
Вече имаш отговор. Защо питаш във всички форуми?

Повтарям (потретям): Щом имате 12 месеца осиг.стаж /общо, някога/ и работен ден преди 45-дневния болничен - ще имате право на майчинство.
Ще е минималното или около него, защото за голям период от време ще се смята върху минималната заплата.
Да, като се съобразите с т.26и от  параграф 1 на ДР ЗДДФЛ.
Код - както и за СОЛ без личен труд. Обърнете внимание на указанията за попълване на т.29-34.
Влезте през друг браузер. Може и да помогне...
Ще Ви спомена, че авансовото внасяне на данъка (и декларирането му!!!) зависи от датата на плащането на наема.
Дано разбрахте.
За останалото съм Ви писала на "лични".
Няма изискване за 3 години трудов стаж. За обезщетение за безработица (през 2017г.) се изискват 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни месеца. Ако можете да ги докажете - няма проблем.
По-малкия стаж ще доведе до по-кратко обезщетение.
С договорите не доказвате нищо. Стаж се доказва с трудова книЖка или УП.
Трябва да подадете нова молба. Работодателят може да Ви разреши, но може и да не разреши. Законът му дава право да решава и не е задължен да обосновава решението си.
Не е задължително да ползва ДК точно в този месец. Можете да направите това в следващите 12 месеца. Може да включите фактурата в дневника за покупките и по-късно (когато почне дейност), но без право на ДК.
Тоест  без начислен ДДС върху продажната цена?
Ако сте регистрирани по ЗДДС - не.
Иначе можете да продадете за 100+20=120 или за 83.33+16.67=100
Фирмата е нова,сега стартира.За сега само управителя ще работи.Но се оказа,че работи на 4 часа в друга фирма.Непрекъснато изниква нова информация!
Ами като ще работи, трябва да се осигурява за дейността си. Най-евтино е като СОЛ - и за управлението и за всяка друга работа.

ПП И вземете че махнете /прекратете, заличете/ този ДУ. 
Дали ще е по чл. 110 или 111 зависи от това, дали ще е при същия работодател или при друг.
За часовете - по принцип става 8 часа на единия ТД и 4 часа по другия.
Защото може да има задължения към фиска. Поради това няма право на облекчения.
Това и за данъчното облекчение и при ТЕЛК над 50% ли важи?

ПП Така се получава, когато въпросите се задават в неподходяща тема  :noexpression:
1. Фирмата действаща ли е?
2. Съдружниците или някой от тях упражнява ли дейност в тази фирма?
Имате ли възнаграждение по договора ?
По-лесно ще покаже, че има възнаграждение, отколкото да се докаже, че няма :)

Бих искала да попитам от кога се осигурява по ДУ? Да не е от последния месец преди болничния или от когато най-рано е било възможно след издаване на болничния?
По принцип (и по закон) работодателят трябва да направи годишно изравняване на всичките си работници към 31.12. Дали те ще подават ГДад по чл.50 или не, не  е работа на работодателя и не го освобождава от задължението му.
А защо смятате, че работникът трябва да внася данъка? Или да го връща.