12- те месеца са общо, сумарно. Ако прекъсванията са под 6 месеца сумарно през последните 18, ще имат право на обезщетение.
Времето на платената борса е без осигуровки за безработица и не влиза в 12- те месеца. Счита се за стаж само при пенсиониране.
При такава сезонна работа можете да се възползвате и от прекъсване-възобновяване на вече отпуснато обезщетение. Евентуално. Чл.54д от КСО.
Колкото и да се противя, и аз почнах да се провеждам в ред :) и започнаха да изникват едни елементарни въпросчета, които ме объркаха:
Какъв срок за съхранение на ЛД на работниците посочвате?
Според изискването за съхраняване на ведомостите за заплати, би трябвало данните име, ЕГН, доход ... да са за срок от 50 години. За другите (лична карта, адрес...) коректно ли е да се пише "до срока на валидност" или 10 г. за ЛК, и т.н. Въобще - тези срокове за съхранение в месеци и години ли трябва да са или с по-разтегливо понятие, като "до прекратяване на ТД"?
Какво да правя с данните за децата и съпрузите на работниците, които са вписани в молбите за детски (когато се плащаха чрез работодателя), в декларациите по ЗЗО (когато удържахме от заплатите за неосигурените членове на семейството)? Тези ЛД не подлежат на обработка, но не мисля, че декларациите подлежат на унищожаване, въпреки че голяма част от тях са минали през проверка от НОИ.
Какво правим с онези ЛД на отдавна напуснали работници, за които нямам съгласие за предоставяне, съхранение и обработка на ЛД? И как да трия ненужните данни от ТД, пазени на хартиен носител? Има ли смисъл? Трябва ли?

И последно (за сега) имам период, през който в ТД беше вписано ЕГН на управителя. Питам: какво ми гарантира, че работника ще пази тези ЛД на управителя? И защо КТ ме задължава да предоставям мой ЛД на друго ФЛ, което не е администратор на ЛД?
Може и да може. Опитайте с КЕП на лицето. Глоба за ОКД5 няма да има, защото е минала давността. По-сериозни проблеми ще има с Д1, Д6 и с ГДД за 2016 и 2017.

Колкото до максималния осиг.доход - "следенето" трябва да е при СОЛа, а не при ДУКа.
Вече трябват не 9 от 15, а 12 от 18.
Дали обезщетението ще е минимално или според дохода, зависи от начина на прекратяване на трудовия договор. Подробности - КСО, чл.54б
За "пълна борса" трябва да Ви освободят по инициатива на работодателя, а не по Ваше желание (предизвестие от Ваша страна),  Ваше съгласие (взаимно съгласие или чл.331) или Ваше виновно поведение (дисциплинарно).
При Вас най-добрите възможности са: поради намаляване обема на работа или съкращаване на щата (ако има такива обстоятелства и работодателят е готов да плати съответните обезщетения) и чл.71 (ако има предвиден срок на предизвестие и той не е изтекъл)

ПП Напомням, че докато сте на борсата нямате осигуровки за болнични и майчинството.
Защо се колебаете?  В указанията е записано "04 - ТД по чл. 68, ал.1, т. 3"
Срок няма
Соред това, какво върши в това ЕООД - по ДУ, като СОЛ или ДУ+СОЛ. Ако ЕООДто не работи - не се осигурява.
Сега не е задължително. При годишното изравняване - вероятно ще дължи
Тъй като продължавам да мисля, че всичко се прави само и само да се збегнат глобите, бих обърнала въпроса отзад напред: Има ли някой някаква представа какво ще се изисква от КЗЛ при една проверка? Какво ще гледат - документите или действията? На какво най-много ще държат? Нямам написани правила, списъци, регистри и т.н. на ЛД, но това не означава че позволявал изтичане на ЛД.
Знам, че няма да гледат дали са измити прозорците на офиса, но въпреки това периодично ги почиствам.

Добре ще е, ако може с общи усилия да формираме един  минимален пакет от документи с някакво примерно съдържание.
Това за 12-те месеца ще Ви е необходимо, ако прекратят договора след 19.06.2018. Тогава вече няма да имате право на остатъка от старото обезщетение, а ще Ви бъде определено ново. За съжаление ще е само 4 месеца по 9 лв за работен ден. Няма значение нито как е прекратен ТД, нито на колко са Ви осигурявали. И следват нови три години, през който няма да имате право на "пълна борса".
И отчети за 2015, подадени в края на м.06.2016 все още "се обработват", ако от това ти е по-леко :)
Обяснение: никой не ги обработва. Причини: лоша организация, може би.
Ако сте спазила срока на "отписване" при започване на работата по ТД, договора бъде прекратен преди 18.06.2018, и се регистрирате отново в АЗ, ще имате право да получите  остатъка от определеното през 2017 г. обезщетение. Няма значение как е прекратен договора.

Във Вашия случай се замислям само за неплатения над 30 работни дни - не зная как се тълкува такова прекъсване на стажа в режим "временно прекъсната борса". Не виждам законово основание за проблем, но знам ли....

Колкото до 12-те месеца - след като имате прекъсване само от около половин месец (неплатен без стаж) и около 3 месеца борса, вероятно имате 12 от 18. Гледа се сумарно. Освен ако в началото на 2017 не сте имали друг неплатен.

1. Докато сте била на борсата не са внасяни осигуровки за безработица.
2. Докато сте била в неплатен отпуск също не са внасяни, но въпреки това 30 работни дни /около месец и половина/ от календарната година се зачитат за стаж при определянето на обезщетението за безработица. Т.е. - 30 работни дни се признават  все едно, че е имало осигуровки за безработица
3. Щом сте ползвала обезщетение за безработица преди по-малко от три години, няма начин да получаване пълно обезщетение. Трите години се броят от датата на отпускане на последното обезщетение.
4. Ако нямате 12 от последните 18 месеца с осигуровки за безработица, въобще нямате право на обезщетение.

Изключение: Ако сте ползвали само част от отпуснатото обезщетение, започнали сте работа, уведомили сте НОИ в 7-дневен, работили сте по-малко от 12 месеца, договора е прекратен и в 7-дневен срок сте се регистрирали отново в Агенцията по заетостта, то имате право да получите остатъка от вече отпуснатото обезщетение.
Прекъсвания до 6 месеца общо през последните 18 не пречат за борсата,
Може на 6, може на 4. Най-добре е на толкова часове, колкото ще работи в действителност, но не повече от 6.
Каква друга възможност виждате за основание, освен 111?
Освен да са имали предвид нетния размер на обезщетението. След приспадане на данъка
Не важи. Прочетете чл. 333
248.44=141.78*12*10%+145*12*4.5%
Нещо не разбрах от сметките Ви. Какви са тези 10%? 5%?
По Вашата схема:
Вариант III: Личен труд 145 лв месечно+ Дивидент
1.   Лични осигуровки на СОЛ Осигуровки: 1701,36 = 141,78*12
2.   Годишно няма да има осигуровки за довнасяне.
3.   Данък по Декларация чл.50: 3,86=(145-141.78)*10%*12
4.   Няма годишен данък за довнасяне по Декларация чл.50.
5.   Корпоративен данък: 400 = (10000-6000)*10%
6.   Данък дивидент : 180= (4000-400)*5%
Общо платени: 2285,22 = 1701,36+3,86+400+180

Ако пък му плащате по 141,78 лв месечно, можете да спестите още 3,86.

Е, в единия случай разхода за фирмата ще е 12*500=6000, а в другия 12*141,78=1701,36 и  вместо ДДФЛ, ще платите аналогична сума като корпоративен данък... Ама щом правите такива тънки сметки....

Да подкрепя Делфинчето - ако мине на вариант само с дивидент, тези 1700 лв, дето е внесал като осигуровки, няма от къде да се приспаднат и при равни други условия ще внесе в държавата 170 лв повече под формата на данък.
Ще имате право на обезщетение за майчинство след  като имате 12 месеца с осигуровки за този риск. Ако родите по-рано, платеното майчинатво ще започне малко по-късно. Във Вашия случай около десетина дни. Не е болка за умиране ;)
Благодаря! Да това беше "упражнението" за му покажа, че трабва да мине на личен труд+дивидент.
А какво се получава при варианта "личен труд 145 лв и дивидент", че не ми се смята