Понеже ми изтече времето за корекция и не можах да дам още един довод в полза на СОЛа:
При така посочените цифри при ДУ осигурителния доход на лицето е 1045, а като СОЛ е с 20-30% по-висок. Така може да се надява на по-висока пенсия, по-големи обезщетения за болнични и майчинство.
Е, няма право на обезщетение за безработица, но и никой не мисли да го уволнява, че нали :)
При възнаграждение за личен труд 1311,50 осигуровките за на СОЛ с ОЗМ ще са 410,50 лв, данъка 90,10 лв, чист доход на СОЛа 810,90.
Разход на фирмата 1311,50 лв. Общо вноски в бюджета 500,60 лв.
При случая с ДУК (при ТЗПБ 0,5%) вноските в бюджета на са 432,86, а разхода за фирмата 1243,76,
При подобни сметки аз съм за СОЛ.


Може да се направят и други сметки. Ако Например при същия Разход за фирмата 1244лв, платени като личен труд, осигуровки плюс данък на СОЛа са малко под 475 лв, данъка 90,10 а нетния доход е около 770
Ами може да е хем самоосигуряващ се, хем да получава възнаграждение всеки месец - ОС взема решение да му се плаща личния труд и толкоз. Възнаграждението минава за разход на фирмата. Е, осигуровките са за негова сметка, но винаги може да си гласува по-високо възнаграждение, че да си "покрие" осигуровките :)
ТД може и да може - ако има друг управител, който да го назначи.
Е, чак две заплати :) Обикновено е само една :)
Без обезщетение от работодателя и да става за "пълна борса" - вижте отговор 60. Написала съм членовете.
Добре е когато провава да е в осигуряване. Прекъсва-възобновява, прекъсва-възобновява...

Според мен продажбата на имущество е дейност. Поне управленска
Първо - вижте кода на длъжността. Пеата цифра определя минималното образование за длъжността.
https://www.mlsp.government.bg/nkpd/index.php?section=HOME&S=280
Скрит текст :
За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Второ - зависи от изискванията и вътрешните правила на работодателя
Доколкото помня КСО, изисква се 12 месеца (общо) осиг. стаж с ОЗМ в България, а при изчисляване на майчинството при периоди с работа в чужбина се взема МРЗ за България.
Може и да бъркам. Вижте КСО някъде около чл. 41 - 49
Е, щом заплата за останалите дни е над максимума, то осигуровките са до максимума и толкоз.
В края на краищата тези здравни осигуровки за неплатения отпуск, дето са "изцяло за сметка на служителя", са по 1,05 - 1,10 лв. на ден. Ако ползвате половин месец неплатен и за останалите дни получите половин заплата (2800лв бруто), то за неплатения здравните осигуровки ще са около 11 лв. Това ли Ви плаши?
И от началото на работа нямате отсъствия (отпуски, болнични, самоотлъчки) в общ размер на 6 месеца? Ако нямате толкова отсъствия- изпитателния срок е минал и не могат да прекратят договора по чл. 71 (без предизвестие, без обезщетение, без обяснения и без защита заради болничния)
А работата, която за която сте назначена, че завършена ли е? Ако е завършена, естествено е договора да бъде прекратен по чл. 352, ал. 1, т. 4 от КТ (пак без предизвестие, без обезщетение и без защита). Нужно е някакво доказателство за завършването на работата - протокол, акт и т. н.
Вижте на какво основание е заповедта и кога е издадена. Ако смятате, че е не е основателна, че не я подписвате. Оспорвайте, обжалвайте. За да не кажете, че че Ви подвеждам : понякога заповедта за има само информативно характер (чл. 71, чл. 325, т. 4). Съгласието на за прекратяване е заложено в самия договор и не подписването на заповедта няма значение.
P. G. H. R., явно бобът ми е по-добър :)
Понеже казвате "своето ЕООД", ще направя едно пояснение: от голямо значение е дали вече се самоосигурявате, дали сте се самоосигурявали преди и сте спрели и дали сега за пръв път ще се самоосигурявате.
Ако е за първи път, няма проблем да изберете осигуряване за всички осиг.случаи (вкл. за ОЗМ) и да си ползвате болнични и майчинство след нужния стаж.
Ако преди сте се самоосигурявали и сте спрели, сега може да възобновите самоосигуряването НО за осиг.случаи,  за които сте се избрали преди прекъсването. Ако е било с ОЗМ - добре. Ако е било без ОЗМ, сега пак ще трябва да е така. Промяна може да се направи едва през м.01.2020. От СОЛ без ОЗМ няма никаква ползо при болнични и майчинство.
Щом не Ви е било отпуснато обезщетение не би трябвало да Ви хваща ограничението на трите години и сегашното обезщетение  би трябвало да зависи само от начина на прекратяване на договора.
При прекратяване по чл.71 - в срока на изпитване по инициатива на работодателя  (това трябва да е записано в заповедта), имате право на "пълна" борса.
Ако искате да сте изряден, това, което ще плащате като ЕТ или като физическо лице,  упражняващо търговска дейност без регистрация като ЕТ, е едно и също. Разликата е, че като ЕТ водите и счетоводство и подавате някои допълнителни справки (напр. към статистиката). Ако регистрирате ЕООД може да излезе и по-евтино.
Ако сумата по ГД е 746,66 лв., 25% НПР (186,67 лв), облагаемия доход е 746,66-289,67=559,99.
Ако ГД е под 746.66 (559,99 след приспадане на НПР), не се удържат осигуровки, не се подава Д1. Удържа се само данък, ако плащането е преди м.ноември.Няма проблем с обезщетението за безработица.
Ако ГД е над 746.66 (560 след НПР), задължително се удържат осигуровки и се подава Д1. Независимо кога е плащането и какво е написано в платежното, Д1 е за месеца,  през който е положен труда. НОИ има достъп до данните от Д1. Ако не сте обявили в НОИ, че ще извършвате дейност, подлежаща на осигуряване, за да се српре временно обезщетението,  ще имате проблем.
Предполагам, че логиката им в случая е, че ако в даден месец осигорителния доход на лицето спадне под 3000 лв. ще е налице задължение за осигуряване като СОЛ и затова са поискали ОКД 5. Иначе подкрепям irenabrili - не подавате Д1 за това лице като СОЛ с нулиеви стойности
Няма нито логика, нито законово основание за подаване на ОКД5 за съдружник, който не полага труд в дружеството.
Това, което пишете, се отнася за друг случай - когато съдружника е осигурен на друго място на максимума И полага труд в ООДто си. Тогава ваистина подава ОКД5.
Искам да направя едно уточнение: "не полага личен труд" означава, че не върши нищо. Дамо е вложил капитал и очаква дивиденти. "Не полага личен труд" НЕ означава "върши нещо, но не получава възнаграждение за личния труд".
Привет!
излиза че и с два месеца осигуряване за последните 24 всъщност можее да получиш едно обезщетение равно на МРЗ.
Да, така е. Достатъчно е вече да има 12 м. осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ и в деня преди 45-дневния болничен да е осигурена за ОЗМ. От тук нататък си  правете изводи как да посъпите.
Ако спре самоосигуряването преди майчинството, няма да може да получава обезщетение като СОл
Вижте отговор 60 в тази тема. https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.60.html
Минималният срок от е един ден (теоритично).. На практика 5-10 дни. Още по-добре цял месец. Колкото по-кратък е срока, толкова по-голяма е вероятността за проверка.
Сега вече следва да се осигурява независимо от наличието или не статута си на търговец.

С оглед на питането бих добавила и независимо от наличието на осигуряване по трудов или друг договор. А при самоосигуряване на друго основание доходът от търговската дейност на ФЛ, извършвана без регистрация като ЕТ, влиза в годишното изравняване на осигурителния доход.
Не виждам нещо неясно - подлежи на осигуряване до максимума.
Не разбрах и какво общо има цитираното становище с първоначалния въпрос. Освен че продажбата на ел. енергия от ВЕИ се третира като доход от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец