Не мога да разбера - нали в колоната с код 5 се пишат точно осигуровките?
1. Вижте ЗБДОО за 2014, ред според вида дейност, колона според първата цифра на кода на професията. За ДУ - гледате в колоната за квалификационна група 1.
2. ДУ се сключва когато фирмата има нужда от такъв. Собственика може да се осигурява като СОЛ от започване на дейността до назначаване на управител, а може и след това.
3. Може да ги назначи на толкова часа,  колкото му трябват и колкото действително ще работят.
1-31.01.2012 г. - 22 раб.дни
1-19.02.2012 - 13 раб.дни /ако 19 е работен ден/
общо 35 раб.дни
35*7=245 раб.часа
245/8 =30 дни и 5часа
30 дни = 21+9 = 1м. 9 дни

Общо ОС 1м. 9 дни и 5часа

Ако 19 е първия неработен - имате 34 р.д.*7= 238 р.ч. /8 =29 д и 6 часа или 1м. 8д. и 6 часа
От 12.04. нататък когато пожелаете.
Не се вписва такава забележка, когато ОС не е равен на ТС!!!
Издава се УП3
Трябва да попълните в правоъгълния печат 0г 0м 5д и не трябва да пишете, че осигурителния стаж не е равен на зачетения трудов стаж. Просто такъв текст не се вписва в ТК.


Трябва да издадете и УП3
Когато осигурителния стаж не е равен на трудовия стаж, в ТК не се пише нищо. Другото е така
За КАТ носите  още номерата и талоните. Преди искаха и договор с фирма за вторични суровини, че ще Ви изкупи автомобила или декларация от лицето ХХ, че бракуваният автомобил ще се съхранява върху терен, собственост на ХХ. Посочва се адреса, собственика и че терена не е общински.
В общината носите само документ от КАТ за отписването. Когато бяха сивите хартиени талони слагаха печат "отписано", но сега не зная точно какво издават в КАТ.
Да, втора регистрация. Не в ТР, а в регистър БУЛСТАТ.
Новото във версия 6.05 е:
1. Добавени са новите видове сметки във файловете с плащания на ОК..
2. Отстранена е грешка при проверка на файлове с Декларации Обр.1.
Може, в качеството си на занаятчия или свободна професия, като за целта се самоосигурява на 420 лв минимум.
Само с ретистрацията и осигуряването на 240 лв няма да е легална работата като фризьор.
Ако като ЗП получавате някакви субсидии или участвате в някаква програма, проверете дали може да работите друго и при какви условия.
Само да напомня - от 04.03. на страницата на НАП има обновление /поредно :(/ на програмните продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6
Ако сте работила по трудов договор, задължени са били да Ви осигуряват за ОЗМ
когато имам осн тр.договор -на 8часа в фирма ААА  и сключа допълнителен ТД на 4 часа в фирма ВВВ но и двете фирми са с един и същ собственик мога ли да подпиша втория ТД който е на 4 часа по чл.111 от КТ.

Може. Аз и не виждам друг вариант.

И искам да попитам  при прекратяването на този допълнителен ТД -4часа  по кой член да напиша заповедта  за прекратяване чл.325 ли... той ще бъде случен за 5 дни.....
Може и по 325, може и по 328, може и на друго основание  - зависи от условията, желанията...

А това за 5-те дни не го разбрах
С предизвестие - по чл. 328. Във връзка с това прочетете и чл.333, чл.220 и чл.222, ал.1.
Без предизвестие - чл.331.

Няма да коментирам заигравките с преназначаване на нова длъжност и чл. 70 и 71 от КТ.
Например Дт Каса Кт Разчети със собственика
Ама това не при приключването, а преди касата да излезе на червено  ;)
При основния попълвате ТК и издавате УП3
Ако знаете, че продажната цена на даден продукт е формирана с 30% надценка, колко максимална отстъпка можете да дадете на клиент, за да не сте на загуба след продажбата?

Задачата е от учебниците по математика за началния курс.
Знаете продажната цена, знаете надценката като процент, търсите надценката в лв.
Приемаме, че себестойността /покупната цена/ на стоката е Х, надценката е 30%Х, уравнението е  Х+30/100 *Х=продажна цена
От тук себестойността е (продажната цена/1,30), а размера на надценката в левове е (продажната цена/1,30)*30/100 или 23% от продажната цена.
От там нататък - направете си сметка какви разходи покрива тази надценка и колко можете да отстъпите.
Ако имате 12 м. осигурителен стаж общо преди започване на майчинството  ще имате право на 2-те години.
След като договора е станал постоянен малко трудно ще Ви уволнят саво заради това, че сте бременна.

КТ
ЧЛ. 333 (5)  Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

Това са въпросните основания:
Скрит текст :