Удържа се
Би трябвало.
Прочети цялата тема. Описано е.
Относно трудов договор по чл. 114 и декларация обр. 1 как процедираме? В Д1 код осигурен 04, ако лицето е 10 дни по 4 часа и в к.16 - 01084 ли се попълва?
Първата цифра е нула, когато целия месец се зачита за стаж. Във Вашия случай (10 отработени дни) явно има дни без осигуряване и мисля, че първата цифра трябва да е единица
11084
Не казвам, че съм права. В момента нямам досръп до наредбата и указанията към Д1
Какво значение има дали ТД е основен или допълнителен при възлагането на допълнителна работа с ДС? Значение ще има, ако тази допълнителна работа е свързана с допълнително работно време. В такъв случай трябва да се съобразите с изискванията са междудневните и междуседмични почивки, като отчетете и работното време по основния ТД.

ПП  До сега често пращах питащите към счетоводител, но на Вас бих препоръчаа консултация с учителя по българси език. Предполагам, че имате такъв в училището.
С две думи няма никакъв давностен срок за разпределяне на дивиденти мога да си разпределям от 2000 г. да речем. Най- различни мнения съм чувал и чел за това
Между другото понятието дивидент в ТЗ съществува само при акционерните дружества но в практиката се използва и в другите дружества.
В крайна сметка мнението изказано от Вас съвпада с това от приложения файл.
Някой друг с различно мнение от това има ли.

Спрете с това "неразпределена печалба от еди коя си година". Неразпределената печалба е КЪМ 31.12.2015 г. и е една обща сума. Няма никакво значение кога е реализирана, дали част от нея е ползвана за покриване на загуби или е разпределяна като дивидент.
По Вашият "проблвм" си има правила и не може да има различни мнения

ПП  Икономията от счетоводител често води до проблеми.
1. Неразпределената печалба не се води по години, а като обща сума. За давност въобще не може да става дума.
2. Можете да разпределяте като дивидент каквато искате част от общата йнеразпределена печалба. Можете да разпределяте дивидент един или няколко пъти годишно до изчерпването на цялото салдо по 122.
не става ли с молба за прехв.осигуровките на СОЛ от булстат на ЕГН
Поне от няколко години насам не става.
Вижте ЗДДФЛ, чл. 43, ал.4 и чл. 55 от ЗДДФЛ
Ако длъжността е нова- законосъобразно е.
Трудов договор е. А защо се подава декл. по чл.55 за граждански договор?
За данъка, разбира се. :)
Може, но ако новият ТД е за нова длъжност, която работникът не е заемал във Вашето предприятие.

ПП  Ако е за борсата - измислеет нещо друго. Ако искате да го уволните, а той не иска - няма да стане.
Имайте предвид, че ЕООД 1 и ЕООД 2 са две различни ЮЛ. Фактът, че лицето Х е управител по ДУ на едната фирма, не го прави управител на другата. В първото ЕООД, където е собственик на капитала, може да управлява и като СОЛ, и по ДУ. Във втората, където капитала е собственост на ЮЛ, управителят може да е само по ДУ. Ако в двете фирми има ДУ  - това са два различни договора. Всеки с отделно възнаграждение и осигуровки.
Самият ДУ не е задължително да се обявява в ТР. Достатъчно е управителя (ФЛ) да е вписан в дружествения договор/учредителния акт.
Точно така си сключете договора - кои дни и по колко часа. Заплащането може да е на час или на ден. Нали всеки ден, когато работи ще е по 4 часа. Погледнете постановлението за определяне на МРЗ. С него се определяше и минималната часова ставка (или минималната надница?). Съобразете се с този минимум.
Всичко това е възможно. Спирамето на самоосигуряването е само ако има ДУ и не върши нищо друго, освен управление
Прав по всички точки.
Само този с хонорара под МРЗ не трянва да има друг доход.
Трудов договор с кого?
Между Вас и работник - може. Стига да можете да го съставите и спазите изискванията на КТ.
Между Вас и друг работодател  - може. Стига да имате време да работите на трудов договор и да не ползвате финансиране по някоя програма, ограничаваща работата Ви по ТД.
Да направите договора просто ей така - поне можете да опитате.
Промяната на работното време от 8 на 4 часа не променя размера на полагаемия се годишен отпуск. Смятате колко дни ОБЩО не е ползвал и ги умножавате със среднодневното възнаграждение за последния месец с отработени над 10 дни. Независимо на какво работно време е бил през въпросния месец.
с 609
с 611 или 612, зависи дали е за основна или спомагателна дейност. Или за каквато друга дейност е в гр.61
И уточнете 10 или 20 лв :)
Първо: за пенсия се изисква не трудов, а осигурителен стаж. Времето, през което сам си внасяте осигуровки за пенсия  като самоосигуряващо се лице, се зачита за осигурителен стаж и няма разлика от стажа по трудов договор. Освен размера на дохода, а оттам и на пенсията. Е, някои имат по-висок доход като СОЛ, отколкото други по ТД, но това е друга тема.
За болничните - ако се осигурявате за общо заболяване и майчинство, когато сте болен си вземате болничен и го представяте в НОИ. За периода на болничния ще имате право на обезщетение от НОИ и ще внасяте по-ниска осигуровка. За повече подробности се обърнете към Вашия счетоводотел.
Ако не мислите да се възползвате от такова обезщетение или не мислите да раждате, по-добре икономисайте тази вноска и изберете осигуряване на "ниския" процент.
Минимум ГДД за всяка година + глоба за неподаване.
Другото традиционно търсене - глоба за неподаден ГФО в ТР.
Най-неприятното е, ако преди да "се забрави" собственикът е подал дакларация за начало на самоосиуряване.

Отговорите наистина са според обхвата на "напомнянето"