Уведомлението е за безсрочен ТД, нали? Вземете ТД, преправете го, вкарайте в него клауза за срок на изпитване в полза на работодателя /това не се отразява в уведомлението/ и го съкратете по чл. 71, ал.1.
Иначе няма неискам - ще го върщат от НОИ докато не платите всички обезщетения. С осигуровките по тях.
Вижте указанията към Таблица 1 и 2, а също и тези към Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ
и към Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Ако не пречи на заветните 9 от 15 - няма значение.

А можете да ползвате и ТД за определена работа.
С това уволнение поради намаляване обема на работа работодателят се задължава с обезщетение за неспазено предизвестие /не по-малко от 30 дни/ и обезщенетие за оставане без работа.
В ОПР - в балансовата стойност на продадените активи.
В СБ - никъде.
1. Осигуровките на СОЛа са по ЕГН, следователно по адреса на лицето. Осигуровките на работниците са по ЕИК, следователно по адреса на фирмата.
2. Не мога да ти кажа.
Не мисля, че е нужна нотариална заверка. Достатъчно е подобно право да е вписано в ДХ на заместващия, или да има заповед на шефа кой за какво да го замества.
Що не го задържите до понеделник? Или пък да я подпише някой, който е упълномощен да замества шефа.
Не смятам, че заповед без подпис е действителна. А изпускането на срока за регистрация в АЗ е достатъчно за "законови претенции може ли да има от страна на служителя". Самата неподписана заповед - също.
Патента замества "облагането на дохода". Разходите не намаляват размера на патетна /алтернативен данък/, нито пък приходите го увеличават. Няма и НПР. Поне относно определяне на патента. И друг данък няма.
Абе може да далява безвъзмездно... ама я виж ЗКПО, чл.16 - там има друго тълкуване на сделките със свързани лица. Това "дарение" според Вас  може да се изтълкува от данъчните като безлихвен заем.... А може да се зачете и като недеклариран приход...
Най-добре е да помислите как да върнете сумата, а още по-добре - измислете някаква услуга, дето сте "извършили" на баща си. Второто е по-добро, но става само ако не сте регистрирани по ДДС.
И се намерете счетоводител!
Да, добавката за "клас" се ИЗважда и останалата сума, получена по трудов договор през 2014, трябва да не надвишава 12 МРЗ

Аз пък не разбрах друго  -каква част от данъка ще връщат? Ще обясня с пример:
Ако заплатата е 340 лв без добавка за "клас", то след приспадане на задължителните лични осигуровки, данъчната основа е 296,14, а дължимия данък 29,61
Ако същия човек има добавка за 10 г. стаж в размер на 20,40 лв, то данъчната му основа ще е 313,91, а дължимия данък 31,39.
Да предположим,  че през цялата 2014 г. работникът получи САМО тези /340+20,40/*12 по трудов договор. Каква ще бъде сумата, която ще му бъде възстановена - 12*29,61 или 12*31,39?
Вие сте безработна, не сте СОЛ!!! Нямате остование за подаване на Д6 и не могат да Ви глобят за нещо, което не сте длъжна да правите.
Довнесената здравноосигурителна вноска няма никакво практическо значение. Не Ви дава никакви допълнителни права и не Ви носи никакви ползи. Правите я само защото закона Ви задължава.
Прав е адвокатът. Вижте чл 228, ал.1
По чл.328, ал.1, т.1 с разрешение от ИТ /чл.333, ал.5/
Други варианти - 325, ал.1, т.1 и чл.331
Подкрепям казаното от irenabrili
Зависи този ремонт дали е подобрение или възстановява предишните характеристики на актива.
При така посочените операции бих се ориентирала към разход
За да се върне удържания данък , трябва едновременно да са изпълнени две условия - сумарния годишен доход да е най-много 12 МРЗ и тези доходи да са САМО по трудов договор.
 
чл.22 б
Скрит текст :
чл.10, ал.1, т.1
Скрит текст :

Дали Вашите доходи по трудов договор за 2014 /без добавката за "клас"/ ще са под 12*МРЗ, можем да гадаем. По съществен е въпроса, дали може да се тълкува, че доходите Ви са само по ТД, след като имате доход от пенсия, но този доход е необлагаем по ЗДДФЛ. Аз лично не се наемам да тълкувам приложението на закона в тази насока...
На Ваше място, ако дохода по ТД е до 12 МРЗ, бих подала документ за връщане на данъка. Пък ако не става - здраве да е :) Предполагам, че до 31.12.2014 ще има някакви указания.
Ако не напуснеш по чл. 327, ал. 1 т. 2 - да.
няма облагаем доход за 2012 г., като самоосигуряващо се лице в ООД

Като махнете подчертаното , ще прилича на вярно.

Все пак този съдлужник може да няма доход от личен труз в ООДто, в което се самоосигурява, но може да има друг доход като СОЛ, нали :)
по-големият проблем ми до къде съм задължена да си изпълня задълженията след като не съм си получила заплатите  ?????????

Докато работите по този ТД, трябва да спазвате задълженията си по него. До кога ще продължи това  - изборът е Ваш.
ЗБДОО 2014
8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:...


Хайде помислете какъв е облагаемия доход на това лице като самоосигуряващо се? 0,00 или 5040? Какво пише в ГДД за 2012?
Или искате да плаща осигуровки върху 550лв месечно?