Нали смисълът на самоосигуряването е лицето да се осигурява за положения от него личен труд в неговата си фирма :) Щом полага труд в дружеството си, независимо дали получава възнаграждение за този труд или не, подлежи на самоосигуряване или на осигуряване по ДУ /ако има ДУ и упражнява само управленска дейност/
По конкретните въпроси:
Трябва ли и какъв договор да му се пусне?  - е, чак пък договор. Достатъчно е едно решение на едноличния собственик на капитала /на него си/, че от еди коя си дата ще си изплаща възнаграждение за личния труд в размер на..лв.
Трябва ли да му спирам самоосигуряването? - не!!!
Уведомявам ли НАП? - единствено чрез  Д1, като попълните точките за брутен доход, облагаем доход и данък
А ето и отговори на непоставени въпроси:
Включвате плащането във ведомостта за заплати или в добавък към нея
Дължимия данък отразявате в Д6 с код 8, като го включвате в общия дължим данък на фирмата
 Вероятно е продавала лични вещи.
:)
Ако е продавала лични вещи, няма нито данък, нито осигуровки :)
Ама явно не са лични вещи :)
Първо за всеки от съдружниците си отговорете на въпросите:
Ще упражнява ли някаква дейност в дружеството?
Ако упражнява дейност - каква? Само ще управлява или ще върши и друго? Или само друго?
...
Аз лично бих сменил адреса чрез ТР при каквито и да е /определени причини/. Не само заради исканите документи от данъчните..
Става толкова бързо и лесно.
Е, питащия може и да ползва адреса на стария собственик. В този случай да си направи договор за наем. Добре е този наем да не е безвъзмезден /т.нар. договор за послужване/
Какво Ви учудва?
С това правителство всичко е възможно.
Възможно днес /утре/ е  всички СУПТО  изисквания да бъдат отменени, а след ден, два или месец да бъда въведени отново със същата или по-голяма тежест.


ПП За протокола: нямам касов апарат и проблема не ме вълнува, нито ме е вълнувал
Стажът в ЕС се признава за пенсия, безработица,  но доколкото знам, не се признава за майчинство
За да получава майчинство трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство (сумарно) и преди 45-дневния болничен да сте осигурена за ОЗМ /трудов договор , договор за управление,  СОЛ с осигуровки за ОЗМ/
А Вие сте....? ФЛ, СОЛ или ЮЛ?
Наемодателят е...? ФЛ или ЮЛ?
В заглавието пишете Д55. Може да погледнете кой и при какви обстоятелства я подава.
Ако този чл.71 е по инициатива на работодателя:
За всеки работен ден от периода на обезщетениети ще получавате по 60% от среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца.
А на какво основание се прекратява договора?
Кога за последно сте били на борсата?
Неплатения отпуск е по Ваше желание,  но с разрешение на работодателя.
Както казах по-горе: 30 работни дни /а за 2020 - 60 раб.дни/ се зачитат за трудов и осигурителен стаж. Този стаж важи при пенсиониране, за болнични, за безработица... При изчисляване на пенсията за периода на неплатения отпуск, зачетен за стаж, се смята върху 0.00 лв. При изчисляване на болнични, майчинство и безработица,  се смята върху минималната работна заплата.
Има право, а дали може...

Закон за счетоводството
Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:...
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;
Такива са правилата за попълване ва трудовата книжка.
И не се вписва брутната заплата,  а основната заплата (без "класове" и други добавки)
Обезщетението по чл.224 обикновено не се вписва в трудовата книжка.
Ако работите на 4 часа, дори заплатата Ви да се запази в размера като за 8 часа (което явно не е целта на шефа) осигурителния стаж пак ще е 1 месец за 2 отработени.
При работа на 4 часа пак сте осигурени за всички осигурителни случаи.
Неплатения отпуск до 30 работни дни в годината /а за 2020 г - 60 работни дни!/ се зачитат за трудов и осигурителен стаж.  Ако по това време сте на договор с 4 часов работен ден, осигурителния стаж през тези 30 (60) работни  дни ще е  пак 1 ден за два отработени. При 8 часов работен ден ще е ден за ден.
По време на неплатения отпуск се внасят само здравни осигуровки в размер на 24,40 които са за Ваша сметка.
За трудов и осигурителен стаж се признават ПЪРВИТЕ 30(60) работни дни от календарната година. След тези дни, неплатения отпуск не се зачита за трудов и осигурителен стаж.
Неплатения отпуск, независимо от размера му може да се ползва след заявление (молба) от работника и разрешение на работодателя. Работодателят не е задължен да разреши отпуска.


Сега аз при тази ситуация имам ли основание да си потърся правата?
Имате право да не подпишете допълнително споразумение. Не смея да гадая  след отказа какви ще са перспективите Ви в тази фирма, .
Работодателят има право да намали работното време със заповед само за 3 месеца от календарната година или по време на извънредно положение (чл.138а от КТ)
А ако само се запише, че се изплаща личен труд, без да е упомената за какъв период, то тогава корекции няма да се правят?
Е, все пак трябва да се знае плащането за кой труд е :)
Плащането на по-голяма сума през един месец обикновено  води до надвнасянето на данък
Ако е взето решение  на ОС на 20-ти юли, че ще се изплати възнаграждение за личен труд, положен през периода до 30-ти юни, то в Д1 през юли не се включва този доход, а се подава в август, а Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане, или допускам грешка?
Щом се плаща за труда, положен ДО 30.06., то и Д1 трябва да са за всичките тези периоди ДО 30.06., ПРЕЗ които е положен труда. Това става с корекция на вече подадените Д1 или с Д1 с код 90, ако Д1 е подадена еднократно с код 22. (Може да бъркам кодовете  :blink:)
За Д6 за данъка е така - от 1-во до 25-то число на месеца, следващ плащането.
Ако не бъркам, може и без ОПР.
Другото е така, ако се подава с КЕП на управителя/представляващия фирмата
Вариант 1: 11*83.33+1*83.37
Вариант 2: 8*83.33+4*83.84

При положение, че СОЛ се осигурява миниум върху 560 лв /за 2019/ , дали ще е 83.33, 83.34 или 83.37, няма значение.

Аз имах случай с СОЛ с годишен доход 350 лв и дейност през цялата  година.:(
Какво да доказва - че е копала доматите ли? Много ми интересно как ще стане това. А те могат ли да докажат обратно, че не е, примерно?
Да, точно така. Ще трябва да доказва, че е насадила, отгледала и т.н. въпросните домати. Или поне че има градина с домати, която има право да обработва.
Нещата изглеждат доста нагласени и от НОИ с основание правят проверка. Нали при месец-два осигуровки върху 420 ще трябва да плащат две години по 610 /или повече догодина/

ПП 18.05. е доста късно и за домати. По това време ги садят и на последните места, дето въобще могат да узряват.
Тоест кое се взема предвид, че тотално ме объркахте- среден месечен или реален? Защото в моя случай за юли има разлика дали ще платя на 1000 или на 3000?
По-добре не слушайте gergenetsite. Тя живее в някакъв свой свят с някакви свои закони. Параграфистът Ви е отговорил съвсем точно. При годишното изравняване общия осигурителен доход се разпределя по равно за всичките месеци, през които е бил СОЛ. Пише го в указанията към Таблици 1 и 2 от ГДД. Поне там.
Пример: започвате дейност на 15.05., спирате дейност на 06.08.. Одиг.дохоходи по месеци са: м.05. - 1000, м.06 - 0, м.07 - 8000, м.08 - 1000. Общо 10000. При годишното изравняване за всеки от четирите месеца ще трябва да впишете по 10000:4=2500 лв. Независимо, че м.05 и м.08 са непълни. Ако през тези месеци сте се осигурявали върху 2200 /общо 8800/ ще има да довнасяте върху 1200 /разликата до 10000/. Ако сте се осигурявали върху 3000, ще имате осигуровки за възстановяване.
Примерът е при условие, че през тези месеци нямате друг осигурителен доход.
Да.
Само да не забравите да приспадате и НПР .