Лихвите ще се появят с подаването на декларациите. Покриването на старите задължения по Д7 започва от датата на подаването. Преди това е нямало начин да се обвържат плащанията с конкретните задължения.
Това, че сте внесли някога някакви пари в НАП (НЗОК), нещо не значи. Имали сте бол пари, кредитирали сте бюджета. Ама защо и за какво сте плащали - никой не знае. Или поне не е разбрал

Цитат
 от 10.2022г. до ден днешен, работя на граждански договор.
Във тая връзка - не сте ли подавали ГДД за 2022? Не сте ли правили изравняване на здравните осигуровки?
Изчакай малко. Един ден остана :)
Попълват се след 01.03.
Няма изискване първо работнис т да ди внесе ЗО във фирмата. Няма изискване и в кой момент да бъдат възстановени - след месец,  два, година.... Всичко е въпрос на договорка между работник и работодател, на доверие и на... разчети
Ако ползвате програмния продукт на НАП, изтеглете обновлението https://nra.bg/wps/portal/nra/Programni-produkti/Programni-produkti-za-obhvashtane0-na-danni-ot-deklaracii-ob1-ob3-ob6
Ако ползвате друг програмен продукт, попитайте за актуализация
да. Щом  неплатения е по инициатива на работника
не е пропорционално за 8 дни. За цялото време, през което е в неплатен.
И цялата вноска е за сметка на работника - и за  неплатения със стаж, и занеплатения без стаж
Щом имате 5 г. стаж, значи най вероятно имате минималния изискуем 12-месечен осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство. Независимо кога е придобит.
След трите години без работа и месец-два работа, обезщетението, което ще получавате ще е една минимална работна заплата
Колкото по-рано, толкова по-добре.
Поне един - два месеца преди първия болничен
Същото важи и за фактури, издадени от свободни професии, ЗП, занаятчии... Те всички са по БУЛСТАТ. ЕГН е "лични данни"
Аз ги включвам в справката по 73/1
1. Пуснете Д1. Ако за тези месеци има Д1 с код 90, сега подайте с код 12 само с осигуровките
2. и 3. Не коригирайте данъка. Лицето ще си подаде ГДД и ще си в възстанови надвнесения данък
Здравейте, личе освободено на 14.12.2023 включва ли се в справката ?
Ако през 2023 сте му плащали заплата - да
Без отметка на "осн.работодател към 31.12"
Ката подадете декларацията, пишете дали наистнна няма лихви
Обратната информация е важна за мен
Ако по някаква случайност изплащането на обезщетението за безработица е започнало от 16.01. - не подавате Д7 и не внасяте здравни осигуровки

Лицето е декларирало, че не получило обезщетение по чл. 222. - към момента на регистрация в Бюрото по труда няма начин да е декларирало, че е получило това обезщетение. 
Иначе: Д6 може да се коригира след изничане срока за корекция само на място в НАП
заплатите са изплатени 01.24
ми дава ,че срокът за корекции е бил до 31.01.24
Как става така? Нали при заплати, изплатени м.01.24, Д6 с код 8 де подава от 01.02.24 до 25.02.24. Как срокът за корекции ще е изтекъл преди началото на срока за подаване?
Лихви няма ,а от надвнесената сума се приспадат текущите осигуровки
Подадохте ли вече Д6 с увеличението? И се уверихте, че няма лихви? И тази Д6 е за 2022 година или предходна (защото за 2023 още не е минал срока)?
Подава Д6 само с увеличението. Щом срокът за подаване е минал, значи е минал и срока за внасяне и за това ще се появят лихви . Независимо, че са внесени някакви пари навремето. Те не са били обвързани със задължение
Уважаеми Мартин Колев, jeeesssyyy Е счетоводител. И в това е проблема - както за нея/него , така и за клиента й/му
Върпосът е дали може да се наеме човек, без да се сменя управителят (напр. с някакво решение на собствениците или нещо подобно?)
Как според Вас се "наема човек" или се "наема служител почасово"? Аз се сещам само за трудов договор. А за трудовия договор трябва да е подписан от лицето, което представлява работодателя. Доколкото зная, фирмата работодател се представлява от нейния управител. Така че за да има "назначаване", трябва и действащ управител. Щом настоящия управител е зает с бебето си, трябва да се назначи друг или някой друг съдружник да поеме управлението. Разбира се след съответните вписвания в ТР и нужното осигуряване