Например така:
454/421 - 9094.16
421/454 - 14891.00
и ако няма друго, в 454 остава кредитно салдо
Благодоря.
А при освобождаване тези членове какъв е срока за получаване на обезщетение?
Тези членове не ограничават обезщетението до минималното . Какво ще е, зависи от останалите условия
Да.
Подава "редовна" ГДД с попълнени всички данни. Подадена в срока за подаване, тази ГДД ще замести предходната
Щом се ползва за дейността - да. Ако има и лично ползване, ще трябва да отчетете този факт според ЗДДС и ЗКПО
Приличат на верни.
До м.06 какво е правил? Безработен? ТД? След м.06. има ли ТД? Има ли руги доходи освен от непреработена селскостопанската продукция?

В прил.3 се вписват и дължимите осигуровки. Вкл.тези за декември
За ДОО и ДЗПО не споря. Питам за ЗО. Там е в болничен/майчинство и се внасят ЗО върху 710, а ТД е с "предимство" пред СОЛ.

ПП В такива случаи винаги съм се питала как се подава Д1.
Не, не е вярно.
Кое по-точно не е вярно? И на каква база стигнахте до това заключение?
Значи 12 месеца е имал дейност и се е осигурявал на 650 и само веднъж има възнаграждение за личния труд? Ако е така, 1550 делите на 12 и вписвате 129,17 в колона 5 за всеки месец. Няма да има осигуровки за довнасяне, а данък за възстановяване.

Логично е да се довнесат осигуровки върху сумата от 900 лв. /1550 лв - 650 лв/ - може да не е толкова логично :)
Договора - когато го подишат. Е, би трябвало да е преди началото на изпълнението :)
осигурителния доход - според възнаграждението , но не по-малко от МОД за управители пропорционално на работните дни.
Най-вероятно ще е добре да се регистрирате като свободна професия. Но не веднага :) Самата регистрация отнема около 30 минути, така че може да я направите когато Ви е нужно.
Имайте предвид, че когато извършвате услуги към данъчнозадължени лица в друга държава от ЕС, ще Ви трябва регистрация по ДДС в 7-дневен срок преди издаване на фактурата. От такава гледна точка е редно да си помислите дали не е по-добре да регистрирате едно ЕООД

Щом няма вноски - няма стаж

КСО
Чл. 9. ...За осигурителен стаж се зачита:
4.  времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;

чл. 6, ал. 8  Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
до 14 дни от личния лекар, след това - ЛКК до 180-ия ден, после ТЕЛК. От ТЕЛКа - каквото кажат
Малко нагло от моя страна, но ще се самоцитирам:

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29682.msg174788;topicseen#new

Според мен /без да съм 100% сигурна/ по ЕГН, ако попадате тук: Чл. 55, ал.2 Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
По новия БУЛСТАТ, ако попадате тук: чл.55, ал.1 ... самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон...

При свободна професия и двете са възможни. При ЗП също
Това, че съпругът Ви и бил послезния работодател, не е ограничение за размера на обезщетението за безработица. 
От там нанатък - според КСО,  членове 54 с буквите
Ето Ви годишната таблица за данъка за 1999 г
 При освобождаване по чл.71, когато е по инициатива на рабонодателя, имате право на "пълна борса".
Остава риска след "взаимното съгладие" да не Ви назначат на новата длъжност.
Обезщетения от работодателя - само за неползван отпуск, ако има такъв
След кати лицето е СОЛ с личен труд, не трябвали с ГДД да изравнява осигуровки за тези 712 лева?
Трябва