Не разбирам за какви корекции става въпрос. Освен добавката към ведомостта за заплати. Д1 и Д6 са си нови и "редовни". Д1 за обезщетението по 222/1 се подава с отделен код
Е, щом старият собственик е на ТД в случая е един "обикновен" работник. Новият собственик си го е "купил" заедно с фирмата. Ако искат да прекратят ТД (не стария собственик като човек!) , постъпват по същия начин както биха прекратили всеки друг ТД, съобразявайки се със защитите на КТ.
Вижте ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, букви а и б. Там е конкретизирано кога се дължат ЗОВ при работа без трудово правоотношение.
Не прекратявайте човека!!!! Подсъдно е!

Първо: като какъв е работил стария собственик? Какво става с него след продажбата на фирмата - ще продължи ли да работи там и на какво основание?
Ако е бил СОЛ, но вече не е собственик и не може да бъде такъв, длъжен е да подаде ОКД5 за спиране на самообслужването от датата на продажбата. В този случай това, че е в болничен, няма никакво значение.
Освен, ако си мислят, че тези 6 месеца трябва да са в тази фирма и непосредствено преди болничните.
За това питам  :wink1:
Възможно е. Дори и на 8 часа е възможно.
В случая не се води "осигурен на друго основание".
По ГД или се удържат всички осигуровки (за пенсия и здравни) или никакви. Когато има задължение да се удържат осигуровки и лицето е пенсионер, може да избира дали иска за пенсия или не. Когато не се дължат осигуровки - не се дължат и здравни.
А дали има осигуровки или не - зависи от сумата.
Не е по темата, но ми е любопитно: това лице с три месеца осиг.стаж как е вземало обезщетение за безработица? Евентуално има стаж в чужбина? (Е, и той не се включва в заветните 6 месеца)
За стажа след 2000 г са достатъчни данните от персоналния регистър. Ако много държи, да се снабди с УП2. При положение, че работи на друго място на 8 часа, не виждам как допълнителната работа на 2 часа ще повиши осиг.стаж.
Чакате готов отговор, вместо да отворите КСО и евентуално ЗДДФЛ ?
Започнете с последния въпрос.

Ще Ви кажа само, че сключването на ГД, независимо от сумата, не поражда задъжиния нито за някокви удръжки, нито за някакви декларации. Задълженията в тази надока възникват едва след плащането
И защо се учудвате, че някой прилага закона? Вижте отговор 525 и цитата от КСО (скрития текст)
Колкото до останалото: "взема се само последния работодател", "само последните месеци" и т. н., струва ми се, че не сте разбрали правилно. Или не сте задали правилно въпросите си, или вадите отделни изрази от контекста.

ПП Пък за Вас е по-изгодно 60% от (9 месеца по 1000)/9, отколкото 60% от (9*1000+12*510+3*480)/12, нали
Можете да не начислявате счетоводни амортизации винаги когато не ползвате активите. "Неползването" трябва да е документирано по някакъв начин.
За данъчни цели - според ЗКПО. Ще Ви се яви разлика между САП и ДОП.
Зависи по чия инициатива е този чл 71. Ако е по инициатива на работодателя  - пълна борса. Ако е по инициатива на работника -4 месеца.
Разбира се ако има право на обезщетение и не е ползвал такова през последните 3години
Само изписва това като предупреждение или не Ви позволява да продължите нататък?
Дайте едно ОК след предупреждението и се опитайте да продължите.
На база последните 24 месеца

(7) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица
Да.
Ако тогава заплатата й е била под 560 лв, изчислявате отпуска (или обезщетението) върху 560 (МРЗ)
Ако лихвите са за повече от 5 години назад, може.
Иначе всяко плащане, което направите, ще покрие първо най-сталото задължение (вкл.лихвите по него), после следващото и т.н.
Има възможност да посочите кои точно задължения ще погасявате. Става в НАП с подаване на декларация по образец или пи електронен път с ПИК. Не съм гледала скоро декларацията и не помня дали можеше да се отделят лихвите.
Имаме нов съдружник в ООД, който досега беше на трудов договор в него . Другият съдружник е по ДУК , може ли и новият съдружник - вписан и като управител - да бъде също по ДУК
Може, но ако само ще управлява. Или ДУ за управлението плюс СОЛ или ТД за другата дейност
Според мен, ако има печалба при продажбата на даловете на ЕООДто, тя би трябвало да е облагаема. Какви са Вашите бъдещи намерения и от къде ще вземете пари за новия бизнес, финанси си е Ваша работа.

ПП Нещо не схванах кой на кого е задължен, кой е кредитор, кой е длъжник, ама карай..
За периода на болничните се взема дохода ОТ който е изчислен болничния.
За периода с 380-те лева се взема минималната работна заплата