Моля за помощ.В Д1 при запис на файл има " запис на всички".А тук няма нищо.Как обединявате всички редове за запис или ред по ред.Много ми е притеснено.
Първо избирате "запис за период". От таблицата избирате периода и тогава виждате всички записи за този период с квадратчета пред тях. След това "избор на всички" и "запис"
Говорих с НОИ и там ми отговориха, че може само здравно да се удържи и плоския данък

След като изпълнителят не е осигурен на друго основание през месеца и сумата по ГД-НПР е под МРЗ, то нямате основание да удържате каквито и да било осигуровки!  Вкл. и здравни.
Лицето само и за своя сметка си внася /продължава да си внася/ ЗО по чл. 40, ал.5 независимо от ГД и Вие, като възложител, нямате никакво отношение към това.
Погледнете отново чл. 40 на ЗЗО

Още малко ще Ви поискат да внасяте ОЗМ и ПКБ по ГД :(
Щом не е осигурено другаде - само данък. Няма значение какво иска лицето.
Ако е изкал осигуровки, да е договорил по-голяма сума
И какво му е "тънкото" относно самоосигуряването?
"Тънкото" е за друго и по друг закон.
Никъде не е написано, че съдружник с под 5% не може да упражнява личен труд, нито че не може да е СОЛ в дружество, в което е собственик на 1% от капитала.
Две фирми без нито един счетоводител?

А по въпроса Ви - може.  Може по всяко време. Срокът 31.01. е за други промени
Естествено че ще има :)
Според мен отписвате тарата сграда и натрупаната амортизация и заприходявате две нови сгради с нови отчетни стойности. Бих предпочела стойностите на  двете нови сгради сумарно да са колкото балансовата стойност на старата, но не зная доколко е възможно.

Това мнение е неангажиращо
Болничният не Ви спасява от прекратяване на договора в изпитателния срок. За съжаление.
Изходът: работите докано можете и докато Ви държат. Ползвате болнични когато се налага /а и когато не се налага  това не трябваше да го казвам/. Ако прекратят договора - отивате на борсата или започвате нова работа. Ако трябва да се споразумеете с бъдещия работодател и това не трябваше да казвам. Важното е деня преди 45-дневния болничен да е отработен по ТД. Освен ако нямате друга възможност за осигуряване (собствена фирма, ЕТ , свободна професия...)
Не трябва да връщате. Нямат право да Ви ги искат или удържат.
Ако започнете нова работа до края на годината, ще имате право на по-малко отпуск в размер на "надползваните" дни при сегашния работодател
Като ги заизмислят едни длъжности... Изберете нещо близко като шифър /напр. 24226056/ и след тире  изпишете каквото искат допълнение.

21536014   Експерт, комуникации
24316002   Експерт, маркетинг
24246001   Експерт, обучение и квалификация
24226056   Експерт

Предполагам, че са съгласни да са втора квал.група.
Корекция на двете Д1 в един фаил и едновременно с това корекция на Д6 /предполагам, че и тк ще има намаление/. Проверете сроковете за корекция на Д6
1-да
2- да
3 - Д1 се подава през ЕИК на фирмата. Доколкото знам /не съм чела цялата нова наредба/, една декларация може да се подава и на хартиен  или на манитен носител на място в НАП. Може да се подава с КЕП на фирмата или с КЕП на упълномощено лице.
 
Да, трябва решение на ОС за прекратяване на ДУ. Предполагам, че решение може да вземе само единия съдружник, след като има над 50% от капитала. Не съм 100% сигурна.
Иначе - няма значение дали ще е решение или анекс; не се обявява в ТР /е, ако преди това е обявен по някакъв начин, може сега да обявите прекратяването/; спирате осигуряването чрез Д1.
Предполагам, че този съдружник е вписан като управител в учредителния акт - това е достатъчно. После, когато почне дейност, ще си рещи дали отново да е по ДУ или като СОЛ  нищо повече няма да вписва в ТР
Ако е само по документи, минава бързо
При мен мина за един следобед.
Хайде сега, за 2 лв бива ли да пиате :)
Включвайте
Счет.печалба се увеличава с амортизациите по САП и се намалява с амортизациите по ДАП
Според мен сделката е края на дейноста. Началото е от момена, в който сте обявили имота за продажба или сте започнали да го предлагате на клиенти, да ги водите на огледи и т.н.
В края на краищата никъде все още няма определение на начало на дейност. Вие си определяте кога имате дейност. Важното е при проверка да може да докажете, че в момента, когато не сте се осигурявали, не сте имали дейност.
Амортизации? Начислени по счетоводна амортизационен план? Или по ДАП? Ако са по САП, къде са тези по ДАП?


Останалото не прочетох....
Ако можете да коригирате уведомлението за сключване на договора (нямам представа дали въобще е възможно), след това да заличите подадените Д1 и да подадете нови с правилния вид осигурен, може би ще стигнете до истината
Каквото и друго да направите ще е грешно. Само ше прикриете една грешка с друга.
Предлагам следните възможни "грешки"
- оставяне нещата както са и оттук нататък Д1 с код за допълнителен договор
- прекратяване на този договор и сключване на нов с правилното основание
И едно логично решение: изритване на некоректни работник и завеждане на съдебно дело за нанесени вреди
Започвана ли е работа по другия /хронологично първи/ ТД или само е сключен?
Щом има ПИК, да провери и осиг.доход по месеци