Остават 16.80
Д7 не се подава, ако вече е подадена и след подаването не сте били здравноосигурен на друго основание /няма прекъсване на действието на Д7 от някоя Д1/
Няма значение, как ще го наречете. Може и "добавък". Важното е да е приет на общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик, защото управителя може да си иска много неща, важното е тези, дето му плащат да са съгласни.
Да Ви обърна внимание върху още нещо - когато една фирма спре дейност, това не означава автоматично прекратяване на ДУК. ДУК се прекратява от общото събрание на съдружниците. Ако преди това ДУКа е обявен в ТР, при прекратяването трябва за де заличи.
Като чета чл. 330, не виждам ограничение за прекратяване на ТД по чл. 328 т.10. Може би изданието на КТ, което ползвам е по-старо...
Обезщетения - евентуално по 224, евентуално по 222, ал.3, евентуално по 220
И ако няма трудов договор  с код по НКПД и "бележка" по чл.62 ал.5  - не може  - защо да не може? Нали е собственик на фирмата. Че и управител по учредителен акт. Спокойно може да си е СОЛ. Ама е по-скъпо от ТД на 1 час :)
Казвате, че имате назначен  Управител, търговия на едро НКПД 1420 3001 на трудов договор. Ако името на този управител не е вписано в ТР като управител на фирмата, то се приема, че управлението на фирмата се извършва от един или двамата управители, вписани в учредителния акт.  Т.е. - назначения по ТД си управлява търговията, а съдружникът управлява фирмата. За тая цел съдружникът /един или и двамата/ трябва да се осигурява. Осигуряването на съдружник за управленската му дейност може да е по ДУ или като СОЛ. Е, при двама и повече управляващи съдружници /и осигуряващи се за тази си дейност/ е допустимо управителя-съдружник да е управител на ТД.
На място в НАП приемат само по новата програма, по старата ги отхвърля! С ел. подпис още не съм подавала!
А от кога е тази нова програма? Коя версия?
Точно така си е. Ниския процент е само за пенсия и инвалидност при общо заболяване, а високият - за всички осигурителни рискове без безработица и трудова злополука
Колеги минали по този път ми казаха ,че трябвало по двата трудови договори отпуските да си ги вземам едновременно. Нали по основния съм в неплатен отпуск?
Никъде няма изискване за едновременно ползване на отпуските по двата договора. Прави се само за удобство на работника.

Все пак се чудя защо минавате на варианта неплатен + допълнителен ТД? Няма ли да е по-добре всичко да стане с ДС за промяна на длъжността за определен период от време? Предлагам да включите в ДС следите текстове:
- Промяната на трудовия договор с настоящето споразумение е за срок от 12  месеца.
- Останалите условия по трудовия договор,  вкл. последното актуално ДС № ХХХ, остават непроменени.
-  Допълнителното споразумение влиза в сила от 01.02.2016 г. и е валидно до .31.01.2017  г. включително. От 01.02.2017 трудовият договор продължава по условията, регламентирани в ДС № ХХХ.
, в уведомлението чл.62,  заповедта за прекратяване ТД, в Д 1 т.15 дата на прекратяване осигуряването и в трудовата книжка от ... до коя дата се пише ,29, 30,31.01 или 01.02.2016

Благодаря Ви

И в уведомлението, и в трудовата книжка като дата на прекратяване на ТД се посочва датата, вписана в заповедта като "считано от"
Аз пък бих пратила оригинал + втори екземпляр с моя подпис и печат по пощата и ще искам да ми върне втория екземпляр с негов подпис. Ей така. За всеки случай.
е разбрах какво общо има стажът в чужбина? Сега в чужбина ли работите? Или "от октомври до сега съм на социални", т.е. - без работа?
Само едно мога да Ви отговоря: за да получавате майчинство, в денят преди 45-дневния болничен /или болничните преди 45-дневния/ трябва да сте работила на трудов договор.
Да, ако отговаря на другите условия.
Моля.
Не, не е пречка. Едното няма общо с другото. Освен, ако се достигне максималния осигурителен доход.
Проблем щеше да има, ако в друга фирма е СОЛ. По-скоро не "проблем", а "разлика" :)
Хем "служител", хем "външен за компанията" и без договорни отношения.... Хм...
Спретнете един ГД за посредническа или консулнантска дейност.

Ако се осигурява само като СОЛ, то тогава ще може ли да извършва някоя от изброените от вас дейности /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ освен управлението?

Може всичките. Щом няма ДУ и управлението може да се извършва като СОЛ. Изобщо - това е най-икономичния вариант за осигуряване. Особено ако не чакате висока пенсия или майчинство.
Без ДУ осигуряването е само СОЛ върху 420 лв. При наличие на ДУ - осигуряването по този договор е върху 995 лв, ако правилно сте отчел МОД за управител по съответната дейност. Ако има ДУ и вие вършите нещо друго, освен управлението /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ тогава осигуряването ще е по ДУ + СОЛ или върху 995+420 лв.
Както виждате, разликата е голяма. Вижте в устава или дружествения договор, където е посочен управителя дали не пише нещо за възнаграждение. Ако не пише и никъде не се споменава ДУ - минавате само на СОЛ.
Не отговорихте на въпроса : Този управител има ли договор за управление или не?" Това е важно за определяне начина на осигуряване.
Ако за регистрацията на фирмата сте ползвали услугите на адвокат, много е вероятно да са Ви насамарили и с ДУ...
И този управител има ли договор за управление или не

Колкото до това: "минималната работна заплата за самоосигуряващите се лица" - няма да коментирам. Личи, че още нямате счетоводител. Добре е да побързате.
Обезщетението по чл.222, ал.1 е една заплата. Няма значение, че предходния месец имате болнични.
Регистрацията в агенцията по заетостта е в 7 дневен срок от прекратяване на трудовия договор. Регистрацията в НОИ - до три месеца след прекратяване на ТД и е добре да стане след плащането на обезщетението по чл. 222/1
Абсолютно не съм съгласна с двата отговора. Щом работното място е цялата страна, няма начин лицата да работят в друго населено място извън мястото на постоянната си месторабота. Поне не и на територията на страната :-)  Това, че не работят в населеното място по постоянното си местоживеене, също не е повод за плащане на командировъчни.
Имате две възможности - 1. Ако промените местоработата в ТД с фиксиране на едно населено място, на всеки друг обект извън това място, може да плащате командировъчни. 2. Да оставите местоработата в цялата страна и да отчитате разходите за транспорт и хотел като разходи за дейността /внимавайте да не се тълкуват като социални разходи!/, а за храната - увеличавате заплатите. Е, вторият вариант ще излезе по-скъпо :-)