Може и с неплатен. Стига работодателят да се съгласи да Ви разреши такъв за 6 месеца.

Не разбрах как става така: "подадох молба за напускане и ме пуснаха в неплатена отпуска". Как Ви пуснаха в неплатен без молна от Ваша страна? И да не се окаже, че отпускът е само за срока на предизвестието.
Благодаря, но мисля, че така работата ни става двойна. До сега сканирахме бланките от НСИ, а сега ще трябва да ги въвеждаме 2-ри път в съкратените бланки. Това е нелогично за нас като счетоводна къща.

С риск мнението ми да бъде изтрито, не мога да се сдържа да не Ви скастря:
Вие, като счетоводна къща, ГФО върху бланките на НСИ ли съставяте? Или първо съставяте ГФО, а след това попълвате бланките на НСИ? Не намирате ли, че има разлика между ГФО по ЗСч и счет.стандарти и ГОД по изискванията на статистиката?
Аз не съм счетоводна къща, но винаги първо съставям поне ОПР и баланс в ескелска таблица, правя си проврки, засечки и т.н. и едва след това попълвам справките на НСИ в електронен вариант.
За мен "на основание чл.326 от КТ............" е достатъчно. Алинеите не противоречат една на друга, за да има каквото и да объркване.  Надявам се че Управителя Ви може да вземе писмено становище от консултиралия го юрист, в което да са изброени мотивите.

Не зная на какво се надява Вашия Управител, но служителят още утре може да подаде ново предизвестие с изписана алинея 1 /например/ и няма как да му откажете.

ПП  Вече написах в една друга тема, но ще го повторя и тук: За съжаление в повечето случай тежкарските "говорих с адвокат", "консултирах се с адвокат" или "адвокатът ми каза" заместват небезизвестния термин  ЕЖК.
За съжаление в повечето случай тежкарските "говорих с адвокат", "консултирах се с адвокат" или "адвокатът ми каза" заместват небезизвестния термин  ЕЖК. Когато поискате повече информация от този "адвокат" /закони, членове и т. н./ започва едно шикалкавене... "Ама той така каза, то в закона го пишело, нямал време да отговаря писмено" и т.н.
Кредитното - след като сте направили ремонта, установили сте стойността му и е възникнало задължение за връщане на сумата. За цялата сума. Кога и как ще плащате е отделен въпрос и той няма общо с датата и стойността на КИ.
Не виждам  основание да не се попълват, но можете да опитате.
Няма изискване за 3 години непрекъснат стаж. Изискването е да имате 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15 календарни. Стажът по гр.доровор не се брои, защото няма осигуровки за безработица. Стажът в чужбина се брои, ако има договор между България и дръгата страна за признаване на осигурителния стаж.

Нормално е в тази тема да не намериш отговори на въпросите си, защото обезщетението за безработица е по КСО, а не по КТ.
За майчинството се изискват 12 месеца ОБЩО осигурителен стаж откакто сте почнали работа. Два дни работа на 4 часа са 1 ден осигурителен стаж. Щом работите от март миналата година на 8 часа, със сигурност имате нужния стаж.
За болнични трябват 6 месеца осиг.стаж, които явно имате.
Периодите в болничен се броят за стаж
Може и другаде :)
Напускате тази си работа по взаимно съгласие или с предизвестие. После намирате някой приятел с фирма, който да Ви назначи със срок на изпитване или за определена работа. След 5-6 дни прекратявате договора по чл.71/1 или 325/1/4 и отиваъе на борсата.
Това, което трябва да направите, е да не напускате по свое желание, по взаимно съгласие и поради виновно поведение. Прекратяването на ТД трябва да е по инициатива на работодателя. Ако имате добри отношения, най-удачния вриант е преминаване за няколко дни на друга длъжност (нещо съвсем различно от настоящата) със срок на изпитване и прекратяване по чл.71 по инициатива на работодателя.
Аз съм против (ду)ДУК-а по многопластови причини. Дори като принципно възможен и привидно непротиворечащ  на никоя норма вариант, той е нерационален и създваващ излишни ангажименти и предпоставки за проблеми.

И ДУ и ТД си имат предимства и недостатъци. Зависи кой какво търси.
При ТД има задължения за работно време, работно място, почивки, СТМ..., но пък може да е на непълен работен ден, да ползва платен или неплатен отпуск, в длъжностната му характеристика могат да се вмъкнат и други задължения, освен управлението /да продава, да шофира, да налива бетон.../ и др.
При ДУ няма ограничения за работното време, няма СТМ, няма трудова дисциплина.., но няма и неплатен отпуск или намалено работно време /с цел по-малко осигуровки/.
Ако управителят само управлява, ако заплатата му е поне колкото МОД, ако не се гонят някакви илюзорни икономии, бих предпочела ДУ.
 Друг  е въпроса, ако през последните 15 месеца сте били на борсата, тогава е все едно как ще сте освободена.

Това пък от къде го измислихте? Ако няма 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 ,изобщо няма право на обезщетение за безработица. Ако не са минали 3 гидини от отпускане на последното обезщетение - ще взема минимума, независимо от начина на прекратяване на ТД.
За авансовия данък зависи от наемателя. Ако е фирма или СОЛ - тяхна работа е. Ако е ФЛ - Д55 се подава от двамата собственика. ГДД подават и двамата и в двата случая.
А подали ли сте ГОД в НСИ?
Щом сте ЕТ, би трябвало първо да се "отчетете " в НСИ, после в НАП.
Не подава Д6.
Задълженията се формират от Д7. А как се отразяват ЗОВ за довнасяне, не мога да кажа. Явно системата си взема нещо от ГДД.
То от това довнасяне няма никаква полза, само за едното спазване на закона и ... за пълне е на бюджета на НЗОК💨
Тези ౩000 лева за какъв период се отнасят? Ако са за по-малко от 6 месеца, би трябвало възложителя да внесе осигуровки. Ако са за по-дълъг срок - от сумата вадите НПР и остатъка разпределяте по равно през месеците, през които е работено. В Т2 попълвате колони 4, 5, 6 и 7. След това т.1 и 2 под таблицата. Осигуровките от цялата година и тези за довнасяне попълвате в т.8 и 9 на приложение 3. После следвате декларацията.
И аз така бих го тълкувала. Особено ако аз съм продавача :)
Да разширя малко въпроса Ви: ако сумата от двете продажби надвишава 50000, трябва ли регистрация по ДДС?
8% върху дохода, опрделен в ЗБДОО 2017, според дохохите от 2015 г. Иначе казано - продължава да внася същите ЗОВ, каквито е внасял през м.01. и 02.2017.
Декларира се с Д1.
1. Да
2. Да, но вижте пак приложението
3. Това е възможно само ако лицето е пенсионер, не е пожелало да се осигурява за пенсия и месечния доход по ГД - НПР е над МРЗ. Във всички други случаи или са всички  осигуровки или никакви. Е, ако е нещо, свързано с авторски права.... там не съм наясно