По-добре е да изчакате да изтече болничния.
Дните в болничен не се броят като отработени при пресмятане на изпитателния срок.
Въпросът ми : Кой трябва да ги издаде?
Да отговоря по-практично :
Удостоверението за липса на задължения се издава от НАП но седалище на фирмата, ако документът трябва да е издаден на името на фирмата или по лична карта на ФЛ, ако документът е за нуждите на ФЛ.  Подава се искане по образец. Искането се подава на място лично или от друго лице /обикновено не искат пълномощно/ или с КЕП. Не зная дали може с ПИК. Получаването е само на място в НАП лично от ФЛ, лично от управителя на фирмата, от упълномощено лице с нотариално пълномощно.
Като изключим факта, че всичко прилича на прикрит ТД /глоби от 1500 до 15000/:
- плащанията по ГД са според реда, който сте договорирали с възложителя
- щом като работите другаде, наистина по ГД има осигуровки, но една част е за сметка на възложителя, другата се удържа от Вас
- относно данъка върху дохода по ГД, ПЛАТЕН през четвъртото тримесечие, погледнете чл.65, ал. 13 от ЗДДФЛ.
- декларацията по чл. 55 се подава от възложителя. Ако има какво да декларира. Той подава и справката по чл. 73
- изпълнителят подава  декларация по чл.50
Възможни са два варианта - граждански договор или регистрация на свободна професия. Първото няма да се хареса на фирмите, които купуват бижутата. За втория ще са необходими някои регистрации и някаква отчетност, но не е задължителен касов апарат. Осигуровките могат да са само 33,20 на месец и то само за месеците, през които има работа. Колкото и да бягате от счетоводител, добре е да се свържете с такъв поне в началото. Той ще Ви обясни подробно и съобразно дейността и доходите кога, как и какво точно да правите, че да минимизирате вноските в бюджета. После и сама можете да се справите.
Благодаря! Чакам отговор за прихващането. Имаш предвид все едно правя авансово плащане, тоест правя окончателна фактура като пиша депозит с минус/за прихващането/?
По този начин няма ли да "изгубите"ДДС? Все пак аванса е с ДДС, а гаранцията без. Ако сте по ДДС, разбира се.
След като нямате доказан доход 550 месечно няма да Ви заверят книжката на 550. Ще Ви я заверят на 420 лв., освен, ако нямате доход над 420 / но под 550 , както вече писахте / .
А не трябва ли да се отчете какъв е бил минимумът за СОЛ според ЗБДОО за 2014? Възможно да е 550. Ако е така, върху каква сума ще се завери осиг.книжка?
За прихващането  никакви. Имате си едни пари, които стоят надвнесени в осигурителните Ви сметки и си ги ползвате за погасяване на следващите задължения.
За възстановяването не съм сигурна, но мисля че трябва заявление.
Все пак за да стане ясно, че вностите са надвнесени, трябва да има корекция на подадените декларации.
Накрая - два съвета:
1. Извадете си ПИК и си проверявайте състоянието на задълженията, както и кой плащания какви задължения покриват.
2. Икономията от счетоводно обслужване не е добра идея.
Ако е на високия процент няма да има корекция.

Е, да. За 2011 и 2012 няма да има корекция. Но да внимава с доходите и авансовите осигуровки за 2015. Особено ако ползва болнични или майчинство :)
Прави са от НОИ. Да Ви дадат предписание за корекции на Д1.
Надвнесените осигуровки можете да ползвате за покриване на други осигурителни задължения или да поискате ефективно възстановяване.

"Избран" осиг.доход, означава, че избирате върху каква сума АВАНСОВО да правите осиг.вноски, а в края на годината правите изравняване според доходите, вписани в ГДД и таблици 1 и 2 към нея. Ако сте надвнесли - приспадате или искате връщане за сумите над минимума, ако сте внесли по-малко - довнасяте.
Каква е драмата с прекъсването от 1-2-3 дни, така и не разбрах...
Нама никакъв смисъл, но много хора държат "да няма прекъсване в стажа" :)
То осигурителният така и така не се прекъсва....
Подписваме ТД/30.10.11, считано от 02.11.15 Не пишете това.
 Документирайте датата на започване на работа с акт за встъпване в длъжност или  с текст към трудовия договор: "Работникът/служителят постъпи на работа на ...дата." Подпис на работника и подпис на представител на работодателя
Ако толкова държите да няма прекъсване - първият ТД се прекратява считано от 02.11, при Вас се сключва ТД на 30.10. или по-рано, подава се уведомление на 30.10 или 01.11. или по-рано, според датата на ТД и започва на 02.11.
Новия ТД не може да започна преди работникът да е постъпил на работа. Това пък не може да е преди да е получена справката за регистрация на ТД. Това : да запишем в ТД считано че започва от 01.11.2015 - няма никакъв смисъл. И никаква полза.
 При Вас датата на започване може даже да е 01.11.

А дата на първоначален инструктаж коя ще е?  01.11.? Неработния ден? Или 02.11., която се явява втори работен, според заповедта за назначение

Защо не? Може и инструктиращият да работи по график. Или да е СОЛ
;)
Зависи как са се разбрали с настоящия работодател. Ако ТД се прекратява "считано от 30.10", то е редно заповедта да е с по-ранна дата. Ако се прекратява считано от 01.11. /най-вероятно/ или от 02.11, то уведомлението за прекратяване се пована в 7 дневен срок след датата "считано от"
Няма проблем, че в системата за няколко дни ще фигурират два основни договора. Спазването на сроковете за подаване на уведомленията допуска това.
За Ваше успокоение, при сключването на новия ТД поискайте заповедта за прекратяване на стария. Тя трябва да е оформена преди това.
Според мен ще е проблем. Сигурни ли сте, че нотариуса ще изповяда такава сделка, при която някой си продава нещо, което не е негово? Ако пък предишният собственик има достатъчно доказателства, че багера е негов, тогава какво е правил във Вашите активи? И как Вие ще издадете фактура за продажбата, като реално нищо имате нещото, нито го продавате?  Евентуално да го "продадете" с фактура на предишния собственик, пък той да си издаде фактурата според НА.
Все пак проверете, дали при продажбата на багер е задължително да има нотариален договор.
31.01.2016
Срок за какво?

irenabrili    Отговор 1 | 19.10.2015, 11:47

Това не го ли прочете?

ПП Използвам възможността да се извиня за подвеждането в Отговор 3. Става въпрос не за ЗКПО, а за чл. 65, ал.13 от ЗДДФЛ.
Работодател закупува лекарства,които ще се използват от работниците при необходимост.Има ли право на данъчен кредит.

Ако лекарствата са за зареждане на аптечката на фирмата или на обекта /по списък от СТМ/  - няма проблем с ДК.
Ако тези лекарства са за диабета на пазача или контрацептиви за секретарката - няма как да стане :) И разходите ще трябва да отнесете към "представителни" :)
ЗО е върху осиг.доход!
Незнам откъде Ви хрумна този минимум!

Да допълня - след като вече е осигурен по ТД, макар и върху 63 лв, вече не дължи осигуровки по чл.40, ал.5
Все още не дават субсидии за деца :)
DEL

Не прочетох правилно датите :)