каква е вероятността да се търси произхода на тези пари от 2007 ...

От 2007 едва ли ще търсят произход - минало е давност.
Мисля си , че може и един протокол-напр.за 50000,00лв., а после 6бр.РКО
Eй това съвсем не може
НЕ може 50 протокола по 10500 :)
Може 51 протокола по 9999,99, като плащате на каса общо 9499,99 общо на всички съдружници.
Моля, коментирайте предложението ми
Възможно е като решение. Зависи от сумите :)
Щом в ДУ няма уговорени отпуски, явно трябва да се явите на работа.
Няма проблем да ползвате платен отпуск по трудовия договор и да работите по ДУ. Същото важи и при "стандартен" неплатен. Дали важи и при неплатен за гледане на дете, не съм 100% сигурна. Изчакайте друг отговор.
За определяне на осигуровките трябва да разбиете по месеци. Д1 също се подава по месеци.
Плащането може да си е едно.
А освен с девиденти, как по друг начин елегантно да си намаля касата? :)
Отпуснете заем на някой с "червена" каса.
Не знам дали съм се изразил правилно - във всяко решение сумата да е до 10000 лв., а не общо.
Благодаря :) Хубав ден!
Да, така Ви разбрах :)
Тази тема е една от най-актуалните през последните две седмици :)
В Д1 е посочено осигуряване във всички работни дни по 2 часа
Тогава нямате проблем с борсата.

Само една забележка: по чл.114 отдавна отпадна условието до 5 дни (40 часа) месечно. Гледам, че в други теми давате съвети, свързани с осигуряването.... Би трябвало да познавате по-добре КТ.
От голямо значение е разпределението на работното време и вноските.
Ако сте работили всеки работен ден по 2 часа и това е отразено в Д1, то имате осигуровки за безработица за целия период.
Ако сте работили 5 дни по 8 часа, а през останалите не сте и в Д1 са отразени периоди без осигуряване, има голяма вероятност да нямате 9 от 15.
Вземете си ПИК от НАП, ако нямате, и вижте по колко дни в осигуряване имате през последните месеци.
Не, не може. Има изискване за "активно търсещ работа" (или както точно е формулирано). Учащите са изключени от тази група.

Закон за насърчаване на заетостта
Чл.18, ал.2, т.3 е отделена от т.1.
Ако прекратим договора след изтичане на болничния и преди да разпише заповед за прекратяване работникът представи продължение на болничния какво следва да се направи?
Ами подписвате заповедта, подавате уведомление в НАП, вземате болничния, подавате данните в НОИ...
Ако желаете, можете да изчакате да изтече и продължението. После продължението на продължението... И така до 180 дни.
Решението си е Ваше. Няма законови ограничения за прекратяване на ТД по чл.71 по време на болничен.
В края на краищата какво решихте? Този едноличен собственик по ДУ ли ще бъде? СОЛ ли ще е? Или ДУ+СОЛ? А може би ще е безработен с обезщетение от НОИ? :(
Колкото до осчетоводяването на личния труд - същото, като осчетоводяването на заплатите на персонала, но вместо "Разчети с персонала" се ползва "Разчети със собственика" или "Разчети със съдружниците".
Възможно е. Или поне не е незаконно.
Аз бих изчакала края на болничния, но това е от лични съображения.
Това са проверки не тези фирми , които възстановяват ДДС .....без да имат касов апарат
А задължително ли е да имаш касов апарат когато възстановяваш ДДС?
Въобще задължителен ли е касовия апарат, ако нямаш продажби в брой?
Щом ТД при Вас е допълнителен, не попълвате трудовата книжка.
 В крайна сметка как е по-добре да коригираме или да изплащаме дивиденти,за да се избегне проверка?

И двата случая са прозрачни.
И в двата случая няма гаранция за избягване на проверката :)
Както сте описали ситуацията в началото, нещата изглеждат така: заплата 490 лв, минимален осигурителен праг 1000, нетна заплата около 320 лв. Ако приемем, че така е било през всичи 18 месеца преди болничния, то за един месец болничен, плащан от НОИ, ще получите 80% от хиляда лева, но не повече от 320. Т.е. 320 лв.
Сега уговорките:
- записът в трудовата книжка може да е стар (още от назначаването) и да не е актуализиран
- в трудовата книжка се вписва основната, а не брутната заплата. Без "клас", бонуси и т.н.
- може би ситуацията не е такава, както се разбира първосигнално.
За повече яснота:
- погледнете си фишовете за заплата. Вижте какво е запиасно като осигурителен доход и като нетно възнаграждение (сума за получаване без приападане на аванси и запори, ако имате такива)
- вземете си ПИК от НАП, ако вече нямате, и си направете проверка какви данни са подавани през последните 18 месеца.
- опитайте се сама да си направите изчисленията.
Болничните са според дохода, върху който са внесени осигуровки за общо заболяване и майчинство през последните 18 месеца, но не повече от нетния доход. При заплата 490 и осигуровки върху 1000, не ми се мисли колко остава нетния доход...