Работодателят е длъжен да подаде информация за болничния до 10-то число на месеца, следващ месеца на представяне. Т.е. - той може да го подаде от вчера до 10.01.2018. Обработката в НОИ и плащането е до 10 работни дни от постъпването на информацията при тях.
Не зная каква справка от НОИ следите, но там, където аз гледам, информацията за болничния със статус "обработва се" излиза до два дни от подаването.
Абе на теб не ти ли правят услуга? Тогава защо не вярваш? Можеше да разпиташ работодателя или счетоводителя му.
И "да" -  могат да прекратят договора по всяко време ПРЕДИ изтичане на изпитателния срок. Без предизвестие,  без защита, без обезщетение. Напомням - изпитателният срок включва само действително отработеното време и "спира" по време на болнични, отпуски и други отсъствия.
Хората са се застраховали - осигурили са си възможност за прекратяване на договора след като се върнеш от майчинство .
Това са документите. Погледнете: 1. от коя дата и час е справката за подадено уведомление? 2. Пише ли на трудовия договор "Постъпил на..."? Коя е датата?
Ако отговорите са: 1. 8:00 часа на 13.12 или по-рано И 2. 13.12. или по-ранна И първия ден от болничния е 14.12. - всичко е наред
В такъв случай, как трябва да изглежда уведомление по чл. 62? Трябва да го съкратя от настоящата длъжност и да назнача на нова с две уведомления?
ДС е достатъчно. Регистрирате ДС за нова длъжност.
Доброволна или задължителна застраховка ТЗ?
Застрахованите и незастрахованите с един вид дейност ли се занимават?
Според мен Д7 до 25.12. Мотив: в последната подадена Д1 ще има дата за край на осигуряване през м.11.
Колкото до вноската за м.11 не би трябвали да я прави, след като вече ще е осигурена на максимума. Пак според мен.
Съвет: подайте Д7 до 25.12. Няколко след тази дата проверете задълженията за здравно осигуряване. Тогава трябва да е подадена Д1 от бившия работодател и да се вижда, че не трябва да довнася.
Не гарантирам 100% сигурност. Само споделям мнение.
5007
На футболистите от клуба са раздавани храна и вода по време на срещите. Държи ли се данък върху разходите за тях?
Това не са ли разходи по ЗБУТ?
Със сигурност фирмата няма нито задължение, нито възможност да подава данъчна декларация вместо Вас.

ПП  Добре е да ползвате препинателни знаци и главни букви. Виждам същия пропуск и в другите Ви участия.
Няма забрана,  но не е практично по средата на месеца. Ами ако някой се разболее, напусне или просто спре да ходи на работа?
Подава се.
Данните на ФЛ.
Подава се и Д 55. Справката по чл. 73 и Д55 са според датата на вземане на решение, а не по датата на плащане.
Аз бих ползвала Разчети със собственика/Банка
А още в началото на годината /или след подаването на ГДД/ бих записала Печалба/Разчети със собственика.
Кои документи не са внесени в НОИ?
Във връзка с другите Ви питания: Трудовият Ви договор регистриран ли е в НАП? Получихте ли справката за подпис? Започнахте ли работа /макар и фиктивно/?
Ако нямате отработен ден /макар и фиктивно/ по ТОЗИ трудов договор, не може да се надявате на майчинство. Пък и на болничен.
Може. Трябва писмено изразено желание от работника в което да е фиксирана сумата и банковата сметка, по която да се превежда.
Вече имаш отговор. Защо питаш във всички форуми?

Повтарям (потретям): Щом имате 12 месеца осиг.стаж /общо, някога/ и работен ден преди 45-дневния болничен - ще имате право на майчинство.
Ще е минималното или около него, защото за голям период от време ще се смята върху минималната заплата.
Да, като се съобразите с т.26и от  параграф 1 на ДР ЗДДФЛ.
Код - както и за СОЛ без личен труд. Обърнете внимание на указанията за попълване на т.29-34.
Влезте през друг браузер. Може и да помогне...
Ще Ви спомена, че авансовото внасяне на данъка (и декларирането му!!!) зависи от датата на плащането на наема.
Дано разбрахте.
За останалото съм Ви писала на "лични".
Няма изискване за 3 години трудов стаж. За обезщетение за безработица (през 2017г.) се изискват 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни месеца. Ако можете да ги докажете - няма проблем.
По-малкия стаж ще доведе до по-кратко обезщетение.
С договорите не доказвате нищо. Стаж се доказва с трудова книЖка или УП.
Трябва да подадете нова молба. Работодателят може да Ви разреши, но може и да не разреши. Законът му дава право да решава и не е задължен да обосновава решението си.