Нали това съм описала. През 2014 г е на трудов договор. Облагаемият доход
е под 5040 лв.Самоосигуряващ е от началото на 2015 г. и се осиурява на 420 лв.
Интересува ме тази таблица за самоосигуряващите се лица отнася ли се за
ЕООД или само за ЕТ?
Отнася се за всички СОЛ  без ЗП, само че облагаемия доход на различните СОЛове се формира по различен начин
не същата ми е длъжността.
А работодателят същия ли е?
Ако и работодателя и длъжността са като старите, не може да е със срок на изпитване. Ако поне едното е различно - може.
Може. Ако все още имате техническа възможност да го направите.
Датата - която Ви хареса - от 20.12. до 25.12, а защо не и от 01.12. до 31.12. Зависи какво ще пишете във фактурата /аванс, продажба../, зависи кога е направена доставката, зависи от волята на страните....
В ЗДДС има един член за периодичните доставки и месечното фактуриране. Намерете го.
И за какво ще й увеличавате МОДа? Нали няма да внасяте осигуровки.
Като се върне на работа, тогава променяте заплатата. И тази промяна може да се дължи само на две основания: 1. ако заплататае под МРЗ към момента на започване на работа; 2.  ако работодателят има желание да повиши заплатата /над МРЗ/.
Промяната на МОД никога не е било основание за промяна на заплатата на който и да било.
Годишната не е ли за м.13?
Ако е имало начисляване/плащане на личен труд за м. 11, то Д6 е трябвало да бъде подадена заедно с Д1 до 28,12,2015 г.
Ако няма и не е договорирано заплащане на личния труд, защо ще подавате Д6 помесечно?
И още два въпроса: 1. Тази козметичка на какво основание извършва дейността си? 2. Няма ли си счетоводител?
Зависи тази Д6 на какво основание е - личен труд, годишна....
 И все пак ДС да бъде изготвено на 05.01.2016 влизащо в сила от 01.01.2016
Какъв е проблема?
Аз съм в отпуск и смятам да направя въпросните ДС на 25.01, в сила от 01.01. И смятам, че това си е в реда на нещата.
Въпросът ми е следния: Има ли заплаха за работничките да спрат да си получават обезщетенията за болничните, ако фирмата продължи да не внася данъците и осигуровките?
Ако редовно са подавани Д1 и Д6 за осигуровките, няма да имат проблем.
Идеята ми беше точно връщането от НОИ... Работникът не иска да има повече никакви взаимоотношения с бившия си работодател, и по тази причина не иска да си търси това обещетение. Т.е. докато не му бъде изплатено от работодателя, НОИ няма да почне да му изплаща обезщетението за безработица, така ли да разбирам?
Такава е практиката в 90% или повече проценти от бюрата по труда. Все още се срещат служители на НОИ, които си затварят очите и отпускат обезщетението за безработица без да изискват преди това да е платено обезщетението по чл. 222/1.
Съвет: Пробвайте :) Регистрирайте се в АЗ и в НОИ в нужните срокове. Ако ви Върнат - нямате избор. Ако не Ви върнак - имате късмен /ако лишаването от една заплата  и евентуалните проблеми в бъдеще са късмет.../
Имам един такъв въпрос: задължен ли е работникът, да си иска обезщетението по чл.222?
Абе не е задължен, ама...
1. Няма правно основание да се откаже от правото си да получи обезщетение
2. Може да не си потърси обезщетението веднага след изтичане на първия месец, но може да направи това до 3 години по-късно. Един доста дълъг срок, през който ще се среща с много хора и всеки ще му дава различен акъл...
3. Като се регистрира като безработен, ще го върнат да си потърси обезщетението и няма да почнат да плащат обезщетението за безработица до плащането на обезщетението по чл. 222, ал.1. Основанието на НОИ е железно - чл. 54г, ал. 1 от КСО -  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за ....обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт. Тъй като обезщетението по чл. 222, ал.1, независимо кога е платено, се отнася за точно определен период, пращайки Ви при бившия работодател за обезщетението, Ви спестява последващо връщане на обезщетение за безработица /в случай че веднага отпуснат обезщетение за безработица, а обезщетението по чл.222, ал.1 е платено например след две години/
ЗБДОО за 2016
Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
Най-вероятно върху нито едно от двете.
Изчисляваш БРЗ за месеца /сумарно за отработените дни и 64,.. лв за трите дни от работодател/. След това смяташ МОД за 10 дни /7 или колкото са отработени + 3 от работодателя/. Сравняваш двете суми и внасяш осигуровки върху по-голямата.
От 08.07. до 23.08 /вкл./ има 1 месец и 15 дни.
От 07.09. до 18.09 /вкл./ са още 15 дни. Станаха два месеца.
От 19.09. до 18.01.2016 - още 4 месеца. Така че изпитателният срок ще изтече на 18.01.
Грешката в изчисленията ми е +/- един-два дни.
Удържате осигуровки върху 77.70 лв. от възнаграждението, което плащате сега  и с което надвишава МРЗ. След това изпълнителят по ГД трябва да си подаде заявление /или какъвто искате документ/ да му бъдат преизчислени СИС по другите ГД за месеца, защото е попаднал в хипотезите на чл.4, ал.3, т.5 или т.6 /която си харесате/ и внасяте осигуровки и по предходните ГД, като лицето връща надплатените суми. Крайният резултат е осигуряване върху 405,15 лв.
Добре, че за този месец още не сте подали Д1, Д6 и Д55.
По-лесно е да оформите първите плащания като авансови и с последното направо да удържите осигуровки върху общата сума.
Като чета КСО, ч. 4, а. 3, т.5 и т.6, не мога да се съглася, че се удъpжат осигуовки само от последния ГД. В т.5 се говори за "месечно" възнаграждение, което разбирам като сбор от всички възнагряждения по граждански договори за месеца.
Скрит текст :

Според т.6, щом е осигурен на едно основание през месеца /последния ГД/, то възниква задължение за осигуряване по всички останали ГД за месеца.
Скрит текст :

Съгласна съм, че няма логика да се търсят вноски по минали договори, но законът си е закон :). Аналогичен е и случаят с безработен, който е взел 5 лева по ГД на 02.12, , а след това започва работа по ТД от 29.12.
Надявам се, че наистина става въпрос за ГД, а не за прикрит ТД ;)
По-правилно би било да преизчислите и предходните плащания, но в крайна сметка резултатът ще е един и същ. Добре е, че всичките договори са при Вас и знаете как стоят нещата. Замислям се какво би станало, ако първите три ГД бяха при друг възложител/и...

последно за последен ден в осигуряване -31,12,2015г или 30,12,2015???
Няма никакво значение. По-издържано е да запишете 30.12. /последния работен ден/. Ако запишете 31.12. /последния ден преди прекратяване на ТД/  системата ще го приеме без проблем и ще отчете точно толкова осигурителен стаж, колкото и ако пише 30.12 или 03.01. Стига да намерите начин да впишете 03.01 в Д1, разбира се :-) Аз предпочитам да вписвам последния ден преди прекратяване на ТД, защото после като си правя справки ни е по-удобно. Тъй като при прекратяване "считано от 04.01" в Д1 не мога да посоча 03.01., задоволявам се с 31.12 и хич не го мисля работен ден ли е или почивен и дали е имало смяна на работните и почивни дни или не
Няма значение дали ще пишете Считано от 01.01 или от 04.01. Само дето в единия случай в трудовата книжка вписвате три дни повече трудов стаж.
И в двата случая за последен ден в осигуряване трябва да впишете 31.12. Или по-точно - 30.12.
Аз личто бих избрала варианта "Считано от 04.01." и в Д1 последен ден в осигуряване 31.12.