Точно това не мога да разбера, закона казва, щом физическо лице си поиска фактура, сме длъжни да издаваме, казва и че трябва да му пишем ЕГН-то, но казва и, че нямаме право да принуждаваме фл да си дава ЕГН-то ....
Вие не го принуждавате. След като иска определен документ, трябва да предостави всички данни за попълването му.
Е, има право да поиска писмена декларация, че данните му ще се ползват единствено за конкретната сделка и  няма да се предоставят на трети лица. Предполагам, че сте регистриран като администратор на лични данни.
те си натискат, че искат фактура, но не дават егн, а по някога не дават и имена...
Като искат - ще си дават данните, изискуеми по ЗСч. Като не дават - няма фактура.

Фактура с контрагент "Физически лица" с ЕИК 9-ки е не само безмислена, но и в протизоречие със закона
А защо издаваш фактури, след като не ги искат?
Има и други начини за доказване на доход - чрез оборота по касовия апарат, чрез банковите преводи ...
Тогава в НАП подайте ГДД за предприятие с дейност. Поне до преди две години ставаше. Сега не зная.
Вие как мислите? Това, че СОЛ е на трудов договор променя ли фактът, че е СОЛ във вашите очи?
Искаш да кажеш, че е същото както при ГД със СОЛ, който не работи другаде по ТД? А ако заплатата по ГД е под МРЗ?
Какви промени трябва да се направят относно информирането в НАП при преминаване от ООД на ЕООД свързани със  заплащането на собственика който е и изпълнител във фирмата
Ако собственика на ЕООДто е бил съдружник в ООДто, бил е СОЛ чрез ООДто и ЕООДто е със същия ЕИК - не прави нищо специално.
При работеща фирма се предполага, че има и обслужващ счетоводител. Попитайте Вашия за повече подробности.
Подайте в един файл заличаващата и редовната Д1 и отметнете, че няма основание за подаване на Д6

Предполагам, че промяната в кодовене не води до промяна в осигуровките.
Аз не бих. Ако все пак издам - няма да е по образеца с годишното изравняване, а например като тази, дето се издава при прекратяване на ТД през годината. И обезателно ще добавя текст "издадена сл.бележка по чл...., изх.№.... от дата..."
Този СОЛ е собственик на ЕООД-то си. "Да се оправят Д1" означава корекция, или заличаване?
какво да коригирате? Нали Д1 трябва да е без осигуровки и без всякакви други данни? Т.е. - въобще не трябва да има Д1.
Заличаване

На Ваше място бих поспорила с инспектора от НОИ. Особено ако има подадени ГДД на ЕООД-то с някакви минимални разходи /напр. такси по банкови сметки и т.н./
Каква е връзката с попълването на кл. 29, особено като кл. 30 е нула?

Нулевата ставка на вноската за ф.ГВРС не означава, че при обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците няма да получат нищо от този фонд. При определяне на вземанията на работниците  се вземат данните именно от т.29 на Д1.
В този смисъл - все още е задължително подаването на декларация по Закона за ГВРС, ако назначавате на ТД собственик, жена му, детето му...
При първия работодател е ясно - брои си дните. Вторият трябва да изиска служебна бележка за ползваните при първия работодател дни платен и неплатен отпуск. След това и той си брои дните до 30 р.д. сумарно. При отказ за представяне на такава бележка, не бих разрешила на работника да ползва отпуск.
Дали може да бъде засечено колко дни неплатен отпуск са зачетени за стаж - да, може по данните от подадените Д1 от двамата работодатели. На практика такива засечки се правят при проверка /най-вече на втория работодател/ или при изчисляването на някои обезщетения на работника /болнични, майчинство, безработица/
За услугите в ЕС със сигурност трябва да прочетете чл. 97а от ЗДДС.
Ако съпругът Ви не осъществя вя никаква дейност във фирмата   - не го назначавайте никак. И не го вписвайте като управител (заедно или поотделно) при регистрацията на фирмата. Ако е само съдружник без да подлежи на осигуряване по КСО, няма з се ограничава правото му на обезщетение за безработица. Стига да отговаря и на останалите условия.
Един съвет: преди да наемете адвокат за регистрация на фирмата, говорете със счетоводител (дори срещу заплащане), за да Ви обясни от какво да се пазите.
Що да не можеш? Нали има бележка за дохода по ТД и удържания данък. Попълва си ГДД, прилагаш облекчението на годишна основа и ако има надвнесен данък - посочва сметка за възстановяването.
А по ЗБУТ не сте ли задължени да осигурявате подходящ климат в помещенията?
Трябва да изплатя граждански договор за м.12.2016 в м.02.2017 на лице/ръководител на танцов състав в читалище/ което сега ми съобщава че се е регистрирало като самоосигуряващо от м.12.2016 . Сумата е под МРЗ.Какво трябва да му издам и да удържа ли данък и осигуровки.
Това ми беше въпросът.
Вече имаш отговор. И тук и в законите.
Не познавам Аксиния Цветанова, не заня какъв въпрос ѝ е зададен, но цитирания отговор НЕ се отнася за Вашия случай.

Четете законите, а не коментарите. Особено ако законите са красноречиви.
Как ще коментирате това?

Нямам думи....
Остава да извади легално определение на "граждански договор", различно от договор по ЗЗД или доход по извънтрудови правоотношения.

Или въпросът не е зададен правилно , или се цитира между редовете...
Не издавате нищо и не удържате нищо. Изпълнителят по ГД Ви издава документ с реквизитите по Закона за счетоводството (нещо като фактура, независимо как се нарича). В случая сумата не е от значение.
Въпросите Ви имат ясен и конкретен отговор в КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ!