Предложи ми и вариант да подам молба за напускане месец преди да изтече майчинството ми и когато изтече, вече да се водя безработна. Тогава щели да ми изплатят отпуска наведнъж „под формата на обезщетение”. На мен, обаче, този вариант никак не ми вдъхва доверие. Затова потърсих помощта Ви. А и отпуск, който трябва да бъде изплатен, не е обезщетение, нали?

Това е вариант. Същото е като това: Можете да подадете предизвестието 30 дни преди изтичане на отпуска, който евентуално сте почнали да ползвате.

Изплащането на неползвания отпуск при прекратяване на договора от Е обезщетение по чл. 224 от КТ.
 Как да разбера от 2001г насам дали имам обещетение за безработица?

Осигуровки за безработица има при трудови договор и при договори за управление и контрол. Няма осигуровки за безработица при граждански договори и самоосигуряване, както и при трудов договор, когато е ползван дълъг неплатен отпуск /над 30 работни дни в годината/
Датата 29.11.2018 очевидно не е ПРЕДИ 01.01.2018, а е СЛЕД 31.12.2017

От значение ще е не общия Ви стаж, а осигурителния стаж,  с осигуровки за безработица, за времето СЛЕД 31 декември 2001 г. /т.е. - от 01.01.2002 г насам/. За стаж от 11 години и 1 ден до 15 години, обезщетението ще е 10 месеца.
Това е, ако не сте били на борсата през последните 3 години
Здравейте!
Съкратен съм по чл.328 ал1 т3 и връчих декларация (по чл.222 ал 1) на моя работодател, че не съм си намерил работа след в 1 месечен период което той ми го подписа, че му е връчено(тоест имам черно на бяло). Аз декларирах в НОЙ, че ще получавам от него  това обезщетение. И сега 1 месец след изтеклия месец нямам обезщетение питането ми е следното ако не ми го плати това какво мога да направя, има ли някакви лихви които да го подпрат и мотивират и какви са те (питам да мога да се позова на тия аргументи). Другото което ме интересува е губя ли нещо ако не си давам книжката да ми отразяват тоя месец на обезщетение нещо наказуем ли съм ...Понеже счетоводителката му ме уведоми че това ми се води осигурителен стаж и т.н. но просто не ми се рискува вероятността да ми кажат трудовата ти книжка я загубихме...?

За да Ви платят това обезщетение, трябва да си го поискате писмено, като попълните декларация, че през този месец не сте работили и представите трудовата книжка за справка. След като платят, че вписването в тр. книжка е за минути и може да стане пред очите Ви. В НОИ обикновено гледат дали има вписване на обезщетението.
Има няколко варианта:
1. Продавате молба (или заявление, че както е модерно да се казва) за напускане по взаимно съгласие (по чл. 325, ал. 1 т. 1 от КТ). Ако работодателят е съгласен прекратява договора "от днес за утре". В 7-дневен срок би трябвало да Ви отговори.
2. Продавате предизвестие за по чл. 326 за прекратяване на договора. Вземате си входящ номер или подпис на шефа с дата върху Вашия екземпляр. Броите 30 дни след от първия ден след документираната дата на връчване нататък и на 31-вия ден сте безработна. По време на предизвестие то може да ходите на работа, да ползвате отпуск (ако Ви бъде разрешен), да ползвате болнични (ако сте болна) на и т. н. Можете да подадете предизвестието 30 дни преди изтичане на отпуска, който евентуално сте почнали да ползвате.
3. Продавате предизвестие за по чл. 326 и заявявате, че няма да го от работите и искате да напусне те веднага. Съгласявате се да платите на работодателя на обезщетение за в размер на една брутна заплата и прекратявате договора от "от днес за утре".

Относно борсата и трите варианта са равносилно. Понеже напускат по Ваше желание или по взаимно съгласие, обеетенкето може да бъде единствено минималното - 4 месеца по около 200 лв.
за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава ..... - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

Кое точно не е ясно? Ако сте работили в чужбина от 01,12,2017 до 15,03,2018, то за това време ще се смята както следва:
м.12.2017 - 18 работни дни - 460 лв
м.01,2018 - 22 р.д. - 510 лв
м. 02.2018 - 20 р.д. - 510 лв
01.-15.03,2018 - 10 р.д. - (510/21)*10=242,86 лв

Това се сумира с осигурителния доход през останалите месеци от 24-месечния период. Общата сума се дели на сумата работни дни и полученото се умножава с 60% или 0,60 и това е обезщетението за 1 работен ден.
Почти правилно сте разбрали. За времето на работа в чужбина и се взема минималната работна заплата. Сптавка: КСО,  чл. 54б или 54в.
Ако в чужбина сте работили чрез български работодател, е по-различно, защото осигуровките са внасяни тук.
При мен системата тръгна от раз :)
Вчера цял ден си играх с всякакви настройки, защото преминаха на всички Win10. Отначало при ДДСто ми изписване, че компонентата не може да се зареди, че а при Д1 и Д6 зареждане... Някъде след обяд се "включи", но табличките бяха по-различни. Помислих, че е от операционната система. После видях съобщението.
Настройките са си същите, че както преди. В съобщението има препратка към доста подробни указания за работа.
След като неизплатените заплати обезщетения се търсят по съдебен ред, каква е ролята на жалбата, която подадох в Инспекцията на труда?
Никаква. Или почти никаква.
Дори се учудвам, че са Ви обърнали внимание. Обикновено отказват каквато и да е защита след прекратяване на трудовия договор.
Относно ВПРЗ, забравих да уточня, че никога не е ставало въпрос във фирмата!

От опит: 99%сигурно е, че имат такива правила. Много вероятно е, при подписване на трудовия договор да сте подписали и куп други неща, вкл. че сте запознати с редица правилници.
Не, че оправдавам бившия Ви работодател.

По принцип : неплатените заплати и обезщетения се търсят чрез съда
Нов начин на подписване на ДДС документите от днес

 От 27 ноември 2018 г. НАП актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС с цел безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Актуализацията се отнася за всички документи и данни, подавани по електронен път в НАП по реда на ЗДДС и изисква наличие на Java, версия 7 или по-висока. По този начин се уеднаквява подаването на данни по електронен път към НАП и се гарантира качеството и сигурността на е-услугите на Агенцията.

С пълните инструкции за подписване на документи в Портала за е-услуги на НАП можете да се запознаете тук.

http://www.nap.bg/news?id=3802
През първите три работни дни получавате 70% от дневната си надница. Удържат се осигуровки както при отработените дни, но за тези дни няма данък.
Останалите работни дни се плащат от НОИ в размер на 80% от среднодневния осигурителен доход през последните 18 месеца. Плащат се по сметка
Ако фирмата не е действаща и сте подали декларация за спиране на самоосигуряването, не би трябвало да имате проблем.
"Дупката" няма значение, но ако е до 6 месеца /или ако има други "дупки", те да са под 6 месеца след от последните 18/.
Не трябва да се регистрирате след прекратяването по чл. 331. След като не сте регистрирани, не трябва да уведомяват никого, че започвате нова работа. Регистрирате се на борсата едва когато са Ви уволнил по" подходящ начин".

Напомням: зачестиха проверките на работодатели, направили подобни "услуги". Не, че това е много страшно, че но....
1. Може да може. Особено ако влиза в "и други".
2. Според това, което какво декларира на с ОКД5. Здравно и за пенсия (вкл. ДЗПО) - задължително. За болнични и да майчинство - по желание. Ако избере да се осигурява и са ОЗМ вероятно е ще има проблем с майчинството. Не съм много наясно с този вариант.
3. Фактури, разписки, протоколи, плащания по банков път... и каквото още се сети.
Имам повече от 3 години и съм освободен по член 331 (4 заплати). - при тези обстоятелства имате право на минимално обезщетение за безработица - 4 месеца по около 200 лв.

Мога ли да започна работа някъде другаде и след това ако вече ме съкратят да получа обещетенията? - по принцип може. Ако мислите да го правите, не се регистрирайте сега на борсата.
1. Работите 2 години с осигуровки на максимума и тогава раждате.
2. Минимизирате времето, когато през което вземате МРЗ и раждате.
3. Радвате се на любов и здрави дечица и не си правите тънки сметки.
Значи: Можете и да не се отписвате и пак да си търсите работа. Отписването е задължително когато си намерите работа и започнете да работите.