Чл. 321, ал.1, т.1 или чл. 331
Сигурно има и друго, но не се сещам.
При тези суми в първата фирма няма данък, но при втората има 10% от 50 лв=5 лв.
Пък догодина с ГДД може да се наложи да Ви ги връщат.
Не зная как познахте че е изтърван срока за Д55, след като никъде не се казва кога е направено плащането.
Ами ако е платено на 15.02.2018? ;)
април 2017
А има ли плащане/плащания по това решение?
Ако е платено, не виждам как ще накарате хората да върнат парите.
Декларациите не са ли по чл. 13?
За работещата фирма - не зная що за предприятие е, но по някога не са нужни ОСК, ОПП, но това Вие си знаете.

И да не забравите Г2
При отдаване под наем на недвижимо имущество при наемодател ФЛ - СОЛ и наемател ЮЛ, ЮЛ удържа данък и издава СИС, независимо, че наемодателя е СОЛ.
Предполагам,  че същото важи и за отдаване под наем на движимо имущество.
Благодаря, наистина това беше проблема.
Класика :)
Проверете си екрана да не е зумнат. За работа с ДДС-то трябва да е  100%
За съжаление възможностите на работодателя да освободи такъв работник са минимални. За чл.328 трябва да има основание и често - обезщетения. За чл.325/1/1 трябва съгласие. Опитайте с чл.331, но и там трябва съгласие, плюс обезщетението.
Последният вариант е дисциплинарно уволнение, но и за него трябва основание, стриктно спазване на процедурата.
с две думи деля на 8 всичко - така ли ?
Още вчера получи същия отговор и на друго място.
Или вярваш, или не - преценката е твоя.
 :no:
 Как да попълня декларация с 0 лв. доход, след като не съм била в облигационни отношения със съпруга ми, моля за съвет какво да направя?
Съгласно ЗСч, съставителят на ГФО трябва да е в трудови или облигационни отношения с фирмата. След като не сте в облигационни (явно не сте и в трудови) отношения, значи нямате право да съставяте ГФО.
Изходът: подпишете един ГД на 01.03.2017 за съставянето на стойност 20 лв и плащане през четвъртото тримесечие (ако сте СОЛ или не сте осигурена на друго основание) или през м.02.2018, ако трябва да се внасят някакви осигуровки.
Нещо не мога да разбера .... Кое е в сила от тази година? Закона или статута на майката при Вас? Какъв е този фиш с осигуровки на СОЛ? И този съдружник, дето не е  вписан като управител, по силата на какво ще управлява? Само защото е "назначен" (?!?) като СОЛ ли?
С договора за покупко-продажба.
Ако имате приемо-предавателен протокол, може с него.
Ами заприходявате си МПСто според договора. Какъв е проблема?
Според мен има разлика между "несъставяне на ГФО" и "непубликуване на ГФО в ТР", но всеки сам си решава
При ДУ - възнаграждението + осигуровките за сметка на възложителя
При СОЛ - възнаграждението за личен труд, ако има такова.
И в двата случая - ако са пратени.

Не питате, но да си кажа: Ако този 1 управител освен, че е управител е и проектант, то ако като управител се осигурява по ДУ, за проектирането трябва да се осигурява като СОЛ.
 ще отбележа, че печалбата се смята не за всяка дейност поотделно, а приходи минус разходи и на разликата 10 на сто данък. Този мой отговор е направо професионално смешен, но това е накратко.
Ако след "приходи и разходи" добавиш и "увеличенията и намаленията на финансовия резултат", ще се получи един кратък, не съвсем професионален, но верен отговор.

Господин Иванов, не зная защо се засегнахте от отговора ми? Дала съм Ви най-точния линк.
Колкото до прихода от изкопните работи - може целия да е печалба, може част от него, а може и да сте на загуба. Да Ви напомня, че за труда си като изкопчия или продавач дължите осигуровки. За управлението на фирмата - също. Освен това личния Ви труд може да се заплаща или да не се заплаща.
Ако искате подробен отговор, би трябвало да Ви преразкажа целия ЗКПО плюс части от КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ и накои други закони и наредби.

ПП А крушка мога не само да сменям, но мога да изпълня голяма част от ел.инсталацията на едно жилище.
Ето Ви един полезен линк. В него абсолютно всичко за данъците на ЕООД е обяснено.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562

Аз бих искала да знам как да сменя една крушка, че е изгоряла? Трябва ли първо да отвия бушона или...
Моля да ми обясните подробно. Ако може и с линк.
Примерно: Каква крушка да купя? Има ли значение от къде? Как се завърта - от ляво надясно или обратно? Мога ли са се справя сама или ми трябва техник?
Предварително благодаря!
Осигуровките по ГД са за периода, през който е положен труда. Ако труда е положен през януари - искате справка за дохода /или само да го напише в СИС/ за м. януари. Ако договора обхваща два месеца - искате справка за тези два месеца.