E, приемам, че това ЕТ е изрядно и плаща всичко в срок :)
И не съм казала, че натрупаната сума ще е разпознаваема като ДДФЛ. Просто ще има някакви пари в сметката.
То по-добре да си ги внася на влог и догодина да си ги изтегли. Поне някаква лихва ще има...
 Смятам, че това, което прави - да внася по желание месечни авансови е незаконосъобразно.

Незаконосъобразно, незаконосъобразно... Ама защо да е невъзможно?
Щом човекът иска да внася всеки месец по 40 лв за данък - да го прави. Никой няма да го спре. Просто сумата ще се трупа в сметката за данъци, ще си стои надвнесена, а догодина няма да се бърка за голяма сума при подаването на ГДД
Е, няма да декларире тези авансови вноски, но какво от това
Не сте разбрала добре. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, /поради ползване на отпуск  за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете/ правото на ползването се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
Т.е . - имате право да си ползвате отпуска, полагащ се за времето в майчинство,  до две години след връщането на работа. Мисля че за отлагането на отпуска по тези причини не се подава молба. Нека колегите ме поправят, ако не е така.
Дължи се при прекратяване на ТД. Вписва се в заповедта. Плаща се с последната заплата.
С какъвто сте продали автомобила. Нали продавате МПС с пълната му окомплектовка - гуми, акомулатор, крик.. и колкото гориво има в резервоара.
Просто стойността на горивото прибавяте към балансовата стойност на автомобила по дебита на съответната сметка "приходи от продажби"
А как ще отчетете разхода за годишна винетка или за гражданска отговорност, които се отнасят за остатъка от годината?
Отчетете го като продадено на купувача на автомобила и включено в цената.
Няма значение на колко часа ще е трудовия Ви договор преди излизането по майчинство. Мажен е осигурителния доход 18 месеца назад.
Ако от сега почнат да Ви осигуряват на 500 лв, то за 18-те месеца, които се вземат за база, ще имате около 7 месеца по 500 лв и 11 месеца по 175. Средният месечен осиг. доход ще стане около 300 лв /(7*500+11*175):18/ И пак ще получавате минималното обезщетение от 340 лв. ...
Както е посочил premier7008, отпускът се изчислява пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж. Периодът на болничните СЕ зачита за трудов стаж, следователно не намалява размера на отпуската.

Това лице да поиска от фирмата писмена обосновка защо няма право на отпуск. После да каже какво са написали.
20
за периода на болничните  се  полагат дни за платен отпуск
Хайде по-бавно и от начало:
1. Основната заплата по ТД е 321 лв. Така ли? Не питам колко е МОДа. Или това 321 е осн.заплата + клас преди майчинството?
2. Към основната заплата по ТД прибавяте класа. Ако сумата отново е под 340 лв, изчислявате обезщетението върху 340.
При изкупуване на предприятието от друга фирма, например.
До вчера работодателят е фирма Х, днес фирма У се обединява с Х /купува я, обединява се с нея, чрез вливане и т.н/ и работодател вече е фирма У. Тогава се прилага чл. 123
Не е нужно. Дори да се престараете да пуснете излишното ДС, то не трябва да е по чл. 123, а евентуално по 119
Данъка за м. Май можем да го платим и по - късно нали ?

Какъм данък за май? Нали плащате сега, през юни? Данъкът се удържа от  цялата сума, платена през юни и се внася в бюджета до 25.07. Декларира се от 01.07 до 25.07
Не. Нали фирмата-работодател си е същата.
Плащането няма общо с декларирането. Като ги платите без да са декларирани, ще си стоят надвнесени до "връзването" с Д6.Д1 и Д6 за осигуровките можете да подадете и сега. Няма да има проблем. Д6 с данъка можете да подадете едва след 01.07.

ПП Макар че не казвате нищо за плащане на обезщетението, предполагам че вчера или днес е платено. Иначе ако обезщетението не е потърсено, а само сте изчислрири размера, не значи че трябва да подавате Д1 и Д6
90% от 175 лв  поне за периода, през който сте работила на такава заплата. Е, все пак ще вземате минималната работна заплата

По-точно: Обезщетението е 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната
Как да няма връзка? Ако по трудов договор е осигурен на максимална сума - не се самоосигурява.

Така е. Когато на ТД е на максимума.
Но все пак това не го освобождава от задължението да подаде декларация ОКД5, нали ;)
Какво общо има работата, заплатата и осигуряването по ТД с дейността на ЕООД, самоосигуряването на собственика и възнаграждението му за личен труд?

Ако ЕООДто има дейност и собственикът върши някаква работа в това ЕООД, различна от управлението, то трябва да се самоосигурява. Дали ще получава някакво възнаграждение за личния си труд зависи от решението на едноличния собственик на капитала.
За данъчни цели като разход се признава платеното възнаграждение за личен труд.
След подобно предписание вмъкнах следния текст в ТД:

2.1. Основното месечно трудово възнаграждение в размер на ..... лева .
2.2. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 % от сумата по т. 2.1.  за всяка година съгласно утвърдените вътрешни правила за организация на работната заплата. За ......... години придобит стаж допълнителното възнаграждение е ........... лв. .

Това обаче предполага всяка година да правите ДС, което не е удобно при много работници...