Ако правилно разбирам въпроса ти, питаш какъв е минимума за самоосигуряване. Минималния осигурителен доход за новорегистрирани самоосигуряващи се е 420 лв месечно. Задължително се внасят осигуровки за пенсия и здравни. Предполагам, че си роден след 1960 г., следователно задължителните вноски са: 12,8% за пенсия, 5% допълнително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд /или 17,8%, ако не искаш ДЗПО, а внасяш всичко в НОИ/ + 8% здравно. По избор може да внасяш още 3,5% осигуровки за болнични.
Това е. Ако фирмата има дейност и Вие работите в тази фирма И нещо друго, освен управлението -  няма измъкване от осигуряване.

И наистина е добре да не вписвате ДУК в ТР.

Един съвет - намерете си счетоводител непосредствено след започване на дейност. Дори е по-добре това да стане малко преди започване на дейността.
Започва дейност като СОЛ - няма никакви доходи през 2014 година - има голяма печалба???
Как става това?

Ако има счетоводител то той е магьосник:)

Защо да не е възможно? СОЛовете не са само ЕТ :)
За месеците в болничен се взема дохода, върху който е изчислен болничния. Т.е. средното от 18 месеца преди болничния.
Като гледам доходите Ви, един евентуален по-дълъг болничен през последните месеци ще завиши маичинството
дел

Вие цитирате т.2 от ал.7. Като чета, разбирам точно това - взема се дохода, от който е изчислено майчинството.
Благодаря Ви.
Точно това питам.
По настояване на собственика подадох  ОКД5 за възобновяне на дейността, но изобщо не съм сигурна , че е правилно.

Е, не е неправилно. Допустимо е :) Ще се поосигурява някой друг ден, ще внесе едни пари в държавата, после ще подаде декларация за прекъсване на дейност... Въпросът е дали е нужно.
Най-добре обяснете в счетоводството за какво точно Ви трябва тази сл.бележка, защото има правила при съставянето. Например - трябва да се нарича "удостоверение", трябва да се посочат доходите според месеца на плащане, а не според начисляването и т.н.
Е, стига му на едното място :)
Нали СОЛ е по ЕГН, а не по ЕИК.
Все пак мисля, че трябва да подадете ОКД5 и за ЗП. В старата бланка имаше "започвам дейност във фирма 1 и внасям осигуровки през фирма 2". Скоро не съм разглеждала новата бланка и не мога да Ви кажа как се попълва
Не е ли рано за 222?
Иначе - обезщетението е една брутна заплата. Каквато е била по трудовия договор
Първо - кой задава въпроса - фирмата възложител или ФЛ - изпълнител?
Второ - кога е платено възнаграждението по тези ГД?
А защо ще подава ОКД5? Ще започва ли дейност в това ЕООД? Или другаде като СОЛ?
КИД на фирмата се определя в зависимост от дейността, в която са заети по-голям брой работници. КИД е един за цялата фирма, а не за всеки работник поотделно.
Ако работите като финансов контрольор при нас, то ще бъдете с КИД 4120
Да разбирам, че на 03.07. лицето вече не се осигурява за пенсия. Така ли?
Тогава в Таблица 1 за първите 6 месеца - по 3000 лв /36000:12/, а за двата дни от м.07 - 260,87 лв /3000:23*2/, от август нататък - 0,00
В таблица 2 - за всички месеци по 3000 лв
В последните колони на таблиците, трябва да отчетете максималния осиг.доход. В Т1 - от м.01 до м.06 - 2400, ма м.07 - 260,87, за м.8 - м.12 - 0,00, в Т2 - всички месеци по 2400
Вече сте в болничен и по време на болничния ще се регистрирате като самоосигуряваща се?
Нека кажат по-знаещите, но на мен пи прилича на прекъсване на болничния /обезщетението/
Тогава какво толкова сте се запънали за тази диплома? Няма ли някой то Вас, който да знае съответния език и да я прочете?
Ако мислите, че дипломата е истинска /ако за длъжността толкова е нужна диплома/ и човекът е кадърен - назначете си го направо като специалист. Пък когато Ви донесе превод - тогава ще го прикачите в досието.
Не виждам нищо сложно в казуса. Просто попълвате таблица 2 само за месеците, през които е лицето е било длъжно да си внася ЗОВ по реда на лч.40, ал.5. За тези месеци попълвате всичко, каквото има - доход от ГД, доход от наем, доход, върху който се дължат авансови ЗО и т.н.
За месеците, през които е бил на ТД или с обезщетение от борсата, не попълвате нищо. Няма значение, че за този период е получавал наем или ГД.
Няма да има равнение между сумите за ГД и наем от таблица 2 и от приложенията на ГДД, но това не е проблем. Просто в различни периоди има различно третиране на тези доходи.
Моля за помощ.
 В моя случай безработното лице получава обезщетение за безработица. Има граждански договор под минималната РЗ - 290лв. и доход от наем - 45лв. Това в рамките на един месец. В колона 5.5 пиша гражданския договор, в колона 5.6 - наема. Къде да отбележа, че има обезщетение, за да не ми се търсят здравни вноски за довнасяне?

Щом лицето получава обезщетение за безработица, значи не попада в чл.40 , ал.5 и не попълва таблица 2. Поне за периода на обезщетението.
Пишете продължение и не вписвате в дневника за издаване на трудови книжки

Аз пък вписвам в дневника и издадените продължения, като посочвам номер и "продължение".
Както казва Мечо Пух: "Колкото повече, толкова повече" :)
Това с "фактурите зад гърба" винаги е било проблем за нас. Като строителна фирма ползваме отстъпки в много складове за строителни материали. Този факт е известен на повечето ни работници, а също е близо до ума и на някои клиенти. И всеки, който реши да си прави ремонт у дома, предпочита да си купи плочки, теракол, латекс... с фактура на наше име. Естествено е, че тази фактура въобще не стига до счетоводството. Не виждам как би ми помогнала и бъдещата услуга на НАП. Първо  - ще се наложи всеки месец са следя фактурите, издадени от над 20 доставчика. След това да сравня с това, което имам при мен. След това отивам да се разправям със всеки един доставчик кога и кому е издал останалите фактури. И какво в края на краищата правим с тези  "издадени на нас - връчени другиму" фактури? Нито мога да ги осчетоводя, защото не са при мен и защото нямам такава дейност в момента, нито могат да се анулират, защото доставчика няма оригиналите... И в резултат ще си влошим взаимоотношенията с доставчиците, ще си изгубим отстъпките, ще трябва да повишим цените на предлаганите от нас услуги и в крайна сметка пак сме уязвими при проверка от НАП за неосчетоводени "доставки"
тази начислена за м.1/2014; м.2 ...... и т.н до декември
Няма такава опция :) НОИ дава 90% от заплатата само на майките. Безработните получават 60% от от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

За да получите такова обезщетение, не трябва последните три години да сте получавала обезщетение за безработица и ТД не трябва да е прекратен по Ваше желание, с Ваше съгласие, или поради виновното Ви поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда.