данъчно задължено лице  - фирмата
по избор лицето може да остане регистрирано.
Понякога дори е невъзможно да се дерегистрира при падане на оборота. Например при регистрация по желание преди изтичане на определен период.
Първо - махнете приложените документи. Съдържат твърде много лични данни.
Второ - предизвестието е връчено на 28.02.2015. Поне под такава дата сте се подписала. При тази дата на връчване 30-те дни предизвестие би трябвало да се броят от 01.03 до 30.03 включително и на 31.03. да не сте на работа.
Това, което Ви е връчено на 05.03. е заповедта за прекратяване на трудовия договор. Дали е връчена на 5-ти или на 6-ти, няма никакво значение. Хората са се постарали да я връчат рано. Аз бих ви я дала след 25.03.
Това с четирите заплати обезщетение не го разбрах. При прекратяване на ТД по чл.328,ал.1, т.2, имате право на:
- обезщетение за неползван отпуск по чл. 224. Такова е вписано в заповедта.
- обезщетение за оставане без работа до един месец след прекратяване на договора. Такова евентуално ще бъде изплатено след 01.05., ако не сте си намерила работа до тогава или сте постъпила на по-ниско платена работа. След 01.05. трябва да отидете при бившия си работодател, да подадете едно заявление, че искате да Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 222, ал.1, декларирате, че не сте почнала работа и удостоверявате това с трудовата си книжка.
- евентуално би могло да Ви платят обезщетение за неспазено предизвестие, но по така представените документи е видно, че работодателят желае да си отработите предизвестието.
Други обезщетения няма. Предполагам, че няма да се пенсионирате веднага след уволнението.
тогава заповедта за освобождаване ще бъде 28.03. - пак събота, това проблем ли е?

А защо не пуснете заповед от 27.03/ или по-ранен работен ден/ за прекратяване на ТД считано от 28.03. Тогава няма да има никакъв проблем
:)
Не. Само трудовата книжка и заповедта за прекратяване на ТД, където ясно се вижда основанието.
Щом сте го връчили на 28.02. /събота/, то броите 30 дни от 01.03. и 30.03. е последен работен ден.
Стига в събота лицето да е било на работа, за да сте връчили предизвестието законно.
Е, може да не се нарича фактура. Може да е "разписка", "сметка", "документ за получена сума", но трябва да съдържа изискуемите от ЗСч реквизити - т.е. реквизитите на фактура.
Нищо не пречи и "фактура" да бъде. Аз лично предпочитам този вариант.
Първо - каква е фирмата - ЕТ или ООД /ЕООД/?
Второ - като "просто разсъждавате", не се ли сещате нещо за ликвидационни дялове? Данък върху ликвидационни дялова?
Трето - продажбата на имота е някакво решение, но не бива да забравяте, че във фирмата ще има приход от продажба на актив и този приход е облагаем по ЗКПО. Пък и нотариалните такси + местния данък по прехвърлянето на имот са около 3-5% от продажната цена на имота или от данъчната оценка, ако продавате на по-ниска цена.
Това, за обявяването на имота на търг, когато няма кредитори, е невярно.
Второ удължаване на срока ми се струва нередно. То и за първото не съм сигурна, че е правилно... Обърнете внимание на чл. 68, ал.4 и ал. 5, както и чл. 69, ал.1

Вижте и коментарите в тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13927.msg82928.html#msg82928
Лицето притежава 50% от капитала, но не е управител. Като управител е вписан другия съдружник.
Има значение какво точно ще работи този съдружник. Ако ще бъде само шофьор на ТД, то няма смисъл да се самоосигурява. Ако освен шофирането върши и други неща във фирмата /продава стоки, води счетоводството и т.н./, които не влизат в задълженията му по този или по друг ТД, ще трябва и да се самоосигурява.
Уведомлението за НАП е най малкия Ви проблем. Първо трябва да решите какво ще правите с настоящия договор. Алтернативите са само две - прекратяване с изтичане на срокаили ппревтъщане в безсрочен ТД. Хубаво вижте кога КТ допуска два последователни срочни договора с едно лице и ако отговатяте на условията, прекратете стария и сключете нов срочен договор.
Уведомленията са според действията Ви.
Благодаря, да - така е. И , ако възнаграждението е под МОД осигуровките се дължат на МОД . Или минимум на МОД ? Търся някакви доводи, "забраняващи" по-високи осигуровки от МОД.

Не мога да разбера напъните Ви да търсите под вола теле :(
Освен това, след като сте готови да платите осигуровки върху по-голяма сума /1500 лв./, защо просто не вдигнете заплатата на ДУКа?
Между другото, няма изискване Дуковете за са на минимум МРЗ, така че можете да му намалите заплатата и на 20 лв., пък да го осигурявате на 1150... или на 2600 ако желаете. Не гарантирам, че ще бъде признат осигурителния доход над 1150 лв., но не ми се спори.

Извинявам се за резкия тон, но не можах да се сдържа :(
Да така е  Д1 с код 23 веднъж годишно подава и се регистрира като СОЛ

А какво му пречи да си сключи един ДУК? Или ако адвокатите са вписали ДУКа в ТР при регистрацията?  И да се отчита по този ДУК, ако само управлява? Че и заплата може да си взема по ДУКа...

Исках да подчертая, че задължението за осигуряване и покрай осигуряването не се изчерпва само с осигурителните вноски.
Пък който както ще да го разбира и прилага.
Щом сте осигурени на максималния осигурителен доход по трудов договор, няма как да се осигурявате за още дори и да искате  :smile1:

Това, че няма реално да внася осигуровки, не означава че не трябва да се регистрира като СОЛ или да има ДУК. Или и двете... Както и не го освобождава от задължението за подаване на декларация обр.1 по определения ред.
И от мен 3 дни за два месеца стаж.
(20:12)*2=3,3
За забавено внасяне има само лихва. Глобата е за неподадени в срок Д1 и Д6.
При невнесени осигуровки в големи размери /ако не бъркам - над 3000 лв./ подлежите на наказателна отговорност /глоба и затвор/ по чл. 255б в Наказателния кодекс.
Бих Ви посъветвала да си сключите договор със счетоводител още при започване на дейността или малко преди това.

Д1 и Д6 не са единствените декларации, които се съставят и подават ежемесечно. Ще имате работник на ТД, следователно ще има ведомост за заплати, осигуряване, уведомления за ТД, ...
Не че е невъзможно да се справите сама, но е важно да знаете как да го направите. Само с въпроси по форумите е трудно.
Общо взето това са нещата и такъв е редът. Само по т.7 - не ти трябва договор със СТМ докато нямаш работник.
Относно т.10 - ти ли ще си водиш счетоводството? Кой ще съставя годишния отчет?