Би трябвало, но аз не бих го направила.
Корекцията с нищо не променя същността на нещата.
Всички варианти са възможни и ефектът ще е еднакъв.
Аз бих попълнила 1 - 18. Само заради принципа да бъде обхванат целия период, пък програмата да си съобразява почилни и работни дни ;)
Много работи минават, за дребни неща връщат... Въпрос на късмет.
Колкото до счетоводната политика  -никога не се е прилагала към ГФО. Прилага се Приложение. Съдържанието на приложението е според СС1 и не мисля, че предприятията, прилагащи облекчена форма са освободени от това приложение. Вижте какво точно трябва да съдържа ГФО според ЗСч и СС1, както и кои отчети могат да не прилагат малките предприятия.
Пуснете си допълнително споразумение  :good:

Не е задължително. Чл. 69 е достатъчно красноречив. Не е нужно да подавате нищо в НАП. Трябва само да внимавате какво ще попълвате в уведомлението за прекратяване на ТД, когато му дойде времето.
ДС е само за Ваше успокоение и  най-вече за успокоение на работника. Не съм убедена, че с уведомление за регистриране на ДС може да се промени основанието на ТД. Нищо не пречи да пробвате.
Прекратяването на срочния и сключване на безсрочен ТД не е невъзможно, но е абсолютно ненужно.
 Понеже ще ражда през септември за да може да получава маичинство трябва да я преназнача

Точно така - трябва да я преназначите. Прекратявате първия ТД с изтичане на срока и след като се върне от болничния  - подписвате безсрочен. До септември има време и явно сета не е 45-дневния преди раждане. Нека си остави някой друг работен ден между продължителните болнични
Наистина е в нарушение. Щом е започнала работа по ТД /здравно осигуряване на друго основание/, е била длъжна да подаде декларация в училището за да спрат здравното осигуряване от бюджета.
Незнанието не е оправдание
Не виждам причина да не може да сключите ТД и с друг работник, докато тече предизвестието на първия. Нали щата ще бъде съкратен след изтичане на предизвестието и към тази дата никой няма да работи на този щат?

Само не разбрах защо докато работникът е в предизвестие на негово място ще се назначава друг работник? И защо като е на негово място няма да е по заместване , а по чл. 114?
Ако да - книжарката е длъжна, ако поискам, да ми напише фактура с предоставените от мен фирмени данни и единственото, което бих се съгласил да иска от мен е името ми и да се подпиша.

Е, подписа не е задължителен :) Името е достатъчно.
Протокол от решението на едноличния собственик за приемане на ГФО.
Таксата се внася предварително. Прикачва се сканираното платежно.
Закон за счетоводството
Чл. 7. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

А това са изискванията към фактурите по ЗДДС
Скрит текст :

А ето и формулировката за идентификация на регистрираните лица според ДОПК:
Скрит текст :

Не виждам някъде да се изисква ЕГНто на представителя на фирмата получател. ЕИК на фирмата е достатъчен. ЕГНто може да търсите когато издавате фактура на ФЛ.
За пълномощно на лицето, на което се издава фактура, не съм чула.
По време на болничния и майчинството работодателяр Ви осигурява замо здравно. Съответно по 20,16 лв и 16,80 лв. месечно.
Ако в 18 месечния период преди настъпване на осигурителния случай /бременност и раждане/ се включват периоди с болнични и майчинство, то за тези периоди се взема:
- за периодите с болнични - доходът, върху който е изчислен болничния
- за периодите с обезщетение за бременност и раждане - доходът, върху който е изчислео обезщетението
- за периодите с отпуск за отглеждане на малко дете - минималната работна заплата за периода

Справка - КСО, чл. 48, 49, 53, както и чл. 41
Не зная дали можете да използвате това:
Чл. 69. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Ако след болничния продължи да работи без Ваше възражение,  може би ще стане. Нямам опит в подобни ситуации и не съм 100% сигурна.
 
Ако толкова държите да направите ТД безсрочен не е чак такъв проблем. Може да стане с прекратяване на срочния и сключване на дезсрочен след болничния. Стига след 04.07. работничката да се върне на работа поне за ден-два.

Не мога да разбера защо не си е съобразила болничните със срока на ТД, след сато имате желание да я оставите на безсрочен договор...
И в този случай не съм убедена, че е нужна амортизация. Имате ремонт /възстановяване началните качества на актива/, а не модернизация /подобряване на качествата, повишаване на производителността и т.н/. Това, че заменяте износената дървена дограма с ПВЦ, не е подобрение. Просто на пазара вече няма дървена дограма :) Е, има, но качествената дървена дограма е почти двойно по-скъпа от ПВЦ и ако търсите професионално мнение - качествената двукатна дървена дограма има много по-добри топлоизолационни качества от 3,5 ,7-камерна ПВЦ дограма.

Не съм чела скоро методиката за определяне на данъчната оценка на сградите, но до скоро имаше коефициент, отчитащ наличието на алуминиева или ПВЦ дограма. Проверете дали не трябва да подадете декларация по ЗМДТ.
като е приета така ще има ли някакъв проблем? - Не мисля, че ще има проблем. Все пак при плащане на 01.06. сроковете са ДО 25.07 :)
Обърнете внимание на срока за подаване на декларачията по чл. 55, както и на датата на плащане в останалите документи.

ПП На Ваше място бих си оставила всички документи с дата на плащане 31.05. /работен ден/ и бих подала Д55 съобразно тази дата. Това, че някой е поправил датата върху Д6, не е мой проблем. Аз си съм вписала 31.05...
Не съм много наясно с ГД, но ми се струва, че ти си правата.
таксата за подване по ел.път E 20 лв
Дохода, върху който СОЛът се осигурява не е доход, който би трябвало да се декларира по ЗСПД. Това е безумно изискване на лелките зад гишетата. Декларира де облагаемия доход, определен по реда на ЗДДФЛ, както и още някои доходи, изрично посочени в ЗСПД - болнични, пенсии и т.н. Осмен това доходът се декларира в месеца на изплащането му, а не според месеца, за който се отнася. В този смисъл - при Вак кога плащат на СОЛа дохода, върху който внася задължителни осигуровки?

ПП В много случаи и аз попълвам подобно удостоверение с осиг.доход. Само и само мир да има и хората да си вземат детските. Задължително обаче разделям дохода в две таблици - едната за получения доход, определен по реза на ЗСПД и ЗДДФЛ и друга за осигурителния доход. Колкото за платените дивиденти - тях посочвам /евентуално/ на отделен ред.
1. Трябва
2. ГФО със всичките му части според Закона за счетоводство и СС1, съставен и подписан от правоспособен счетоводител
Моля