Предполагам, че те се добавят в декларация 6 към сумите на вече платените осигурителни вноски?!

Да. Почти. :)
В годишната Д6 се вписват всички дължими за годината осигурителни вноски след годишното изравняване /внесени, невнесени, допълнителни.../
Внасянето - както и авансовите вноски - по съответните сметки и параграфи.

ПП Надявам се, че не сте подавали Д6 всеки месец
какво правите в такива случаи?
Ами въвеждам тази фактура за 2017 чрез някой разчет, дори си отчитам разхода. После я вкарвам в дневниците по ДДС в първия удобен момент.

ПП Дори без фактура, а замо с плащането (401/503) няма начин баланса да не се равни. Нямате пари, имате вземане от доставчик...
http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13

Т.16, 18, 19...
Като чета другите Ви теми... дано се осигурявате за болнични.
Човека се подготвя за пенсия!
Прави си един договор (решение) за заплащане на личния труд на каквато иска сума и се самоосигурява върху нея.
Е, има и данък ;)
до 31.01. на следващата година
Собственик е на ЕООД, което е започнало дейност през 2016 г . За същата година реализира коло 30 х лв печалба, 2017 се очертава също такава. Какво може да го ограничи ?
1. Печалбата на ЕООД-то сама по себе си не е доход на собственика. Още по-мако - осигурителен доход.
2. СОЛ има право да внася осигуровки на избран от него осиг.доход между минимума и максимума. Този доход се декларира с Д1. В края на тодината /с ГДД/ прави годишно изравняване и ако трябва - довнася или му възстановяват вноските.
3. Погледнете и чл. 54м от КСО, за да не се надявате на високи обезщетения без доказан доход.
След като в ГДД ще се приспадне/намали с данъчния резултат от миналата година и няма да има данък
Тогава какво ще начислявате?
Освен приходите, от значение са и разходите :)
Свободната професия е подходяща при малки разходи /до 25% от приходите/. При по-високи разходи ООД или ЕООД е за предпочитане.
Не желая да отварям фирма - по някога по-важно е какво трябва, а не какво желаете. Вие ще извършвате дейност, която може да се определи като търговска и като "дейност по занятие". За това е добре да се регистрирате по някакъв начин като търговец или поне като лице, упражняващо свободна професия.
Начина на осигуряване при свободна професия и ЕООД е почти еднакъв. При доход до към 6-8000 и размерът на вноските е съизмерим.
За данъците: При свободна професия се облагат всички приходи, намалени с 25% /т.е. облагат се 75% от приходите/ без значение какви разходи имате. При ООД или ЕООД се облага разликата между приходи и разходи. Е, има и малки особености, но те не променят съществено принципа.

Както виждате, трудно е да се даде еднозначен отговор без да се знаят всички факти, планове, желания.... Дали има и други специфики, свързани  он-лайн продажбите, не съм компетентна.
Подават се два броя Д7 -една с начало съответната дата от м.08.2016, когато сте останала без осигуряване и една от съответната дата през м.11.2017.
Внасяте всичките вноски за тези месеци плюс лихвите, а също така осигуровките и лихвите за всички дру пропуснати месеци през последните 5 години (за тях също ще трябва Д7).
Като отидете да подадете Д7 ще Ви направят точна справка за задълженията.
Ако имате други неплатени задължения от преди повече от 5 години, ще трябва да подадете още една декларация, с която да поискате плащанията да погасяват задължения след определена дата.
И още нещо: закъснели сте с подаването на Д7 и има вероятност да Ви наложат глоба/и. Ако имате ПИК от НАП, можете да подадете Д7 по електронен път инда намалите вероятността за глоба.
Имам трудов договор по който получавам комисион. Получих сметка за изплатени суми на 15.01. На нея е описано че имам удържан авансов данък 10 % от сумата за облагане. Т.е. върху тази сума дължа осигуровки от 12.01 до 31.01? И ако изчакам изплащането на 15.02 и след това прекратя дейността ще дължа за половината от февруари ли? Ще отида при счетоводител, но исках малко пояснение преди да го направя. Благодаря

Пишете неща, които са несъвместими! Hrili Ви е посочил част от несъответствията. Аз съм подчертала още едно-две.
- Когато сте СОЛ не се издава сметка за изплатени суми и не се удържа данък
- ако не сте СОЛ, или по време на работата по съответния граждански договорр не сте била СОЛ, но по това време сте работила по И трудов договор, в сметката за изплатени суми трябва да са удържани и осигуровки, освен данъка.
Задължително се консултирайте със познат /или непознат/ счтоводител, като му представете всички документи. Побързайте! След 25.02. може да е станало късно!Много неща не са Ви ясни и не можете да обясните, за това и отговорите тук няма да са съвсем точни.

Заплатата по трудов договор или възнаграждение като застрахователен агент?
Ако е второто - върху сумата дължите данък, който внасяте до края на месеца, следващ тримесечието на получаване на дохода, като подавате Д55
А осигуровки дължите за всеки месец, вкл. част от месеца след 12.01.2018. Длъжни сте да подавате Д1.
Ако декларирате прекратяване на дейност, а имате доходи, ще незаконно и ако Ви проверят, освен осигуровките и лихвите, ще дължите и глоба по административното нарушение.
Намерете си счетоводител!!!
Ако КСО и ЗЗО не Ви вършат работа, опитайте с това:
https://www.kik-info.com/spravochnik/osigurovki-i-danaci-za-2018.php
Ако и с това не се справите, ето и нещо по-лесно:
https://www.kik-info.com/kalkulatori/zaplata.php

Добре е да обърнете внимание и на това:
https://www.kik-info.com/spravochnik/mod-2018.php
и това:
https://www.kik-info.com/spravochnik/tzpb-2018.php

И да благодарите на екипа на КиК инфо за големите улеснения!
Здравейте!
Скоро и аз пусках подобна тема - за пропуснато уведомление до 31.10.
Подадох го преди две седмици, с ПИК на фирмата (ЕТ). Прието е. Надявам се да няма последствия.
Понеже в една друга подобна тема се развихри спор: Бихте ли споделили каква дата написахте в т.10 -дата на сключване - сегашна или 01.04.2017?
Плащането по договорите е извършено след приключване на работата,тоест в декември,и това е единствения осиг.доход ан изпълнителя!
Значи и данък е можело да не удържате :)
Ако сте удържали данък  - Д55 се подава до 31.01.2018.
До 15.3.2018 подавате справка по чл. 73
Това ли е единствения осигурителен доход на изпълнителя?
Здравейте...моля за помощ.....трябва да издам УП-3 на служител, който е започнал работа от 15.09.1993 г. до 08.01.2018 г.. От 10.04.2003 г. до 30.05.2003 г. е в неплатен отпуск а после от 01.09.2003 г. до 31.08.2007 г. също е в неплатен отпуск....Колко всъщност е стажа - естествено, че осигурителния няма да е равен на зачетения трудов стаж....и как да оформя образеца...Ровя се в едни заварени досиета от бивша колежка.....Ще съм благодарна за помощ... :smile1:

Защо да не е равен? Нали работи на пълен работен ден?

В УП-то включвате всички отработени периоди, както и по 30 работни дни от неплатения отпуск за ВСЯКА година.

Не ми е ясно защо ще издавате УП3?
Отговор: Да, може да започне и всичко е законно. Административното нарушение, което работодателят извършва по никакъв начин не се отразява на валидността на трудовото.
Да, права сте. Административното нарушение не се отразява върху валидността на трудовия договор. Отразява се само върху смеката на работодателя и върху джоба на длъжностното лице /дано това не сте Вие/.

КТ чл. 414 ал.3
(3) Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

Колкото до сайта на НАП - наистина не работеше до 08.01.2018, но който е бил на зор е ходил на място с хартиен носител. Другите, в т.ч. и аз, чакахме.