В края на краищата как трабва да коригираме Д1 за лице, което е ползвало 30 р.д. неплатен до 01.03.2020 /преди 13.03./ и до днес продължава да е неплатен?
1. Зачитаме следващите 30 р.д, непосредствено след първите 30 , т.е. от 01.03. до около Великден
2. Зачитаме 30 р.д от 13.03.2020 (началото на ИП) до към края на април.
3. Броим новите 30 р.д. от 14.05.2020 до към началото на юли.

Има ли значение дали отпуска е по желание на работника? Дали е разрешен преди ИП и дали има връзка с ИП или с личен проблем?
В подкрепа на казаното по-горе, ито Ви един отговор от снраницата на НОИ
https://www.nssi.bg/forusers/faq/191-faqbgunemplkso/859-faqpob13
Има мнения, че чл.54б ал.6 касае еднодневните ТД по чл.114а от КТ  и ГД -  под МРЗ. Но, с еднодневните ТД нещо не ми се "навързва" логиката.
1. При ГД  под МРЗ с безработен въобще няма основание за оситуряване, следователно няма никакво отношение за спиране, прекратяване или видоизменяне на обезщетението за безработица.
2. Чл.54б, ал.6 се отнася за лица, наети на работа. На работа се наема по трудово или служебно правоотношение. Работата по ГД се възлага.
3. Работещите по чл.114а са изключени от обхвата на лицата, на които се спира обезщетението при възникване на осигуряване на основание  на КСО (чл.54д, ал.1, т.1). Те въобще нямат място в чл.54б, ал.6.

Вместо да правите свободно тълкуване на нормите, пратете лицето в НОИ /или БТ - пишеше го някъде в чл.54д/. Да си носи трудовия договор. Ако му излязат с номера "Системата Ви отхвърля" - да обжалва.
Не миждам причина да не го направите
Не, чл.54б, ал.6 си е точно за ТД с непълно работно време.
Нямам възможност сега да погледна КСО, но лицето трябва да отиде в НОИ /ако не бъркам/, да ги уведоми, че започва работа на 4 часа и заплата 310 лв и да заяви, че иска да се възползва от чл.54б/6
лицето трябва да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

трябва му се признае ,чак когато минат 12м.тъй като е на 4ч.  :good:
В личен аспект имах случай с мой познат със сериозно заболяване, който ползва около 120 дни болничен от Пирогов, джипи и ЛКК и след това джипито отказа да издаде направление за ЛКК.  Опитах се да обясня, че моя човек има право на 180 дни болничен преди ТЕЛК. Резултатът: джипито поиска една сума като  такса /по моему -рушвет/ за да издаде поредното  направление към ЛКК. И човекът се отказа. Опитах се за му обясня какви са правата му, но явно бюрокрацията и нерегламентираните плащания му дойдоха в повече.

Повече нищо не мога да кажа. Освен че човек има право на 180 дни болничет в годината преди ТЕЛК.
Трябва ли да има ЗО за лицето или личните осигуровки трябва да са на стойност 12.61
Тези 12.61 са личните осигуровки /ДОО, ДЗПО, ЗО/ на лицето върху обезщетението от работодателя. Тъй като при заплата 640 лв обезщетението е 67.20 и е единствен осиг.доход за месеца, то осигуровките са изчислени върху 91.50 лв. /МОД за три дни при месечен МОД 610 лв/
Като към тези 12.61 се прибавят и 18.30 лв /ЗО за неплатения/ се получава точно сумата на личните осигуровки, която е начислена.
Всичко си е точно. Е, разбира се ако МОД за длъжността е 610 лв, а не повече.
Не може сам да си ги внесе.
Единствените  изходи:
- спира борсата и започва работа по трудов договор;
- спира борсата,  регистрира се  като ЕТ,  (Е)ООД, ЗП, свободна професия... и започва да се самоосигурява за всички осигурителни случаи.
За да Ви издадат болничен трябва към датата на издаването му да сте осигурен (осигурена) за фонд Общо заболяване и майчинство.
Да допълня: докато сте на борсата не сте осигурен (осигурена) за фонд Общо заболяване и майчинство.
Още не е прието
Какво възнаграждение, като е в майчинство?
Какво търсим тук?
Търсим къде ни е излъгал шефа (счетоводителят му)  :wink1:
 В същото време дава проблем - Осигуровки без отработени дни.

Какво от това, че няма отработени дни. Нали има дни в осигуряване. При това три дни с "пълни" осигуровки. Пък и за неплатения има ЗО за сметка на лицето
Ако изпълнителят по този ГД не е осигурен на друго основание /изключение - пенсионер и получаващ обезщетение от борсата/ - въобще не подавате Д1 и Д6.
Ако е осигурен на друго основание - подавате Д1 и Д6 за всеки месец поотделно в срокове, в зависимост от датата на плащане. Без значение дали се плаща наведнъж или на три пъти
Въобще няма да се стигне до изчисляване. Щом сте получавали обезщетение за безработица преди по-малко от три години, сега, ако имате право на обезщетение, то може да бъде само минималното.
При определянето на трите "лоши" години се гледа датата на отпускане на предходното обезщетение.
По рървия въпрос:
Кодекс на труда
Чл. 167а. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

По втория:
При така посочените данни - ще имате право.
Друг въпрос е, че с разрешение от Инспекцията по труда могат да Ви уволнят и преди тригодишната възраст на детето.
1. Пропорционално на работните дни в осигуряване спрямо работните дни в месеца.
2. Д1 и Д6 с осигуровките се подават независимо дали възнаграждението е платено или не, дали е начислено или не. Осигуровките също се дължат независимо от пращането. Д6 с данъка се подава според датата на плащане.
3. Декларация 6 пак с код по 5 НЕ Е със срок последният ден от месеца следващ месеца на изработване.
4 . Сключете си договор за сченоводно обслужване или поне прочетете Наредба Н 13.
Благодаря за отговорите!Ако съм назначена на  4 часа,след време мога ли да изляза на борсата с 60% обезщетение от брутната заплата - през последните 2 години имам 6 месеца майчинство,10 месеца работа на 4 часа, 6 месеца работа на пълен работен ден. Сега отново ми предлагат да ме оставят на 4 часа.Плащат се осигуровки на пълната заплата, запазва се оригиналният член на назначиние 119 .
Чл.119 не е член за назначение, а член за промяна на трудовия договор
Дори да работите на 4 часа имате право на обезщетение за безработица . Дали ще е 60% от средния осигурителен доход или минимума зависи от основанието за прекратяване на трудовия договор.
С оглед на доходите, които посочвате през последните 24 месеца, може би ще Ви прозвучи успокоително, че дневно обезщетение за безработица не може да е под 9 лв за работен ден.
Мисля само за фирмите в областните градове
След като ограниченията са /бяха/ за всички населени места, значи и помощта е за всички. Естествено ако имат пари да плащат на неработещите си работници и ако кандидатсват