А ако този бонус бъде платен и подаден в Д1 с днешна, декемврийска дата, както ми се струва, че може да стане?
Д1 с възнаграждение за м.12.2021? На жена в майчинство? Ако го направят така са за убиване. :)
Предлагам, че колегите са достатъчно компетентни, че не ги мързи  и ще отразят бонусите за съответните месеци, през които е положен труда
"Обложени" - като заплата. С осигуровки и данък. 
Увеличаване на майчинството - би трябвало, след като възнаграждението е за период преди майчинството. /Чл. 54м от КСО/
Това - в случая, че заплатата преди майчинството и обезщетението за бременност и раждане не са на максимума
Ако го правите по занятие и не сте се рег. като свободна професия, НАП може скоро да си поискат осигуровките и данъците в други размери.
Бихте ли ми направили справка какви са осигуровките и данъците при 1000 лв получени като доход от извънтрудови правоотношения /ГД/ и при същия доход като свободна професия?
Особено ако като свободна професия е СОЛ без ОЗМ. /То при регистрация със задна дата винаги е без ОЗМ..../
Граждански договор?
Извинете, вие колега ли сте?
Ако "не" - обърнете се към колега.
Ако "да" - отговори по т.1 ще откриете в Наредба Н13 и в ЗДДФЛ, а по т. 2 - в ЗЗО и КСО
ЗДДС
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

"Разваляне" договора с ФЛ, КИ на ФЛ, връщане на парите. Договор с ЮЛ и от там нататък - според договора
когато един работник ми е нерентабилен, независимо дали е пенсионер, непенсионер, мъж, жена, майка...,, търся начин да прекратя договора си с него.
бих искала да останат и да работят, но няма как да се натоварваме останалите няма как хем вълкът да е сит, хем агнето - цяло.
Говорете с хората, предложете им по-кратко работно време, друга длъжност.. като се съобразите с възможностите им, така че да си заработват заплатата
Декларира това обстоятелство в СИС.
Друго не Ви трябва

ПП  Е, зависи кога е положен труда по този ГД :)
Можете. Ще ползвате облекчението до размера на удържания данък.
При така посочените цифри ДОД е 222,10, а "чистото" е малко под 2800
Ако целта е да се получи "чисто" 2800 при осиг.доход 1508, то трбва да промените брутото
А ще се връща ли на работа или ще ползва дните до 410?
Тук: https://kik-info.com/normativna-baza/naredbi/npopdoo/  няма ли отговор на въпросите, които Ви вълнуват?
А какво прави майката? Следващ болничен?
Ако приемем, че ще излезете в болничен за бременност и раждане /45 дни преди термина/ на 28.03.2022, то обезщетението за този болничен ще се смята върху дохода 24 месеца назад преди месеца, в който възниква нетрудоспособността . Т.е. периода от 01.03.2020 до 28.02.2022.
Болничните, които ще ползвате преди това са за общо заболяване /тежка бременност, задържане, и т.н./ ще бъдат изчислени върху 18 месечен период
Майчинството се изчислява от осигурителния доход 24 месеца назад. Когато през тези 24 "базови" месеци има период с болничен, то за този период се взема дохода, от който е изчислен този   болничен.
Пример: 3 месеца имате осиг . доход по 700 лв., 18 месеца дохода Ви е по 1000 лв. След това ползвате 3 месеца болничен, по време на който получавате обезщетение по 800 лв, изчислено на база 18*1000. Излизате в болничен за бременност и раждане. Обезщетението ще се изчисли от 24 месеца назад (3 м. болничен и още 21 м. назад) Дохода, от който ще се изчисли обезщетението ще е 3*1000 (за периода на болничните) + 18*1000 + 3*700
Цифрите са примерни и не отразяват ограниченията "не повече от нетния доход" и "не по- малко от МРЗ".
За уточнение:
- фактурите са от м.12.2020
- фактурите са за покупки
- не са отразени в счетоводството през 2020. Или са отразени?
- плащането по фактурите е през м.12.2021

И въпроси:
- влияят ли тези доставките по тези фактури на финансовия резултат за 2020?
- кога са осъществени доставките, свързани с тези фактури?

Това, че са платени след 1 година, не е никакъв проблем
Както и  да го въртите, в ГДД пак ще изравнявате. Т.е. при това възнаграждение /бонус/ няма начин да внесете осигуровки само върху 11*650+1*3000, а ще се наложи да (до)внесете върху 12*3000
Освен това за м.12 трябва да внесете повече данък /върху 50000-осигуровките за м.12/, а с ГДД най-вероятно да се стигне до възстановяване на данък.
Дали ще го делите по месеци или не, това е само играчка с Д1
За можене - може - подава ГДД, попълва декларацията и си дава банковата сметка.
Колкото до размера на облекчението - може да е  450 лв, може и по-малко. Зависи от  от действително удържания данък през годината.

ПП Извинете, че отговорих по такъв начин. Не видях, че сте колега.  :no:
 може да откажете да приемете декларацията, дори без да се аргументирате.

За съжаление не може да откажете да приемете декларацията.  Може да се опитате да убедите човека да си подаде ГДД и да си търси парите от НАП, но ако е решил да "натовари" Вас, няма начин да откажете.
В продължение на темата искам да попитам , ако знам че лицито има неплатени ЗОВ от месеци в които е било безработно , мога ли да откажа плащане на облекчението ?
Знаете? От къде?
Лицето декларира ли, че има или няма задължения?
Не зная защо вменяват на работодателите и счетоводителите им ролята на разследващ орган. Ние не сме длъжни да знаем кой има и кой няма задължения. Не сме длъжни да проверяваме дали наистина няма, след като е декларирано това обстоятелство. Подписвайки декларацията , лицето се е подписало че носи отговорност по НК за неверни данни.  ТО (лицето) носи отговорност,  а не счетоводителя или работодателя!
Някои колеги изискват справка за задълженията. Не виждам законово основание да го правят.
Въобще това "връщане на данък" от работадателя е недомислено.
Какво е обяснението към "фаталната грешка"? Какви дати посочвате в т.9 и т.18?