и още един въпрос-Решението на общото събрание е за 15000лв.На единия съдружник 7500 са платени по банка , а на другия /който е без дейност и банкова сметка / е изплатен дивидента в брой?нарушавам ли закона за ограничение на плащанията в брой?
Нарушавате.
И не по-малко от МРЗ :)
КСО Чл. 49. (1), изречение последно.
Прекратяването поради "намаляване обема на работа" става. То е  различно от "взаимното съгласие" и е по-скъпо за работодателя. Трябва да има предизвестие поне 1 месец (евентуално обезщетение за незпазено предизвестие) и обезщетение по чл.222/1.
При такова прекратяване на ТД, обезщетението за безработица ще е 60% от средния осигурителен доход 24 месеца назад и за срок според стажа. При МРЗ обезщетението е около 250-260 лв. месечно.
Да. При напускане по взаимно съгласие обезщетението е фиксирано и не зависи от заплатата. През 2017 е 7,20 за работен ден. Догодина се очаква да е 9 лева на ден.

ПП Какво разбирате под  "прекратяване на трудов договор поради намаляване на обема на продажби"?
Следва.
Освен ако не е прекратил/възобновил самоосигуряването с ОКД5.
Продължавам с питането. Ако пусна предизвестие на този пенсионер от 06.11.17 мога ли да му пусна и друга заповед за ползване на платения отпуск по време на предизвестието. Или в самото предизвестие да пиша , да си ползва годишния отпуск.
Имате ли основание да пуснете заповед за ползването на отпуска?
Благодаря!
Все се надявах, че ще платят по-рано, но.... Все пак 05.10. (или 07.10) не е толкова далеч :)
"Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат до 10 работни дни за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението."

Това е от забележките към справката за представени и изплатени болнични. Подала съм болничен за периода 27.09.-08.11.2017. За сега в справката фигурат само трите дни от м.09 с надпис "не подлежат на плащане", защото се плащат от работодателя. Кога да се очакват следващите плащания? Доколкото разбирам - това за м.10 ще се плати до 05.11., а това за м.11 - до 15.11. Така ли е?
Договорът за наем не е задължителен. Ако има нужда-  сключва такъв, ако няма - не сключва.
Колкото до личния труд: Какво пречи ЕСК да вземе решение да си плаща по 125 или 130 лв месечно? Или 123,28 /139,38/?
Примосигуряване върху минималната заплата, неплатения няма да окаже влияние. Майчинството не може да е под МРЗ :)
Удържания данък го посочвам в Д6- 125,00 - ??
а в Д1 трябва ли да се попълва нещо ???
попълвам кл.31-1250
кл. 31 А - 125,00
правилно ли или е по друг начин
обаче кл. 34 - е затворена не ми дава да впиша нето - 1250-125=1125
Върху това обезщетение мяма ОЗМ и не се включва в т.34.
 и за уточнение всички осичуровки ли се дължат/1250*13,34-10%//1250*18,46%//=505,83
 или
САМО данък удържам /1250*10%/
За обезщетението по чл.224 - само данък.
По принцип обезщетението за неползван отпуск не е равно на БТВ, макар че и съвпадения са възможни :)
Здравейте имам едно питане-уточняване
Какви осигуровки се дължат или само данък се дължи
И също така ако може  съвет как се процедира в ситуация-
Работник е-на работа от 0т 01.01.17-31.12.17 на 8часа но през м.11е в не-платена отпуска. - какво обезщетение за платен отпуск дължи работодателя при БТВ-1250лв.
Ако питате дали за времето на неплатения отпуск се полага платен - да, полага се. Един месец неплатен явно е под 30 р.д в годината и се признава за трудов стаж.
Проблемът ти не е проблем. Дори никакъв :)
За всеки случай погледни в Junk E-mail
Написал м.09 вместо м.10? Кога е издадена фактурата - м.9 или 10? Ако е от м.10, кога успяхте да я включите в дневника? А кога е извършена доставката и  каква дата е посочена като дата на дан.събитие?
Иначе: анулиране (с или без протокол) и издаване на вярна.
Допуска. При подаването маркирайте, че не подавате Д6.
 имам ли право и  на  обезщетение в размер на 1 брутна заплата ?

Това обезщетение за какво ще е?
Не, не  е прехвърлена земята, а само правото на строеж.
Поне така се разбира от това, което цитирате.
Да
Като е "личен труд", защо Д55? Данъкът се декларира с Д6