дайте ми сЪвет как са нещата. Да не стана пишман:(
Най-добре е да сключиш договор със Счетоводител. Той ще ти обясни с цифри кое е по-добре. Тук можем само да гадаем
Ами намалете и 602
602/401-70 лв. червено
Направо си попада в сивата икономика така, като ви чета =)
Ако плащат кеш и без документи, въпроса е безпредметен :-)
Явно има нещо документирано :-)
За целите на данъчното облагане наистина е "друга стопанска дейност" но за целите на осигуряването - не мога да твърдя.
Ако тези продажби на собствена продукция са еднократни , случайни - добре, но ако имат постоянен характер, бих се замислила.
направих обновяване 3, но не ми пшозволява да променя процента си на ТЗПБ от 0.7 на 0.9% за 2015г.
Къде го променяш? Промяната трябва да е в данните за осигурителя.
В този случай "стопанска" е дейността като съдружник в ООД или ЕООД, като ЕТ, свободна професия, занаятчийска дейност, управление по ДУК, граждански договор, подлежащ на осигуряване.
Трудова-по трудов договор, стопанска - за твоя сметка
Това е най-елементарно разграничаване. Без да е 100% коректно.
Все пак зависи и от каква гледна точка търсиш разлики и защо.
КОГА трябва да бъде съставена ведомоста за м.01.2015 г - обикновено след 31.01. и преди плащането на заплатите. Допустимо е още да не е съставена. Ако Ви е трудно да се подготвите - напишете обяснение, че ведомостта за м.01.2015 още не е съставена.
искат Декларация по чл.15 от ЗБУТ - понеже знам че срока е до 30 април и все още не съм подавал - дайте декларациите за миналите години. Обосновете се със срока. Ако искате - подайте сега, но не сте задължени
Щом е основен, значи го вписвате в ТК.
Няма нищо особено.
Само да напомня, че работещите по такъв договор вече се осигуряват за всички рискове.
Е, "приравнен" е силна дума. Просто осигурителните рискове, минималния осиг.праг, че и данъка са същите като при ТД.
Правата и задълженията по този договор са според ЗЗД, а не според КТ.
Нищо не пречи в договора да се регламентира добавка за стаж, но ако не е записана, нямате основание за начисляването ѝ.
Този ДУК по КТ ли е?
И какво пише в самия договор за този процент?
Не се прави статия за тази разлика между счетоводна и данъчна амортизация.
Данъка върху тази разлика можете да осчетоводите като отложен данък.
Ще има дейност,но ще се извършва от други хора.
А кой ще е управител? Ако сте Вие, то подлежите на осигуряване или по ДУ, или като СОЛ. Това вече е проблем. Дали има възможност да запазите майчинството, ако като СОЛ не се осигурявате за ОЗМ - нека Ви обяснят по-запознатите
През последната година има 1 или 2 месеца с по 19 работни дни /под 40 работни часа месечно/. Само за тях и то до края на 2014 няма осигуровки за безработица. Така че ако нямате неплатен без стаж, ще съберете 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
Обезщетението 4 месеца по 7.20 на работен ден е минимумът. По-малко не може. При напускане повече също не може.
Когато прекратяването на ТД е по твое желание, по взаимно съгласие и следствие виновното ти поведение, борсата е минимална /4 месеца по 7,20 на ден/
Когато прекратяването е по искане на работодателя /намаляване на работата, съкращаване на щат, неплащане на заплати.../ или е след изтичане на срочен договор, обезщетението е от 4 до 12 месеца /според общия трудов стаж/ в размер на 60% от средната заплата през последните 24 месеца
Ако това ЕООД няма да има дейност и Вие не се осигурявате чрез него - няма да спре майчинството.
Не зная защо ще бързате с регистрацията, но това си е Ваш проблем.
Ако сега не сте самоосигуряващо се лице/имате подадена ОКД5 за спиране на самоосигуряването/, не сте пенсионер и имате 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни, ще имате право на обезщетение. Във вашия случай /напускане по взаимно съгласие/ обезщетението е само 4 месеца по 7,20 на работен ден. Около 145 - 165 лв. месечно. Няма да питам дали през последните 3 години сте получавала обезщетение за безработица, защото в случая не е от значение.
Само едно пояснение - осигуровки за безработица има през всеки месец, през който сте работила по трудов договор повече от 40 часа месечно и не сте била в неплатен отпуск, незачетен за стаж. Т.е. няма да се броят месеците с 19 работни дни по 2 часа на ден.
Когато имаш две дейности - избираш тази с повечето персонал.
Не се обявява в ТР.
Подава се Д55 и се внася данък.
20000 само по банков път
След като сте осигурена на сума над 2600.00 лв. за момента няма да се осигурявате през ЕООД-то.
Хубаво е да си потърсите счетоводител.

Това обаче не Ви освобождава от подаване на декларация за самоосигурявяне при започване на дейност. Ако решите да сте СОЛ, разбира се.
Има и ежемесечни декларации. Най-добре послушайте съвета на Марпан