Да, имате такава възможност. Това е прекратяване без предизвестие на сробен ТД по чл.68, ал.1, т.1 при преминаване на друга работа за неопределено време.
Не съм имала такъв случай, но явно трябва да подадете заявление за прекратяване на ТД на основание чл.327 т.7 поради започване на работа във фирма..., считано от... /посочвате първия работен ден в новата фирма/. Ще трябва да покажете новия ТД. Той би трябвало да е подписан от двете страни и да е безсрочен. Едва ли е нужно, но ако съм на мястото на настоящия работодател бих поискала и справка за регистрирането на новия ТД.

Не зная за какъв срок е настоящия Ви ТД, но ако е за 1 година, става въпрос за неотработването на 1 ден и едва ли ще Ви правят проблем.
Срокът се брои от 01.04.2013, ако действително това е бил първият Ви работен ден. При изтичане срока на ТД можете да напуснете без предизвестие. Преди срока - с предизвестие.
ДС е нужно за преминаване на нова длъжност, ако това енужно според предписанието на ТЕЛК.
За самото обезщетение не се подписва ДС /нищо от ТД не се променя. Не зная и заповед дали е нужна, но все пак бих издала една.
имам няколко плащания за  съответния месец на различни дати правилно ли е да подавам декларациите 1 и 6 за всяко плащане поотделно
Помисли малко: 1. Кога възниква задължението за плащане на осигуровките при тези плащания? А кога възниква задължението за плащане на данъка?
2. Какви са сроковете за деклариране на данните - Д1, Д6 за осигуровките и Д6 за данъка? 
 Няма начин да не стигнеш до извода, че и трите вида декларации се подават веднъж месечно и то след изтичане на месеца, през който е положен труда /за Д1 и Д6 с осигуровките/ или е платено /за Д6 с данъка/.
Д6 с данъка така и така се подава с дата последното число на месеца, през който е платено, така че няма възможност за повече дати. В Д6 с осигуровките можете да посочите която искате от датите на частичните плащания. Най-добре  -последната.
Здравейте.Утре 18-02-14 изплащам заплати за м. януари и ще внеса само осигуровките .ДОД ще го внеса от01-03 до 25-03-14 и тогава ще подам декл.6 с осигуровките за м. 02.Правилно ли е ?Благодаря.
Бааавничко прочети какво си написал/а. Това за внасянето на осигуровките и данъка - добре. Ама от къде се пръкна тази Д6 с осигуровките за м.02? Вярно е, че трябва да се подаде до 25.3., но какво общо има с януарските заплати?
КСО Чл. 4 (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
6. лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;...

Следователно има право.
Не съм убедена, че сте прави. Аз удържам от първото плащане след получаване на запорното съобщение.
Все пак не съм юрист....
Твърдо - 1 брой Д6. Нищо че е с две колони.
Прочетете чл. 27 от ЗДДФЛ и ако въпросния автомобил отговаря на изискванията - осчетоводявайте разходите. И помислете как ще отделите използването на автомобила за лични нужди от използването му за "служебни". Ако това отделяне е възможно, разбира се.

Скрит текст :
Как от това "След като ЕООД се регистрира като ЗП, това е един субект за счетоводно обслужване", разбра това: "зп е отделен обект на осчетоводяване"?

И избягвай израза "двойно счетоводство". Наказуемо е ;)
Ако гледам правилните графи - продавач - 470 /търговия на дребно/,  барман 440 /ресторантьорство/

Предполагам, че тези 800 лв са платени, а не са само договорирани.
Щом има доход - подава ГДД, а щом е СОЛ само със ЗОВ - попълва таблица 2
ЕООД не може да бъде на патент.
1. Как е определен този праг от 800лв?
2. Този човек има ли облагаем доход/и, който/които трябва да декларира с ГДД?

Назначени по ГД??? Работят целогодишно? А работно място имат ли? А ИТ да са Ви посещавали? Или сте от бюджета?

По въпроса - ГД се сключва за извършването на определена  услуга, за изработката на конкретно нещо. Срокът на ГД може да е и 5 години, ако това е нужно за подтигане на крайния определим и/или измерим резултат. Не се включва ГД за всяка година поотделно, ако няма нов предмет на договора.
се случи че примерно плащам си осигуровките на 10-то число но после Д1 и Д6 си ги подавам след ден-два например на 12 и съответно имах начислени лихви за тези два дена разлика?

Това кога се случи? Миналата година или по-рано?
И за кои заплати става въпрос - за януари 2014 или за 12.2013?
Ако заплатите за м.01.2014 са платени на 31.01.2014, то Д1, д6 с осигуровките и Д6 с данъка са  в срок. Датата в т.18 и за двете Д6 е 31.01. /дано не бъркам/. До 25.02 е и срока, в който трябва да внесете осигуровките и данъка.
Дали ще подадете Д1 и Д6 на 10 и ще внесете осигуровките на 18-ти или ще внесете осигуровките на 10-ти, а Д1 и Д6 ще подадете на 15-ти  -няма значение. По-добре е първо декларациите, после плащането.
Стига да са спазени изискванията за 12 часа междудневна почивка и два дни междуседмична  -може.
Всичко е възможно. Подборът при уволнение е субективно право на работодателя. Не е логично да остави хора с по-ниска квалификация, но не е невъзможно.
От друга страна - след като сте в майчинство, могат да Ви уволнят поради намаляване обема на работа само след разрешение от инспекцията по труда. Тази закрила се отнася до навършване на 3-годишна възраст на детето.
ХХХХХ,нещо не разбрах добре.Може ли тогава ООД-то да развива дейност без да се осигуряват и двамата управители-съдружници,т.е те се осигуряват като СОЛ от ЕТ-тата си и нямат наети лица в ООД-то.Нали тази Окд5 е свързана със започване на трудова дейност и осигуряване.
Мисля, че се изразявам ясно. Осигуряването като СОЛ е по ЕГН. Когато упражняваш различни дейности, подлежащи на самоосигуряване - осигуряваш се само веднъж чрез избрана от теб фирма. В края на годината се прави изравняване на осиг.доход на всички основания.
Доколкото знам, независимо че съдружниците няма да се самоосигуряват в ООДто, пак трябва да подадат ОКД5 за започване на дейността. Понеже не съм подавала въпросната декларация през последната година - не съм съвсем наясно какво точно се попълва във Вашия случай.
Осигуряването като СОЛ е едно за физическото лице.
Декларация ОКД5 все пак трябва да се подаде. Не ме питайте какво трябва да се пише в нея - само ще Ви объркам.