И аз да допопитам нещо :) Имам едно ЕТ, на което подадохме и баланс. После се усетих, че не би трябвало. Мислите ли, че ще има някакви последици???

Последици? Жестоки! :)

Не зная някой да е глобен и/или наказан за представени документи в повече. :)
Слагаш ги в колоната за доход от дейност като ЕТ. Реално месечния осиг.доход ще е по-голям, но ще трябва да се ограничи до 2400 лв.
Предполагам, че знаеш, че в Т1 и Т2 трябва да попълниш и дохода по ДУ.
Щом е в неплатен от 01.01.2015, значи в деня предо болничния НЕ Е бил осигурен за ОЗМ и следователно няма право на обезшетение за временна оетрудоспособност.
Щом е взел болничен, то Вие трябва да го занесете в НОИ. В приложение 15 посочвате дата на прекъсване на осигуряването 12.02.2015.
Колкото за осигуровките по време на болничния - мисля, че трябва да продължава като неплатен отпуск. Нека колегите да ме поправят, ако греша.
А от кога е в неплатен? На 10.03. неплатения отпуск бил ли е признат за стаж? Ако е "да"  - прекъсва се ползването на отпуска и се ползва /плаща/ болничен. Ако е  "не" - няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност.
Ако не сте приели друг начин на разпределяне на имуществото, придобито през брака, различно от семейната имуществена общност, но всичко се дели на две - и договора, и наема, и данъка и сл.бележки, и ГДД.
 В таблици 1 и 2 се попълва и дохода по трудов договор. Не зная номера на колоната, но е някъде в началото.
Трябва да имате предвид, че дохода, отразен в служебната бележка от работодателя, включва платените заплати, а осиг.доход в таблиците се декларира според месеца на полагане на труда. Добре е да поискате от работодателя и сл.бележка за осигурителния доход по месеци.
Щом като СОЛ няма облагаем доход, то в съответната колона не попълвате нищо.
Попълвате само колоните за осиг.доход по ТД, доход, върху който са дължими осигуровки като СОЛ, сумарен осиг.доход върху който са дължими осигуровки и сумарен осиг.доход върху който са внесени осигуровки /ако има такава колона/
Според мен трябва да е Нефинансови предприятия съставящи баланс, но не съм много сигурна дали е така?

Да
Кое да се приспада от облагаемия доход? Доходите по ГД?
в случая напускащият няма да продаде дела си - ще търси заплащане на дружествения дял . - това не го разбирам. Хем няма да продава, хем ще търси заплащане. Вярно е, че мина полунощ и трудно мисля...
дали не е добре преди това да разпределим дивидент и на другия - аз лично бих предпочела подобен вариант. Все пак това е решение на съдружниците.
Има и един още по-добър вариант. Да предположим, че фирмата има 2 лв. основен капитал и двама съдружника, 10 лв. неразпределена печалба, и активи /материали, ДМА .../ за 20 лв. и задължения за 8 лв.  Напускащия съдружник да се спазари с оставащия  да закупи неговия 1 лев дружествен дял за 12 лв. /1 лв + 1/2 от неразпределената печалба + 1/2 от стойността на активите - 1/2 от задълженията/
Когато се разпределя дивидент, той се разпределя ва всички съдружници. Не може единият да получи, а другия - не.
Тази оставаща неразпределена печалба не участва ли в изчисляване на дружествения дял на напускащия съдружник - не. Дружествения дял на напускащия съдружник е само неговата част от основния капитал, която е внесъл съгласно дружествения /или учредителен/  договор. Неразпределената печалба няма общо с дружествения дял.
Има и нещо друго - напускащия съдружник най-вероятно ще продаде своя дял от капитала на другия съдружник /напускането му няма да е свързано с намаление на капитала/. В този случай може да продаде дела си за повече пари. Т.е. - делът от 10000 лв. може да бъде продаден за 20000 лв. с оглед на това, което е оставил след себе си.  Е, стига да има кой да му плати толкова. Въпрос на договаряне.

Ако бъркам нещо, моля колегите да ме поправят.
За напускащия съдружник наистина е по-добре първо да се разпредели неразпределената печалба като дивидент. За оставащия по-добре е обратното.
При напускане на съдружник единственото, което му се дължи, е внесения от този съдружник капитал. Ако си продаде дяловете на друг /на другия съдружник или на трето лице/, може да получи номинала на своя дял от капитала или повече, ако фирмата е атрактивна и ако може добре да се спазари.
Ликвидационните дялове са само при ликвидация на предприятието.
ще  се смята минималната работна заплата за съответния период
Не очаквах такъв въпрос от теб :)
1. Това лице работило ли е другаде? СОЛ ли е? В кой период какъв е бил статуса?
2. Таблица 1 и/или 2 попълват само СОЛовете и тези по чл. 40, ал.5 от ЗЗО
3. За този ГД - подайте данните така, както са. Ако има проблем  -ще върнат ГДД и ще я оправяте според указанията.
Благодаря Ви. А в приложение 2 да вписвам ли авансово внесените вноски в част ІV ред 1?
Не помня номерата на редовете и приложенията, но преди определянето на данъка от дохода на СОЛ се приспадат дължимите през годината /от м.01. до м. 12./ осигуровки + евентуалното довнасяне, определено в Таблици 1 и 2
Не е правилно. ЕООДто може да е новооткрито, но като СОЛ си е старо. Трябва да вземете под внимание дохода като СОЛ през 2013г., независимо дали е бил СОЛ като ЕТ, като  съдружник или като свободна професия.
Как може някой, незапознат с конкретните факти, да Ви даде точен отговор?
Пълен списък с различните длъжности можете да намерите тук:
http://www.kik-info.com/spravochnik/nkpd-2011/index.php?alphabet=%25

Извадих и някои длъжности, свързани с ел.технически дейности. Предупреждавам, че не всички длъжности са приложими при всички фирми и че не съм запозната с Вашата  работа.
Да. И аз се оправих с  F5.
Сега вече наистина е добре
:)
Това, което четете в ТР, явно е по НКИД - 2003, актуална при регистрацията или пререгистрацията на фирмата. Сега по актуалната НКИД такава дейност няма. Дейностите по този код са разпределени по 8-10 други кодове по КИД 2008.

При толкова дейности, посочени при регистрацията на фирмата, включително и "BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT" трудно можем да отгатнем в коя сфера има най-много зает персонал и каква точно е основната "основна" дейност.

Как мислите дали такава трябва да ми е минималбия осигурителен доход

Нищо не можем да мислим по въпроса. Минималният осигурителен доход се определя според кода на длъжността и кода на дейността на фирмата. При тези данни - такъв доход.
Заеманата длъжност и работната заплата се ДОГОВОРИРАТ в трудовия договор, а правата, задълженията и отговорностите на работника са вписани в длъжностната му характеристика.
Вие имате две възможности - да НЕ СЕ съгласите да подпишете трудов договор за длъжност и/или за заплата, която не Ви удовлетворява или за тази заплата и на тази длъжност да вършите САМО ТОВА, което е вписано в длъжностната характеристика.
Щом сте подписал трудовия си договор, значи сте запознат с длъжността, заплатата и с длъжностната си характеристика и сте съгласен с тях. Нечетенето на договора не Ви оневинява.
Относно визията на сайта:
Малко трудно се ориентирах какво и къде да натисна, но вече напредвам :) Не зная какво е продиктувало замяната на част от видимите бутони /например за редакция, за непрочетени теми и т.н./ да се вмъкнат в общ бутон със стрелка и падащо меню. Не смятам, че е по-удобно, но пък и не е кой-знае колко по-сложно. Ще му свикнем :)
Не ми харесва, че полетата "Последни теми", "Последно в Новини" и "Общ чат" са преместени отдолу под темите. Полето в дясно така и така е празно. Защо не върнете въпросните полета отново там. Смятам, че предишното място беше по-удобно за следене на темите. 
И още нещо - наименованието "Общ чат" е малко безлично. "Говорилня" предполага по-приятелски разговори и по-непринудено общуване.

ПП Няма да хваля направеното. То се вижда. Наблягам на недостатъците, за да стане още по-добре.