При първия работодател е ясно - брои си дните. Вторият трябва да изиска служебна бележка за ползваните при първия работодател дни платен и неплатен отпуск. След това и той си брои дните до 30 р.д. сумарно. При отказ за представяне на такава бележка, не бих разрешила на работника да ползва отпуск.
Дали може да бъде засечено колко дни неплатен отпуск са зачетени за стаж - да, може по данните от подадените Д1 от двамата работодатели. На практика такива засечки се правят при проверка /най-вече на втория работодател/ или при изчисляването на някои обезщетения на работника /болнични, майчинство, безработица/
За услугите в ЕС със сигурност трябва да прочетете чл. 97а от ЗДДС.
Ако съпругът Ви не осъществя вя никаква дейност във фирмата   - не го назначавайте никак. И не го вписвайте като управител (заедно или поотделно) при регистрацията на фирмата. Ако е само съдружник без да подлежи на осигуряване по КСО, няма з се ограничава правото му на обезщетение за безработица. Стига да отговаря и на останалите условия.
Един съвет: преди да наемете адвокат за регистрация на фирмата, говорете със счетоводител (дори срещу заплащане), за да Ви обясни от какво да се пазите.
Що да не можеш? Нали има бележка за дохода по ТД и удържания данък. Попълва си ГДД, прилагаш облекчението на годишна основа и ако има надвнесен данък - посочва сметка за възстановяването.
А по ЗБУТ не сте ли задължени да осигурявате подходящ климат в помещенията?
Трябва да изплатя граждански договор за м.12.2016 в м.02.2017 на лице/ръководител на танцов състав в читалище/ което сега ми съобщава че се е регистрирало като самоосигуряващо от м.12.2016 . Сумата е под МРЗ.Какво трябва да му издам и да удържа ли данък и осигуровки.
Това ми беше въпросът.
Вече имаш отговор. И тук и в законите.
Не познавам Аксиния Цветанова, не заня какъв въпрос ѝ е зададен, но цитирания отговор НЕ се отнася за Вашия случай.

Четете законите, а не коментарите. Особено ако законите са красноречиви.
Как ще коментирате това?

Нямам думи....
Остава да извади легално определение на "граждански договор", различно от договор по ЗЗД или доход по извънтрудови правоотношения.

Или въпросът не е зададен правилно , или се цитира между редовете...
Не издавате нищо и не удържате нищо. Изпълнителят по ГД Ви издава документ с реквизитите по Закона за счетоводството (нещо като фактура, независимо как се нарича). В случая сумата не е от значение.
Въпросите Ви имат ясен и конкретен отговор в КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ!
В Наредба Н-8 много ясно са регламентирани тези дати . Всичко зависи от реалната дата на начисляване и/или плащане на заплатите и дали въобще има начисляване.
Датата на плащане на осигуровките и данъка няма никакво значение за Д6
5680
ако смятате правилно и ако се осигурява като ЗП /върху 300 лв/ , а не като СОЛ на друго основание /върху 420 иил повече/
Във вторият случай осигуровките се приспадат в някое друго приложение
Нали ФЛ продава дялове от капитала на ЕООД, не ЕООД продава имоти? Имате (евентуално) данък върху дохода от придажба на дялове, а не от продажбата на имоти.
Защо бъркате фирменото имущество с дяловете? Нали имотите си остават в ЕООД-то при новия собственик?
Влиза и сумата на фонд ТЗПБ.
Д6-13 на СОЛ се  съставя с осигурител ФЛ /по ЕГН/. Фйлът, който се подава трябва да е NRA62007_ЕГН /или NRA62017_ЕГН - според версията/
Има право на обезщетение за болничен, когато са изпълнени следните условия /едновременно/:
- има 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ /общо/
- денят преди болнчния е бил в осигуряване за ОЗМ
- болен е
- лекарят е преценил, че има нужда от болничен

За право на отпуск поради временна нетрудоспособност /болничен/ са достатъчни последните две условия, но за СОЛ това не е от значение :)
в кои случаи се исползва чл.325ал.1т.3от КТ.За прекратяване на трудов договор.
При изтичане на срока по ТД, сключен по чл. 68, ал. 1, т.1
Тримесечно. След подаване на декларация по чл. 55.
За повече информация - ЗДДФЛ и Вашия счетоводител.

За осигуровките не питате. Дано си знаете.
Имаме работник на основен трудов договор 8 часа при нас. Той има сключен ТД по чл. 111 от КТ при друг работодател. Ще ползва неплатен отпуск по допълнителния ТД. Интересува ме дали по втория ТД ще дължи здравни осигуровки?
Със сигурност не дължи ЗО при Вас. Нали е здравноосигурен на друго основание.
Погледнете чл. 40 от ЗЗО

ПП ЗО нямат общо с въпроса дали отпуска  се зачита за стаж или не.

Или си противоречат или греша някъде ? :question:

Или се отнасят за различни периоди /различни версии на наредбата/?...
Питам от гледна точка на това, ако реши да не се осигурява в ЕООД-тата ще има ли право да разписва документи.

А кой пита? Собственика на капитала на ЕООД-то или счетоводителя?
Ако е първия  -да пита втория. Ако е втория - да прочете по-внимателно КСО и НООСОЛ...