Еднодневните договори подлежат ли на застраховка трудова злополука ?
А какъв е процента на трудов травматизъм в селското стопанство и въобще подлежи ли на задължителна застраховка трудова злополука?
Двете точки почти се припокриват. И в този случай според мен не се дължи обезщетение от работодателя и има право на обезщетение от БТ.
И аз не видях обезщетение, освен за неползван отпуск. И на "пълна борса" има право.
Умишлено попитах за причините за промяната, защото ако не са достатъчно обективни, може да се стигне до обезщетение за незаконно уволнение
Няма да отговарям напоставените от Вас въпроси, защото отговорите са ясно написани н КТ и КСО.
Искам само да попитам какво налага тази промяна в ДХ? Промени в закона, промени в автомобилния парк? Някакви лицензи? Или просто направихте промените заради ТОЗИ работник?
Здравейте,изчислявах си,колко майчинство ще получавам и забелязах,че за миналата година имам 5 месеца в които бях болничен понеже загубих първото бебе и тези месеци са на 0 също така и 3 месеца от борсата.За година и половина назад имам общо 8 месеца на 0 .Сумата за майчинство върху която се изчислява разпределя ли се за тези 8 празни месеца и това значи ли,че ще получавам по-ниско майчинство

За месеците, през които сте била в болничен, ще се вземе дохода върху който е изчислен самият болничен. За времето, когато сте била на борсата /без осигурямане за общо заболяване и майчинство/, ще се вземе минималната работна заплата за периода.
Плаща осигуровки върху 420или колкото е минималния доход за СОЛ според дохода от предишни години.
Ако му плащате за личния труд повече от 420лв месечно, можете да изберете осигуряване върху по-висока/реалната/ сума, за да не ви се натрупа голяма сума при годишното изравняване.
С МОД за шофьор въобще не се съобразявате. Човекът не е на трудов договор.
Ето и и конкретната промяня в Закона за насърчаване на заетостта /ДР, бр.101/2015 г./
§ 46. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Безработен“ е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“ и не попада в друга група търсещи работа лица.“
Отново моля за конкретния нормативен текст, който е променен!
КСО чл. 54а, ал.1  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, ... които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; (текста е непроменен)

Закон за насърчаване на заетостта,  чл.18, ал.2 Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; (те не са безработни! Отделени са в друга група)
чл.18, ал.5  (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г.) При регистрацията лицето декларира статуса си по ал. 2. В срок 7 работни дни от промяната в декларираните обстоятелства лицето уведомява някое от поделенията на Агенцията по заетостта.

Не съм сигурна дали съм намерила точните цитати, но цялата тънкост идва от деленето на лицата на безработни и учащи се, желаещи да работят в свободното време.
Защо внасяте допълнителни ЗО за двата дни болничен? Нали тези дни са "от работодател" и върху тях се внасят всички осигуровки. Не попълване т.17.   Двата дни болничен отразете само в съответната подточка на т.16.

ПП. Пиша бавно :), но няма да изтривам
Да, така е. След промените в наредбата от тази година учащите се нямат право на обезщетение за безработица. Те не се водят "активно търсещи работа" или каквато и да беше формулировката.
Не зная дали ще имате проблем с майчинството, но ще Ви накарат да си оправите декларациите. Добре е да си намерите счетоводител и да си оправите нещата в ред докато е време.
На друга длъжност може.
Можете да сключите и срочен ТД за определена работа, която да приключи а няколко дни.
Нали до края на годината няма да има  право да ползва отпуск? Значи няма да го включвате в графика за тази година. Догодина след м.02 ще му предвидите 7 + 20 работни дни.

ПП  Не отмениха ли тези графици?
Вписва се полагаемия годишен отпуск (минимум 20 работни дни). Колко точно ще му дадете да ползва, ще смятате когато му дойде времето.
01 сам в първото квадратче, в т.15 не пишете нищо поне до Септември, чеквате "само здравно" пред т.1ъ и няма начин да не го приеме. С код 28 в т.12, разбира се.
Е, нещата се оказаха по-сложни. Явно ще трябва да се примирите с подаване на ОКД5 със закъснение и да се надявате да не Ви хванат /най-вероятно няма да Ви хванат/.
Колкото до осигуряването на собственика - мисля че няма начин да остане СОЛ в първото ЕООД, собственост на ЮЛ.
Не мисля, че е съвсем правилно и ДУКа да е безвъзмезден, но решението не е мое, а на собственика на капитала. Евентуалните проблеми покрай свързаните лица, също са си негови.
Аз не казах непременно да смените датата. Само ако може. Евентуалната глоба и разправиите ще са по-големи от осигуровките за 1-2 дни.
Освен това - наличието на ДУ не означава задължително прекратяване на самоосигуряването.
А това: "той има друго СОЛ за което трябва да подадем Окд5" не го разбрах. Предполагам, че става въпрос за друга негова ФИРМА, където трябва да се регистрира като СОЛ. Да напомня, че и за началото на осигуряване срокът е 7-дневен.
Не разбирам защо не си го оставите СОЛ в първата фирма, след като тя продължава дейност /нали сте и регнали ДУК/. Явно вие си знаете. Аз не мога да съм наясно с подробностите.
Може и да не се забележи :)
Не зная как точно е определена датата на прекратяване на осигуряването, но няма ли начин да се прекрати от 16.08?
Подадохме Д6 с код 8 и отметнахте, че няма основание за Д1? И не Ви в приеха? Не може да бъде!