е, тогава си плаче за самоотлъчка. По тази точка не съм съвсем компетентна.
Що те си оправите взаимоотношенията по по-цивилизован начин?
В такива случаи оправдавам колегите, дето при подписване на ТД искан и подписана молба по чл.325, ал.1, т.1
Ами въпроса е да се избегнат осигуровки.

Няма такъв вариант. Освен да не работи
Или всеки ден да пали свещ да не го хванат...
А паричките за ЗОВ дава ли?
1. При самоотлъчка внасят ли се ЗОВ от работодателя и на какво основание?
2. На какво основание Вие решавате как да го водите? Извинявам се за израза. Все пак става въпрос за човек, а не за магаре. Ако си има молба и разрешение за дълъг неплатен, как ще бъде самоотлъчка? Ако няма молба и заповед  -за какъв отпуск въобще говорим?
Ако собственика не полага никакъв, ама съвсем никакъв личен труд в своето ЕООД, включително и не управлява /имо си управител по ДУ или по ТД, работници , счетоводител и т.н./ - не е нужно да се самоосигурява.

ПП Ама за какво му е това ЕООД, дето някой друг ще му контролила парите...
чл.4, ал.1, т. 1 от КСО  - за осигуряване при трудов договор и чл.4, ал.3, т. 2 от КСО за осигуряване като СОЛ.
Осигуряването е за всяко основание по отделно. А в чл.4 има и още основания :)
Не зная как е за самоотлъчка, но за неплатения без стаж Вид осигурен е 28. Ако в рамките на един месец има дни, зачетени за стаж и дни без стаж, то подавате две Д1 - една с код , или какъвто сте подавали до сега и една с код 28. Първата с дата за последен ден в осигуряване, втората - с посочена дата за начало на осигуряването.
А чл.40 от ЗЗО какво казва?
Ако ...променяте и основната заплата сключвате и ДС .
И това не е основание за задължително подписване на ДС - може да стане със заповед на ръководителя по чл.118, ал.3
Отделен въпрос е какво изискват проверяващите от ИТ. Според тях трябва ДС и за промените в допълнителното ръзнаграждение за всяка нова година придобит стаж и професионален опит. Къде тогава отиват призивите да пазим горите? :)
но как ще си вземете стоката, която сте им продали?
Тъй де :) Аз също повече бих се притеснявала от факта, че ен плащат, а не от КИ.
Нещата ми намирисват на "Как да намалим ДДС-то за внасяне?".
Болничния за бременност задължително трябва да е за 45 дни.
Да, но терминът е субективно определен :) /45 дни след датата на болничния :)/
Остава да обясните какво става, ако раждането настъпи преди изтичането на 45-дневния болничен
Излиза на печалба, плаща данъка и осигуровките и прибира парите :)
Май вече няма такова основание в КГ. Освен ако работникът е бил персионер при сключването та ТД
В интерес на истината- книжката е заверена ! Преди 3 месеца !
Нямам думи...
Хем заверено, хем не го признават...
Няма закон или друг общ норматив, който да определя сходноста на професиите който да се признават от работодателя. Това се прави във Вътрешните правила за организация на работната заплата във всяка фирма.
Ако става въпрос за заплатата за м.08, то Д1 и Д6 можете да подадете до 25.09. Нямя проблем и осигуровките да се внесат до 25.09, независимо, че заплатата се плаща на 16-ти
До края на м.септември Ви се полагат 9/12 от полагаемия годишен отпуск. Ако този отпуск е 20 дни годишно и сте ползвал/а 10 дни, то наистина имате право да ползвате още 5 дни или да Ви обезщетят за тези 5 дни.
Шо не ги накараш да напишат черно на бяло основанието за отказ? И ако се решат да напишат подобна глупост - обжалвайте. Надявам се, че нито Агенцията по заетостта, нито НОИ се представляват само от лелките на гишето.
КСО, чл. 54б
(3) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда , чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител , чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца

А попадате ли в цитираните членове? Ако "не" - тогава според трудовия стаж и БТВ
Доколкото помня - за четвърто тримесечие не се подава декларация по чл.55. За по-сигурно - погледнете закона.