Смяна на фирмата имам предвид, че преди обекта е работил с една фирма, а сега с друга.Регистрирахме нова фирма и започнахме да работим с нея, само че управителя е същото лице като на предната, дейността на фирмата е същата, служителите също и длъжностите също.

Значи просто има друга фирма. Ново юридическо лице. Работникът постъпва за първи път в тази нова фирма. Съвсем законно е да има изпитателен срок.
Според мен по лична карта.
Декларацшята за самоосигуряване може де се подаде и с ПИК :)
Физическите лица подават ГДД до 30.04. Тези, които са регистрирани като ЕТ и земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ - до 30.06.
И то само за доходите си като ЕТ или ЗП. Ако имат други доходи - за тях подават ГДД до 30.04. Вижте становището на НАП от 21.04.
Като изключим, че код осигурен в Д1 е двуцифрен, то промявата на "Вид осигурен" е само чрез заличаване на стйрата Д1 и нова редовна. Двете в един файл.
Съжалявам, че разоднявам темата и модераторите могат да изтрият този и част от предходните ми постове, но желая да изясним нещата.
Предположих, че ЗРБ значи "Закон за републиканския бюджет", но явно имате предвид Закон за регистър БУЛСТАТ. В него:
Чл. 13.  Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.
Т.е. ако е регистриран като ЗП, не може да е свободна професия, или ако е св.професия адвокат, не може да е св.професия счетоводител.
Добре. Съгласна съм.
Не съм съгласна, обаче, че сключвайки ГД за подписване на ГФО може да прави това само в качеството си на св.професия счетоводител, а не като ЗП, адвокат, архитект ... или ФЛ, нерегистрирано в Регистър БУЛСТАТ,  което между другото е СОЛ -съдружник в ООД.
Съвместими ли са изобщо - какво казва ЗРБ?
Кое да не е съвместимо?
Ltd.,  не значеше ли лимитирана отговорност /ООД/?
Проверете си какви доходи са попълнени в приложенията.
Проверете какви осигуровки са приспаднати от дохода като свободна професия.
Проверете дали са приспаднати НПР
Това че се правят подобни щуротии, далеч не означава, че са правилни. Ти си самоосигуряващо се лице ЗП, не СОЛ-свободна професия счетоводител. Има разлика, поне за мен.

По Вашата логика: ако съм СОЛ - свободна професия адвокат и сключа ГД за съставяне на ГФО /имам право да съставям ГФО/, какво ще ми се удържи по ГД?
Наредба Н-8, както я бяха прекръстили вече, че не се сещам... Там го пише :)
Наредба Н-13
:)
То и СОЛ-ЗП да си, нищо не ти пречи да сключваш ГД за счетоводни услуги, като декларираш, че си СОЛ и възложителят да не ти удържа данък и осигуровки
Ако единия болничен е до 05-ти /примерно/ включително, а следващия е от 07-ми, като 06-ти е работен ден и ТД с предходния работодател е прекратен преди 05-ти, то:
- подписвате ТД най-късно на 05-ти;
- регистрирате този ТД в тридневен срок от подписването, но най-късно на 05-ти;
- на 06-ти жената е на работа. Вписвате я в присъствената форма. Провеждате начален инструктаж.... /Дължите заплата и осигуровки за този ден/;
- на 07-ми започва следващия болничен /45-дневния или друг преди него/.
Така по-ясно ли е?

Няма да гадая дали ще Ви направят проверка от НОИ или не, но имайте готовност. И ако има начин - нека "отработените" дни са повечко.
Това че е СОЛ в дружеството не му дава ползволенето да се декларира като СОЛ при граждански договори.
Според мен това твърдение не е вярно.
Би ли цитирал законово основание, за да ме убедиш?
Здравейте може ли Фирма ,Юридическо лице да сключва граждански догово,за извършване на работа?
Благодаря ви предварително!
Може. Стига тази работа да не е свързана с работно време, работно място и трудова дисциплина, да може да бъде точно и конкретно формулирана, да завършва с измерим или определим резултат, да има определен срок за работа и определено възнаграждение
Това че е самоосигуряващо се лице, като съдружник в търговско дружество, не го прави самоосигуряващо се като свободна професия. Но масово в България се приема за нормално подобна практика.
Че кой казва, че СОЛ - съдружник е станал СОЛ-свободна професия?
При ГД самоосигуряващото се лице е самоосигуряващо се и толкоз. Няма значение основанието.
Поне един ден преди 45-дневния болничен трябва да работи при Вас. Говорете с личния лекар да остави един ден между болничните. Преди това трябва да сте регистрирали трудовия договор.
Да. Написаното е за т.12.2 и 12.3 от Д1, но ми беше изтекло времето за корекция.
Вижте пояснението в отговор #7 , Днес в 12:53
https://www.nap.bg/document?id=19966

В становището са пояснени с примери  сроковете за деклариране на данъци и осигуровки на лицата, които през 2019 се извършвали дейност като ЕТ и имат и  други доходи като ФЛ.
Лицето трябва да подаде ГДД заради предоставения заем ,въпросът е като попълва ГДД в кое приложение да попълни доходите си получени през годината които  са работата му по ДУК
Приложение 1