На последък бяха объркали заглавията на справките, но с налучкване се откриваше нужната :)
При мен сутринта се виждаха.
1. В Д1 няма отражение. В Д6 за данъка - вписва се реалната сума, подлежаща на внасяне. Т.е. - без тези 20, 40 ,60 ... лв
2. Работодателят си приспада възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му. Всичко е по начина, по който и до сега се правеше годишното изравняване на данъка. Само дето може би ще е с по-големи суми.
3. Не. Пази си я в архива за евентуална проверка.
За Д6 с осигуровките датата на плащане няма никакво значение.
За Д6 с данъка - имате два периода на плащане - по една  Д6 с код 8 за всеки период. Е, данъка за платеното през м.01 ще се декларира чак след 01.01.2016. Предполагам, че до тогава ще имате и други плащания...
Първият ден на предизвестието е денят, следващ деня на връчването. Самата дата на връчване от работодател на работник или от работник на работодател се документира писмено - чрез вписване датата на връчване в двата екземпляра на предизвестието, чрез входящ номер, по друг начин,. И обезателно с подписите на двете страни.

Някъде бях чела, че когато е регистрирано ФЛ по ДДС, отчитането на печалбата се приравнява като на ЕТ или нещо такова.

Потърсете къде е това "някъде" и решете спора.
Абсолютно съм съгласна, че се пишат само платените суми, но в никой случай не бих издала сл.бележка преди 01.01.2016. Ами ако шефът се развесели повечко по празниците и реши да плати по един празничен бонус на 30.12.?
Аз съм по бонусите :)
Лицето ще има право на болнични в смисъл на отсъствия, ако е болно.  Ще има право на болнични в смисъл на обезщетение, ако е осигурено за ОЗМ. Тъй като полагането  на личен труд може да е и с ОЗМ, и без ОЗМ, въпросът Ви няма еднозначен отговор.
ИМА ТЕЛК НАД 50% = ИМА ПРАВО!

Извинявам се за тона ....
  Аз съм напълно наясно,явно Вие не сте наясно какъв е въпросът ми. Защото на въпросното лице са отговорили,че щом има пенсия вече не поради заболяване /ТЕЛК/,а пенсия за осиг.стаж и възраст,няма право на това облекчение! Ако Вие,която се съмнявате,че аз не сам наясно се опитайте да отговорите на въпроса,а не се занимавайте с клюки!   
 

За да сме точни в отговорите, а не само да си клюкалим - ТЕЛКа все още ли е валиден? Ако е "да" - има ТЕЛК над 50%, има данъчно облекчение. Ако отговорът е "не" - няма ТЕЛК - няма облекчение. Дали е пенсионер или не, дали е пенсионер по борест или за стаж и възраст - няма никакво значение.
теоритично 3 години се смятат от датата за решение за получаване на обещетението, което е март 2013, 12 месеца изтекоха март 2014, до март 2016 стават точно 3 години от решението за ползване на обещетение.
ако сте компетентна да вземете отношение по въпроса ми, ще се радвам да прочета отговора ви, а не да се хващате за сметки

Хубаво де, да приемем, че са минали три години от последната Ви борса. Както си ги смятатеэ - така. Ограничението от трите години е  за отпускане на минимално обезщетение или за "пълна борса". За да Ви се отпусне обезщетение, трябва първо да отговаряте на условията на закона, а именно - да имате 9 месеца от последните 15 с трудов договор. Вие имате само 5. Значи въобще нямате право на обезщетение.

И не се заяждайте с колегите, а питайте както трябва.
Естествено. При резултат нула какъв срок.
Интересно какво разбра от въпроса, за да отговориш?
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
В сила от 04.09.2015 г.
Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

Тук всичко си е описано. Не делим хората на осигурени в УПФ , на осигурени в НОИ или на новопостъпили. Щом са родени след 31.12.1059 г., начисляваме, удържаме и внасяма ДЗПО по съответната сметка за ДЗПО. Разпределянето по фондове, вкл. и за ДЗПО към НОИ, се прави по служебен път от НАП.
Да, има право на данъчни облекчения.
Това не е 100% сигурно. Облекчението не зависи от факта дали има или не инвалидна пенсия, а дали ТЕЛКа е до 50% или от 50% нагоре
още веднъж благодаря, само остава притеснението ми след втората година може да се прекъсне осигуряването му ако не извършва дейност въпреки, че е управител.
Ако е управител само по силата на учредителния договор /без ДУ!/ ще се осигурява като СОЛ само за времето, през което действително управлява /докато майката е в майчинство/. После тя поема управлението. Дядото спира самоосигуряването, не се подписва никъде, чака само дивидент и следващо внуче. :-)
След като договорът не е прекратен, то той автоматично е станал безсрочен. Според мен, тя е под закрилата на чл.333 от КТ. Детето е под 3 г., нали?
Няма начин да е станал безсрочен, защото няма отработени дни след изтичане на договорения срок. Работодателят е в нарушение, защото не е прекратил този ТД когато е трябвало и е "държал" работничката без основание.

ПП. За да не кажете, че съм лоша - вижте и нещо по-евтино от чл. 331. Например чл.325/1/1 + нов ТД по чл. 68/1/2 или ДС за нова длъжност + срок на изпитване.
Поразровете се в нета - има много "съвети" за пълната борса.
Здравейте!
Майка е назначена на срочен трудов договор от 15.04.2013 г. до 15.12.2013 год. През този период забременява и излиза в майчинство.

Срочен ТД до 15.12.2013 и не е прекратен при изтичане на срока? Защо? Наличието на болничен или отпуск към тази дата не е нито основание, нито оправдание, нито защита.
ДУК може ли да бъде за един ден в месеца или трудовия до 40 часа, при назначаване на  прокуист,

При ДУ няма работно време, така че не може за един или два часа или за 40 часа месечно. Същото важи и за прокуриста. Освен ако не изпаднете в някаква екзотика с прокурист на ТД.
Кое не е ясно?
До сега след първото ползване на МСС, можеше да прилагаш само МСС.
Сега критерия пада и можеш еднократно да преминеш към прилагане на НСС, когато такъв бъде приет и докато пак почнеш с МСС.
да - при работа на 2 часа
не - при работа на 4 часа и повече часа. 1 отработен месец= 20 р.д.*4 часа= 1 месец трудов стаж. Друг въпрос е, че това прави 10 р.д. осигурителен стаж
Колеги, след като едноличните търговци бяха освободени от задължението да публикуват ГФО, ако не подлежат на незевисим фин. одит, следва ли да разбираме, че след промените в закона вече и те ще имат това задължение, най малка за баланс

Това "освобождаване от задължение" не беше ли в Закона за ТР?