Какво общо имо Д1 на СОЛ с Д1 на наетото лице?
Придставяте каквото имате. Кой Ви каза, че е нужна нотариална заверка?
Дано този доход е от 2012г, защото ако е от по-рано би трябвало да сте подала данъчна декларация за съответната година.
Не знам какъв е статута на този Пенсионерски клуб, но покрай плащането на услугата бе трябвало да се внесат и някакви осигуровки...
В графика на отпуските включете целия полагащ се отпуск за 2013 и два/три дни, прехвърлени от 2012. Тъй като се предполага, че тези работници ще напуснат преди края на годината - може да оставите част от дните за ползване към края на 2013.
По отношение на отпуските няма значение по кой член са назначени работниците.
По отношение на чл. 224 - също няма значение. За това обезщетение няма значение и дали има или не 8 м трудов стаж.
Нали точно за това въвеждат тази сметка - да си съберат старите борчове преди да е изтекла давността.
Дано поне да са помислили за по-точно отразяване и на правата ни, а не само на задълженията. Искрено се надявам.
В тази връзка - защо в справката са отразени само нашите задължения, но не и нашите вземания от НАП /надвнесени суми, авансови вноски и т.н./?
Това само до 31.12.2012 ли ще е така или ще продължава и след 01.01.2013?
И какво би се получило, ако всеки месец на Х-то число внасям по 1000 лв, а след това декларирам /СД по ДДС, Д1, Д6.../ задължения по колкото дойде /повече или по-малко от 1000 лв/? Ще се справи ли СУПата?
Не видях, че трябва да има и обезщетение по чл.220 .  Май наистина нещо липсва
Сумата изглежда КАТО правилна за 20 от 23 отработени дни и 27 дни обезщетение за отпуск
Едва ли нещо може да се сметне точно по тези данни.
Първосигнални сметки - 362,90:23=15,78, 15,78*47=741,66
И не пише, че срокът на изпитване е уговорен в полза на...? Защо тогава въобще е вмъкнат този срок?
Ако са съгласни на 325/1/1 - става.
Само работникът да не е тръгнал към борсата...
Работниците ли искат да напускат? Пред срока на изпитване или след това? В чия полза е уговорен срокът?
Обикновено в срока на изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати ТД по чл.71 ,л.1 без предизвестие, а само съз заповед /ако е в полза на работодателя/ или със заявление /ако е в полза на работника/. В рамките на срока за изпитване другата страна може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие, уговорено в ТД.
След изтичане на срока на изпитване  -всяка от двете страни може да поиска прекратяване на ТД по взаимно съгласие или с предизвестие по реда на КТ.
Мисля, че така беше. Поне до 31.12.3012
За по-сигурно  вижте наредбата. И следете за измененията за 2013
Да и на трите въпроса. Д6 - покрай годишното приключване да края на 04.2013
Като пропусна терминът "самоназначава"  -този собственик на ЕООД не е ли СОЛ?
Ами работещото се осигурява, подана декларации... Неработещото не се осигурява, не подава декларации /изкл. ДДС/
Ако е бил на 8 часа, то осиг.стаж е равен на трудовия.
В ТК пишете признат стаж от първи работен ден до първи неработен ден след прекратяване на ТД, години/месеци/дни, като при пресмятането изваждате периода в неплатен без стаж. Периодът, незачетен за стаж се вписва отзад в тр.книжка на съответната страница.
И признатия за стаж непл.отпуск е 30 РАБОТНИ дни.
Работещото - има приходи и разходи, неработещото - няма.
А може и да няма приходи и разходи и пак да е "работещо" - как може да се докаже, че СОЛът не проучва пазарите, не си тълси клиенти и т.н.... Стига през това време да си внася осигуровки ;)
Самоотлъчка?

ПП Надявам се добре да сте оформили това дисциплинално уволнение. С писмени обяснения от работника и т.н.
Драги, има толкова начини да си "спестите" осигуровки, но всичките до един са незконни или "покрай закона" и мястото на обсъждане не е тук.
И защо ги осигурявате на цели 4 часа? Помислете за 2 часа, за неплатен отпуск... Пък и защо въобще да са на трудов договор. В края на краищата се отива на едни и същи глоби - защо да се набутвате предварително. То проверка я има, я не, а при ТД трябват и осигуровки, и застраховки за трудова злополука, и СТМ... Все пари на вятъра
Само да допълня - дните са 30 работни, а зачетения осигурителен стаж за периода е 30*2=60 часа
Ако има 9 от последните 15 месеца с трудов дотовор, не е пенсионер и вече не е СОЛ - има право