ЗО, чл.40, ал.1, т.5
Скрит текст :

Това е основанието.
Като го препрочитам стигам до извода, че при ЗП осигуровките трябва да са на база 300 лв., а не върху 420, както е за останалите СОЛове и за работещите по ТД

Говорим за ЗП, осигуряващ се за ОЗМ /"високият процент"/, нали?
Дивидентът няма място в ГДД по чл. 50. Нито в таблиците за изравняване на осигуровките, нито в приложенията за определяне на данъка.
Данъка върху дивидента се декларира с декларация по чл. 55. Ако става въпрос за дивидент, разпределен през 2015 - изпуснали сте срока за деклариране.

За пред банка най-лесно ще е с ГД. Стига банката да "хареса" дохода по ГД и да не го смята за "случаен"
За да се увеличи дохода над 420 лв, трябва наистина да има доход. За доход на СОЛ-собственик на ЕООД от неговата фирма възможността е една - решение за изплащане на личен труд. Изплащането на личния труд се отразява всеки месец в Д1. Върху това възнаграждение се дължи данък и този данък всеки месец се декларира с Д6. Ако мислите да направите нещо за 2015 г. - помислете имате ли възможност да подадете корекции на Д1 и Д6.
Предполагам, че варианта с ДУ не Ви устройва. Свързан е с повече разходи и също с Д1 и Д6.
Има и още един вариант - да си намери някоя друга фирма, на която през 2014 да е извършил услуга по ГД и тази услуга да е платена през четвъртото тримесечие. Това е добре, ако целта на повишаване на осигурителния доход е по-висока пенсия, но не става за по-високо майчинство.
А дохода от "личен труд" на собственика в кое приложение и с какъв код се декларира?
9 месеца или 11 месеца, ако това е по-благоприятно за лицето при пенсиониране.
Не можах да видя от кога е влязла в сила ал.8 на чл.9 от КСО, но си мисля, че Шулева беше министър преди 2011 г.

Скрит текст :
имам още едно питане на продавач осигуровките са в/у мпз-420 лв и мод-545
може ли МРЗ -420 и осигуровки в/у 550 лв.
или трябва 545
Не може заплата 420 и осигуровки на 550 при праг 545
Възможни са следните варианти:
- основна заплата 420, брутна заплата 420 или повече, но под 545, осигуровки на 545
- брутна заплата 550, осигуровки на 550
- брутна заплата 545, осигурвки на 545

Говорим за продавач на ТД, а не продавач - СОЛ - собственик
Длъжен е да се самоосигурява на 420 лв. Това е минимума за доход от упражняване на съответната трудова дейност като СОЛ до 5400 лв
Ако иска на 500 - трябва да доказва доход
Тогава осиг.доход на СОЛ- ФЛ-собственик от дейността, за която е регистриран е 0,00
за 2014 еоод-то има печалба 5000 лв
Какво общо има печалбата на ЕООД-то с осигурителния доход на ФЛ-собственик? Нали не получава възнаграждение за личен труд, а само дивидент?
В колко часа е получена справката за приетото уведомление и в колко часа е започнал работа?
Съобразихте ли се с изискването на чл. 63 от КТ?
Скрит текст :
Май наистина трябва да промените датата на постъпване на работа от 15 на 16-ти, защото глобата по чл. 414, ал.3 от КТ е много страшна

Скрит текст :
Като за начало - не бъркайте датата на сключване на ТД /датата, която се посочва в уведомлението/ с датата на започване на работа. Датата на започване на работа се отбелязва или в самия ТД, или в акта /протокола/ за започване на работа. Двете дати обикновено се различават поне с един ден. А може и с повече.
Не променяйте ТД и уведомлението, променете само датата на постъпване на работа /първият работен ден/, като посочите 16-ти. Помислете как ще му пратите труда, ако е работил на 15-ти. Да не подсказвам - под масата
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:...
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 – за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.


Щом е платено през м.01.2016 - 31.01.2016

ПП Нещо се обърках - в първото питане плащате на тримесечие /през април за м. 01, 02 и 03/, във второто плащате през януари за януари...
Ееее какъв дивидент? 5% данък дивидент, при положение че се спестява от осигуровки на служителите.  :wink1: Доста по-евтино, но пак я има плашещата дума "данък".

Eeee, преди данъка върху дивидента трябва да има и данък върху печалбата :)
За трите дни болничен като ЗП трябва да внесете и здравни осигуровки върху 420:21*3*4.8%. Може и да бъркам - вижте ЗЗО.
Освен това - трябва да вземете и втори болничен лист за ЗП и да го представите в НОИ. Ако се представи болничен само от работодателя, той няма да бъде платен.
Как се осчетоводява липсваща касова наличност, която е разлика между официалното възнаграждение на персонала и обичайното за съответния вид дейност
Като изплатен дивидент на собственика. Вкл. и данък. Вкл и отчитане на ограничението за плащане в брой.
Щом плаща "под масата", да го прави със собствените си пари.

ПП Само не казвайте, че нямате неразпределена печалба, след като имате "икономии" от заплати.
Д1 и Д6 се подават ЗА всеки месец, но след като се плати.
Която си наречете. Напр. 101, 497... Ако искате можете да й сложите и момер 5. Сметкопланът е индивидуален.
Важното е по нея да водите разчетите /задължения и вземания/ със собственика.


ПП След като сте избрали облагане с признаване на НПР, защо въобще водите двустранно счетоводство?
Или нещо не сте разбрали, или счетоводителсата Ви бърка. Как ще "изписва" пари /пари в брой!/ от касата към сметка "неразпределени печалби от минали години" /разчет/?  Да не бърка ЗП с разпределянето/изписването/ на дивиденти?
Първо да направи анализ от къде са се натрупали парите в касата. "От банката" не е най-верния отговор. Ако през годините е плащан данък върху дохода, какво е станало с обложените средства? а) Отчетени са като печалба от текущата година? - тогава да се прехвърлят в сметката на собственика, защото след облагането са си НЕГОВИ ЛИЧНИ средства. б)Отчетени са като печалба от текущата година, а после са отнесени като неразпределена печалба? - пак същото  - праща ги в сметката на собственика. в) оставени са като пари в касата? - тогава минава през т.а) и всичко пак в сметката на собственика. Накрая взема пари от касата и плаща на собственика всичко, което му дължи по разчет. Понеже парите са си на човека, няма ограничение за плащането в брой.
Анализилайте нещата според документите и ГДД. Вижте къде какво е пропуснато и направете нужните корекции. От тук с нищо повече не можем да Ви помогнем.

Прегледах и по-старата Ви тема. Видях, че съл дала същите съвети. И не само аз.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,16642.msg99969.html#msg99969
Похвално е желанието Ви да поемете счетоводството на семейството, но трябва  повече четене.
Ако не е крайно фатално, просто изместете датата на постъпване на 16ти.
:good:
В пpотивен случай нещата стават сложни. Не ноже по едно и също време да е работил на две места. Нито да има 16 часов работен ден. Дори на първото работно място последния ден да е ползвал отпуск, ще се окаже, че е тpябвало Вашият ТД да е сключен като допълнителен /втори/ ТД.
Има нещо в цялата работа, което не мога да разбера  - защо тези пари, след като са обложени с данък не са прехвърлени в разчет със собственика /ЗП/, а са оставени като неразпределена печалба или каквото е друго? Защо това не е направено навреме от предходната счетоводителка? Или защо не се направи сега? Не мога да разбера и сегашната Ви счетоводителка - първо : защо ще прехвърля сумата в  с-ка Неразпределени печалби от минали години? И второ: ако го пpави, защо ще го прави на части?

ПП Не мога да Ви дам конкретен отговор, защото нямам никакво понятие как стоят конкретните неща при Вас. Давам Ви само тема за размисъл.