Да, но това е само тълкуване според конкретната институция. ....
Ако разгледате добре горния цитат, няма как да не забележите, че никъде не се говори за основна заплата. Т.е. ако плащам 440 основна + 20 лв "клас", работникът ще получава 460 лв възнаграждение за отработено време или за извършена работа и аз няма да съм в нарушение.

Посочените проверки на ИТ са за възнаграждения под МРЗ /е, в случая за осигуряване върху доход под МРЗ/, но и тук не споменават нищо за оснвна заплата.

Приела съм, че случаят 440+20=460 е неправилен, но искам да съм наясно защо. Не може всички да го правим само защото "така трябва" или защото "така иска ИТ". Все някъде трябва да има нещо написано.....
По един друг повод и на едно друго място възникна дискусия относно връзката на основната заплата с МРЗ и не можахме да открием къде в прав текст се свързват двете понятия.
Моля знаещите да помогнат като дадат цитат от нормативен документ /не от указания или коментари/, недвусмислено показващ, че основната заплата не може да е под минималната.

ПП Аз също смятам, че не може осн.заплата да е под мнимума, но личните мнения не се броят ;)
E, вие сте си платили, но не сте получили стоката. Доставчикът има задължение към Вас, а Вие - вземане по аванс
ЗДДС
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

За този отчет за продажби ли става въпрос?
Ако "да" - включвате всички продажби, за които не са издадени фактури или протоколи.
Ако "не" - според целите на изготвяне на съответния отчет
А какво друго включват в отчета за продажбите?
Криси, вече Ви казах, но пак да Ви напомня - обърнете внимание на ал.4 от чл. 54б!
При приходи над 50000? Едва ли...

Закон за счетоводството
Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
 ......
 (4) Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.
Здравейте, задължен ли е СОЛ да подава декларация за започване на дейност и да внася осигуровки, ако няма приходи а само разходи до 500 лв за годината. ЕООД е и е новорегистрирана.
Никъде все още няма дефиниция на "Начало на дейност".  Но и никъде няма граница на приходите или разходите, над която дейността се счита за дейност.

Ако тези разходи са свързани с дейността Ви и от тях ще очаквате приходи /наем на помещение, ремонт, покупка на мебели... да не споменавам покупка на материали, заплати на работници и т.н., защото последните са красноречиви/, то би трябвало да се счита, че сте зяпачнали дейност, и подлежите на осигуряване.
Ако тези разходи са по регистрацията, такси за поддържане на банкова сметка /защо Ви е, като нямате дейност.../, такса в ТР и подобни - може да не се смята за дейност.
Дали е възможно фирма А да прехвърли част от договорите на фирма Б - това зависи от собственика на фирмите и от клиентите. Говорите за субсидия - явно участвате в някакъв проект и вероятно няма да имате право да прехвърляте част от задълженията си /и приходите/ по този проект.
Всичко останало е въпрос на сметки. Регистрацията по ДДС не означава само ДДС по приходите, но и ползване на данъчен кредит по някои разходи. Понякога регистрацията е полезна.
Колкото до "незабавната" дерегистрация след падането на оборота - съветвам Ви да не го правите, освен ако не Ви е крайно наложително.
1, А относно осигуровките по време на майчинството- тъй като аз ще си ги плащам на работодателя- всички ли осигуровки  трябва да плащам или само здравните ?
2, Или както се разберем с работодателя ?
По време на майчинството, на 45 дневния болничен и за дните след третия от всеки друг болничен, има само здравни осигуровки, който по закон са за сметка на работодателя.
Размерът за един месец е 4,8% от 460 лв
Ако имате доходи като СОЛ  - да.
Попитайне счетоводителя на фирмата си.
Да считам ли, че тези 6 месеца осигурителен стаж за този " риск"- майчинство, може да са и от предишни периоди на работа ? / Не разбирам тези неща и затова Ви питам /.

6 месеца са нужни за болничния
За майчинстрото трябват  12 :)
Имате право, ако:
- до този момент имате поне 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство
- преди болничния имате поне един отработен ден при този работодател
- лекарят прецени, че имате нужда от болничен
Погледнете Закона за счетоводство, Допълнителни разпоредби, §1, т. 27
Скрит текст :
Вижте и чл. 17 и чл.18 от същия закон.

Всичко това е преразказано и в темата по-горе, но трябва четене...

Иначе - можете да извършвате каквито искате услуги, включително и счетоводни, но нямате право да съставяте и подписвате ГФО. Поне нямате това право в качеството си на счетоводно предприятие.

1. Не пише
2. Зачита се като трудовия стаж - ден за ден
Какво по-комптентно подтвърждение от закона:
ЗЗО, чл. 40, ал.1, т.5

Скрит текст :

С една забележка - за 2017 минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 460 лв.
Нали лицето цяла година /12 месеца/ е било самоосигуряващо се и доходите, които и получило, са резултат от целогодишната дейност? Защо да не делите на 12?

Цитиратият от Вас текст се отнася за случая, когато СОЛ се регистрира на 15.07. и остава такова до 31.12. /5месеца и половина/. Тогава дохода се дели на 6, а не на 5,5.
. И сега към въпроса ми: щом нямам необходимия стаж, за да бъда съставител или заверител на ГФО, мога ли да наема друг счетоводител в моята кантора (ЕООД), на трудов договор, който има необходимия стаж, да съставя и подписва ГФО? Другият ми въпрос е дали мога да го съставя  и заверя, под юридическото име на фирмата, след като аз нямам стаж в областта, като физическо лице.  И последно: само за съставяне и заверка на ГФО ли има изисквания или и за други документи?  :smile1: :smile1: :wink1:
Отговорите на всичките Ви въпроси са дадени в Закона за счетоводството.
Ще Ви отговоря така: можете да си регистрирате каквато искате фирма, можете да впишете в предмета на дейност всичко, което не е забранено със закон, можете дори да извършвате счетоводни услуги срещу заплащане, но няма да имате право да съставяте ГФО, докато Вие лично и предприятието Ви не отговаря на изискванията на ЗСч.