Да
Каквото и да значи "да се осигуря"
Нали не сте и самоосигуряващо с лице.
26 дни пропорционално на отработеното време. По мой сметки 7 р.д.
В Декларация Приложение 1 за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове не е включено /или поне аз не видях/ обстоятелството "пракратяване на болничен поради започване на нова работа", защото се смята, че това е в ущръб на здравето на човека.
Отговорила съм ти и за този случай. Макар и с много правописни грешки  :blush:
Бившия работодател представя болничния в НОИ във вида, в който е издаден и не се интересува дали болният е боледувал или работил. Най-много да  отрази в приложението само тези дни, през които наистина е боледувал. Ако има тази информация, която не е длъжен да има. И ако приложението "мине" в такъв вид.
Преди изплащането на болничния от НОИ ще установят, че по същото време има друг осигурител и най-вероятно няма да платят нищо.
Успех и на Вас и на болния!
Не разбрах добре: какво е птекратено поради постъпване на нова рябота? Съарата работа или болничния между двете работи?
Ако човекът е започнал работа при нов работодател и се е разболял, какво общо с това има стария работодател?
Ако ТД със стария рабптодател е прекратен, човекът се е разболял, ползвал е част от болничния и е започнал нова работа, то стария работодател няма правомощията на разследващ орган и няма как да знае какво прави бившия му работник докато е болен. Той, бившия ра птодател, подава болничния в НОИ във вида, в който е издаден и толкоз. Понататък, когато от НОИ установят, че по време на  болничния има внесени осигуровки от друг рабогпдател, може да откажат плащане на целия болничен или част от него. Освен това старият работодател може да оспори болничния поради неспазване на  предписания режим. Ако му се занимава, разбира се,   и ако има лични съпбражения
Може. Законосъобразно е.
А дали ще се разреши - зависи от работодателя.

ПП За размера на отпуска, няма да коментирам, защото нямам нужната информация.
По ГД не се назначава. Още по-малко в избрана фирма.
ГД се сключва с фирмата, на която извършваш услугата. За всяка конкретна услуга.
Аз се опитах да прочета цялото питане и ще се опитам да Ви дам някои насоки (теми за размисъл или проучване, а не отговори!)
1. Надявам се, че СЛ според Вас е "самоосигуряващо се лице". Аз ще ползвам общоприетото съкращение СОЛ. Реристрацията като СОЛ е следствие от регистритането и извършването на някаква дейност - фирма, ЕТ, свободна професия, земеделски стопанин и т.н.
2. С оглед на дейността Ви, вероятно е да изберете регистрация в Регистър БУЛСТАТ като свободна професия. При свободните професии не се изисква касов апарат. С такава регистрация можете да издавате фактури.
3. Преработката и "нулирането" на касов апарат, ако въобще е възможно, не си заслужава разправията. Старите касови апарати (колко стари?) обикновено не отговарят на новите изисквания.
4. Дали фирмата ще бъде на името на майка Ви или не, не е от голямо значение. По-важно е кой ще върши работата и/или ще управлява.
5.  Не зная от кои осигурителни вноски сте освободена докато сте по майчинство, ако сте СОЛ и упражнявате дейност.
6. Защо не работите по граждански договор?
1. НОИ. При СОЛ няма "първи 3 дни"
2. За дните в болничен - само ЗО 4,8% от 460 лв пропорционално на работните дни, за останалите дни - както си се осигурява, пак пропорционално на дните.
понеже бях в болничен поради бременност после си пуснах годишния платен отпуск и след това отново се наложи да изляза в болничен това ще се отрази ли по-късно на размера на майчинството.
Със сигурност ще се отрази :) Колко чуствително и в каква посока - зависи колко дълъг е бил отпуска и каква е разликата между възнаграждението по време на отпуска и доходите, от които е изчислен болничния/болничните. Много вероятно е разликата да е пренебрежимо малка.
МАЙКА Й ЩЕ РАБОТИ И ЩЕ БЪДЕ УПРАВИТЕЛ.
Тогава да си я направи съдружник и управител "поотделно" и да я регистрира като СОЛ.

И не викайте!!
За можене - може. Вписва я в ТР като управител. Единствената възможност е по ДУ /е, може и по ТД, но е малко спорно/ и внася всички осигуровки минимум върху МОД за управител.
В случая е по-важно дали това ЕООД ще продължи да работи докато собственичката е в майчинство и няма друг работник. Кой ще върши работата?  За управлението - ясно /почти/, а всичко останало извън управлението?
И какво е мнението на обслужващия Ви счетоводител?
Всичко е въпрос на учредителен договор, решение за напускане и/или други договорки.
Не съм юрист, но не мога да свържа дарение с погасяване на задължение. Дарението е безвъзмездно. Може да си получи дарението и да продаде дяловете си на по-ниска стойност. Може хем дарение, хем цялата стойност на вложения капитал. Може да продаде дела си и по-скъпо. Много неща може...
За възможно - сигурно е възможно, но не съм убедена в "икономията".
Проверихте ли дали наистина таксите при дарение са по-ниски? Облекчението не е ли само при дарение от родители на деца?
Пък и при тази данъчна оценка покупко-продажбата едва ли ще е много над 300 лв....
При граждански договор няма работодател!!!
Ще разпише, че се самоосигурява, ако наистина е така. Ако е безработен и сам си внася здравните - това е нещо друго.
Има разлика между трудов и граждански договор. Понякога може и така и иначе, по някога може само едното. Една грешна стъпка може да доведе глоба от 1500 до 15000 лв.
Освен това има един кратичък закон за ограничаване плащанията в брой до 10000 лв. Добре е да го погледнете.
Няма забрана за плащане на заплата в брой.
При ГД няма заплата :)

Радостина, имате нужда от счетоводител!
Внасянето на осигуровки не е обвързано с плащането, а с месеца на полагане на труда
 Да не би в параметри нещо да се променя  когато е за минал период?
След като през миналия период се е декларирало нещо различно, то и паранетрите са различни.
Пак според НСОРЗ ще трябва да изчислите обезщетението върху сума, не по-малка от МРЗ. Колко в момента е МРЗ, един бог знае. 460 или 420... :hmmm:
След като няма месец с 10 отработени дни, изчислявате среднодневното възнаграждение на база работните дни в месеца на прекратяването на ТД.

ПП  Ако жената мисли да ходи на борсата, най-добре ползвайте чл.71.