Здравейте,
искам да попитам, ако получавам обезщетение за безработица, и имам граждански договор - трябва ли да го декларирам към АЗ и ще ми спрат ли обезщетението или ще го прекратят. И ще ми го възстановят ли след прекратяване на гражданския договор.

Зависи от сумата по договора. Ако е под 610 лв след приспадането на НПР - не е нужно да се декларира и не се спира обезщетението.  Ако е над - декларира се в 7 дневен срок от започването на работата, временно спира обезщетението, после се регистрирате отново и продължава плащането.
Може, ако имате някакъв договор с това лице /ГД, ДУ.../.
Иначе на какво основание може да дадете служебен ананс на някото, с когото нямате трудови или облигационни правоотношения.
 :noexpression: :noexpression: :noexpression: :noexpression:
досега на всички пенсионирани съм начислявал ЗО и по време на неплатения отпуск в/у 280 и 305

А не е трябвало.  По време на неплатения пенсионерите са здравноосигурени на друго основание (от бюджета). Виж, ЗО за времето на болничните се дължи и за пенсионерите.
Като е пенсионерка, защо има ЗО за неплатения? Трябва да са само ЗО за болничния.
Като изключим термина "назначаваме", всичко друго е така.
Издавате СИС.

1-я е в неплатен от октомври 2019 до края на юни 2020, този целия период е пуснат в една заповед.
При този случай е трябвало да отчетете 30 р.д. от 01.01.2020 до към средата на 02.2020 като НО със стаж. По новите правила би трябвало да му се полагат още 30 р.д. със стаж. Според мен това би трябвало да са дните, непосредствено след първите 30 /от средата на м. 02 до към края на март/. Отговарям уклончиво, защото все още не съм видяла някакво указание какво да се прави при НО от началото на годината, нито как и до кога трябва да се коригира Д1

2-то лице пуска 100 дни неплатен, като казва, че отива да работи на друго място. Сложила съм му първите. Сега през юни свършват първите 30 дни. Ще продължи ли с още 30 със стаж, при положение, че работи и осигурява другаде? - би трябвало да продължи. Поне тези втори 30 р.д са след 14.05.2020  :wink1:
По данните, които сте посочили, третата година изтича така, какгто сте посочили.
 Макар че дали 31.03 или 01.04. няма значение на 07.06. :)
1. Болничният ще бъде платен от НОИ само до 30 дни сред прекратяване на договора.
2. Нямате защита. Договорът Ви е такъв.
3. Не само че имат право да прекратят договора, а дори ще са в нарушение ако  при завръщането на титуляра не прекратят Вашия договор. Това, че сте в болничен или майчинството, не променя нещата
4. Ако не започнете работа няма да Ви платят нито болничните, нито майчинството.  Трябва да си намерите работа и да имате поне един отработен ден преди поредния болничен. През това време не трябва да сте в болничен. Говорете с лекаря си.
Този тригодишен период се брои от датата на отпускане на предходното обезщетение.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица,  чл 10, ал.2
Опитах се да подам ОКД 5 за начало на самоосигуряването на малкия % осигуровки, но ми я отхвърли. Основанието е, че промяна в осигуряването се прави до 31.01

Този СОЛ  за пръв път ли започва да се самоосигурява или вече е бил СОЛ и временно е прекратил дейност (независимо дали в тази фирма или друга)? В първия случай няма причини за отхвърляне на ОКД5 на основанието, което сте посочили. Във втория случай, ако предходното самоосигуряване е било на високия процент, то сега не може да започне на ниския.
И в двата случая наличието на ТД няма значение.
За липсата на пари и наличието на задължения, може и да е почти нормално за ООд с 2 лв капитал.
Според мен по-уязвими сте за това:
Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продажната цена ще бъде 100 единици.
То бива да продавате на загуба, ама на половин цена... :hmmm: Още по-голям проблем ще е, ако с купувача сте свързани лица.
Ако бонусите са с постоянен характер (не ме питайте какво значи "постоянен ") - 1700, ако не - 1100.
Х не е получила никакви документи за тези стоки от У.
Х е получила някакви стоки без касвито и да било документи? Че фактура няма - разбрах, но няма ли платежни документи /банков превод или касов бон/, стокови разписки,  приемо-предавателен протокол.... И как през 2019 фирма Х е продал нещо, за което няма документи, че преди нова е станало нейна собственост?

Няма начин да осчетоводите каквото и да било, ако няма някаква документална обоснованост.
Щом Ви е донесъл болничния - подайте го. Ако не е за трудова злополука, няма да го платят. Това Вас не Ви интересува. Лицето, ако иска обяснение, да го тйрси от НОИ.

Пише го в чл.42, ал. 3 на КСО
Ако не си плаща тези пари като личен труд или не са му друг доход от дейността като СОЛ, не плаща данък.
Д1 се попълва както и при 560 лв, само че с по-високата сума.
Д6 месечна не се подава, ако няма платен личен труд.
Д6-13 - с осигуровките върху окончателния осиг.доход за годината според ГДД.

Напомням, че ако в края на годината няма достатъчно доход като СОЛ, част от осигуровките ще са неправомерно внесени и ще подлежат на възстановяване. Осиг.стаж за пенсия, болнични и майчинство ще се зачете до рязмера на реалния доход, но не по-малко от 610 лв месечно
За втория ок, ще го декларирам , но за лицето в майчинство удържам ли данък и къде го пиша.
Другите неща така ли са 
Благодаря!

Със сигурност трябва да удържите данък. Попълвате СИС, Данъка включвате в Д55 за тримесечието.
 ГД на лице в майчинство втора година.
Сумата по ГД е 500лв/брутна/ т.к е под МРЗ само данък ли удържаме

Не съм сугурна, че не трябва да се удържат осигуровки. Потърсете повече отговори

Д 6 с код 4 за осигуровките с дата 06.2020, изплатено 30.06.2020 - така е, ако труда е положен през м.06
 Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването  да.
ОКД5 трябва да се подаде за прекратяване на осигуряването  да

Това, което съм написала вчера, не е 100% вярно.
Тъй като ДУ е само за управлението, ако собственикът извършва и друга дейност във фирмата си, то той подлежи на задължително самоосигуряване. Т.е. освен ДУ, ще продължи да е СОЛ. В такъв случай не подава нито ОКД5,  нито Д1 с край на осигуряване. Друг въпрос е, че при осиг.доход по ДУ от 3000 лв месечно няма да прави реални вноски като СОЛ.
 Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването  да. ОКД5 трябва да се подаде за прекратяване на осигуряването  да
 уведомление за ДУК подава ли се не
 
Мисля си, че ГФО и ГОД са според счетоводното отчитане на разходите и счетоводния финансов резултат. Това, че за данъчни цели се коригира счетоводния финансов резултат, според мен не води до корекция на ГФО и ГОД.