Без стъкла може ли да функционира?
Според мен си е текущ ремонт.
Ако имате интерес да увеличите отчетната стойност на актива, също имате оскование да го направите. След като сградата е новозакупена (така разбирам от написаното), в стойността ѝ можете да включите всички разходи по провеждането в експлоатация.
Плащаме само здравни осигуровки върху 510 лева/като пенсионер/.
Кои сте Вие, дето плащате?
Ако сте пенсионера -да, така е. Поне такъв е минимума.
Ако сте възложителя - не, не е така. Плащате цялата сума без удръжки. Определящо е СОЛ.
Ако този пенсионер е собственик или съдружник във фирмата възложител -тогава удържате само данък. Определящото е "личен труд".

А колко по- лесно щеше да бъде, ако бяхе задали въпроса си правилно....
Не, не съм управител, до този момент са ми внасяни всички осигуровки. Тези здравни 24.48 процент ли са или фиксирани, защото съм осигурявана на максмалния осигурителен доход? Т.е. мога да излезна в майчинство първите 410 дни,  да си плащам здравните осигуровки на фиктивната фирма и втората година да бъда съкратена, доколкото разбрах. :wink1:
4,8% от 510 лв за 2018.
По-точно: процентът здравни осигуровки, който е за сметка на работодателя от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
питах за конкретен член който ще ми свърши работа в случая.В момента съм освободена по взсимно съгласие
Аз пък Ви посочих цели два.
По кой член ще прекратят договора, зависи от основанието на сключване. Най-евтините са: назначаване по чл... във връзка с чл.70 и прекратяване по чл.71 по инициатива на работодателя и чл.68, ал.1, т.2 + чл.325, ал.1, т.4.
Имайте предвид следното:
- 60% са от средния осигурителен доход 24 месеца назад. Ако в този период има неплатено майчинството, за него се взема минималната работна заплата. За болничните и платеното майчинство - дохода, от който са изчислени.
- напоследък НОИ проверява работодателите, пратили лице на "пълна борса" само след 5-10 дни работа. Не, че е незаконно, но са решили, че е подозрително.
От мен - ПИК на ФЛ и което не може - с упълномощаване.

Не зная дали въобще има ПИК на ЕТ.
ЕТ няма никакви приходи и разходи, т.е. фирмата не е упражнявала дейност. В същото време не е подадена декларация ОКД 5 за прекъсване дейност т.е. за прекратяване на осигуряването и ежемесечно са подавани Д1 и годишна Д6 , плащани редовно дължимите суми за осигуровки - трябва ли да се заличат
подадените Д1 и Д6 и ако да , на какво основание

Да.
Основание: КОД и НООСОЛ...
Ами ще трябва да подадете и ОКД5 със стара дата. Прави са от НАП. Щом няма дейност, няма основание за (само)осигуряване. Колко и разтегливо  да е понятието "дейност".

ПП  След като сте внасяли осигуровки, защо не деклариране поне едни 100 лв приход :(
Да, при ЕТ няма възнаграждение за личен труд.
Да, може да започне да се самоосигурява върху 1500, пък и върху повече.
Не, не уведомява никого, освен НАП с поредната  Д1. И с годишната Д6, разбира се.
Но !!! Ако в края на годината посочи недостатъчен доход в ГДД, за осигурителен доход при пенсиониране ще се зачете реалния доход, но не по-добре малко от минимума.
По собствено желание?
Основанието няма никакво значение. Отпуснато Ви е били обезщетение, взели сте само част от него, започнали сте работа по трудов договор, уведомили сте НОИ в 7 дневен срок (надявам се!) и обезщетението е спряно. Работили сте по-малко от 12 месеца и се регистрирате в 7 дневен срок. Ако всичко това е така, имате право на остатъка от вече отпуснато обезщетение. И при напускане по Ваше желание.
Та казвате: по-добре с цигани, ама с български паспорт, отколкото с бели хора с опит :(
И като ги пообучим да бягат в Белгия, Германия, Холандия.... И ние пак с новобранци :(

Благодаря за насоките. Ще прочета и ако има поне някаква светлинка в тунела, пак ще питам.
Поради липса на работници имаме намерение да сключим ТД с лица от Западните покрайнини и Македония. Някои от тях са и с българско гражданство и за тях - като за българи. Интересува ме как да процедирам с тези, дето нямат? Трябва да проуча въпроса и да преценя дали си заслужава. 
Първо -каква е процедурата? Второ - има ли някакво облекчвние (административно или друго) при наемане на лица от Западните балкани? Трето - моля за насоки към закони, правилници, сайтове и т.н.

Обезщетението явно не е минималното, а е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца преди прекратяване на договора. За този период се взема:
- дохода, върху който са Ви осигурявали по трудов договор,
- сумата, от която са изчислени болничните или майчинството, ако има такива
- минималната работна заплата за страната за периодите без осигуровки, с неплатено майчинството и  неплатен отпуск.
Да, вписан съм в търговския регистър. Не съм само пълномощник към ДФЗ
Е, това е по-тежкия вариант. Има всички основания да Ви търсят осигуровки и то не върху минимална сума.
Като начало - добре е още сега да определите възнаграждение и да започнете с осигуровките. И да подавате и Д1 и Д6 всеки месец. Пък за миналото - когато Ви хванат /забележете - казвам "когато", а не "ако"!/
Имам дружествен договор/учредителен акт, които са подадени с Декларация 4.

С това не отговаряте на въпросите ми: Договор за управление имате ли? Вписан ли сте в ТР като управител? Да не бъркате управител с упълномощен представител на фирмата пред ДФЗ?
Нито пък имам спомен каква е тази Декларация 4

Счетоводителите ще ги сменя,

 това е добра стъпка като за начало.

 въпроса е да знам какво мога да направя от тук нататък.

Сключете договор с друг счетоводител. Представете му всички документи и се вслушвайте в съветите му. Не избягвайте и тези, които са свързани с вноски към бюджета.

Счетоводителите ни тогава казаха.... Значи фирмата е имала повече от един счетоводител? И на никой не му хрумна, че щом сте управител, без да сте собственик, това не трябва да е безплатно и без осигуровки? Още повече, че става въпрос за свързани  лица. И никой не се замисли за какво Ви осигуряват във ВУЗ и каква е поредността за осигуряване? И това е продължило 5 или повече години? Поне като сте завършили ВУЗа, не се ли сети някой от счетоводителите, че нещо е променено? Не ви ли проверяваха от ДФЗ през всичките тези години?
Ако нещата наистина са така, зарежете тези счетоводители и си вземете един, ама познаващ поне   основните закони.
Още няколко допълнителни въпроса: Договор за управление имате ли? Вписан ли сте в ТР като управител? Да не бъркате управител с упълномощен представител на фирмата пред ДФЗ?
Декл.1 с 1(код корекция) - това какаво означава. - когато подадете Д1 с код "корекция", системата замества данните от предходната Д1 с данните на коригиращата. Коригиращата Д1 трябва да съдържа всички коректни данни /попълват се всички полета, които се попълват и в редовната декларация/
има ли шанс да не се занимавам с това всеки месец - има, но можете да се възползвате от него само до 25.02. на съответната година. За "само здравни" май има и други възможности, но сега не ми се чете.