Щом смятате, че счетоводителят Ви е некомпетентен, сменете го. Как точно може да стане това сигупно е записано в Договора за счетоводно обслужване, раздел Прекратявяне на договора.
Наистина никой не изпитва счетоводителите и не оценява техните практически действия, но и никой не изпитва лекарите, инженерите, ... Вероятността да попаднете на некомпетентен лекар, инженер или строител е също толкова голяма. Само че в единия случай загубите воже да са само финансови , а в другия може да се простите и с живота си. Шанс .
издава фактура за приемане на отпадъчен материал
Не разбрах Вие предавате (продавате) материала или го приемате (получавате)?
Явно гледаме различни "картинки"!
В "Декларация Обр.1" има:
  • 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено
  • 15. Последен ден в осигуряване
  • 16. Дни в осигуряване - общо.
Какви клетки (пет) ~ сънувате???
Справка тук - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190533
Гледайте картинката на Д1 и бройте. В т.14 и т.15 има по 10 поленца - за по 5 дати, всяка в две позиции.
Друг въпрос е, че при повече от пет прекъсвания може (или можеше) да се подаде втора Д1.
Не виждам смисъл в този 1 ден, но нека и по-знаещите кажат
Нито в КСО, нито в НООСОЛ... има ограничения относно броя прекъсвания на осигуряването през годината и/или за продължителността на периода в осигуряване. Т.е. няма законова пречка да възобновявате и спирате самоосигуряването за по 3-5 дни 20-50 пъти в годината. Стига да Ви се занимава.
Имайте предвид, че при годишното изравняване на осигуровките общия годишен доход се разпределя на всички месеци, през които имате поне един ден в самоосигуряване
За самоосигуряващите нямаше ли условия за 18 месеца да е плащано
Не, няма такова условие.

Отказът тряба е мотивиран. Вижте какво са написали от НОИ
Ако преди това не е имал никакъв осигурителен стаж с ОЗМ - от 01.07.2021.
Ако някога във времето поне 6 месеца е работил по ТД, бил е СОЛ на "високия процент" или е осигурявал на друго основание със осигуровки за ОЗМ, то още от втория работен ден на 2021 е имал право на обезщетение за временна нетрудоспособност.
Регистрацията на СОЛ - в регистър БУЛСТАТ към АВ - е самостоятелен и еднократен акт. Някъде назад в миналото.

Драги, не бъркайте СОЛ (начин на осигуряване, регламентиран с КСО и НООСОЛМЛБРЧ),  регистрацията в регистър БУЛСТАТ (начин на упражняване на дейност - ЗП, занаятчия, свободна професия...) и вписването на управител или съдружник в ТР.
И нищо не се е променило от "някъде в миналото" до сега. С тази разлика, че преди за всичко имаше само регистър БУЛСТАТ,  а сега фирмите (съдружници, управители) се вписват в ТР. Вярно, преди години СОЛ се регистрираше в НОИ, а не както сега в НАП.

С ОКД5 се декларира - пред НАП - промяна на статута!
Това също не е вярно. Декларира се започване на дейност (не е задължително да е веднага след вписване в БУЛСТАТ или ТР), начало на осигуряване (това може да не се посочи, ако желае да се самоосигурява на друго основание) и се прави избор на рисковете, за които ще се осигурявя. Да, декларират се и промени в статута, но преди това все пак трябва да има някакъв "статут" на СОЛ.

Визотор, много често се хващате за конкретна дума или израз в чуждите мнения. Добре е Вие самият да използвате   термините правилно!
За разлика от Делфинчето, никак не мога да кажа, че се разбираме прекрасно. Често дори не разбирам защо се включвате, като не само че не казвате нищо полезно, но с убедителен и поучителен тон отклонявате темата в грешна посока.
Вписването на втория съдружник като управител и последващото му самоосигуряване е най-евтиния вариант. Това не може да се осъществи само ако: този съдружник няма желание да управлява или да върши каквото и да е в дружеството или ако двамата съдружници не желаят да предприемат такава стъпка.
Дали може да не се плаща за личния труд - може. Но щом върши нещо в дружеството, осигуряването /евентуално като СОЛ/  е задължително.
Дали може двамата да са СОЛ с възнаграждение за личния труд от 650 лв - може. Може единият да е с, а другия да е без възнаграждение.

Извинете за въпроса, но този втори съдружник до сега вършил ли е нещо в дружеството?
И аз моля за следната помощ.Как да актуализирам гадната Java за да си подам ДДС то.
Например от тук:
https://www.java.com/en/
1. Управителя по ДУ няма отношение по разпрезелянето на печалбата. Това е изключително право на собствениците на капитала. Предполагам,  че Вашия ДУк или ДУкеса е и собственик,  но е добре да нариате нещата с точните имена.
2. Щом ДУка иска повечко пари за лични нужди,  вариантите са:
- увелиават му възнаграждението за 1-2 месеца
- дават му заем
3. Ако е и собственик - прочетете какво е написано за скритото разпределение на печалбата.
Най-важното е да му обясните, че при дсички случаи дължи данъци
Вероятно се подава.
Вие проченохте ли цитирания член на ЗДДФЛ и свързаните с него членове?
До 02.08.2021 имате още няколко дни за размисъл (и четене).
Стига да кажете:
- дали платецът на дохода е удържал и внесъл данък.
Визторе, пак се изказахте неподготвен. Щом човекът е СОЛ, платецът не удържа и не внася данък.
А може и да не трябва.
От къде да знаем това лице "регистрирано като свободна професия и осигуряващо се като СОЛ" какво е правило и какви ги е дробило
Срокът на предизвестие тече от първия следващ работен ден.
Ако заявлението е с входящ номер от 30 юли 2021 (петък) - предизвестието тече от 2 август (понеделник).

Много Ви моля да четете КТ последователно, а не избирателно. И не го преиначавайте. Никъде не се споменава, че  предизвестие тече от първия следващ работен ден. Думата "работен" си е Ваша добавка.

Чл. 326
(4)  Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.
Според мен е по-добре да се пусне предизвестие за прекратяване на ТД в което единствената дата, която се вписва първоначално е датата на представяне на работодателя. След това на самото предизвестие /или на отделен лист/ се посочва датата, на която работодателят е приел предизвестието /входящ номер, друг начин/. Предизвестието започва да тече от деня, следващ датата от входящия номер.
След това си подайте заявление за напускане, в което посочете, че желаете ТД да бъде прекратен "считано от" когато искате и заявете, че ще заплатите обезщетение за неспазеното предизвестие от еди колко си работни дни.
По този начин от една страна ще имате точна представа кога изтича предизвестието и какъв период ще трябва да се обезщети, а от друга страна избягвате умишленото забавяне на приемане на предизвестието.
Второто - даже и без ДУ, лицето представляващо едноличния собственик на капитала „е в осигуряване“ - като СОЛ.
Хайде де! Ще е СОЛ, ако е регистрирано като СОЛ.  Това не е задължително.

Трето. Не забравяйте - в Приложение 11, т. 15 се отбелязва, че „СОЛ не продължава да упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице“! Просто - от датата на първия болничен лист - самоосигуряването спира!
Вие май не сте се занимавали със СОЛ, майки и болнични. И приложение 11 не сте попълвали.
В това: Просто - от датата на първия болничен лист - самоосигуряването спира! няма нищо вярно. И дори някой да го прави, това нито е обща практика, нито е задължително.

Забелязвам, че напоследък се включвате във всички теми като с убедителен тон поднасяте неясни, неточни или дори грешни отговори. Не е много колегиално :(
Първо: управлението по какъв договор е - по ТД или по ДУ?
Второ: собственика на ЕООД-то продължава ли да е управител по учредителния акт?
Трето: сегашния счетоводител и бъдещ управител какво точно ще върши?
Първо си изяснете принципните неща в ситуацията и според това вземете аргументирано решение.
Програмата е сметнала правилно
Е, стига с тая счетоводна политика. Отдавна не е част от ГФО. Годишният доклад за дейността е нещо по различно.
Съгласно ЗСч.  , чл.42, ал.1 микропредприятията не са длъжни да изготвят доклад за дейността, но са длъжни да декларират определени обстоятелства във връзка с т.24.3 от СС1. Тези обстоятелства обикновено се декларират или след съкратения баланс или в пояснителния текст преди ГФО.
Относно декларацията по чл.62:  За 2019 съм зачелкнала ненужтите текстове (без да ги изтривам) и съч добавила, че съгл.чл...от ЗСч не се съставя год.доклад за дейността.  За съжаление нямам обратна връзка. Все още се обработва.
Последния ми обработен ГФО е за 2017 - включва съкратен баланс, ОПР и заглавна страница по образеза на КиК-инфо, без дори да съм декларирала нужните обстоятелства по СС1