Пример: Ако възнадраждението е 100 лв по ГД и лицето е пенсионер освен
начисляване10% ДОД трябва ли да се начисли и 8% ЗО?
Бих ти отговорила "Не", но ще ми повярваш ли?
Погледни ЗЗО и открий правилния отговор.
Виж да не  си избрал/а януари 2016 вместо януари 2017.
Ако работите с програмата на НАП, при избор на 01.2017, дните в поз.16 се попълват автоматично
Като събере ОБЩО 8 месеца трудов стаж
Според мен, тези 5 000 единици се явяват облагаема печалба за апортьора.
Само, че други са посъветвали управителя на дружеството, че не е така.
Затова и зададох въпроса си тук.
Въпросът е за фирма 1. Фирма 2, където е апортиран имота не ни интересува.

Добре де, фирма 1 е имала имот. Апортирала го е във фирма 2, в резултат на което фирма 2 вече има имот, а фирма 1 има дялов капитал във фирма 2 в размер на 15ооо лв.
Сега фирма 1 продава дяловете си във фирма 1 (15000 лв) срещу сумата от 15000 лв. Къде е печалбата?
Или питате за момента на апорта, когато фирма 1 срещу актив от 10000 лв се е сдобила с капитал от 15000? Тогава защо намесвате продажбата на дялове?
Не бъркайте апортирания имот, който вече е ДМА (инвестиционен имот, стока или какъвто и да е актив на фирмата) с капитала на дружеството.
Продажбата на дялове (част от капитала) не е продажба на актива.

ПП  При подобен въпрос не се стърпявам да питам: Какво правите, когато начислявате амортизация на наетия актив и намалявате балансовата му стойност? Намалявате ли капитала с размера на амортизациите?
Има опция за избор на счетоводна година. Мисля, че беше в 'редакции'. Избирате си 2016 и работите
Може да се пише, но няма нито смисъл, нито полза. Ползването на отпуска става с разрешение (съгласие) на работодателя. Ако той не разтеши, ще трябва да си отработите
По-добре да отделите молбата за отпуск от предизвестието.
Нещо все пак ми се струва нередно.
Заемът е върнат в брой ,но от ФЛ а не от фирмата. Не се засяга касата на фирмата.   :noexpression:

Е, нали се е "засегнала" банковата сметка :)
Само да не забравите да оформите някакъв документ, че майката е получила парите си от ФИРМАТА, платени на еди коя си дата чрез  ФЛ-СОБСТВЕНИК. После собственика да си направи отчет на изразходването на предоставените му пари и да върне остатъка в каса /преди 31.12 или след това/ или по банка /явно след 31.12/
Добре е по този заем да има и някаква лихва, за да не попаднете в хипотезата на чл. 16 от ЗКПО.
Нещо съвсем сте се объркала.
1. Салдото по 493 /ако това е разчет със собственика/ към 31.12. не означава непременно дивидент.
2. "Салдо по 493 към 31.12." и "ПКО изчиствам разчета към края на 2016" са взаимоизключващи се неща. Или ще има салдо, или разчета ще е приключен.
3. Щом имате желание да уредите нещата по банков път - защо да не става? Е, няма да може да е преди 31.12 и 493 ще е със салдо към 31.12,
4. Какъв срок за данъка върху дивидента, след като няма решение за разпределяне на такъв?

Я се стегнете, направете си една салатка и успокоете нервите със 100 гр. сухо :) 

Има ги.  :smile1:  П[size=78%]ритеснението ми е, че ще се тълкува като дивидент ако не ги върне.[/size]

Ще се тълкува според това, как е оформено :)
А каква е разликата дали ще ги върне в касата или в сметката?
Да, от разчет в касата на фирмата с ПКО /увеличава касата и изчиства разчета/ и ги внася  в сметката за да намали касата.

Щом целта Ви е такава - може. Макар че не виждам разлика между пари в банка и пари в каса.... Важното е да ги има :)
Другия вариант е да ги нареди от неговата сметка /пак изчиства разчета/ но основанието какво да бъде?

Същото, каквото и ако ги върне в брой в касата. Остатък от служебен аванс, например
Работодателят трябва да подаде данни за болничния до 10-то число на месеца, следващ месеца на представянето му.
Ако сте занесла януарските болнични през януари, би било редно работодателят да ги е представил в НОИ до 10,02. Ако още не сте ги занесла - побързайте, за да могат да ги подадат до 10.03.
Дали болничните са продължение или не, решава лекарят, който ги издава.  Това не е проблем на работодателя.
А за какви празници става дума - предстоящи официални ли, рождени дни ли, именни дни ли  ?  :(
Всичките изброени + съботите, неделите и онези понеделници, които са след официален празник през уикенда ;)
Трябва да ги изтегли от личната и да ги внесе в банковата сметка на фирмата.
Иначе с какво основание да ги върне по банка?

Защо да ги връща в бенковата сметка? Нали искате да ги "върне" в касата на фирмата?
Не се ли сещате нещо за разчети с подотчетни лица....

Кое е второто?

 В банкноти (1) или по документи (2)?
Ако върне разликата в касата на фирмата ще му се размине ли тълкуване като дивидент?
Как да върне разликата в касата? В банкноти или по документи?
В първото няма голям смисъл, освен при ревизия. И стига да няма голяма "куха" каса.
А второто -  защо още не сте го направили?
За да прецените кое е вяярно и кое не, ще трябва да прочетете няколко основни закони и наредби. Другия вариант е да сключите договор за счетоводно обслужване със съответните задължения на двете страни. Не говоря за епизодичните платени или неплатени консултации - такива са допустими преди стартирането на бизнеса или при някой извънредно възникнал казус. По форумите можете да търсите помощ само по конкретни въпроси след като представите всички данни. Въпросите, които задавате вчера и днес, изискват много обяснения, много писане, много "ако", много информация от Ваша страна и голямо търпение от наша.
Казвате, че за първи път ще подавате Д1, значи работите по-малко от два месеца.... Периодът е малък за да можете да смените (или само да посетите)  двама счетоводителя и достатъчно дълъг, за да натрупате редица грешки.
За сега: 1. не търсете колегата в неработно време. И той е човек и има нужда от почивка, 2. Крайният срок за подаване на Д1 за януари (само!) е 27.02., 3. Д1 се подава чрез ЕООДто на място в нап, чрез ел.подпис на ЕООДто, чрез ел.подпис на упълномощено лице, а може би и с ПИК на ЕООДто. За последното не съм сигурна.

Това е.
Успех в комуникацията с колегата!
Предполагам, че трябва да зададете въпроса си към комисията, издала решението. Писмено! Дайте характеристика на бъдещата длъжност, опишете дейностите, който ще вършите и (евентуално) възможните рискове и попитайте дали е противопоказно или не.
на 20.02 подписах допълнително споразумение, с което ...., но също така на 21.02 ми започва 45-дневния болничен

Важното е дали имате поне един отработен ден по новия договор.
Ако на 20.02. само сте подписала допълнителното споразумение, но то не е било регистрирано в НАП, не сте получила справката от НАП преди началото на работния 20.02., а на следващия ден вече не сте на работа - вероятността институциите да признаят преминаването Ви на безсрочен договор е минимална. Само ако някой не си догледа работата.