Какво значи "Интернет мрежа" - достъп до интернет? сървър? някакви технически средства за разпространение на интернет, които да предоставяте на клиенти?
Нещо друго?
Как да направя "мотивиран отказ"? - задължително писмено и с конкретни мотиви. Посочвате какво се изисква за участие в комисията и какви качества или квалификация не притежавате. Напр.: канят Ви за участие в комисия по оценка на фактическото състояние на ДМА /сграда, машина/ с цел ликвидация, а Вие сте учител или лекар и нямате технически познания. Подчертавате, че тези изисквания да не са вписани като изисквания в длъжностната Ви характеристика или в трудовия Ви договор.
Какви ще са последствията за мен? - според случая. Ако подобни задължения са вписани в ДХ или ТД  - могат да Ви уволнят по  ч. 328, ал. 1, т. 5 поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Разбира се ако има достатъчно основание. Пък Вие имате право да обжалвате пред съда. Другият очакван вариант е да Ви направят живота черен и Вие сама да поискате да напуснете. А може и да няма последствия. Зависи от ситуацията, отношенията с работодателя и  положението Ви
Ако не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването, дължи всички осигурителни вноски като при рабореща фирма. Не може да внесе само здравните. Освен това трябва да подаде и декларация 1 и Д6 за всички месеци и години до сега. Освен лихвите ще се явят и глоби за неспазени срокове.....Най-добре е да подаде декларация за спиране на самоосигуряването със задна дата. Ако от тази дата е минала повече от година - минала е давност и няма глоби.
За месеците, през които е работил - всички осигуровки като СОЛ, Д1, годишна Д6, годишна ГДД, .... Ако вече не са подадени, разбира се.
При "замразена"фирма първо се подава декларация за спиране на самоосигуряването. После се подава Д7 и се внасят ЗОВ по 16.80 месечно. Както виждам - не е бил осигурен на друго основание.
Д7 се подава лично в офиса на НАП по лична карта. От днес може и по електронен път с ПИК. Самите вноски могат да се платят във всяка една банка, стига да се превеждат по сметките на ТД на НАП по постоянен адрес. Ако няма подадена Д7, направените вноски ще си стоят някъде по сметките на НАП, а звравноосигурителния статус няма да бъде "изчистен"
Ако има по-стари периоди без ЗОВ, трябва да подаде и декларация за кои месеци ще прави вноските, за да не отидат парите за по-старите задължения
Последно - "замразените" фирми, когато са ЕТ и не са регистрирани по ДДС, не подават нулеви декларации. Ежегодно подават в НСИ декларация за неактивно предприятие.
Все пак говорим за ЕТ, вписано в ТР /пререгистрирано/, нали?
Правилно е петък - последен ден в осигуряване. Няма проблем да напишете събота или неделя. Пък и няма значение - и при трите варианта резултата е един и същ.
Аз лично пиша неделя /последния ден преди датата "считано от"/. В последствие катоси правя справки ми е по-удобно. Няма всеки път да търся в календаря кога е било делник, кога празник :-)
Пишете сумата, каквато е по ТД и колкото ще плащате за отработеното /8 дни по 4 часа или 8 дни по 8 часа - не разбрах какво точно сте договорирали/. Осигуряването е върху по-голямото от БРЗ или МОД за 8 работни дни и съответните часове. Тъй като работните дни в месеца са различен брой, то МОД за 8 р.д. е различен всеки месец.

Обърнете внимание, че ТД трябва да е сключен като втори /допълнителен/ ТД във връзка с чл.114. Освен това трябва да се спазват междудневните и междуседмични почивки.
Ще доказва, когато го проверяват. Ако го проверяват.
Доказването е неприятно нещо. Обикновено е свързано с ревизия на ФЛ са 5 години назад. Най-честия резултат от такава ревизия са глоби за неподадени ГДД или подадени такива с укрити доходи, данъци, лихви.....
То вече не е ли късно и за 2014 година?
По тази причина подаването, освен с такси, може да е съпроводено и с глоби. Не мога да кажа за глобите - една, две или ще имате късмет, но щом подавате два или повече ГФО, плащате една такса и попълвате едно Г2.
Д7 с начална дата първия ден от 36-месечния период или първия ден от който не е здравно осигурен. Теоритично по-правилно е второто. На практика - по късната от двете дати.
Внасяте цялата сума /осигуровки и лихви/ с едно платежно. Петиодът "от-до" не е задължителен за попълване
Може и да е могло, ако наистина при тези помощи е имало ЗОВ от бюджета. За съжаление мисля, че давността на подобни вземания е 3 години. Проверете!
Няма значение кое първо, кое второ. Важното е всичко да е в срок.
Дори се препоръчва първо деклариране, а после плащане.
Благодаря за съвета. Все пак ще се радвам, ако някой ми отговори и помогне приятелски.
Най-приятелска помощ може да получире от КСО, ЗЗО, наредба Н-8, наредбата за обезщетения за временна нетрудоспособност....
Съветът на Марпан е по-добър.
А преди това имало ли е витрина? Само я подменяте с нова или поставяте по-голяма?
Ако е само подмяна - може да мине за разход.
Ако е подобрение - увеличавате стойността на сградата. Увеличената отчетна стойност може да доведе до по-високи данъци.
Закона за счетоводството регламентита изискванията към СЪСТАВИТЕЛИТЕ на ГФО. Съставител не е равно на главен счетоводител.  Изискванията към гл.счетоводител се определят единствено от длъжностната му характеристика и от изискванията на конкретния работодател. Работодателят е в правото си да променя ДХ.
От друга страна уволненият служител може да оспори уволнението поради липса на законови промени, изискващи промяна на ДХ. Съдът се произнася според конкретния случай.
Допустимо е. Ще бъде признат разход.

Аз бих завела автомобила в някоя аналитична сметка за активи, бих си го държала там докато се ползва и ще го "изпиша" като разход при бракуване или продажба.
Ако договорът е със срок 3 месеца, защо Ви е чл.328/1/3? Срокът на предизвестието ще е до края на срока на ТД. Освен ако не искате да прекратите ТД веднага срещу обезщетение за неспазено предизвестие.
Ако прекратите договора по 328/1/3 ще дължите обезщетение по 222/1, независимо че датава на прекратяване е съвпаднала с датата на срока по 68/1/1
Ако прекратите договора с изтичането на срока,ще си спестите обезщетенията. А ако питате за борсата - двата варианта са равностойни.
Платете си здравните осигуровки за тези месеци - това ще възстанови правата на безработния и без подаване на декларацията със задна дата.

Как?
Без декларация няма да може да се обвърже вноската със задължението.
Тогава подава Д1 с дата първия ден след прекратяване на дейността. Два броя за двете прекъсвания.
Надявам се, че за съответните периоди има надлежно подадени ОКД5.
Изчислявате направо от 380. Базата за обезщетението не може да е под МРЗ. 20-те дни изчислявате пропорционално на работните дни в месеца с последния отработен ден
И внимавайте по кой член ще я съкратите, за да нямате проблеми с чл. 333
Аз да добавя още въпроси:
1. ЕООД-то има ли дейност?
2. Вие като собственик ще работите ли в тази фирма?3. Какво ще работите - само управител, само друга дейност /ще произвеждате, ще птодавате, ще обслужвате клиенти,..../, всичко?
3. Имате ли сключен /обавен/ ДУК?
4. Нямате ли договор със счетоводител?

При отговори 1. Да и 2. Да - задължително трябва да се осигурявате поне върху 420 лв.
При отговор 3. Да - задължителните осигуровки са върху по-висока сума.
При отговор 4. Да - имате най-неизгодни условия, защото задължителното осигурявяне най-вероятно ще се съчетае и с други проблеми.

Най-евтиния вариант - вземете си съдружник-пенсионер и Вие не работете нищо в тази фирма. Ако този съдружник е и счетоводител, ще е направо идеално.