Да префразирам малко въпроса - работникът получава предизвестие, не го отработва по желание на работодателя и получава обезщетение за това. /Това не е от значение за въпроса ми/
Не работи няколко дни - да кажем 20, и след това почва работа другаде. Предполага се, че има основание и за тези 20 дни ще получи обезщетение по чл. 222, ал.1 /което също не е от значение/. Пита се - трябва ли да подава Д7 и да внася ЗОВ за нези 20 дни?

Аз мисля, че по закон трябва. До миналата година съветвах да не се подава на практика, но сега не съм толкова убедена.
Как  мислите?
Щом имате необходимия стаж, може да започнете работа на ТД и за 1-2 дни преди първия болничен.

Все пак по-добре е да си намерите добра, дългосрочна и добре платена работа. Успех и с работата, и с бременността, и с раждането :)
Щом е платено на 30.12.2013 - трябва и по двата въпроса
ЕТ прави изравняване на осигуровките на база облагаемия доход от дейността на ЕТ-то. След като прихода от този наем формира данъчния облагаем доход, то няма как да изключите наема от годишния осиг.доход.
Не зная дали правилно се изразих и дали ме разбрахте. На практика няма разлика дали прихода на ЕТто е от продажби, от услуги или от наем - ЕТ формира дан.обл.доход като приходи минус разходи. И върху полученото дължи осигуровки.
Трябва да попълните таблиците за НОИ.
Не виждам нужда да делите ДУКа от работниците и да внасяте осигуровките му по ЕГН.
1. Невярно. Не е длъжен да има ДУ.
2. Невярно. Нищо не подава. Няма 10 пъти да става СОЛ.

С първото съм съгласна, с второто - не съвсем. Макар че при новия образец на ОКД5 не виждам как ще се декларира началото на дейност в ООДто и избора на самоосигуряване чрез ЕТто.
Аз пратих писмото с подписан файл. Ето какво получих в отговор

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че Вашето писмо изпратено на официалния електронен адрес на деловодството на ЦУ на НАП не може да бъде регистрирано, поради факта, че писмото Ви не е подписано с електронен подпис издаден съгласно действащата нормативна уредба.
За да регистрираме Вашето писмо като официална кореспонденция е необходимо да ни изпратите e-mail  подписан с електронен подпис /не прикачения файл, а самия мейл/ , като използвате функционалността на електронната си поща.
Ако Вашето писмо няма за цел регистрация на официална кореспонденция в НАП, а желаете да получите актуална информация за данъци и осигуровки или друга информация свързана с дейността на НАП, моля обърнете се към Информационния център на НАП. Запитването си можете да направите на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 или на електронния адрес на центъра – infocenter@nra.bg
Повече информация за правомощията и услугите, които предоставя Информационния център на НАП можете да намерите на следния електронен адрес - http://www.nap.bg/page?id=178.
"всеки може да мами  и да взима обезщетение все едно, че не работи и в същото време да получава пари от фирмата си.."

Абе може, ама ако му стиска.
При първата проверка, при която се установи, че този фирмаджия е подписал накакъв документ или работи нещо друго без да е подал декларация за начало на самоосигуряването, хем ще внася осигуровки с лихвите, хем ще връща обезщетението.
До колкото си спомням - зелени са ГДД по чл. 92 от ЗКПО. ЕТ не е задължено по този закон.
Не зная дали точно за тези зелени декларации питате и дали има други зелени.
Може, щом има друг управител и собственика не работи в ЕООДто
Чл. 201  от ЗКПО не се отнася за местни физически лица.
Не, трудов договор за неопределено време не може да е в полза на работодателя :)
Сключвате ТД за неопределено време със срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя. Основание - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1
Стига до сега да не е реботил при Вас на същана длъжност.
Ако фирмата няма дейност през 2013, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Ако има дейност - подава пълния комплект документи по формулярите на НСИ. Ако подава ГОД по електронен път, празните справки се изтриват и се подават само тези с числа.
Съставянето на съкратен ГФО е право по Закона за счетоводството и можете да се възползвате при обема на отчета, който се съставя за ползване от фирмата и за подаване в ТР.
"Ако да кажем работя във фирмата си и от инспекцията дойдат и ме видят че работя заедно с персонала на фирмата ми ще има ли проблем..?"

Щом се собственик и се осигурявате като СОЛ - никакъв проблем.
Не виждам проблем възнаграждението на собственика да се огчита по 493 Разчети със собственици, вместо по 421 Разчети с персонала.
Т.е. статията 604/493 е равностойна на 604/421, само дето се отделя разчета на СОЛа от този с персонала.
По 493 си отчитате възнаграждение, удръжки/данък/ и задължения/осигуровки, които се внасят чрез фирмата/ и плащате каквото остане
Сметката 493 е разчетна, а не за разходи
Разходът за личния труд се отразява в 604
Точно възнаграждението за личен труд е разход за фирмата, осигуровките и данъка са разход на СОЛа
Длъжен е само когато основната заплата е останала под минималната. Оставалото е по преценка и според вътрешните правила за организация на РЗ.
Когато изпълнителят е СОЛ, възложителят праща сумата по ГД без всякакви осигуровки и данъци.
СОЛът изравнява данъка и осигуровките в ГДД.
И не се безпокойте - няма да е внесен повече данък - нали осиг.вноски да приспаднати там, където има личен труд и там е внесен по-малко данък.
Пък и за четвъртото тримесечие не се внася авансов данък по ГД.
Е, и да има нещо надвнесено  -ще си го поиска от НАП.
Трябва да се сключи договор за извършената услуга. Трябва да има и уговорено плащане. Това общо взето значи "облигационни правоотношения" /виж ЗЗД/.
За да съставите отчета, трябва да отговаряте на изискванията на ЗСч.
Ако фирмата няма дейност, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Там няма нужда от счетоводител.
ГФО, съставен и подписан от лице, имащо право да съставя ГФО, е нужно за самата фирма, както и за ТР.