По време на борсата няма да Ви осгуряват за болнични и майчинство. това значи, че ако се разболеете или родите по това време няма да Ви се плати никакво обезщетение. Е, при майчинство Ви се полагат някакви социални помощи...
Ако след борсата започнете работа по трудов договор и се разболеете или родите, то при пресмятане на болничния и майчивството за периода на безрабоицата ще се вземе минималната работна заплата
При брутна заплата 640 лв най-вероятно чистата сума за получаване е 499,16 лв. Тъй като 460 лв е несеквестируем доход, следователно не могат да Ви удържат повече от 39,16 лв. Предполагам, че не става въпрос за издръжка, а за просрочен кредит.
 1. И в двата случая би следвало данъка и нетното възнаграждение ще са разход на фирмата, а осигуровките ще се възстановят от самооисгуряващото се лице, или бъркам?
2. Какви биха били счетоводните записвания в случая без приспадане на осигуровките?
 
1. Бъркаш. И в двата случая разход за фирмата е брутното /договореното/ възнаграждение. Нетното е само паричен поток или разчет
2. Същите, като при приспаадне на осигурвките, но без статиите за начисляване и приспадане
3. Обърнете внимание в кои случаи се приспадат осигуровките и в кои не. Това не е въпрос на избор.
Само попитах. Не съм наясно със СОЛовете с ОЗМ

Иначе - някъде няма ли и 5% ДЗПО?
Попълнена е преди. Благодаря за насоката!
Процент за ТЗПБ се задава в данните за осигурителя. Не излиза автоматично при попълване на т.12.2
 Какво означава това, че НОИ ще плаща само до 410 дни? Да разбирам ли,че няма да имам право на обезщетение за отглеждане на дете до навършване на две години?
Да, това значи. Отнся се за счучая, ако трудовия договор бъде прекратен докато сте в майчинство /преди 410-ия ден/

Вижте хубаво какъв е договора. Договор със срок на изпитване не значи непременно срочен договор. Имайте предвид, че в срока на изпитване не сте защитена от уволнение.  От друта страна - болничните удължават стока на изпитване.
Не съм много запозната с тези програми, но обикновено са със срочни договори. Ако са за по-кратък срок (преди 45 дневния болничен), почвайте за да си докарате някакъв доход. Пък после се "уредете" при някой познат. Ако срокът се застъпва с майчинството, не е добре - договорът се прекратява с изтичане на срока, независимо че сте в майчинство. В този случай от НОИ ще Ви плащат до 410-ия ден. После... пак при познати.
А попълнихте ли данните за осигурител при стартиране на програмата?
Брутното възнаграждение през 2014 е формирано от 460 осн.заплата + % ТПО.
Това не променя отговора на marpan_64

Т.е. брутно възнаграждение 473,80лв,а осигуровки върху 508лв ?
Прринципно е вярно. Трябва да отчетете броя на работните дни
А какво е начислявано в ДАП? Какъв е максимума на ГАН според чл. 55 от ЗКПО за този актив?
Принципно - счетоводната печалба влияе на счетоводния финансов резултат, а за занъчни цели се признава амортизацията по ДАП? Не знаете ли тези неща?
Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.

ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи
Не се занимавайте с простотии. Оставете нещата както са.
Иначе като се почнат едни корекции....
Тони, разбираш ли какво питаш? Заемът разход ли е, та да се приспада от печалбата ? Или е приход, та да я увеличава?

Всъщност счетоводител ли си?
Щом сте мнаели, че срокът на ползване е по-дълъг, защо не вте го взели предвид при определяне на годишната амортизационна норма?

Няма начин отново да начислявате амортизации, освен ако не правите подобрения и модернизации и по този начин увеличите стойността на актива.
Нищо не Ви пречи да си го държите и ползвате с нулева балансова стойност.
Защо не погледнахте в КТ какво пише в чл.67, ал. 1? Все си мисля, че там са безсрочните ТД.
Колкото до вписването на срока за изпитване с крайна дата, това е лишено от всякаква логика. Ето този болничен, например, ще удължи изпитването.
Може и да има. Ако отговаря на останалите условия....
Не сте задължена.
Можете да се издържате само от дивидентите.
В конкретния случай питащия (питащата) кого представлява - наемателя или наемодателя?
Е, щом подават ГДД по чл. 50, сигурно представлява наемодателя :)