Добре де, нали е ВЗЕТО решение за разпределяне на дивидент. Защо ще се правят нови протоколи? И как мислите в бъщеще да разпределяте дивидент на човек, който не е съдружник?
Начислете си дивидента в пълен размер, както е по решението. Начислете данъка. Подайте Д55 и платете данъка. Целия. След напускането на съдружника прехвърлете неплатения остатък от 426 /аналитично неговата партида/ в някоя разчетна сметка или сметка за задължения, аналитично 'задължение към ФЛ Иван'.
Само да попитам - само единия судружник ли ще получава дивидент?
Ако оставаща амортизация 112500лв означава това, което си мисля, то:
отписване на натрупаната амортизация   241/20* - 37500
отписване на остатъчната стойност   709/20* - 112500
приход от продажбата    411/709 - 145000

Отделно - ако има ДДС   
Отделно за плащането
Служебната бележка е за детски надбавки. Лицето е управител , но не е собственик на фирмата.
Управител, различен от собственика и ДУ без възнаграждение?!? Хубава работа :)
А ако няма да изпълнява никаква трудова дейност ( само ще продължи да е съдружник и ще получава дивиденти ), пак ли трябва да се внасят здравни вноски ?
( По мое разбиране на закона - не трябва ).
Не трябва :)
Може да продължи да е съдружник без да е СОЛ само ако не упражнява никаква дейност във фирмата.
Обурнете внимание, че за отпускането на пенсия не е задължително нито прекратяването на ТД, нито спирането на самоосигуряването.
Защо да закривате сметки221 и 101? Нали не се оттегля участието в дъщерната фирма? Закривате/намалявате само сметка 304 или където се отчита апартамента и отразявате прихода от продажбата.
Едно пояснение с пример: регистрира се дружество с парична вноска от 5 лева. 101/501. След това  с парите собственика си купува химикалка за 5 лева. Ще закрие ли сметка 101?
Плащането на данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове е до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решение или на ликвидацията. Няма значение кога е платено, дали е платено и кога ще си удържите данъка от лицето.
Смущава ме, че говорите за ликвидационен дял при действащо дружество. Може би става въпрос за продажба на дяловете на напускащия съдружник?
Нали изпълнителят по ГД е СОЛ?
 Защо тогава начислявате/удържате осигуровки и данък? Защо въобще съставяте СИС?

Самото лице си внася данъка и осигуpовките с ГДД и таблици 1 и 2
Нищо не отмятате на започвам/възобновявам/спирам... дейност.
Отмятате само полето за ОЗМ и посочвате датата.
Ако става въпрос за онези платна 100/50 см  - всяко едно от тях е на стойност, значително по-ниска от прага на същественост за ДМА и за това не се отчита амортизация, а изхабяване.
На времето имаше едни норми и в тях пишеше нещо за кратността на употреба на металните платна... Само дето тези норми отдавна не са задължителни, пък и вече доста трудно се намират. В новите подобни норми /разпространявани от СЕК и някои други издателства/ почти не се среща кофраж с метални платна. Доколкото съм наясно би трябвало технически компетентното лице във фирмата /управител, технически ръководител, технолог.../ да определи кратността на употреба /например 20- 30 пъти/ и при всяка употреба да намалявате стойността с определената част. На практика не всички платна се ползват еднакъв брой пъти и трудно се отчита кое точно колко пъти е употребено, а освен това някои платна се повреждат непоправимо и трябва да се бракуват. Аз практикувам /практикувах :)/ следното: завеждам платната в подсметка към сметка Материали и при годишната инвентаризация заедно с техническия определяме степен на изхабеност. После изписвам съответната част от стойността.  От 6-7 години сме бракували всички метални платна и сме ги предали на вторични суровини.
А защо не? Никъде няма изискване за всички работници да се попълва еднакъв код в т.12 на Д1.
много дълго изчаква обработката ,а това почти винаги е свързано с отхвърляне :blink:
Е, не винаги :) Последните два пъти чаках по около 24 часа :)
Щом плащането е през 12.2015, то Д1 и Д6 са до 25.01.2016. В Д6 като дата на начисляване/плащане посочвате 31.12.2015 /ако не си излиза автоматично/
Предполагам, че става въпрос за ГД с осигуровки, нали?
Само за инфо - пози човек все пак имал ли е регистриран ТД? Щото ако ще правите услуга някому, да не излезе мечешка....
След като вече имате основен ТД, то този трябва да се сключи като допълнителен при същия или друг работодател. Ако искате можете да добавите 'във връзка с чл.114, във връзка с чл. 68', та даже и във връзка с чл.70. И след като този ТД се явява допълнителен, не се попълва трудова книжка, а само УП.
Колкото до отпуска - ще имате само 4 дни трудов стаж и няма да имате право на обезщетение
Как да ги преместим в "джоба"?
Ами ей така /показвам с жест, който не виждате :-) / - цялата годишна печалба, която вече е обложена с данък, не се прехвърля като неразпределена печалба, а по сметката /счетоводната, не банковата/ на собственика и според разчетите се "плаща" на ФЛ с парите от касата.
Питах я,смотолеви нещо и не ми даде никакви стари документи да разгледам.
Благодаря ви още веднъж!
Обърнете й внимание на това:
може би в "касата" са оставени едни пари, които са обложени с данък през миналите години, но не са "преместени" в джоба на ФЛ - ЗП, където им е мястото
Може би:
При майката дебит съучастия / кредит стоки
При дъщерята  дебит стоки/ кредит капитал
В случая няма чудодейно или елегантно решение, поне според мен. Както каза пишещия преди мен колега(или колежка) единствения начин тези пари да се включат в данъчната декларация, да се обложат както си му е редът и да се "придобият" реално. И с уговорката, че приказваме най-вероятно да подозираме за какви бакии става дума в действителност. Споменават се и ДДС-та...
Най-умния вариант в тази ситуация е да си намерите действително компетентен счетоводител, да си му разкажете откровено всичко и човека вече да мисли какво може да се направи в тази ситуация... С форумни консултации и преразкази няма да се реши нищо...

Не съм казвала нищо подобно.  :smile1:
В ГДД не се включват "тези пари", а облагаемите доходи, евентуално приходи и разходи. Предполагам, че ЗП е получил някаква субсидия или финансиране, което е разделил с близки и познати и сега се чуди какво да прави. Или може би в "касата" са оставени едни пари, които са обложени с данък през миналите години, но не са "преместени" в джоба на ФЛ - ЗП.
Точен отговор търсете от счетоводителката, след като и представите цялата информация..