Няма проблем да се сключи основен ТД на 2 часа. Поне в КТ няма ограничение.
Ако МОД е 510 лв за 8-часов работен ден, то за двучасов ще е (510:8)*2=127,50.
Щом напускате по Ваше желание или с Ваше съгласие, имате право само на  минимума, който съм посочила.
Дават БУЛСТАТ веднага на едно временно удостоверение или както се казва. Обикновено БУЛСТАТа съвпада с ЕГНто. За картончетата - до преди година и половина даваха, но се говореше дамги махат. Картончето ставаше след два-три месеца от регистрациятя.
Като влезете с ПИК трябва да имате ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ =ЕГН. ОКД 5 подавате като ФЛ, а Д1 като ЮЛ.
Здравейте. Не разбирам от изчисляване на болничен, но доколкото съм чела 70%/първите три дни ги плаща работодателя/, а останалите дни/80%/ НОИ. За изминалия месец имам 11 календарни дни болничен и днес виждам, че обезщетението което са ми превели е 115лв. Осигуряват ме на 510лв. Възможно ли е сумата да е толкова малка?
11 календарни дни, значи поне два почивни и максимум 9 работни. От работните - 3 от работодателя и мамсимум 6 от НОИ. 115:6=19,16 Прилича на вярно.

За изчисляването: събирате осиг. Доход от последните 18 месеца, събирате работните дни за тези месеци, делите сумарния доход на дните, полученото умножавате с 0,80 и би трябвало да получите 19,16 или колкото е точно.
Искам  да  попитам  след  като  бях  извън  страната  за  няколко  месеца  и  фирмата  ми   за  1017 година  не  е  осъществявала  дейност  и след  като   моя  счетоводител, който  е  упълномощен  да  ми  подаде  отчетите  не  е  успял,  защото  не  са  ги  приели  от  Агенцията,  сега   ако  отида  да  ги  подам  ще  има  ли  санкция??
Счетоводителят може да подава отчети, на които е съставител. Неработилите през 2017 г фирми не подават отчет, а декларация, че са били без дейност. Такава декларация може да се подаде или от управителя на фирмата лично, или от птедставляващ го адвокат.
Не е виновен нВашия счетоводител, че реда е такъв.
Колкото за санкции за закъснението - нямам опит.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

Както виждам в Приложение 4, част І, на ред 7 трябва да е записан дохода от наем, намален с 10% НПР /не с 10% данък!/

ПП Междувременно и Делфинчето се е допълнила :)
Като безработен сте се осигурявали върху 230 лв месечно /вноска 18,40 лв/.
Ако годишната сума на получения наем е над 12*230=2760 лв, то дължите здравни осигуровки 8% върху разликата над 2760 лв.
Подавате ГДД по чл. 50 и попълвате таблица 2
Можете. 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно)
висок или нисък % да отбележи? - каквото желае
доходът на ЗП 255,00 лв. ли е? - не. Вижте ЗБДОО-2018. По спомени - 350 лв
Процента ДОО, ЗОВ и ДЗПО както при собствениците ли е? - не зная какво разбирате под "собственици", но процентите са същите както при самоосигуряващите се лица.
Във връзка с гортото питане /и като допълнение/:
При положение,че лицето е безработно 5 от 22 р.д. при наем условно 220 лв, каква сума трябва да се попълни в Т2 за м. 03 - 50 или 220 лв?
Ще излезе, не се притеснявайте.
Добре е да формулирате въпроса си правилно.
Не разбрах дали има основание при Вас да е на втори ТД. Това, че се осигурява в собствена фирма не е такова основание. Това, че е на 4 часа, също не е. Единственото основание ТД да е по чл 111, е да има на друго място ТД, сключен преди Вашия.
Изяснете си обстоятелствата. При нужда направете корекции. Не съм съвсем сигурна, но мисля че трябва да прекратите некоректния ТД и подпишете коректен.
Доколкото съм чула, за ръководителите транспорт има ограничение в броя на трудовите договори, за това трябва да сте  наясно с другите занимания на Вашия човек.
В собствената си фирма на трудов договор ли работи или се самоосигурява?

Напомням, че при самоосигуряването няма работно време.
ДУКа не е задължителен. За целта внмавайте при регистрацията адвокатът да не Ви натресе такъв.
Щом сте сте И собственик И управител, И работите във фирмата и други неща, освен управлението, то най-икономичното е самоосигуряване върху минимум 510 (за тази година). Това, че сте осигурен на трудов договор ще има значение, ако там Ви осигуряват от 2091 лв нагоре.
За приятелката Ви: не винаги гражданския договор е възможен и/или законен. За ГД не трябва да има работно място, работно време и трудова дисциплина. В противен случай се смята за прикрит трудов договор (глоба от 1500 до 1500 лв). Щом като мислите да работите заедно, по-добре си регистрирайъе ООД с двама съдружници и двамата се сампосигурявайте. Не е задължително да сте с еднакви дялове или и двамата да сте управители.
Най-правилното е прекратяване на договора за заместване и сключване на нов по чл.67/1
Не, няма.
[/quote
Тогава може и да не е задължително да попълвате таблиците. Не пише ли нещо в указанията?
На Ваше място все пак бих ги попълнила. Особено ако е осигурен за ОЗМ. Само за месеца/месеците, когато е бил СОЛ, естествено.
Щом доходите му са само от ТД - не е длъжен да подава ГДД по чл. 50.
Облагаемия доход е според месеца на полагане на труда. Т.е. - всеки месец по 460.
Сумата на осиг.доход е различна от сумата на облагаемия доход.
По същия начин се получава и с доходите по ТД, където обикновено искам и справка за осиг.доход по месеци.
Тогава хич не го мислете - разход и толкоз.