Да има три работни дни. А това че преди е бил на борсата 11 месеца.

Няма проблем, освен в размера на обезщетението, тъй като по-голявата чакт от базовия период ще е дърху МРЗ.
Ако не е работил по първата длъжност - защо?
Много зависи това назначен от 10.06 като помощник кухня, от същата дата е сключено и допълнително споразумение за готвач как точно е протекло на практика. По-точно - има ли работен ден като помощник кухня или направо е започнал като готвач?
Вариант 1: На 10.6. постъпва на работа съгласно длъжността по ТД. В същия ден подписва ДС за длъжност готвач. Вие ретистрирате това ДС и от 11.06 човекът започва работа като готвач. Тогава наистина са нужни два записа в ТК.
Вариант 2: На 10.06. сутринта е подписан ТД за длъжност готвач. Регистриран е. Някъде по обяд на същия ден решавате, че лицето е достатъчно способно и подписвате ДС за готвач. Регистрирате ДС в края на работния ден. Работникът постъпва на работа на 11.06 или по-късно и започва направо като готвач. Тогава в ТК би трябвало да е само един запис  - този за длъжността готвач.
Обезщетението ще се определи от средния осигурителен доход 18 месеца преди болничния . При Вас ще има месеци с 250 лв, месеци с 1000 лв и/или други според осигурителния доход.  Сумира се и се изчислява средното. За месеците, през които нямате доход се взема минималната работна заплата за периода. Обезщетението не може да е под минималната заплата /за 2014 - 340 лв/

Виж КСО, чл. 49

Скрит текст :

В сайта има калкулатор за изчисляване на майчинството.
Това е прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Това, че събитието е станало по време на неплатеуния отпуск с случая няма никакво значение. Единственото, което работодателят Ви дължи при прекратяването на договора е обезщетение за неползваните дни от платения отпуск, ако имате такива.
Е, трябва да Ви плати и заплата за отработените дни, ако вече не е платена.
Тъй като сте в неплатен по Ваше желание, то за този период дължите на работодателя здравни осигуровки по 16,80 на месец. При непълен месец в неплатен  - част от тази сума, пропорционално на работните дни. Разбира се, ако не са удържани предварително.
Данък от заплатите за м.8, но винаги до сега съм декларирала Д1 и Д6 на последния ден от месеца, заедно с изплащането на заплатите.
И чак сега ти върнаха Д6 с код 8? В наредбата ясно е записано:
чл. 3, ал.3 т.4
а) за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ
Данъкът, удържан от заплатите ПРЕЗ м.07 или данъкът , удържан от заплатите ПРЕЗ м.08?
Защото в първия случай датата трябва да е 31.07, а във втория - Д6 се подава след 01.09.
Да, ако проблема е само датата.

А какво декларираш в тази колона 2 на Д6?
И Д6 и Д1 са редовни. Каква корекция, нали нищо не е прието?
Корекция се подава, когато се променят подадени и приети декларации.
А на основание на кой член от КТ напуснахте?

Освен това ми е интересно на какво основание работодателят Ви пусна в неплатен. Вие не подадохте ли молба за ползване на този отпуск?
След като се признава за трудов стаж...
Аз - не. Нямаме ВСК.

По спомен: За да правите удръжки за ВСК първо трябва да има такава, съответния работник да членува в нея и да е дал съгласието си за доброволна удръжка в размер на определена сума.
Ако няма СОЛ, не подава ОКД5. Останалото - според дейността, назначаването на работници и т.н.
Делфин, извинявай  - не прочетох цитираната тема.
След изявлението на питащата :"Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ", реших че поне тя е прочела написаното.
Мерси, интересна тема, ще питам в НОИ.
Не виждам нищо интересно или особено в темата. Чл. 54а от КСО е красноречив.
Ако има основание за самооситуряване  -няма право на обезщетение за безработица. Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД  - това ще даде възможност за ползване на обезщетение. Естествено, ако отговаря на другите изисквания за отпускане на обезщетението.
Само да подчертая - изискването на КСО е "не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Те  -не е достатъчно само да подаде деклаpация за спиpане на самоосигуpяването, важното е и  да няма дейност, изикваща самоосигуряване.
Да.
Вижте КСО, чл.54 с буквите
Подадох корекция на уведомлението с правилната дата на срока по ел.път - мина успешно. Благодаря на всички!
Какъв срок при ТД по чл.67/1/1?
Защо правите глупости?
Ами ако човекът се разболее или ползва отпуск, пак ли мислите да променате крайната дата на срока за изпитване?
Отбележете, че е постъпил днес и започнете да броите 6 действително отработени месеца.
На първо време трябва да имате дейност, която да поражда задължение за самоосигуряване. Туку така не става сама да се осигурявате за ОЗМ, ако нямате фирма или свободна професия.
Освен това  - дори и да имате такова основание /дейност/, за да се осигурявате на повече от 420 лв, ще трябва да докажете, че имате нужния доход за това.
Т.е. - ако искате да се самоосигурявате за майчинство върху 500 лв, то трябва да регистрирате фирма /ООД, ЕООД, ЕТ/ или свободна професия, да имате личен доход от тази си дейност в размер на 500 лв месечно, при започване на дейността да сте подала декларация в НАП, ежемесечно да подавате декларация обр.1, периодично да плащате данък върху получените 500 лв, в края на годината  - ГДД и Д6 и т.н.
По-лесно е да се разберете с работодателя да "вдигне" заплатата.