Направи ми впечатление основанието за сключване на договора: "Чл. 70, ал.1 и във връзка с чл. 67..." Като изключим факта, че правилното би било "чл. 67... във връзка с чл. 70", никъде не видях в чия полза е уговорен този срок на изпитване. Може би вмъкването ма чл. 70 е техническа грешка от използването на готова бланка, но това е много добър коз в ръцете на работника. Още повече, че щом в договора изрично не е упоменато в чия полза се уговаря срока на предизвестието, то се приема че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. /КТ, чл. 70, ал.2/. Това означава, че работникът може да напусне без предизвестие на основание на чл. 71, ал.1 в рамките на срока на предизвестието. Малко ме притеснява, че не е посочен срок на изпитване, но текстът "За неуредените в настоящия ТД условия се прилагат разпоредбите на КТ..." може да се ползва като основание /макар и малко спорно/ срокът да се приеме 6 месеца.
Към питащия:
1. Щом искате да напуснете, подайте си една молба /или заявление/ за напускане по взаимно съгласие на основание на чл. 325, ал.1, т.1 от КТ. Добавете и текст: "Ако не бъда освободен по взаимно съгласие, считано от ...дата... прекратявам договора на основание чл. 71, ал.1 от КТ."
2. Както виждам, имате хубава професия и това е първата Ви работа.  Не е добре трудовия Ви стаж да започва с прекратяване на договор на основание чл. 71, ал.1, защото /почти/  всеки бъдещ работодател ще реши, че не Вие сте напуснал, а работодателя ви е изгонил поради несправяне с работата. Иди и обяснявай, че нямаш сестра.
3. И да отидете на друго място, едва ли ще работите по-малко, за това се опитайте да говорите с шефа за по-добро заплащане според отработеното време.
И учете /или крадете :)/ занаята!
Успех!
Не разбирам.Предвидено е от закона да може да се работи повече, какъв е проблемът според Вас?
Проблемът е в чл.152 и най-вече в чл.153 от КТ. Не Ви е осигурена двудневна междуседмична почивка.
1. За болничните - задължително два.
2. За липсата на междуседмична почивка -  някой е за глобяване.
Опитай с Мозила.
Давате му служебни бележки за 3 год. и ако искате му изготвяте ГДД .
Подава ги в НАП и му възстановяват данъка.
След три години? А няма ли да има глоби за закъснението?
И как така цели три години работникът не се сети да си търси правата?
А как стои въпроса с удължения отпуск? Или и него сега ще го ползва?
А според мен зависи как точно е формулиран ТД. Съгласете се, че "за една година от постъпването", "за една година от сключването", "до 01.08.2018", "до 31.07.2018 включително" звучат съвсем различно. За да се избегне двусмислие, е желателно да има уточняващ критерии.
Чисто граматически в записа "ТД се сключва за срок от една година." срокът се обвързва със сключването (подписването).
Няма изискване при ТД за една година трудовия стаж също да е една година. Ами ако човекът ползва неплатен отпуск? Или има самоотлъчки?

ПП  Щом този ТД е свързан с някаква програма, добре е да се съобразите с изискванията на тази програма.
Щом е на трудов договор, независимо основен или допълнителен, независимо пенсионер или не - всички осигуровки.
Благодаря.Ще  чакам по-дълго време,дано да се получи.
Под "дълго" разбирай наистина дъго. Може и 5 минути. Трябва да се появипрозорец на java с бутон run
Молбата за напускане по взаимно съгласие не може да се счита за предизвестие. Друг въпрос е, че често след текста "моля да бъда освободен по взаимно съгласие" следва "Ако молбата ми не бъде удовлетворена, същата да се счита за предизвестие по чл.326"
Ако няма допълващия текст, работодателят няма право да поставя цитираната резолюция. Той или се съгласява или не, но не може да поиска спазване на предизвестие, ако такова не е отправено.
1. За осигуровките не зная и не ми се проверява, но данък се удържа и внася
2. Обикновено с последната заплата. Всичко останало е по договорка с  работодателя(бившия)
3. Това не е от компетенцията на ИТ, а на съда.
4. Обезщетението е определено от КТ и някои наредби, свързани с КТ. Работодателят няма право на субективно тълкуване.
Не се удържа данък
можело да възникне проблем при проверка на произход на средствата - ако може да докаже произхода, акъв е проблема?
най-добре да се сключи договор за заем между ФЛ и ЮЛ - да. 
т.н. пазарна лихва - това е много относително понятие. Теоритично - около тази по кредитите.
ФЛ все пак не е кредитна институция - и какво от това. Не му пречи да даде пари на познат и да получи лхва. Е, и да си плати данъка върху тази лихва
И какво е значението коя дата е вписана? Пишете ИЛИ 1 година от датата на постъпване, ИЛИ ДО  23.07, /24,07. или каквато дата си решите/. Във втория случай е добре да се подчертае "до ...дата включително".  Неправилно е да се пише едновременно "срок 1 година до дата", защото много вероятно е на съответната дата да е повече или по-малко от година. Зависи от И от датата на постъпване.
Предполагам, че обясних достатъчно нагледно.
Друг въпрос е, ако ТД е със срок от една година и работникът е постъпил на работа на 24.07.2017 /първи работен ден/ кога трябва да се прекрати. Прекратява се считано от 24.07.2018 и последния работен ден е 23.07.2018
Зависи от сумата. Зависи от документираното оснивание. Зависи от доказателствата. Зависи ....Проблеми може да има, а по-вероятно е дя няма. Зависи....
 Само не виждам връзка между захранването на сметката и птавото на ДК.
А счетоводителят Ви на какво мнение е?
Не виждам защо трябва специално указание. Заплащането на личния труд е такова, каквото е уговорено. Ако ми платите 460 както всеки месец, то от тази сума вадите осигуровките. Ако в решението (договора) има текст, че се плаща на отработен ден съответната част от 460 лв и когато е ползвал болнични няма заплата - плащате 276 лв и приспадате осигуровките. Ако решите, че през съответния месец лицето е свършило много работа и въпреки малкото работни дни, и му платите 600 лв, то приспадате осигуровките от тази сума.
Може и така и иначе. Въпрос на вкус :) Аз предпочитам с фиксирана дата.
Малко ме смущават изреченията: "Лицето постъпва на 24.07.2017 г." и "в договора е записано - считано от 24.07.2017 г." Не може да знаете дали наистина ще постъпи след 3 дни. По-правилно би било "Работникът се задължава да постъпи на 24.07.2017, като датата на постъпване се се удостоверява писмено."
Относно "считано от..." - ако е записано "срок от една година, считано от ...", приемам.
Обикновено решението /и протоколът от събранието/ за разпределяне на дивиденти предхожда самото плащане. В решението се указва начина и сроковете за плащане. Броят на плащанията не е обвързан с броя на решенията. 
Къде да го въведете?
В програмата на НОИ? Там не пита дали болничният е първичен или продължение и колко дни са от работодател.
В Д1? Ами задавате си 3 дни от работодател и 4 от НОИ.
В ТРЗ-програмата?  Това не мога да гадая.
Къде "давате" и от къде "получавате"?
Първият болничен - всичките два дни от работодател, втория - 1 ден от работодател /09.02/ и 2 дни от НОИ /11.02, и 13.,2/, третия - 2 дни от НОИ. Общо - 3 дни от работодател, 4 дни от НОИ.
Между болничните няма прекъсване.
чл. 321, ал.1, т.1, ако работникът е съгласен
чл. 331, ако работникът е съгласен
чл. 71, ако в договора има срок на изпитване и този срок не е изтекъл