Какво разбирате под "да го освободя"?
Да си ходи в къщи още по обяд - това си е Ваш проблем
Да пуснете заповед за прекратяване на договора от днешна дата, считано от 31.01 - желателно е, ако не сте го направили по-рано
Да подадете уведомление в НАП? - то трябва да е с дата 31.01. и днес системата няма да го приеме
Ето въпросното указание. Вижте първия пример в т. V
Благодаря bobo, а може ли така частично - част да се отработи, а останалата част да се доплати.
Може. Обезщетява се неотработената част от предизвестието.

КТ
чл. 220
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
СОЛ- собственик на ЕООД , отдава личен имот под наем на фирма , пред която не декларира, че е СОЛ , Удържан му е данък и е издадена СИС.  За получения доход *-- попълваме ГДД  по чл 50 , но проблем ли е недекларирането на обстоятелството

До колкото имам спомен от едно указание на НАП, СИС се издава дори и в случая, когато наемодателя е СОЛ. И е логично - от една страна дохода от наем не е осигурителен доход и при плащането няма значение по какъв начин се осигурява наемодателя; от друга страна - относно доходите от наем в ЗДДФЛ се прави разлика дали наемодателя е ФЛ иил ЮЛ, а не дали е СОЛ или не, регистриран по ДДС или не.

Ще се опитам да намеря указанието
когато направя 6 месеца ще мога ли да излезна в болничен? - ако сте болна, можете да ползвате болничен и преди 6-те месеца, но ной няма да бъде платен,
И след раждането нали продължава да се трупа стаж? - да.
Значи до края на август като го направя от тогава ще започна да взимам майчинство - Ще започнете. Дали от август - не мога да кажа нищо. Вие си броите месеците :) Ако сте на пълно работно време, разбира се.
Имате само 5 месеца стаж и никакъв друг? При това положение нямате право и на обезщетение за "обикновен" болничен. За да Ви се плати болничния, трябва да имате поне 6 месеца осигурителен стаж с вноски за общо заболяване и майчинство /трудов договор и др./. За майчинство Ви е нужен 12 месеца осигурителен стаж. Стажът е общо от всичките Ви работни места.
Да, но това е само тълкуване според конкретната институция. ....
Ако разгледате добре горния цитат, няма как да не забележите, че никъде не се говори за основна заплата. Т.е. ако плащам 440 основна + 20 лв "клас", работникът ще получава 460 лв възнаграждение за отработено време или за извършена работа и аз няма да съм в нарушение.

Посочените проверки на ИТ са за възнаграждения под МРЗ /е, в случая за осигуряване върху доход под МРЗ/, но и тук не споменават нищо за оснвна заплата.

Приела съм, че случаят 440+20=460 е неправилен, но искам да съм наясно защо. Не може всички да го правим само защото "така трябва" или защото "така иска ИТ". Все някъде трябва да има нещо написано.....
По един друг повод и на едно друго място възникна дискусия относно връзката на основната заплата с МРЗ и не можахме да открием къде в прав текст се свързват двете понятия.
Моля знаещите да помогнат като дадат цитат от нормативен документ /не от указания или коментари/, недвусмислено показващ, че основната заплата не може да е под минималната.

ПП Аз също смятам, че не може осн.заплата да е под мнимума, но личните мнения не се броят ;)
E, вие сте си платили, но не сте получили стоката. Доставчикът има задължение към Вас, а Вие - вземане по аванс
ЗДДС
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

За този отчет за продажби ли става въпрос?
Ако "да" - включвате всички продажби, за които не са издадени фактури или протоколи.
Ако "не" - според целите на изготвяне на съответния отчет
А какво друго включват в отчета за продажбите?
Криси, вече Ви казах, но пак да Ви напомня - обърнете внимание на ал.4 от чл. 54б!
При приходи над 50000? Едва ли...

Закон за счетоводството
Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
 ......
 (4) Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.
Здравейте, задължен ли е СОЛ да подава декларация за започване на дейност и да внася осигуровки, ако няма приходи а само разходи до 500 лв за годината. ЕООД е и е новорегистрирана.
Никъде все още няма дефиниция на "Начало на дейност".  Но и никъде няма граница на приходите или разходите, над която дейността се счита за дейност.

Ако тези разходи са свързани с дейността Ви и от тях ще очаквате приходи /наем на помещение, ремонт, покупка на мебели... да не споменавам покупка на материали, заплати на работници и т.н., защото последните са красноречиви/, то би трябвало да се счита, че сте зяпачнали дейност, и подлежите на осигуряване.
Ако тези разходи са по регистрацията, такси за поддържане на банкова сметка /защо Ви е, като нямате дейност.../, такса в ТР и подобни - може да не се смята за дейност.
Дали е възможно фирма А да прехвърли част от договорите на фирма Б - това зависи от собственика на фирмите и от клиентите. Говорите за субсидия - явно участвате в някакъв проект и вероятно няма да имате право да прехвърляте част от задълженията си /и приходите/ по този проект.
Всичко останало е въпрос на сметки. Регистрацията по ДДС не означава само ДДС по приходите, но и ползване на данъчен кредит по някои разходи. Понякога регистрацията е полезна.
Колкото до "незабавната" дерегистрация след падането на оборота - съветвам Ви да не го правите, освен ако не Ви е крайно наложително.
1, А относно осигуровките по време на майчинството- тъй като аз ще си ги плащам на работодателя- всички ли осигуровки  трябва да плащам или само здравните ?
2, Или както се разберем с работодателя ?
По време на майчинството, на 45 дневния болничен и за дните след третия от всеки друг болничен, има само здравни осигуровки, който по закон са за сметка на работодателя.
Размерът за един месец е 4,8% от 460 лв
Ако имате доходи като СОЛ  - да.
Попитайне счетоводителя на фирмата си.