Авана не се ли закрива с това, което е авансирано - маериал, услуга...?
Напр. 302/402, 602/402 и т.н„
СОЛ не подава декларация обр.1, подава я фирмата, в която е обявил дейност.  - във вашия случай София. Декларация обр. №6 се подава по постоянен адрес на СОЛ
Съгласна съм, че Д1 се подава от фирмата /по адреса на седалището на фирмата/. Още повече, че кри подаване с КЕП всичко отива в кюпа. При така подадена Д1 се формира задължение на ФЛ, а не на фирмата.
Осигуровките се внасят през фирмената сметка по ЕГН на СОЛа. Питам: по сметката на коя ТД на НАП - по седалище на фирмата /София/ или по лична карта на ФЛ /Варна/
ХХХХХ, не разбрах последния Ви въпрос "не е само ЗП". Ами нали ЗП също си е СОЛ и от тази година се осигурява и за ОЗМ. Какво имате предвид?
Тъй като регистрацията като ЗП и регистрацията като СОЛ са различни, но то възможно е да е направена само първата. Не коментирам дали е правилно и/или допустимо.
Относно осигуряването на СОЛ_ЗП за ОЗМ: то и до сега си беше възможно, а и сега не е задължително.
 съм самоосиг. се лице на 8 часа мин. заплата, през този период нямам преустановяване на дейността, плащам си пълните осигуровки.
Нямате право на обезщетение за безработица, защото като СОЛ не сте осигурена за този риск.

А това "СОЛ на 8 часа" е истински оксиморон.
Погледнете тук. В отговор №55 съм отговорила на въпрос, аналогичен на Вашия.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.msg144118/topicseen.html#new

По въпросите за обезщетението за безработица можете да прочетете в КСО, чл. 54а, 54б и т.н. и тук: http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Имате право.

За придобиване право на парично обезщетение /изискването 12 от 18/ се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Когато в 24 месечния период,  от който се определя среднодневното възнаграждение, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица
 Въпросът ми към Вас е полагат ли ми се обезщетение след изтичането ми на трудовия договор в чужбина, след като се водя в неплатен отпуск от настоящето работно място.
Благодаря!

За какво обезщетение питате?
За безработица нямате право, тъй като работите на ТД, макар и в неплатен.
За оставане без работа до 1 месец /ако такова се дължи от чуждестранния работодател/ също нямате право по същите причини.
Имате право на обезщетение за неползван отпуск /ако такова се дължи по чуждестранния КТ/
Щом сам си внасяте ЗОВ /чл.40, ал.5 от ЗЗО/, правите годишно изравняване на здравноосигурителните вноски /Таблица 2 към ГДД/, като включвате доходите от наем и от ГД. Дали ще довнасяте или не, зависи от общата годишна сума.
Здравейте! Използвам програмата на НАП за декларация 1 и 6, попълвам декларация 1 за лице на МОД (510лв) и ми дава грешка в осигурителен доход, в същото време подавам декларация 1 на СОЛ осигурен на МОД(510 лв) и няма проблем. Аз ли бъркам нещо, нали МОД е 560, считано от 01.2019?

А какво сте попълнили в т. 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя? /данните се задават в информацията за осигурителя/.
Проверете и т. 16, както и избора на месеца, за който въвеждате данните.
Не. Изравнява само за периодие, през които е осигурява по л. 40, ал.5 /сам си внася ЗОВ/
Добре де, ако ТД беше прекратен преди две години след 10 годишен стаж, сега се регистрира като ЗП и като СОЛ и на третия ден се разболява. Какво щяхте да посочите тогава?
За мен си има 6-те месеца, независимо кога във времето и на какво овнование ги е придобил.
Накрая да уточня: говорим за СОЛ с осигуряване за ОЗМ, а не само за ЗП, нали?
Здравейте! В момента съм бременна и се осигурявам на минимална работна заплата. По здравословни причини излизам в болничен. Как ще се отрази това на майчинството през първата година?
Предварително благодаря!
Щом Ви осигуряват на МРЗ, то дали сте били в болнични или не няма да се отрази на майчинството. Така и така ще вземате "не по-малко от" една минимална заплата. при Вас няма как да е повече.
Приемам, че последните 2 години сте била на МРЗ.
В случая ЗП не осигурен за предходните месеци и трябва да се попълни , че няма 6 м. към момента на възникване на риска, съответно и дата на която ще има 6 месеца. Така, че НОИ няма да му изплатят болничен като ЗП,

Това наистина ли е вярно? Ваше мнение ли е или е практика на НОИ?

А какво правим, ако работник с 10 годишен стаж по ТД започне работа при друг /нов/ работодател и се разболее на втория месец? А ако 10-годишния му стаж пред въпросния ТД е бил само като СОЛ с ОЗМ?
През 2016 е твърде относително. Ако обезщетението е започнало на 11,01,2016 и договора се прекрати на 15,01,2019 по "нужните" членове, ще имате право на такова  (60% от брутното за 24м.). Ако обезщетението е започнало на 21,01,2016 и Ви прекратят договора на 15,01,2019 - ще имате право само на минимума.
Докато не изтекат три години от отпускането на предходното обезщетение, и имате право на ново обезщетение, то може да бъде  само на минималното.
Не през останалите 6, а точно след като изтече едната година. Независимо дали сте в болничен., майчинство и т. н.
Ако при изтичане на едната година все още работите и работите още 5 дни без възражение на работодателя, ТД може да стане без срочен. Ако по това време сте в болнични, че това няма как да стане.
Ако преди прекратяване на ТД сте излезли в майчинство, от НОИ ще продължат да плащат до 410-ия ден
Не, правате Ви не са същите. Договорът Ви е срочен (чл. 68, ал. 1, т. 1). След изчане на срока договора се прекратява. Ако в този момент сте в болничен, няма начин да отработите 5 дни след срока и да се възползвате от чл. 69 за превръщане на срочния ТД в без срочен. Тези 5 дни трябва да са действително отработени, да са непосредствено след края на срока на ТД, че длъжността да е свободна и работодателят да не е направил писмено възражение.
Изпитателниат срок (чл. 70) има значение дотолкова, че в рамките на него работодателят може да прекрати ТД без предизвестие, без обяснение е без защита (болничен, майчинство, отпуск, бременност...). Добре е да знаете, че всички отсъствия (отпуски, болнични...) удължават срока на изпитване.
За ГД - трябва служебна бележка за дохода и внесения данък.
За наема - ако наемодателя е фирма или самоосигуряващо се лице -  служебна бележка за дохода и внесения данък. Ако наемателя е физическо лице - не прилагате нищо. Разписките, които имате за получените суми пазите за евентуална проверка.
На какво основание е сключен договора?
Най-добре е да се свържете със счетоводител!

Иначе: При доход от 12102,88 за 4 месеца, осигуровките в Д6 трябва да са върху 10400. Тове и при положение, че сумата е след приспадане на НПР и нямате друг осигурителен доход през месеците.
Очевидно сумата 12102.88 е преди приспадане на НПР. Ако НПР за Вас са 25% и нямате друг осиг.доход, то годишните осигуровки трябва да са върху 9077,16 лв.
Преди да попълните годишната Д6 трябва да попълните ГДД и таблици 1 и 2 към нея. В Д6 се вписват ДЪЛЖИМИТЕ осиг.вноски, независимо дали са платени, дали подлежат на плащане, доплащане или възстановяване.
Подаавнето на годишна Д6 не Ви освобождава от задължението за подаване на Д1 за м. 12.2018