До каква степен е законно лице по ДУК да не получава възнаграждение, ако извършва дейност?
Не съм видяла никъде такава забрана.
Само дето по чл. 16 от ЗКПО това може да се третира като отклонение от пазарните условия, а според КСО осигуровки се дълат върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител по съответната дейност.
Явно има някаква грешка. Идете на мяста в НАП и проверете. Моге за е техническа грешка, може да сте объркали ЕГНто....
Получава се май, че управителят не управлява.
И аз така то разбрах . Управителят не полага труд (?!?), упълномощил е друго лице да изпълнява управленските функции. - т.е. реално управлява съвсем друго лице, което не е вписано като управител в ТР, не получава възнаграждение за труда си и носи някаква отговорност за действията си (да не повярваш).
Да, ама управителят и дружеството са свързани лица и всяко отклонение от пазарните условия се санкционира от ЗКПО.  Да не коментирам управлението с "генерално" пълномощно. Лично аз, когато ми предстои сключване на договор с контрагент, първо си правя справка в ТР какъв е капитала, какъв е оборота, активите, печалбите и т.н и най-вече кой е собственика и кой управлява. Едва ли бих подписала каквото и да е с лице, което не е вписано като управител в ТР. Значи още на този етап има нещо гнило....
А каква е продажната цена?
Всичките варианти са възможни.
Ако наистина няма дейност и ако сте спрели самоосигуряването, не би трябвало да има проблем.
За Д1 може и да може, но за Д6 за данъка няма да стане.

Какво целите с това ранно подаване? Да си създадете ядове, че ако човекът утре излезе в билничен
Опитайте и за предходните години.

Само да попитам - удържан ли Ви е данък през годините?
Заради взаимното съгласие на - 4 месеца по 9 лв за работен ден (около 200 лв месечно)
Явно не съм Ви разбрала. Щом се опира само до плащането, не виждам какъв е проблема. Освен няколкото стотинки лихва.
Остава да проверите ведомостта. Ако там е пропуснато - коригирахте, ако може, или добавете нов ред.
Добре де, какво променяте?
Правилното е корекция на Д1 и нова Д6 с увеличението.
Ако сумата е малка, не си играйте - включете я в настоящия месец
Опитвате се чрез корекция да промените т.12?
Може. Ама щом ще прави нещо във фирмата си трябва да се самоосигурява. Поне за времето, през което прави нещото.
И имайте предвид точката за данъчно облагане на личния труд са съдружници и акционери с над 5% участие в капитала. Това, че го наричате "ГД" не променя нещата
А Вие сте...?
през месец октомври - щом ПЛАЩАТЕ през октомври, може и без данък. Каквото реши изпълнителя по ГД
Как и кога  се декларира договора  - самият договор не се декларира никъде
Как и кога  се декларира  данъка - с декларация по чл. 55 до края на месеца, следващ тримесечието на плащане. Ако има удържан данък
какви деклараций се подават - Д55 от възложителя и ГДД от лицето. Освен това - СИС и сл.бележка
Проверете в Д1-корекция сте попълнили същите данни в т.12, данните за лицето, месецът...
Вижте чл. 305, ал.3. Евентуално и чл. 113
И двата  варианта са възможни. Бих предпочела първия - променя се всичко с един замах :)

По т. 1 - например по чл.325, ал.1, т.1
По третия въпрос - не трябва

Предстои ми да правя същото и се чудя дали трябва някъде (например протокол от ОС) да се уточни, че лицето продължава да е управител ?!? ... и как да го оформя.
След като питате и за СОЛ, предполагам че лицето е И съдружник във фирмата. Погледнете учредителния акт, който е публикуван в ТР. Пише ли там, че въпросното лице е управител (независимо самостоятелно, заедно, поотделно..)? Ако пише, че какъв е проблема? ОС взема решение да прекрати ДУ и толкоз. Човекът си остава управител по учредителен акт и за дейността си започва да се самоосигурява.

Към Нина87: можете да прекратите ДУ и започнете СОЛ всяко време. След датата на пенсионирането СОЛът може да е "само здравно". Аз бих го направила от началото на месеца след пенсионирането.
Когато ни представят ТЕЛКово решение по ТД, не го носим никъде, нали. Само си го пазим в досието на работника, че та при нужда да оправдае по-голямата отпуска и по-малкия данък. Не мисля, че че при СОЛ - ЕТ е различно. Да го покаже само на счетоводителя си