Осигуровките за тези дни се начисляват на тези 70% или на 100% от трудовото възнаграждение?
Или върху нещо между 70% и 100% :)

Точното: Върху 70%, но за месеца осигурителния доход за отработените дни + трите дни болничен от работодателя не трябва да е под МОД за тези дни.

Не се приспада ДДФЛ - не се облага само обезщетението.

 след третият ден, остава само здравни 4,8% върху МОД - не върху МОД, а върху МОД за СОЛ (610 лв през 2020 и 650 догодина)
няма 3 дни от работодател , защото няма прекъсване.
Осигуряването не е едно и също. ЕТ прави годишно изравняване според финансовия резултат!
Не случайно съм написала, че "минималното осигуряване" е едно и също :)
От друга страна финансовия резултат също е разтеглива величина. Дай боже всекиму тя да е голяма. Но може да е малка, нулева или отрицателна. Та осигуряването да си остане минимално :)

ПП Въпросът е зададен от човек, който е учил счетоводство.  Би трябвало да знае поне какво и къде да чете. Дадох му и насоки. Останалото - извън форума и срещу заплащане.
от ЕТ ме отказоха тотално,данъчните щели да ми гостуват ежедневно
"Гостуването" на данъчните не зависи от това, дали сте ЕТ, ООД, дали сте по ДДС или не. Повече зависи от дейността и местоположението на обекта.

Във Вашия случай може ЕТ да е по-изгодно (колкото и да не обичам ЕТ-тата). Вижте дали дейността подлежи на патент (ЗМДТ). Ако подлежи - какъв е размера на патента във Вашата община.
Преценете какъв ще е оборота Ви, колко ще са разходите, каква ще е очакваната печалба и дали корпоративния данък е повече от патента.
Минималното осигуряване при ЕТ и собственик на (Е)ООД е едно и също. Прочетете КСО, чл.4 и чл.6.
Всичко е въпрос на сметки.
Успех!
другия /основния/ работодател
какво от това, че  е в неплатен отпуск
В молбата за отпуск и в заповедта не са посочени периодите с трудов и без трудов стаж.
Правилно. Не е необходимо нито в молбата, нито в заповедта да се отделят периодите.
В трудовата книжка  стажа е посочен като период без трудов стаж
Целият период на неплатения (грешно. Може би) или само този, който не се зачита за стаж (правилно)?
Мога ли в УП3 да го впиша, а в УП2 да го отразя на база МРЗ за ктраната?
Вписвате тази част от неплатения, която е зачетена за стаж - 30 р.д. от 1995 (ако до м.8.1995 не е имал друг неплатен) и 30р.д. за 1996.
Обърнете внимание,  че не става въпрос за 30 дни, а за 30 работни дни.
Да, имате право на обезщетение.
Бих допълнила: ако отговаряте на останалите условия ;)
 сключих граждански договор в месец септември, но тогава нямах плащане, както и октомври, а сега в началото на декември ми преведоха сума....
Дейността по този ГД явно е упражнявана няколко месеца, за това и сумата, въпреки че е платена на куп, би трябвало да се раздели на броя месеци, да се приспаднат НПР и тогава да се сравнява с МРЗ.
не ми е много ясно все още как счетоводно всеки месец се прави
Нормално е да не Ви е ясно как се прави счетоводно. Намерите си счетоводител!!!! Той най вероятно ще знае. Или намерете такъв, който знае.

ПП Фактът,  че упражнявате тази дейност като ЕООД, а не като ЕТ или като ФЛ, вече е прогрес. Предполагам, че някой Ви е дал съвет. Потърсете го отново.
Ако имате възможност (и право) да ползвате КЕП на счетоводителя или на управителите на фирмите, подайте декларациите по електронен път.  Предполагам, че ще минат. Вероятността за глоба е минимална.
Вие сте българин?
Живеете в България поне 180 дни в годината?
ТД ще е в България?

Значи: По ТД трябва да Ви осигуряват върху заплатата, но не по-малко от минималния осигурителен доход за длъжността. Част от осигуровките са за Ваша сметка (удържат се от заплатата), а другата е за сметка на работодателя.
За всеки друг доход, за който дължите осигуровки,  трябва да се съобразявате с максималния осигурителен доход.
Пример: по ТД Ви осигуряват на 1000 лв, по ГД имате облагаем доход за месеца 4000, то по ГД трябва да се осигурявате на 2000 лв или 3000 общо за ТД+ГД. ТД е водещ.
В този случай при плащането по ГД трябва да декларирате върху каква сума се дължат осигуровките (има такава точка в Сметката за изплатени суми).
За достигане на границата от 3000 лв и при ТД и при ГД доходите се сравняват за месеца, в който е положен труда, независимо от месеца на плащане
5500:21=261.90х12отр.дни=3142.80лв.+3болн.работ.х261.90х70%=550лв.или брутно 3642.80лв
"Прекъсвам дейност от.." 01.10.2020
На 30,9 е имал дейност
Много подробен отговор. С много цитати и препратки към КСО....
Само че никъде не видях конкретен отговор на въпроса 2. Дължат ли се осигурителни вноски за управител на ООД, който не е съдружник в дружеството и за същия не е определено възнаграждение …., нито има сключен писмен договор за управление и контрол
А може би вече недовиждам добре  :blink:
 един казва само ЗО, друг казва пълни, трети- не дължи осигуровки
вариант "само ЗО" няма.

Всичко свързано с ООД-то го извършваме ние със сестра ми, като сме на ТДри и чрез пълномощни от управителя
Предполагам, че става въпрос за ТД -и в ООДто. Хубаво. Дано работите само в работно време и само по длъжността, за която е сключен трудовия договор. Но това си е Ваша работа.
А това и чрез пълномощни от управителя нещо не го разбирам. Или се правя, че не го разбирам....


идея беше да оставим баща ни на престижна позиция във фирмата
да го бяхте направили "почитен управител"  или нещо такова, вместо да се набивате между шамарите и да се налага да балансирате по границата на законите
Това с външното лице по ДУ без възнаграждение е като да имаме работник на трудов договор , който е и безвъзмезден . Като имаме предвид, че лицата са и свързани това е отклонение от данъчното облагане - чл.16 ЗКПО.

Подкрепям!
По логиката на безвъзмездния ДУ, управител може да е и някой от съдружниците - не получава възнаграждение за управлението и не внася осигуровки като ДУ. И тъй като не върши друга дейност в дружеството - не се осигурява и като СОЛ. Чисто и просто. И евтино :)

ПП 1  Нито за момент не съм си и помисляла, че вариантът на Pupeshche е грешен или неприложим. Въпрос на аргументи и личните качества на проверявания и проверяващия.

ПП 2   elegance още не е споделила кой ще върши останалата работа в ООДто извън управлението, за да оценим "икономията" от безвъзмездния ДУ
Обсъдете проблема с обслужващия Ви счетоводител. Може би той да смята, че не се дължат осигуровки и да има достатъчно  аргументи за да се защити при проверка.

Изчакайте и мнение на колеги с опит с "безвъзмездни" ДУ. Аз само цитирах закона
При осигуряването по ДУ няма значение дали управителя е пенсионер или не.

Съгласно чл.6 , ал. 3 от КСО :
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 /тук попадат управителите с ДУ/ и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 /минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии/, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход

Ако Ви проверявам относно осигуровките, ще се позова на това: не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3.
Ако Ви проверявам относно данъците, ще се позова на чл.16 от ЗКПО.

Защо не оставихте някакъв дал на човека в ООДто? Така щеше най-икономично да си управлява като СОЛ - пенсионер. Тези "безвъзмездни ДУ" са такава глупост...
"В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които се прекъсват и възобновяват дейности или се започва нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице." - Това ще рече ли, че СОЛ не може да прекъсне осигуряването си декември месец  и да подава само Декларация 7 за здравни?


Не, няма да рече това. Когато ще се осигурява по чл.40, ал.5 от ЗЗО /след Декларация 7/, лицето вече не е СОЛ по смисъла на КСО.
Цитираният текст се отнася  за промяна на вида осигуряване на СОЛ - с ОЗМ или без ОЗВ
В момента съм на тема "съпруга на ЗП". Четох законите, указанията и стигнах до следните изводи:
- ако съпругата не извършва друга дейност, подлежаща на осигуряване и ако помага на съпруга си в земеделската работа, може да се самосигурява по чл.4, ал.9 от КСО
- осигуровките са само за ДОО /само пенсия, пенсия и ДЗПО и е възможно +ОЗМ/ върху осиг.доход като ЗП /420 лв. за 2020/
- осигуровките се внасят от ЗП по ЕГН на съпругата
- всеки месец се подава Д1 с код 96. Подава се по ЕИК на ЗП и ЕГН на съпругата
- веднъж годишно се подава Д6 - 13 по ЕГН на съпругата
- здравното осигуряване е по чл.40, ал.5 от ЗЗО - като на безработен. ЗО не се отразяват в Д1 и Д6. Подава се Д7, ако вече не е подадена.

Пропускам ли нещо?

Предполагам, че няма съществени промени в това становище: https://www.msoft.bg/infodocs/Stanoviste.NAP-20-00-194_11.10.2012.pdf
и в тази тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=11361.0
/освен че наредбата вече е Н13 и осиг.доход е по-висок/