За да има право на обезщетение, към момента на прекратяване на договора трябва да има поне 9 месеца от последните 15 календарни с осигуровки за безработица (ТД, ДУ...), да не подлежи на осигуряване на друго основание (втори ТД, ГД,СОЛ...) и да не е пенсионер. Напомням, че при СОЛ не се внасят осигуровки за безработица.
Доколко си спомням, времето на борсата не се брои при пенсиониране, но не съм сигурна.
Заради осноеанието - не. Заради другите условия - не мога да кажа.
ако управителят получава заплащане по договор за управление - това води ли се като разход на фирмата? - води се
Днес ще дойде лицето до края на работния ден.
Значи датата на връчване е днешна. Датата на заповедта - днешна, вчерашна...а защо не и от 01.09.  Нищо не Ви пречи и никой не забранява да си издадете заповедта докато работника боледува.
1. Ако получава обезщетение не подава Д7 и не си внася ЗО.
2. Ако не получава обезщетение, би трябвало да си е подал Д7 и да си внася ЗО независимо дали има или не ГД.
3. Ако ГД минус НПР е под МРЗ, не обявява нищо в Бюрото по труда / НОИ.
4. Не удъжате ДОО и ЗО. Данък удържате САМО ако лицето е пожелало (в СИС има място за отметка).
5. Изпълнителят си подава ГДД и попълва таблица 2, възложителят подава справка по чл.73, а ако удържа данък - и Д55
Когато има фактура, неотразена в счетоводството, тълкуването на НАП е следното: фактурирания материал (гориво, услуга...) е ползвано за придобиване на ползи, неотчетени като приход. Пресмятат си някакъв хипотетичен пеиход и го облагат с данъци (корпоративен, ДДС...).
Съвет: отчитайте всички фактури, като определено количество от тях отнесете за "лични нужди". И обяснете на шефа какво "печели" с тези фактури.
Вече сме м.10, т.е. четвърто тримесечие. Ако плащате сега, не удържате данък. За да удържите такъв, изпълнителят трябва да е пожелал това писмено. Разгледайте СИС.
Получаването на субсидията не е дейност и не изисква ЗП да се осигурява за целта.
Някои субсидии изискват да не се прекратява дейността за определен период от време. Вижте какви са условията за отпускане на конкретната субсидия. Прекратяването на дейност, респ. на осигуряване, може да Ви изиграе лоша шега.
От мен имате "не". Прекъсването на осигуряването от 01.10.2016 до 18.04.2017 е повече от 6 месеца и няма как да изпълните условието за 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
Сега , когато подаде декларация за доход, показва сумите и спира да получава детски надбавки - за една година ли?
ТАКА ЛИ Е ?
Не, не е така! Защо ще подава декларация сега? Да му кажат, че дохода му е над тавана? Това не може ли да си го прецени и без декларация? Детските ще се плащат докато изтече периода, за който са отпуснати и спират. Може за година, може за две, може за 5 месеца. Зависи кога средномесечния доход ще падне под границата. За сега нищо не се знае - може да вдигнат прага, може да се увеличи броя на членовете на семейството, може доходите да паднат... Последното не Ви пожелавам.

И не е нужно да питате по всички форуми. Отговорът е един.
Явно целта е да не се внасят по 22 лв всеки месец. В тази връзка искам да попитам: ако безработен ползва болничен (майчинство, до 30 дни след прекратяване на ТД...), води ли се здравноосигурен или трябва да подава Д7 и да си внася ЗО за своя сметка?
В две Д1. С дата на прекратяване и дата на начало на осигуряване.
прекратяване на трудов договор дори и по взаимно съгласие по време на болничен не бих пуснал.
Не виждам причина да не може по взаимно съгласие. Предизвестието от работодател е по-тегава работа - трябва да има условия, евентуално ра, решение от ИТ... Ако предизвестието е от работника, каква е разликата от взаимното съгласие? В случая не става дума за обезщетение за безработица.
Здравейте,миналата година напуснах работното си място по взаимно съгласие.Регистрирах се на борсата и получавах обезщетение  около месец.Имах право на борса 4 месеца.

За съжаление няма да имате право на пълна борса. До като не минат 3 години от отпускане на последното обезщетение, ще имате право само на минимума. Независимо от начина на прекратяване на договора. Разбира се, ако към датата на прекратяването имате 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
От 03.07.2016 до 04.07.2017 янно има повече от 9 месеца. Ако през тези месеци не сте ползвали неплатен отпуск повече от 4-5 месеца, сте имаЛ право на обезщетение за безработица. За целта е трябваЛО да се регистрирате в Агенцията по заетостта до 7 работни дни след прекратяване на трудовия договор. Ако нямате друг трудов стаж, щяхте да имате право на обезщетение за 4 месеца в размер на 60% от осигурителния доход през последните 24 месеца преди прекратяване на договора. /За месеците бев трудов договор се взема минималната работна заплата/ .Не звая каква е била заплатата Ви през последната година, но ако е била близка до минималната, обезщетението щеше да е около 250- 270 лв месечно.
При положение, че се регистрирате сега, почти три месеца по-късно, също ще имате право на обезщетение, но за срок, намален със срока на закъснението. Съветвам Ви да не се регистрирате изобщо, защото заради този един месец обезщетение през следващите три години когато пак имате право на обезщетение, то ще бъде минималното - 4 месеца по около 150 лв.  Ако не мислите скоро да започнете постоянна работа, докато още нямате 6 месеца луфт, намерете си някой да Ви назначи на срочен договор /напр. за определена работа/ или на договор със срок на изпитване, и след няколко дни да прекрати договора. Тогава се запишете на борсата. И гледайте да не изтървете сроковете.
Ако прецените, че разходите са повече от 25%, може би ООД или ЕООД ще е по-икономично.
Не ми се струва неясно.
(2)Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина
Ако тези ЗО са удържани по ведомост /когато в месеца има неплатен + отработени дни/ - приспадате.
Когато тези вноски са направени с ПКО за няколко месеца непред или назад - не приспадате за месеца, а правите това на годишна основа /чл.25, ал.1 от ЗДДФЛ/
И защо всеки месец от 2016 по един протокол? За да имате четири Д55 + четири глоби и повече лихви?
Пуснете си 12 протокола през последното тримесечие на 2016 и една Д55.
А защо не 12 протокола през третото тримесечие на 2017? Без корекции, без глоби, без лихви...