Дали е възможно фирма А да прехвърли част от договорите на фирма Б - това зависи от собственика на фирмите и от клиентите. Говорите за субсидия - явно участвате в някакъв проект и вероятно няма да имате право да прехвърляте част от задълженията си /и приходите/ по този проект.
Всичко останало е въпрос на сметки. Регистрацията по ДДС не означава само ДДС по приходите, но и ползване на данъчен кредит по някои разходи. Понякога регистрацията е полезна.
Колкото до "незабавната" дерегистрация след падането на оборота - съветвам Ви да не го правите, освен ако не Ви е крайно наложително.
1, А относно осигуровките по време на майчинството- тъй като аз ще си ги плащам на работодателя- всички ли осигуровки  трябва да плащам или само здравните ?
2, Или както се разберем с работодателя ?
По време на майчинството, на 45 дневния болничен и за дните след третия от всеки друг болничен, има само здравни осигуровки, който по закон са за сметка на работодателя.
Размерът за един месец е 4,8% от 460 лв
Ако имате доходи като СОЛ  - да.
Попитайне счетоводителя на фирмата си.
Да считам ли, че тези 6 месеца осигурителен стаж за този " риск"- майчинство, може да са и от предишни периоди на работа ? / Не разбирам тези неща и затова Ви питам /.

6 месеца са нужни за болничния
За майчинстрото трябват  12 :)
Имате право, ако:
- до този момент имате поне 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство
- преди болничния имате поне един отработен ден при този работодател
- лекарят прецени, че имате нужда от болничен
Погледнете Закона за счетоводство, Допълнителни разпоредби, §1, т. 27
Скрит текст :
Вижте и чл. 17 и чл.18 от същия закон.

Всичко това е преразказано и в темата по-горе, но трябва четене...

Иначе - можете да извършвате каквито искате услуги, включително и счетоводни, но нямате право да съставяте и подписвате ГФО. Поне нямате това право в качеството си на счетоводно предприятие.

1. Не пише
2. Зачита се като трудовия стаж - ден за ден
Какво по-комптентно подтвърждение от закона:
ЗЗО, чл. 40, ал.1, т.5

Скрит текст :

С една забележка - за 2017 минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 460 лв.
Нали лицето цяла година /12 месеца/ е било самоосигуряващо се и доходите, които и получило, са резултат от целогодишната дейност? Защо да не делите на 12?

Цитиратият от Вас текст се отнася за случая, когато СОЛ се регистрира на 15.07. и остава такова до 31.12. /5месеца и половина/. Тогава дохода се дели на 6, а не на 5,5.
. И сега към въпроса ми: щом нямам необходимия стаж, за да бъда съставител или заверител на ГФО, мога ли да наема друг счетоводител в моята кантора (ЕООД), на трудов договор, който има необходимия стаж, да съставя и подписва ГФО? Другият ми въпрос е дали мога да го съставя  и заверя, под юридическото име на фирмата, след като аз нямам стаж в областта, като физическо лице.  И последно: само за съставяне и заверка на ГФО ли има изисквания или и за други документи?  :smile1: :smile1: :wink1:
Отговорите на всичките Ви въпроси са дадени в Закона за счетоводството.
Ще Ви отговоря така: можете да си регистрирате каквато искате фирма, можете да впишете в предмета на дейност всичко, което не е забранено със закон, можете дори да извършвате счетоводни услуги срещу заплащане, но няма да имате право да съставяте ГФО, докато Вие лично и предприятието Ви не отговаря на изискванията на ЗСч.
Извинете ме!Сега погледнах...и всъщност съм била съдружник във фирмата.Съжалявам,че Ви изгубих времето!!!Има ли разлика относно внасянето на ЗО -аз или фирмата?Много Ви благодаря!
Сега разбрахте, че сте била съдружник?

Относно това, дали има разлика относно внасянето на ЗО: от значение е не дали сте била съдружник или управител, а като каква сте подлежала на осигуряване - като СОЛ или като ДУ.

ПП Като чета старите Ви публикации - предстои Ви раждане. Добре е да изчистите всичко с осигуровките. И не само здравните, но и социалните. Колкото до това, дали фирмата ги дължи или Вие - какво значение има за джоба Ви? Нали сте съдружник.
Освен това - похвално е, че при дъщеря студентка ще си имате и бебче.
Първо в НАП. Обикновено ОКД5 се подава в деловодството, придружена с молба /заявление/ в свободен текст. После проверявате какво е станало. Най-добре е с ел.подпис или ПИК на лицето. След около 2 седмици става. После отивате в НОИ /евентуално/ да Ви издадат осиг.книжка /ако въобще искат да издадат/ и да направят вписване за началото на самоосигуряването /и това не зная дали се прави вече/
Минах по този път, но декларацията беше за прекратяване и за 1999 г., когато СОЛовете бяха към НОИ. Нямам спомен откога са към НАП. Най-добре отидете на място и попитайте. Или си извадеет ПИК и пробайте по електронан път.
Аз подадох по стария вариант. Приети са.
То нова програма на НАП още няма.
Не зная какъв софтуер ползвате, но тъй като осигурителния доход на ЗП е по-малък от този на другите СОЛове, когато подавате Д1 с код 12 ще излезе, че дължите повече осигуровки. Добре е да оправите нещата.
Колкото до ГДД - ЗП, които имат доходи от собствена непреработена продукция, не правят годишно изравняване на осигуровките и не попълват таблици 1 и 2.
Освен да се раздвоил, ратроил и прочие  :wink1:  В ЕООД - то, оттам минаваха осигуровките на самоосигуряващия бая време, сега пречка също няма.

Е, ако само собственикът е ползвал "лично"... Ама когато и работниците му са ползвали "лично" служебните автомобили, тележони или жилища... малко трудно ще влязат в сметка 107,,,,

ПП Не бих спорила с Вас.  Аз съм Никой, говоря само от собствено име, понякога греша, поправям се, поправят ме...  но Вие влизате във форума като счетоводно предприятие и се рекламирате като такова. Добре да давате по-професионални съвети.
Облагаем доход от дейност като самоосигуряващо се лице/ колона 5 от таблица 1 - какво  се включва в този облагаем доход

Олбагаемия доход на лицето /"личен труд" в ООД, печалбата на ЕТ, доход от свободна професия след приспадане на НПР и т.н./
тоест печалба за 2016 - 1000 лв.

Е, печалбата няма място в ГДД по чл.50. Освен ако този СОЛ не е ЕТ...
Едно време се ползваше често една симпатична сч. сметка 107 Сметка на собственика.

"Личното ползване" може да не е само на собственика, нали ;)
Да. Това го разбрах. И какво ще декларира в ГДД?

Може и да има нещо за деклариране:
Облагаем доход за 2016 – 1000 лв.
Остава да изясним този облагаем доход от какво е.....
Защо включват и начисления данък?
ДДС-то пращате в "ДДС за внасяне".  Останалите разходи - в разходи за дейността, като върху сумата начислявате 10% данък ( 123/452)