За периоди след 2003-2004 искат само ГДД . Ако има някакво несъответствие, тогава искат и платежни.
Няколко дни след като подадете заявление и опишете срока за заверка ще Ви се обади съответния инспектор, ще Ви определи час и ще каже какво да носите.
Не съществува такова ограничение за 10 дни!
По-добре изчакайте да изтече болничншя на шефката, за да не се окаже, че е работила докато е получавала обезщетение.
Начина на прекратяване на ТД, който описвате, е по чл.331 от КТ. За съжаление при такова прекратяване обезщетението за безработица може да бъде само минималното, а не 60% от средния осиг. доход
Ако ТД бъде прекратен поради закриване на щата /чл.328, ал.1, т.2/, тогава ще имате право на обезщетение за безработица според стажа и дохода, но рабатодателя ще трябва да Ви плати една заплата или част от нея за оставане без работа до един месец и да внесе осигуровки върху това обезщетение.
Аз влизам с КЕП, явно за това не излиза. Ако направя плащане през “услуги с свободен достъп” като сам изчисля задължението дали ще е проблем ?
И с КЕП става. По същия начин, само че през Е-услуги с КЕП. Подписът трябва да е на задълженото лице и да има разрешен пълен достъп до всички  услуги
здраейте, не мига да открия тази секция справки с възможност за плащане. Какъв може да е проблема ?
Влизате сайта на НАП - Електронни услуги с ПИК - Вход в портала за Е-услуги, достъпни с ПИК - влизате с ЕГН и ПИК - Услуги - Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - Справка за задълженията с възможност за плащане
Възможно е. Законосъобразно е. Друг въпрос е, че тези само 10 дни работа по новия ТД са очеизвадно нагласена работа и има много голяма вероятност да Ви проверят от НОИ. Проверката е по документи - ТД, дата на постъпване, присъствена справка, ..., катко и анкета - какво си/е работил, къде, как, имена на колегите, име и описание на прекия шеф... Не е много страшно  :)
Прекъсването между договорите не е фатално, освен ако:
- с това прекъсване вече не може да събере 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
- е бил на висока заплата и по-дългото прекъсване ще намали размера на обезщетението.
Не. Щом е пенсионер е зздравноосигурен от държавния бюджет
Може би не е трябвало да подавате Д55 за четвъртото тримесечие.

Проверете си данъчноосигурителната сметка. Тези пари, които сте внесли през м.01.2020, може да са покрили други задължения или да си стоят надвнесени.
Върху нея държавният бюджет е платил 8% ЗО. За да получим данъчната основа от облагаемия доход вадим включително и това ЗО?
Не, не вадите тези ЗО, които са внесени от държавния бюджет. Пенсията не влиза в облагаемия доход, а само в таблица 2
Смяна на фирмата имам предвид, че преди обекта е работил с една фирма, а сега с друга.Регистрирахме нова фирма и започнахме да работим с нея, само че управителя е същото лице като на предната, дейността на фирмата е същата, служителите също и длъжностите също.

Значи просто има друга фирма. Ново юридическо лице. Работникът постъпва за първи път в тази нова фирма. Съвсем законно е да има изпитателен срок.
Според мен по лична карта.
Декларацшята за самоосигуряване може де се подаде и с ПИК :)
Физическите лица подават ГДД до 30.04. Тези, които са регистрирани като ЕТ и земеделски производители, избрали да се облагат като ЕТ - до 30.06.
И то само за доходите си като ЕТ или ЗП. Ако имат други доходи - за тях подават ГДД до 30.04. Вижте становището на НАП от 21.04.
Като изключим, че код осигурен в Д1 е двуцифрен, то промявата на "Вид осигурен" е само чрез заличаване на стйрата Д1 и нова редовна. Двете в един файл.
Съжалявам, че разоднявам темата и модераторите могат да изтрият този и част от предходните ми постове, но желая да изясним нещата.
Предположих, че ЗРБ значи "Закон за републиканския бюджет", но явно имате предвид Закон за регистър БУЛСТАТ. В него:
Чл. 13.  Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.
Т.е. ако е регистриран като ЗП, не може да е свободна професия, или ако е св.професия адвокат, не може да е св.професия счетоводител.
Добре. Съгласна съм.
Не съм съгласна, обаче, че сключвайки ГД за подписване на ГФО може да прави това само в качеството си на св.професия счетоводител, а не като ЗП, адвокат, архитект ... или ФЛ, нерегистрирано в Регистър БУЛСТАТ,  което между другото е СОЛ -съдружник в ООД.
Съвместими ли са изобщо - какво казва ЗРБ?
Кое да не е съвместимо?
Ltd.,  не значеше ли лимитирана отговорност /ООД/?
Проверете си какви доходи са попълнени в приложенията.
Проверете какви осигуровки са приспаднати от дохода като свободна професия.
Проверете дали са приспаднати НПР
Това че се правят подобни щуротии, далеч не означава, че са правилни. Ти си самоосигуряващо се лице ЗП, не СОЛ-свободна професия счетоводител. Има разлика, поне за мен.

По Вашата логика: ако съм СОЛ - свободна професия адвокат и сключа ГД за съставяне на ГФО /имам право да съставям ГФО/, какво ще ми се удържи по ГД?
Наредба Н-8, както я бяха прекръстили вече, че не се сещам... Там го пише :)
Наредба Н-13
:)