След като, ще махат егн-то от данните на свободните професии, няма ли да се сетят да махнат и за фактурирането.
Е, на свободните професии, ЗП и занаятчиите ще дадат някакви служебни номера /БУЛСТАТ или ЕИК различен от ЕГН/. А на ФЛ какво ще дадат? Може би всеки от нас освен ЕГН ще има и КОД за данъчни цели :)
За Д55 не зная, на ГДД по чл.92 ще се подава след 01.03.

Опитайте да стартирате компонентата за подписване /горе, при "помощ", "изход".../ преди да започнете подаването на декларациите.
Когато съпругата на ЗП помага в дейността му и не е осигурена та друго основание,  то ЗЗ може да я осигурава по чл.4, ал.9. В такъв случай:
1. Не се подава ОКД5
2. До 25-ти на следващия месец се подава Д1 с код 96. Това е достатъчно, за да се декларира началото на осигуляването на съпругата.
3. Д1 се подава от ЗП чрез неговия БУЛСТАТ/ЕГН като осигурител по ЕГН на съпругата
4. Осигуровките се внасят по ЕГН на съпругата  и са си за нейна сметка, независимо дали са внесени от нейната сметка, сметката на ЗП или в брой.
5. До 30.4 на следващата година се подава Д6-13. Тя се подава от съпругата по нейното ЕГН.
6. Осигуряването по чл.4, ал.9 е само за пенсия/пенсия+ОЗМ. Съпругата си внася сама ЗО по чл.40, ал.5, като предварително си е подала Д7.
7. Не е задължително съпругата да получава някакво възнаграждение за труда си, за да се признае осигурителния стаж за пенсия.
8. Всички доходи, които ЗП  получава за дейността си, си ги декларира като свой (не ги дели в някакво съотношение заради помощта на половинката си).
9. Осигуряването по чл.4, ал.9 е върху 450 лв месечно и не се прави изравняване на осигуровките

Така ли е и това ли е всичко?
Здравейте, инсталирах си новата версия на НАП 13.01, но не мога да въведа декларация 1 за 2021 година. В полето има възможност само до 2020г.
Още един въпрос- Как мога да въведа Декларация 1 за всички месеци на 2021г., така че да остане само задължението плащане по електронен път?
Все още не може да се подава Д1 за 2021 с програмата на НАП. Изчакайте поредното обновление в края на януари или началото на февруари.
Д1 за всички месеци може да се подава само при определени условия - за СОЛ без ОЗМ. В Д1 има съответен код за това.
За да има ефект трябва да са присътвени.  Минимум 10 работни дни в месеца преди този, в който ще ползвате отпуска.
Ако през декември СОЛ не е осигурен на тавана ще се дължат и осигуровки.
Не. Ще си внесе авансово за декември колкото е избрал да си внася. Изравняването на осигуровките е с ГДД за цялата година- всички доходи като СОЛ и всички авансови вноски като СОЛ.

Е, ако прецени, че след ГДД ще има много за довнасяне, може да внесе авансово за декември върху по-голяма сума
Така е.
А може да не е точно така:)
в колона 5 пиша действителния доход, който съм получила. За 2020г дохода ми е 3720,....
В к.5 се пише действителния осигурителен доход, който е получения през годината доход, намален с 25% (обикновено). Така че много зависи дали тези 3720 са осигурителен или брутен доход.
Щом имота е продаден от ФЛ, със сигурност не се плаща данък печалба :)
Дали има данък върху дохода или не, не зависи от продажната цена, а от други обстоятелства /вижте чл.13 от ЗДДФЛ/.
Ако доходът не е необлагаем, задължително се декларира и се внася данък върху дохода /ако има такъв/
Ако доходът е необлагаем - декларирането е по желание

ПП Доколкото виждам, поне до неотдавна сте се занимавали със счетоводно обслужване.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22533.msg134161#msg134161
:(
А върху какво очаквате да повлияе увеличението, след като няма да имате отработени дни с новата заплата?
Няма значение.
Вие сте длъжен да подавате декларация по чл.55 и да внасяте авансов данък като физическо лице, придобило доход по извънтрудови правоотношения, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка /чл. 55, ал.2 и чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/

И добре, че договорите са били за малки суми, иначе щяхте да имате и други завължения :)

ПП Прави впечатление, че много точно задавате въпросите си, използвате нужната терминология и конкретизирате точно тези факти, които са необходими. Явно сте  запознати със законите. Учудвам се, че имате пропуски при спазването им.
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Е, ще Ви наложат глоба, ако се усетят, че не сте подали декларация по чл. 55. Вероятността не е много голяма, но все пак не е изключено.

Подаването на декларация по чл.55 не Ви освобождава от подаването на ГДД по чл. 50.
за всички месеци от януари до декември, а в колона 5 трябва да разделя облагаемата основа - в моя случай, 791.25 лв. след приспадане на нормативно признатите разходи, на 12, което прави 65.9375 лв., и трябва за попълня тази сума за всеки месец от януари до декември.
Да. В единадесет от месеците пишете по 65,94, а в последния - колкото остане.

трябва ли в моя случай да посочвам някаква сума от внесени ЗОВ, която да ми се приспадне от основата?
Да. Попълвате си ЗО, които сте внесли през годината /292,80 лв/

А за м. септември / трето тримесечие на 2020/ е трябвало да подадете декларация по чл. 55 и да внесете авансов данък
И отметка на "пенсионер съм и не желая да се осигурявам" ?
В ОКД отдавна няма място за такава отметка :)

А за периода от 18.12.2020 до датата на подаване на декларация-- дължи ли здравно осигуряване?
Нали не е упражнявал дейност. Теоретично би трябвало да дължи ЗО по чл.40 ал.5 като безработен и да си подаде Д7. На практика не съм сигурна нужно ли е, не е ли...
Тогава си отчетете плащането и данъка в първото тримесечие на  2021. Както си му е реда.

Удръжките са на хартия, осчетоводени към 31.12.2020 г. както си му е редът.
Оооох. Отворете ЗДДФЛ и прочетете! Данъкът се дължи според датата на удържането му при изплащане на възнаграждението, а не на начисляването. При трудовите договори е същото!
Щом плащането е през м.01.2021, то данъкът е за м.01.2021 и се отчита за 01.2021.

Обърнете внимание, че с начислените разходи по тези ГД трябва да увеличите годишия си финансов резултат. Пише го в ЗКПО.
с начислени осигуровки и удържан данък по желание - изплатени на 10.01.2021 г.

Или не питате като хората, или не знаете какво правите. Данъкът се удържа при плащането. Няма как да удържите данък през м.12, след като плащането е през м.01!!!
А щом е платено през м.01, данъкът не се удържа "по желание", а "по закон".


Ако искате да "замажете" грешките - помислете дали може по някакъв начин да оформите плащането към 31.12.
И ЧЕТЕТЕ ЗАКОНИТЕ!!! Предварително, а не в последствие.
Аз бих подала. С отметка само на "започвам дейност". Без нищо за осигуряването
Ами за декември съм удържала данък по желание на хората и ще го внасяме сега до 25 януари.
И понеже за първа година правим така, затова ми е малко объркано.
Срокът за внасяне на данъка по ГД не е 25. 1.
И пак да питам: нали този данък не е удържан по ония ГД, които са платени през януари, а по други ГД?

ПП Подкрепям напълно казаното от delphine Днес в 14:19
А ако ги декларирам в годишната Справка за 2020 г., грешно ли е?
Грешно
А данъка, който съм удържала през м.декември кога го декларирам, в кое тримесечие?
В четвъртото с Д55 до 31.01.2021.
Предполагам, че през декември не сте удържали данък върху ГД, който е платен през м.01.
Не трябва ли да изчакате и м. януари?