издам х фактури на месец, след това какво да ги правя?

Отчитате си приходите, намалявате ги с НПР и дължимите осигуровки като СОЛ и върху остатъка дължите данък, като за целта подавате декларация по чл. 55. Това е на тримесечие.
Всеки месец - Д1.

Най-добре е да потърсите помощ от счетоводител.
мога ли да се осигорявам и да имам втора година майчесво  - може
как става - има няколко варианта. След изтичането на 410-те дни:
1. Ви назначават на трудов договор, отработвате поне един работен ден и подавате заявление за ползване на отпуск за гледане на дете до 2 години
или
2. регистрирате си фирма /ЕТ, ЕООД.../, свободна професия, като занаятчия или земеделски производител, декларирате започване на дейност и на самоосигуряване. Поне един ден след като вече сте в осигуряване, подавате документи в НОИ за да Ви плащат по 380 лв. За целта ще Ви е нужна консултация със счетоводител  и евентуално негова помощ за месечните декларации
А ще можете ли да разделите стойността по елементи? Когато е купувано скелето има ли цени на отделните части? Предполагам, че цената е била за 1 бр. скеле.
Ако стане по елементи  - добре. Ако не - намерете друг начин да отделите продаденото от цялото - на процент,  на площ... Поискайте писмено становище от техническо лице /или шефа/ каква част от цялото скеле ще се продава. Каквото Ви напишат, това осчетоводете. Не поемайте отговорност за неща, които не са от Вашата компетентност.
Сега  ще допълним и осъвременим оборудването по нея
Ами от старата машина правите нова :)
Не зная как сте заприходили старата, но от една стока + още материали, труд и т.н. получавате друга стока, различна (е, колко да е различна :)) от старата
колата ще се продаде на цената,  която ще плати купувача. Важното е в договора и фактурата цената да е същата. От  застрахователната  оценка се определят само нотариалните такси. И нищо друго
Това мисля, че не вярно! След като е осигурен за ОЗМ, то има право на болничен, а осигуровките се поемат още от първия ден от НОИ.
Нали е без ОЗМ :)
Може (ако има възможност) да декларира прекъсване на дейност и да внася само здравни като безработен.
Прекратява отпуска (доколкото може да де нарече отпуск) като СОЛ, прехвърля фирмата, прекратява самоосигуряването, назначават я на ТД, работи поне един ден и подава заявление за ползване на отпуска (ако желае, разбира се) със нужната декларация. После подавате приложението в НОИ.
ЗП осигурява съпругата си по чл.4, ал.9 и подава Д1. Д1 се подава с ПИК от данъчно задълженото лице ЗП (посочен като ЮЛ в стария сайт на НАП), осигурител - ЕГН на ЗП.
В новия сайт на НАП като вляза с ПИК имам две ДЗЛ - име, ЕГН, и същото ими, ЕГН. Кое е ФЛ, кое е ЗП.... Подадох Д1 и се оказа, че е подадена от ФЛ, а не от ЗП. Декларацията е приета, задължението се появи в справката за задължения на съпругата (проверено с нейния ПИК).
Според вас нужно ли е да заличавам тази Д1 и да я подам отново чрез ЗП (ако улуча кои ред какво значи) или да оставя нещата така. В края на краищата Д1 е приета, осигурител е същото ЕГН, вид осигурен е същия...
Щом смятате, че счетоводителят Ви е некомпетентен, сменете го. Как точно може да стане това сигупно е записано в Договора за счетоводно обслужване, раздел Прекратявяне на договора.
Наистина никой не изпитва счетоводителите и не оценява техните практически действия, но и никой не изпитва лекарите, инженерите, ... Вероятността да попаднете на некомпетентен лекар, инженер или строител е също толкова голяма. Само че в единия случай загубите воже да са само финансови , а в другия може да се простите и с живота си. Шанс .
издава фактура за приемане на отпадъчен материал
Не разбрах Вие предавате (продавате) материала или го приемате (получавате)?
Явно гледаме различни "картинки"!
В "Декларация Обр.1" има:
  • 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено
  • 15. Последен ден в осигуряване
  • 16. Дни в осигуряване - общо.
Какви клетки (пет) ~ сънувате???
Справка тук - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190533
Гледайте картинката на Д1 и бройте. В т.14 и т.15 има по 10 поленца - за по 5 дати, всяка в две позиции.
Друг въпрос е, че при повече от пет прекъсвания може (или можеше) да се подаде втора Д1.
Не виждам смисъл в този 1 ден, но нека и по-знаещите кажат
Нито в КСО, нито в НООСОЛ... има ограничения относно броя прекъсвания на осигуряването през годината и/или за продължителността на периода в осигуряване. Т.е. няма законова пречка да възобновявате и спирате самоосигуряването за по 3-5 дни 20-50 пъти в годината. Стига да Ви се занимава.
Имайте предвид, че при годишното изравняване на осигуровките общия годишен доход се разпределя на всички месеци, през които имате поне един ден в самоосигуряване
За самоосигуряващите нямаше ли условия за 18 месеца да е плащано
Не, няма такова условие.

Отказът тряба е мотивиран. Вижте какво са написали от НОИ
Ако преди това не е имал никакъв осигурителен стаж с ОЗМ - от 01.07.2021.
Ако някога във времето поне 6 месеца е работил по ТД, бил е СОЛ на "високия процент" или е осигурявал на друго основание със осигуровки за ОЗМ, то още от втория работен ден на 2021 е имал право на обезщетение за временна нетрудоспособност.
Регистрацията на СОЛ - в регистър БУЛСТАТ към АВ - е самостоятелен и еднократен акт. Някъде назад в миналото.

Драги, не бъркайте СОЛ (начин на осигуряване, регламентиран с КСО и НООСОЛМЛБРЧ),  регистрацията в регистър БУЛСТАТ (начин на упражняване на дейност - ЗП, занаятчия, свободна професия...) и вписването на управител или съдружник в ТР.
И нищо не се е променило от "някъде в миналото" до сега. С тази разлика, че преди за всичко имаше само регистър БУЛСТАТ,  а сега фирмите (съдружници, управители) се вписват в ТР. Вярно, преди години СОЛ се регистрираше в НОИ, а не както сега в НАП.

С ОКД5 се декларира - пред НАП - промяна на статута!
Това също не е вярно. Декларира се започване на дейност (не е задължително да е веднага след вписване в БУЛСТАТ или ТР), начало на осигуряване (това може да не се посочи, ако желае да се самоосигурява на друго основание) и се прави избор на рисковете, за които ще се осигурявя. Да, декларират се и промени в статута, но преди това все пак трябва да има някакъв "статут" на СОЛ.

Визотор, много често се хващате за конкретна дума или израз в чуждите мнения. Добре е Вие самият да използвате   термините правилно!
За разлика от Делфинчето, никак не мога да кажа, че се разбираме прекрасно. Често дори не разбирам защо се включвате, като не само че не казвате нищо полезно, но с убедителен и поучителен тон отклонявате темата в грешна посока.
Вписването на втория съдружник като управител и последващото му самоосигуряване е най-евтиния вариант. Това не може да се осъществи само ако: този съдружник няма желание да управлява или да върши каквото и да е в дружеството или ако двамата съдружници не желаят да предприемат такава стъпка.
Дали може да не се плаща за личния труд - може. Но щом върши нещо в дружеството, осигуряването /евентуално като СОЛ/  е задължително.
Дали може двамата да са СОЛ с възнаграждение за личния труд от 650 лв - може. Може единият да е с, а другия да е без възнаграждение.

Извинете за въпроса, но този втори съдружник до сега вършил ли е нещо в дружеството?
И аз моля за следната помощ.Как да актуализирам гадната Java за да си подам ДДС то.
Например от тук:
https://www.java.com/en/