Ако тези 24 дни отпуск+болничен са календарни, изпитателния срок изтича на 03.11. и от 04.11 вече е "изпитан".
Ако това са работни дни - вижте колко календарни дни включват съответните периоди и ги прибавете от 11.10. насам
Значи да Ви направят управител на фирма.
За пенсия и болнични - има вариант чрез регистриране на фирма, ЕТ, свободна професия....
За безработица - освен още един трудов договор или договор за управление в някоя фирма, друг вариант няма.
Преди документите за майчинство имате за подаване други документи, свързани с осигуряването.
За майчинството се попълва едно приложение с данни от болничния, лични данни, банкова сметка и т.н. Подава се в НОИ по електронен път.
Добре е да направите консултация със счетоводител за процедурите, декларациите, сроковете, вариантите...
Извинете, ако Ви засягам, но за да отговоря на въпросите Ви трябва да зная какъв е трудовия Ви договор - "нормален" /работили сте дълго, боледувате, пак ще работите .../ или е сключен само за да си ползвате дългия болничен?
Може 2-3 месеца по-рано. Стига вече да имате 12 месеца общ стаж с осигуровки за ОЗМ (трудов договор)
Да, дипломата става
Може.
Отивате в Агенцията по вписванията, регистър БУЛСТАТ, носите копие от документ,  удостоверяващ правото да упражнявате самостоятелно определена професия, попълвате формуляр, плащате такса (май беше 10 лв) и готово. До 7 дни се регистрирате в НАП като СОЛ.
За майчинство се изисква 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ (придобити независимо кога) и поне 1 ден в осигуряване с ОЗМ преди болничния
Много се извинявам, но в момента нямам интернет. Бихте ли ми цитирали ЗЗД и/или ТЗ какво е договор за прокура и какво договор за управление. 
Например: ако е с режим "домашно лечение", пък работата по ГД е изисквала напускане на дома, и някой реши да провери това (работодател или от НОИ) има опастност болничния да бъде оспорен и да не бъде платен
Какво се притеснява? Нали има разпореждане за отпускане на обезщетение за безработица. Като мине месеца ще му платите, ще попълните трудовата книжка, ще си подадете Д1, и ще се възстанови плащането на безработицата.
Обезщетението не е отказано, а само е спряно плащането. Вижте КСО, чл.54д, ал.1 и 3.
Именно.
Всичко е възможно под слънцето :)
Един горд собственик на ЕООД с 2 лв капитал много държеше отрочето му да е назначено на длъжност "изпълнителен директор", щото било "по-така". Обясних, че тази длъжност е предвидена за АД с двустепенна форма на управление, но с радио не се спори.
А управителя не трябва ли да се впише? Не самия договор, а името на управляващия
(Не че разбирам как ЕТ ще има управител, но все пак...)
Може.
Може. Например чрез прокурист. С всичките вписвания, осигуровки и т.н.
Не разбирам от касови апарати и ПОС терминали,  но си мисля, че като продавам моя  стока, парите трябва да постъпят или в моята каса (при плащане в брой) или по моята сметка (при плащане с карта) , за което издавам касов бон.
При Вас парите, за които сте издали касов бон, са постъпили по чужда сметка и сега си ги искате. Не е ли трябвало предварително да се разберете как ще се третира услугата "ползване на чужда сметка"?
Такава Д1 без отработени дни и без осиг.доход няма да мине в системата на НАП.
След като 01.11 е понеделник, то последния ден в осигуряване е бил 29.10 (петък) и би било редно това да е записано в Д1. Не е проблем да напишете и 31.10. Лично аз бих го направила така.
За самата заповед: зависи какво е основанието за прекратяване. Ако не е срочен ТД, който трябва да приключи задължително считано от 01.11., датата "считано от" може да е 30.10., 31.10, 01.11 или 02.11. Ефектът е един и същ. Аз бих предпочела "считано от 01.11"
Какво означава "до началото на м. септември"? До 01.09. вкл. или до 31.08. вкл.?
КТ
чл.350
(2) Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

ПП Щом стажът е от 2006 г. насам и ако го има в персоналния регистър, не би трябвало да е проблем. Проблем ще възникне когато трябва да доказвате стаж при бъдещ работодател, при регистриране на борсата и т.н. където все още се изисква трудова книжка
Физическо лице отдава имот под наем, регистрирано е по чл.97А, в регистър БУЛСТАТ, както и подадено ОКД-5.
В този случай отдаването под наем е по занятие.
След като наемът е бил основание за регистрация като СОЛ, то Ако продължи да подава ДДС декларации със съответно протоколи за фактурите от Букинг си е дейност, подлежаща на осигуряване.
Смятам, че няма да има проблем с майчинството, което ще получава по ТД, единствено ако като СОЛ е без ОЗМ

В края на краищата бих пуснала едно писмено запитване към НОИ.
А това "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19" облагаем доход ли е?