При получаване на сумата от фирмата му казват, че ще трябва да ... плати ... максималните осигуровки само за текущия месец, в който парите са получени
Това не е вярно.
а 12 пъти осигуровките на 20 000/12=1 666лв
Това повече прилича на истина. От брутната сума трябва да се приспаднат НПР (обикновено 25%) и остатъкът е осиг.доход, който трябва да се разпредели във всичките месеци, през които лицето е СОЛ.

Ако Вие сте лицето, изпълнител по ГД и СОЛ в ЕООД,  то най добре се обърнете към счетоводителя на фирмата си.
Ако сте счетоводителя - прочетете ЗДДФЛ,  КСО, НООСОЛМЛБРЧ или най-малкото - указанията към Т1 и Т2 към ГДД.
Щом лицето е СОЛ, възложителят по ГД не удържа нищо и не издава сл.бележка. За получената сума самото лице издава документ с реквизитите на фактура (не казвам фактура!) и само си внася данъка и осигуровките с ГДД.
Това не прави лицето "специалист на свободна практика ", макар че данъчното облагане е същото.
За осигуровките: в края на годината в таблици 1 и 2 на ГДД  се събира всичкия доход на това лице като СОЛ, вкл. дохода по този ГД, сумата се дели на месеците, през които е бил СОЛ и се изчисляват окончателните осигуровки.
Няма проблем през годината да се осигурява на по-висок доход
"Изработване на лого" си е услуга.
"Изработване на..."  - услуга
"Макет", "брошура"... - е там може да мине и за стока. Вижте дали Вашите "продукти" попадат в чл.5 и чл.6 на ЗДДС.
Можете да откажете да изпълните. Щом не са оформили законно, не могат да Ви накажат за неизпълнение.

Ако бяхте написал: " не могат на законово основание да Ви накажат за неизпълнене", зеше да е вярно. Защото един работодател (почти) винаги може да накаже служителя си. Ако не по този повод - по друг, ако не в този момент - по-късно.
От друга страна, работник, който се чувства прецакан или недоволен от шефа си, обикновено не работи пълноценно и ефективно. Така че най-доброто решение е да се постигне някакъв консенсус между страните.
Имам клиент в Гърция, за когото изработвам макети, рекламни щандове, брошури и т.н. Нямам регистрирана фирма към момента, но обмислям вариант да открия такава.
Делфинче, не ти ли се струва,че въпросите са "по принцип" и само се опипва почвата чрез съвети от типа ЕЖК
:(

Или е продала нещо като ФЛ и сега ѝ искат документ...
Изидкването на закона е ясно: ако извършвате УСЛУГА към данъчно задължено лице от ЕС, трябва ПРЕДВАЛИТЕЛНО да сте регистрирани по ЗДДС. И това ие отнася както към юридическите лица (фирми), така и към физическите лица. Те ке коментира никакъв праг на оборота.
Остава да решите дали извършвате услуга или продавате стока
Малко е подвеждаща тази декларация с това "прекъсване на дейност", защото после никой няма да подаде за започване на дейност, а ЕООД-то ще си работи...
Няма нищо подвеждащо. ОКД5 се подава от ФЛ, с което това ФЛ декларира че започва/спира/възобновява/прекратява дейността си като ... (съдружник, св.професия, ЗП...) . И това не се припокрива с дейността (или липсата на дейност)на фирмата
Защо попълвате такива " странни" дати в Д6? Или става въпрос за Д6 с код 6?
По принцип има право. Все пак зависи и от основанието за възлагане, от съществото на задачите, от заплащането. ..
Какво следва да се направи: 1. Да го убедите (най-вече чрез допълнително възнаграждение) или 2. Да се откажете (изобщо или да дазете задачите на друг)
Може.
Датата на започване не е от значение.
Е, трябва да е след получаване на справката :)
ужаст
малко ще попиша заповеди.....
от 01.012021 до сега .....:)
смятам  да не са индивидуални, а "групови". така ще си спестя време. не мисля че е противозаконно
Баш си е незаконно от гледна точка на личните данни :)
Не пишете нищо.
На всеки ред пишете часовете. "Длъжност, код по НКПД - 4 (8) часа"
от мен "да"
Коригираните Д1 и Д6 с код 5 подавате едновременно
Личното си мнение за "ДУ без възнаграждение " вече споделих тук: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29379.msg170926#new

Имам само езин въпрос: дружеството има ли друг управител, който да е подписал като представляващ работодателя, трузовия договор на този за който питате?

ДУК може ли да бъде без възнаграждение (собственика и управителя не са свързани лица), за да не плаща данък, а само осигуровки?
Отговорът е: може да е ДУ без възнаграждение.  Не е забранено. Аз лично смятам, че това е пълна глупост и може да се счита за отклонение от пазарните условия. Имойте предвид, че фирмата и управителя й СА свързани лица.

А как се определя на колко да се осигурява на ДУК, минимална работна заплата или прага на длъжност управител в съответния код на дейността?

Задължително се осигурява за всички рискове (+болничен)?

Отговорите на тези въпроси са в чл.4 и чл.6 на КСО. Точно, ясно и недвусмислено.
Хм, аз бих продължил срока до получаване на общо 6 месеца. Ако по първият договор е работил 3 месеца служителя, след промяната новият договор за още 3 месеца
Аз пък не бих го направила. Споделям мнението на МарПан. И в КТ така е записано.
Бих се замислила дали не може да "мине" друга "врътка": вместо прекратяване на единия иэсключването на нов ТД, да се направи промяна в основанието на договора чрез ДС.
"Издаването" на фактура обикновено е свързано с някакво основание, с някаква сделка, а не само с писане.  Не давате достатъчна информация за за получите отговор. Най-вероятно извършвате операция, която изисква предварителна регистрация по ЗДДС.
Никъде с законите няма "освобождаване" от издаване на фактура или забрана за издаване. Особено ако такава е поискана.
За "подадена" ГДД трудно  би могло да подадете Д1 сега, по простата причина, че периодът на дейност обхваща бъдещи периоди, но може и да е възможно
От друга страна - срокът за подаванет на Д1 е свързан с датата на плащане, така че би трябвало да подадете до 25-ти на следващия месец.
Един съвет: в ГД не пишете "подаване на ГДД" (това е задължение на управителя, а не на счетоводителя), а "попълване на ГДД" или "подготовка на данните за ГДД. Срок.м.10.2020".
А сигурни ли сте, че до края на годината няма да има никакви приходи и разходи (банкови такси, телефони...)?
Ето един съвет като за Вас:
Ползвате по три подсметки към 611 "разходи за осн.дейност" и 703 "приходи от услуги" и всеки приход и разход отчитате според дейността. Накрая - всичко в 123.
Естествено, ако желаете да отделите дейностите.

А проектантската дейност не е ли към ландшафтната архитектура? Или е в друга сфера?