СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им за управляват....
Дивидента на местно ФЛ, въху който е внесен окончателен данък не се декларира. Независимо дали декларирате други доходи или не
1. Приспадат се на това основание,  на което са внасяни осигуровките и на което е декларирал, че ще се самоосигурява. /по кой ЕИК подава Д1/.
2. Включва ги в Таблица 2 и прави годишноизравняване.  Само за месеците,  през които се осигурява по чл.40, ал.5. Ако е нужно -довнася
Пример:
През м.02 имате 20 отработени дни и заплата 800 лв. М.03 имате 5 отработени дни и 15 дни неплатен отпуск и заплата за отработеното 250 лв. М.04 работите 15 дни и напускате. Да 15-те дни на април заплатата Ви е 300 лв. Ако имате неползван отпуск, той ще Ви се плати по 40 лв за ден, колкото е средната надница за м.02. М.02 е последния месец преди м.04 /весеца на прекротяване на ТД/, през който имате най-малко 10 отработени дни.
Ако работите на 4-часов работен ден и искате 2 дни отпуск, ще ползвате точно два дни.
Щом е работила в тази фирма, то може да има срок на изпитване само ако е на дрета длъжност, различна от предходната.
Колкото до 10-те дни /малко дни/ работа преди уволнението,  вече Ви казах: има голяма вероятност за проверка от НОИ
Или според трудовия стаж пак една година може да е на борсата с обезщетение?

Мисля, че по-горе бях ясна: трите "лоши" години са минали и не са ограничение . Значи според дохода и стажа.
Чл.71 също предполага според дохода и стажа.
Изискването 12 от 18 е условие, без което въобще няма право на борса.
Обезщетението се плаща на база последния ПРЕДХОДЕН месец, в който има отработени поне 10 дни.
Та : зависи каква е заплатата предходния месец. Часовете нямат значение
При мен беше ЕТ, та всичко беше по чл.50  :blush:
Да разбирам ли , че ако е по чл. 328 няма опция да бъдат изплатени и 4 рз от работодателя И да се запази правото на обезщетение от бюро по труда?
Е, две сладки наведнъж не става ;)

Освен ако Вашия работодател има желание или някакъв договор го задължава при прекратяване на ТД, независимо от основанието, да плаща по 4 заплати.
Щом е била на борсата още през 2016 /гледа се датата на отпускане на обезщетението/, то трите "лоши" години са изтекли през 2019 и сега старото обезщетение няма да е пречка.
Трябва да има минимум 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
Не знае колко е брутната й заплата, но чисти е взимала 500лв. - значи около мимималната. Имайте предвид, че при определяне размера на обезщетението за месеците без осигуровки се взема МРЗ. Тока че по-дългата "дупка" няма да окаже голямо влияние върху размера на обезщетението.
За периоди след 2003-2004 искат само ГДД . Ако има някакво несъответствие, тогава искат и платежни.
Няколко дни след като подадете заявление и опишете срока за заверка ще Ви се обади съответния инспектор, ще Ви определи час и ще каже какво да носите.
Не съществува такова ограничение за 10 дни!
По-добре изчакайте да изтече болничншя на шефката, за да не се окаже, че е работила докато е получавала обезщетение.
Начина на прекратяване на ТД, който описвате, е по чл.331 от КТ. За съжаление при такова прекратяване обезщетението за безработица може да бъде само минималното, а не 60% от средния осиг. доход
Ако ТД бъде прекратен поради закриване на щата /чл.328, ал.1, т.2/, тогава ще имате право на обезщетение за безработица според стажа и дохода, но рабатодателя ще трябва да Ви плати една заплата или част от нея за оставане без работа до един месец и да внесе осигуровки върху това обезщетение.
Аз влизам с КЕП, явно за това не излиза. Ако направя плащане през “услуги с свободен достъп” като сам изчисля задължението дали ще е проблем ?
И с КЕП става. По същия начин, само че през Е-услуги с КЕП. Подписът трябва да е на задълженото лице и да има разрешен пълен достъп до всички  услуги
здраейте, не мига да открия тази секция справки с възможност за плащане. Какъв може да е проблема ?
Влизате сайта на НАП - Електронни услуги с ПИК - Вход в портала за Е-услуги, достъпни с ПИК - влизате с ЕГН и ПИК - Услуги - Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - Справка за задълженията с възможност за плащане
Възможно е. Законосъобразно е. Друг въпрос е, че тези само 10 дни работа по новия ТД са очеизвадно нагласена работа и има много голяма вероятност да Ви проверят от НОИ. Проверката е по документи - ТД, дата на постъпване, присъствена справка, ..., катко и анкета - какво си/е работил, къде, как, имена на колегите, име и описание на прекия шеф... Не е много страшно  :)
Прекъсването между договорите не е фатално, освен ако:
- с това прекъсване вече не може да събере 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
- е бил на висока заплата и по-дългото прекъсване ще намали размера на обезщетението.
Не. Щом е пенсионер е зздравноосигурен от държавния бюджет