Здравейте, при намалено работно време  , декларира ли се уведомление по чл .62 от КТ до НАП

Не прочетохте би отговора ми днес в 08:52

В уведомлението по чл.62 няма поле за деклариране на работното време
Съответно в софтуера отмятах вторите болнични листове като първични,
Проблемът е в счетоводния /ТРЗ/ Ви софтуер. В програмата на НОИ никъде не се отмята дали болничния е първичен или продължение.
март месец 2020 деклрарам получен за 2019 доход за услуга . декларрам с д1 и 6 и чл 55 за дънъка. спр 73 за получените 2020 г доходи ги декларарам с декл 73 през 2021 година. правилно ли е?
С ГДД за 2019 се декларират доходи, получени през... 2019г.
Д1 и Д - споредпериода на оплагане на труда.
Д55 и справка 73/1 - сторед датата на плащане.
Ако през 2020 получавате доход за труд, положен през 2019 - декларирате дохода с ГДД2020 и съответните корекции на осиг.доход /ако се налагат/
1 да
2 това Вас не Ви интересува. Както е написан - така.
За Д1 - ако правилно сте броили дните, изглежда вярно
Уведомлението най вероято е прието, но очаква обработка т.е. нямате документ дали е отхвърлено и каква е причината за това, нито е потвърдено с описано входящо уведомление...бих ви посъветвала да подадете с код корекция с правилна дата на сключения тд.

Под "прието" не се ли разбира, че е получена справка с надпис "брой приети уведомления за прекратяване - 1, брой отхвърлени уведомления - 0" и името на работника?
Ако имате предвид, че файла е приет, но още няма резултат от обработката, то изчакайте справката и тогава коригирайте или подайте ново с верни данни. Според това, какво пише на справката. Предварително не предприемайте нищо
За съжаление, според мен си има ДС и си има определена заплата. Тези 3000 са заплата, а не командировъчни.
Не държа, че мнението ми е 100% правилно.
Здравейте, при , декларира ли се уведомление по чл .62 от КТ до НАП

При? - не.
В уведомлението по чл.62 няма поле за деклариране на работното време.
Имате предвид да я потвърдя без да попълвам, за да светне в зелено?
Да. Или я попълвате, ако избирате облагане по реда на ЗКПО
КТ Чл. 176а, ал.2
Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
 А как стои въпросът със съкращение,при условие,че договорът е срочен?
Вариант 1. По чл.325, ал.1, т. 3 при изтичане срока на договора
Вариант 2. По чл.328 и точка според основанието с тримесечно предизвестие. С отработване на предизвестието или с обезщетение
Вариант 3. По чл. 325, ал.1, т.1 при взаимно съгласие
Варианти 4, 5, 6... - по чл.327, ако има основание, по останалите точки на чл. 325, по чл.331, дисциплинарно, по желание на работника с предизвестие....
Не се притеснявайте за бюрото оп труда. Пращала съм хора на борсата на 01.03.20** г с 10 отработени дни и 30 р.д. неплатен отпуск. Вярно - били са на безсрочен ТД, но това е без значение.
Плащате това, което е по договор - във вашия случай заплатите за март би трябвало да са като тези за февруари и по-високи от януарските.
Държавната помощ ще е върху януарските. Няма значение, че са под реалната заплата.
Поне така разбирам постановлението
610:21*7 дни=203,33*4,8%=9,76 - това е за дните, които са за сметка на НОИ. Тук раб.време няма значение.
Първите три дни от работодател /освен ако не е преди раждане/ са върху обезщетението, но не по-малко от МОД за длъжността /тук МОД е пропорционално на работното време/.
Проверете дали е попълнена тази част и дали е потвърдена.
Тази част е задължителна
Да благодарим на Пъпешчето, че обърна внимание на следното:
Указавието се отнася за  се лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци и земеделски стопани, които са избрали да се облагат по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, както и за едноличните търговци, които се облагат с патентен данък по Закона за местните данъци и такси.
За другите СОЛове /съдружници, собственици, свободни професии, ЗП, които се облагат по чл.29 от ЗДДФЛ и др./ нищо не пише. Дали е нарочно или от недоглеждане, не мога да кажа. Може би се изхожда от факта, че само при тези лица осигурителния доход зависи от печалбата....
Банковото бордеро не е ли достатъчен първичен документ?
Удължен е срока за подаване на д6-13 и внасяне на вноските от год.изравняване
https://www.nap.bg/news?id=4212
  А бихте ли ми посочили на кое основание!
  Благодаря!

КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3
За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

КТ, чл. 160, ал.3
(3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

На нито едно от двете места не се споменава, че е пропорционално на стажа, на отработеното време, на продължителността на ТД, на броя работодатели, при които е ползван неплатения и т.н.
Здравейте, колеги, не знам дали тук трябва да попитам, но все пак:
Граждански договор със СОЛ. Трябва ли да удържам нещо или той си плаща всичко. Какъв документ му издавам? Благодаря и бъдете здрави!
Не му е тук мястото на въпроса, но...
Щом изпълнителят по ГД е СОЛ, не удържате нищо и не издавате нищо. Освен може би РКО за плащането, ако имате такава практика. СОЛът ви издава документ с реквизитите на фактура и Ви даав дещларащия, че е СОЛ по смисъла на КСО.
Това не се отнася за СОЛ по смисъла на ЗЗО /безработно лице, което само си внася ЗО по чл. 40, ал.5/
И по мои сметки е така ;)

Най-важното сега е да сме здрави!
И да имаме по-сериозни спестявания ...