здравейте , регистриран зем.стопанин , който се осигурява за всички осигурителни доходи през 2017 ДОО беше 17,3% , а през 2018 г. какъв е процента?

+1%
https://www.kik-info.com/spravochnik/osigurovki-i-danaci-za-2018.php
Последния случай в таблицата и Вашия подслучай.
Писмено запитване е добро решение.
Опитайте. Не боли. И вреда няма да има. Само евентуална полза. Поне ще знаете защо и ако има проблема, ще може да се отстрани.
В случай, че дейността е: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, като управител по ДУ трябва да се осигурявате минимум върху 1299 лв. Освен това, за всичко друго, което вършите във фирмата извън управлението, ще трябва да се самоосигурявате миниму върху 510 лв. Т.е. - общо върху 1809 лв.
И защо Ви е ДУ? Само защото звучи гордо?
А, ако е назначена в бюджетно предприятие?
ЗП не може да бъде назначен на 8 часа в бюджетно предприятие ако:
- правилника на предприятието, КТД или нещо друго забранява назначаването на ЗП изобщо или на ЗП на пълен работен ден
- ако поради участие в някаква програма ЗП не може да работи на ТД на пълен работен ден
- ако ЗП има сключен друг /основен/ ТД на повече от 4 часов работен ден
Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Според мен - не. Първо  - управителя-собственик не е работник или служител. Второ - няма как да защитава интересите на работниците пред самия себе си.
Чл. 54м от КСО
Скрит текст :
Мен миналата година от ТР ме накараха да приложа отчети, независимо, че няма дейност за годината. Предполагам, че и при вас няма да мине само с декларацията от НСИ.
Миналата година - да, сега - само декларация. Не разбрахте ли, че има промяна в закона?
последното тримесечие се взема решение  за изплащане на дивидет ,удържа се данъка,изплаща се дивидента декември 2017 , януар 2018 се подава декларация чл 55 но дължимия данък не е внесен изцяло през януари 2018 ,какво се случва в този случай
Дължите лихва върху неплатенат част.
 Да , работата изисква примерно да има приемственост . Служителката която ще излиза в отпуск по майченство ,трябва поне един месец да обучава този ,който ще я замества.Какъв друг договор би могъл да се сключи до излизането на титуляра в отпуск по майченство?
Срочен за определено време, например. Чл.68/1/1.
Може.  Осигуряването е върху избран доход между минимума е максимума.

Ако при годишното изравняване има такъв или по-висок доход - добре. Ако дохода му се окаже по-нисък, ще има недължимо внесени осигуровки /които ще може да си възстанови или приспада от следващ вноски/, осиг.стаж ще се зачете при реалния доход /но не по-малко от 510 лв/, а ако има обезщетения /болнични, майчинство.../ платени на база 2600 лв, те ще бъдат преизчислени, а разликата подлежи на връщане.
Какво значение има дали е ООД или ЕООД?
Какво значение има дали собственика е СОЛ или не?
Не е ли по-важно основанието на дохода и данъка?
А когато пешението е взето през 2015 подадена е декл чл.55  удържан е даника и е изплатен НО не е подадена справка чл. 73

самия дивиедент е изплатн през 2017 г .
сега тази година ли се подава или срока е изтърван
Намерете един ЗДДФЛ версия 2015 и прочетете чл.73. Мисля, че и тогава беше същото както и сега.
Трябва. Прочетете чл.73 от ЗДДФЛ!

Напомням, че подаването на Д55 и справката по чл. 73 са свързани с датата на вземане на решение за разпределяне на дивидент, а не с датата на плащане.
По време на първите 3 дни от болничен на осигурено лице, който са за сметка на работодателят начисляват се осигуровки в размер от 100 процента от МОД за длъжността на лицето - осигуровките са върху размера на обезщетението, плащано от работодателя, но не по-малко от МОД за тези дни
за дните след третия ден се начисляват ЗОВ от 4,8 процента от 460 минимална заплата - 4,8% от минималния осиг.доход за самоосигуряващи се лица. Това, че този доход и МРЗ за 2017/пък и за 2018/ са еднакви, е случайност.
Разбрах , че ДОД не се начислява върху болничен. - да
Когато се подава болничен по ел.път всички дни ли се подават -всички. Доколкото имам спомен - програмата на НОИ сама си попълва дните. Вие само задавате началната и крайна дата на болничния, както са написани от лекаря.
Да.
И справка по чл.73.
В Д1 с код 27 също се попълват   т.31 и 31а и не се попълва т.34 /няма осигуровки за ОЗМ/.
къде се посочва че на лицето и получило нетното - ами във ведомостта за заплати, в сл.бележка за облагаемия доход и удържания данък....
Ако питате за обезщетението по чл. 222, ал.1, то за целта си има отделен код в т.12 на Д1.
Ако питате за обезщетението по чл. 224, както предполагам, сумата и данъка се посочват в т.31 и 31а, но не и в т.34 /това обезщетение не се отчита при определяне размера на болничните/.
Има едно "зависи".
Ако този ЗП кандидатства или получава пари по някоя програма, може да не може да работи по ТД на 8 часа. Пример: Програма Млад фермер или мярка 6.1 (ако не бъркам).
Иначе: ако едното не пречи на другото може освен ЗП да има и няколко ТД с обща продължителност 12 часа + няколко ДУ + няколко ГД.
Може да се подаде онлайн с ПИК на физическото лице.