Що да не може. Има си управител да ги назначи. Стига да са назначени на длъжност, която наистина изпълняват. И изпълняват само това, което е по ТД ;)
А ТД може да е и на непълно работно време, може да ползват и неплатен отпуск....
От друга страна - ако това са първите Ви работници по ТД -възниква задължение за договор със СТМ и т.н
датата на акт 16

Или датата на Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория.
понеже съм се регистрирала в Агенцията по вписванията като физическо лице, за да ми издадат БУЛСТАТ, си помислих, че вече се водя СОЛ
Закъсала си го. Значи имаш регистрация като свободна професия /лице, самостоятелно извършващо дейност/ и имаш доходи от тази си дейност. Трябвало е в 7-дневен от започване на дейността да подадеш декларация в НАП за анчало на самоосигуряване и да започнеш да си внасяш по 33,60 здравни осигуровки на месец /минимум/. Независимо, че си пенсионер.
Като подписваше ГД, не подписваше ли и декларация, че си СОЛ? Не се ли замисли тогава?
Хайде бързо при някой колега, който да ти помогне да замажеш нещата с най-малко глоби.
Сл. бележка по 45, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ се издава независимо дали лицето ще подава ГДД или не. В сроковете за издаване на сл.бележка не сте в състояние да определите дали ЩЕ има други облагаеми доходи през годината, дали ЩЕ има друг работодател и т.н.
По определени програми още в насоките за кандидатстване по проекта има ограничения координаторите или други членове на ръководния екип по проекта да бъдат на трудови, а не на граждански договори, добре е и това да проверите.

Не зная как ги пишат тези програми  и как си представят ЕТ или собственика на ЕООД да работи на ТД в собствената си фирма...

Колкото до въпроса - смятам че щом лицето е собственик на ЕООД, значи на повече от 5% от капитала, то всяко възнаграждение за "личен" труд трябва да се третира то §1, т. 26 и.
Залагам на т.1

Харесвате си точка от чл.328...........


И четете внимателно чл. 333

Добре би било този автобус да се води някъде като актив на фирмата. Евентуално задбалансово.
Най-добре би било да не го отчитате като разход при покупката, а да го заведете по накоя аналитична сметка към материалите и да го отпишете чак котаго го продадете или бракувате.
Това, че преизчисляваме е ясно. Въпросът ми е: На всички работници ли издавам сл.чележка по чл. 45, ал.1 или само на тези, които поискат?
Чета чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ и стигам до извода, че издавам служебна бележка за облагаемия доход и внесения данък на работещите при мен към 31.12. на основен ТД само при поискване. Ако някой поиска -издавам, ако не иска - не хабя хартия. Така ли е ?

 чл. 45
Скрит текст :
чл. 49
Скрит текст :
В една декларация се вписват всички доходи - по трудов договор, по ГД, от наем и т.н. Прилагат се служебни бележки да облагаемия доход и внесения данък от всички работодатели по ТД и възложители по ГД.
Срокът е 30.04.2014 за доходите, получени през 2013
1. Не е задължително. Ако мисли да ползва болнични или майчинство  -добре е да го направи, защото от НОИ мнооого държат на вписването в ТР.
2. Върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител при съответната дейност /аналогично с осигуряването по трудов договор/.
3. Д1 всеки месец. Задълженията за осигуровкии данък по ДУ се включват в месечните Д6 на фирмата.
4. Предполагам, че знаете реда  реда за прекратяване на самоосигуряването
5 Сключете договор със счетоводител!!
Не казахте какво разбирате под "СОЛ". Явно в това е проблема.
Как Ви плащаха за кредитното консултиране - по ГД? Като свободна професия?
За да Ви отговорим точно, трябва да сме наясно с фактите.
Тъй като съм пенсионер ми казаха, че няма нужда да внасям допълнително здравни осигуровки
Това кой Ви го каза?
Освен ако не влагате нещо друго в понятието "СОЛ", защото по общоприетите съкращения това е самоосигуряващо се лице, извършващо дейност като ЕТ, съдружник в ООД, свободна професия, земеделски производител...
В ГДД се включват всичси облагаеми доходи, получени през цялата година. Включва се заплатата по трудов договор /трябва Ви служебна бележка от работодателя/, дохода от стопанска дейност, доход по ГД, доход от наем и т.н. Пенсията не е облагаем доход по ЗДДФЛ и не се включва.
Осигуряването за безработица не е свързано с основанието на ТД. За да има осигуровки за безработица трябва да има отработени поне 5 дни /40 часа/ през месеца.
Щом ще работи 8 часа в месеца, не би трябвало да внасяте осигуровки за безработица.
В колона 7 не трябва ли да е 12*420
В този аспект - при ЕТ данъка е 15% + осигуровки върху печалбата. При ЕООД може да мине само с 10-те процента.
А ако мислите, че при ЕТ няма счетоводно отчитане - лъжете се. Дали отлитането е "по-кофти" или по-малко кофти, не зависи от вида на фирмата, а от дейността, оборота и др.подобни.
При "разваляне" на сделка не е ли по-удачно анулиране на фактурата?