Не е възможно. И проблемът не е в товя, че Вие нямате заповед, а в това, че работодателя или не е издал такава или не е подал уведомление за прекратяването на договора.  И в двата случая сте с действащ трудов договор, следователно не сте безработен.
Ако работодателят е преустановил дейност  или е неоткриваем, договора може да бъде прекратен от Инспекцията по труда.
На ваше място бих подала ОкД5 за прекъсване на дейността на хартия по пощата с обратна разписка.
Не ми се струва, че това е добра идея.
Не зная дали с ПИК може да се подаде ОКД5 за начало на дейност със задна дата (от преди 2000 г)  Никога не ми се е налагало да го правя.
В края на краищата няма ДОО, няма да се заверява осиг. книжка, няма да се доказва стаж.... защо да разбърквате л...ната. Спрете Д1 и толкоз.
21.03.
Датата, от която е стпуснато обезщетението.
С корекция няма да стане.
Подавате заличаване. След като се обработи проверявате дали са заличени и трите  (по-вероятно) или само едната. Ако всичко е заличено, подавате редовна. Ако е заличена само едната, повтаряте операцията.
Щом изпълнителят е СОЛ (независимо дали има ДУ, ТД или друго основание за осигуряване) и получава доход по ГД от фирма, в която не е собственик или съдружник, не се издава СИС, не се удържат осигуровки и данък. За получената сума изпълнителят издава документ с реквизитите на фактура, сам си подава Д55 (ако е нужно), сам си внася осигуровки и данъци.
Ако ГД е с фирма, в която изпълнителят е собственик или съдружник, дохода се третира като "личен труд".
Ако възложителят е фирма, в която изпълнителят не е собственик или съдружник, не виждам нарушение.
Абе ако този ДУК е такъв, каквито обикновено са ДУКовете,  едва ли се зачита за трудов стаж. По простата прчина, че се сключва по Законаза задълженията и договорите, а не като трудов договор по КТ.
По-важното е, че стажът по ДУК се зачита за осигурителен стаж. Осигуровките се внасят аналогично както при ТД. Отражението върху бъдещи и настоящи пенсии, болнични и т.н. е аналогично на ТД.
В програмата на НАП за Д6 с код 8 като се посочи м.04 в т.9.1. автоматично в т.18 излиза 30.04. и клетката не е активна.

Само да напомня, че м.04 в т.9.1. означава "всичко платено през м.04, от което е удържан данък". Няма значение дали това са заплати за м.03 /обикновено/, за м.04 или за м.11 миналата година, дали са за един или за няколко месеца.
Единствения достъп до трудовия и осигурителен стаж на работника е чрез трудовата книжка. Информацията там е недостатъчна, имайки предвид, че е в нея не се включва стажа като се СОЛ, казармата, окупения стаж и т.н. Други документи може да получите само по волята на работника.
При достатъчно малко ЕГН винаги трябва да си имате едно наум.
Щом вече има 6 м. стаж, че значи има.
Не си спомням формуляра, но би трябвало да посочите, че лицето не е осигурено за съответния риск.
нали и аз това казах, че сумата, която трябва да получат е 160 лв. Отделен въпрос е вече дали фирмата ще се съгласи да се оправят документите.
Да, трябва само че тези 160 са си само 160 (или 160+0 ДДС, ако фирмата беше регната по ДДС), а не 128+32 ДДС, както сте написали по-горе. Дори ДДСто да беше 25%.
Пускате си фактура с....... 128 + 32 ДДС, като вписвате с обратно начисление на ДДС по чл.163А, ал.2 от ЗДДС /малка поправка си правя/
Това изобщо не е вярно!  Дори фирмата да беше регистрирана по ДДС.
Издавате фактура за за 160 лв и касов бон за същата сума (ако не е платено по банков път) и трябва да получите 160 лв.
Силно се съмнявам, че купувачът на скрап ще се съгласи да Ви доплаща, да заличава документ и т. н. само защото някой не е обяснил какво продава. Фактът, че не е искано копие от документ за собственост и че автомобила е описан, ме кара да се съмнявам, че сделката въобще не е отчетена. Но това е друг въпрос. :)
Ние като фирма трябва ли да му издадем ф-ра за предадения а-л и получената сума? - да. И не е трябвало да удържат данък

Трябвало е да обясните на фирмата за скрап, че автомобила е фирмен.
 
 Може ли Управител на ЕООД да се самоназначи на трудов договор? - Не , не може.
 Защо не може? - Справки ВКС, ВАС, НОИ.
 

Доколкото разбрах от питането, не става въпрос собственика на ЕООДто да се само а значи на ТД като управител, а да си управлява като СОЛ и да си подпише ТД да някаква длъжност, необходима за програмата (напр. рецепционист в къщата за гости)
Не виждам защо когато собственика е управител е задължително да е на ДУ? Съвсем законно може да си управлява и като СОЛ.
С т.2 съм съгласна (поне за програмата)
ТК се попълва само за основния/основните ТД. За допълнителния не се прави запис.
Какво означава "застъпване на длъжности"? Работил е на две длъжности едновременно? По вътрешно съвместителство или по втори ТД?
Иначе: за всяка смяна на длъжност - нов ред; за всяка промяна на работното време - нов ред, като в графата за осн.заплата пишеет и работното време; при промяна на основната заплата, когато не е свързано с друго осонвание - нов ред.
Ако в търговския регистър собственикът е вписан като управител - не може.
И аз не разбрах: след като е вписан като управител не може да е СОЛ ;не може да е стругар на ТД; не може едновременно да е СОЛ и стругар на ТД? А може ли да е управител по ДУ, да работи по ТД като стругар от 8 до 12ч. през рабатните дни и да продава произведената продукция от 16 до 22 ч всеки божи ден, като за тази си дейност се самоосигурява?
Да не питам дали междувременно може да извърши някоя автомонтьорска услуга на ГД /да кажем в събота сутрин или в понеделник преди работата по ТД/.
Според мен - да. Само трябва да спазите процедурата  - отпидване в 7-дневен срок, рабона под 12 месеца, регистрация в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок.