НАП трябва да си обнови указанията работим по действащия закон.

Много са си точни указанията на НАП.
Това, което цитирате, е в сила от 01.01.2019 и важи за 31.03. на следващата година (когато се подава ГДД за 2019).
Темата вече е коментиран няколкократно.
До две години след като се върнете от майчинството
Ако не само напишете ДС, но и това ДС бъде подписано на 05.02., може да го обявите в НАП. Дори е задължително обявяването в тридневен срок. Добре е справката за приетото уведомление да е получена преди първия работен ден на майката.
Няма проблем, че ДС е подписано преди края на отпуска.
Имате право да откажете чл.325, ал.1, т 1. Все пак това е "взаимно съгласие" и не може да стане без Ваше съгласие.
Неплащането на обезщетение за одтаване без работа след чл.328, т.1, 2, 3... не е основание за отказване на обезщетение за безработица .
Вижте отговор 55 в тази тема
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.msg144053.html#msg144053
Вижте КСО, че чл. 54б, 54в...
Освен това от голямо значение е и начина на прекратяване на договора
да
Проверете какво и как сте декларирали. Системата отразява само декларирани задължения.
Проверете и дали нямате някоя пропусната вноска
Д1 и Д6 за гражданския договор всеки месец ли се подава или само когато е извършено плащането
За всеки месец според това, кога е извършено плащането. Погледнете Наредба Н8. Там е описано кога и как се подава Д1
Виждат се като задължение по Д6-13 след подаването на тази декларация.
Ако е СОЛ по КСО.
За СОЛ по ЗЗО не зная
Какви са законните възможности за повишаване на осигурителния доход на СОЛ в ЕООД за 2018 г.?  Д 1 е подадена с 510 лв. Д6 к.13 още не е подадена.
Личен труд над 6120 лв за 2018, довнасяне на осигуровки, данък и т.н.

ПП Вече имало отговор в друга тема, но няма да се трия
При мен антивирусната е решила, че е вирус и не отваря инсталационния файл:)
А ако не се прекрати допълнителният договор, а само с ДС увеличим работното време и заплатата?
Не е правилно. При Вас се сменя типа ТД.
Много е неприятна ситуацията.

Изчакайте и други отговори. Може да има и оптимисти.

Няма ли начин да промените нещо в длъжността?
Преди време разисквахме възможността за доказване на осигурителен стаж при пенсиониране с ГД, платен в срока да подаване на Д1 и за труд, положен преди години когато е имало "дупка". Може би точно такива случаи се опитват да контролират.
Според мен не. Основание: сключвате нов ТД с това лице на същата длъжност.
Ако сте пропуснали измененията на Наредба Н8, погледнете това:

http://nap.bg/document?id=18001

Вижте т.3, т.6, т.7
Лично аз съм резервирана към последния пример в т.7
Няма пропорционалност.
На 02,01. не работил петте часа по ТД - 1 ден
На 03.01. не работил петте часа по ТД -  втори ден и т.н
Каквото да Ви препоръчали.
Другия вариант - не работите, не получавате обезщетение, внасяте ди сама здравните  осигуровки.
Вижте и това
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/Zapoved_20181220_NSI-NAP.pdf
По-конкретно Група 1, А, т.1
Има го на страницата ва НСИ  http://www.nsi.bg/bg/content/16821/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2018
спред НСИ всички ЗП са задължени да подават.

Къде видяхте това изискване за "всички ЗП", след като в инструкциите на НСИ изрично е записано: Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година
Значи тези, дето са с НПР, не са длъжни да подават отчет в НСИ