1-да
2- да
3 - Д1 се подава през ЕИК на фирмата. Доколкото знам /не съм чела цялата нова наредба/, една декларация може да се подава и на хартиен  или на манитен носител на място в НАП. Може да се подава с КЕП на фирмата или с КЕП на упълномощено лице.
 
Да, трябва решение на ОС за прекратяване на ДУ. Предполагам, че решение може да вземе само единия съдружник, след като има над 50% от капитала. Не съм 100% сигурна.
Иначе - няма значение дали ще е решение или анекс; не се обявява в ТР /е, ако преди това е обявен по някакъв начин, може сега да обявите прекратяването/; спирате осигуряването чрез Д1.
Предполагам, че този съдружник е вписан като управител в учредителния акт - това е достатъчно. После, когато почне дейност, ще си рещи дали отново да е по ДУ или като СОЛ  нищо повече няма да вписва в ТР
Ако е само по документи, минава бързо
При мен мина за един следобед.
Хайде сега, за 2 лв бива ли да пиате :)
Включвайте
Счет.печалба се увеличава с амортизациите по САП и се намалява с амортизациите по ДАП
Според мен сделката е края на дейноста. Началото е от момена, в който сте обявили имота за продажба или сте започнали да го предлагате на клиенти, да ги водите на огледи и т.н.
В края на краищата никъде все още няма определение на начало на дейност. Вие си определяте кога имате дейност. Важното е при проверка да може да докажете, че в момента, когато не сте се осигурявали, не сте имали дейност.
Амортизации? Начислени по счетоводна амортизационен план? Или по ДАП? Ако са по САП, къде са тези по ДАП?


Останалото не прочетох....
Ако можете да коригирате уведомлението за сключване на договора (нямам представа дали въобще е възможно), след това да заличите подадените Д1 и да подадете нови с правилния вид осигурен, може би ще стигнете до истината
Каквото и друго да направите ще е грешно. Само ше прикриете една грешка с друга.
Предлагам следните възможни "грешки"
- оставяне нещата както са и оттук нататък Д1 с код за допълнителен договор
- прекратяване на този договор и сключване на нов с правилното основание
И едно логично решение: изритване на некоректни работник и завеждане на съдебно дело за нанесени вреди
Започвана ли е работа по другия /хронологично първи/ ТД или само е сключен?
Щом има ПИК, да провери и осиг.доход по месеци
 В една от предходните теми ме обвиниха, че само задавам въпроси за да покажа колко са тъпи питащите.
С риск да ме обвините в същото, ще попитам: До коя дата на 2017 сте били осигурявани на друго основание? Все пак годината е с 365 дни, от които над 200 работни
Здравните ми осигуровки са неплатени от 2017 не дава никаква информация.  Може да значи, че някога, преди 2017 сте останали здравнонеосигурен, подали сте Д7 когато е трябвало, внасяли сте си ЗО и в един момент сте спрели.

Не може да получите точен отговор на неправилно зададен въпрос.
Най-добре си направете справката в НАП
Програмата Ви е достатъчно интелигентна.
- Дохода и данъка се отчитат в месеца, ПРЕЗ който е платена сумата. По този начин се декларират и в справката по чл. 73 и в сл.бележки
- осигуровките са за месеца, през който е положен труда. Така се декларират в Д1, Д6-13 и в таблици 1 и 2 към ГДД
Декларация 7 се подава до 25-то число на месеца, през който е прекратено здравното осигуряване на друго основание, като за начална дата се посочва първия ден, през който сте здравнонеосигурен.
Пример: Прекратяване на трудов договор считано от 10.02. /първи неработен ден/ - Д7 се подава до 25.03. с начална дата, от която възниква задължението за внасяне на ЗО 10,02,

Имайте предвид, че всяко междинно осигуряване прекъсва действието на Д7. Т.е. - тя се подава след всяко прекъсване на осигуряване на друго основание /трудов договор, граждански договор с осигуровки и т.н./

В НАП извършват услугата "проверка на здравноосигурителния статус" и дават указания за попълване на декларацията. Освен това изчисляват точната дължима сума плюс лихвите и дават номера на банковата сметка, по която се превеждат
И аз не изравнявам стотинките, но се замислих по следния пример:
Ако дължимия данък е 19,99, а е удържан 20,01, не би ли трябвало да се върне 1 лев?
Логиката ми е следната: Ако това е единствения доход на лицето и подаде ГДД, то дължимия данък от 19,99 ще се закръгли на 19,00. Т.е. - удържан е 1 лев повече. Даже лев и стотинка отгоре :)
Здравейте имам следното питане. Еоод с управител-самоосигуравящ се.
Ако направим преобразуване от Еоод на ООД, управителят си остане същият, новият съдружник нужно ли е да се самоосигурява и той, като работи в друга фирма на ТД?
Зависи дали новият съдружник ще упражнява някаква дейност в дружеството. Ако "да" - трябва да се осигурява за тази си дейност според основанието, на което я върши.
От това, което цитирате, разбирам, че цялата справка е отхвърлена /цялата не е приета/
Справката по чл. 73/6 не може да се разпечатва /поне все още не може/
Данните за всички лица обикновено се подават в един файл
Странно защо не ми отговорихте още в началото така, а трябваше да водим диалог, в който допълнително да ме убеждавате че не разбирам от счетоводство и имам нужда от съвет - това го знам и за това пиша тук. Според мен е по-етично направо да си давате контактите за услугите, които предлагате вместо да губите времето на хората с догадки :) Благодаря!

Как да Ви отговоря за нещо, след като не разбирам точно за какво питате. Ако бяхте започнали със: "Упражнявам свободна професия и се самоосигурявам само за пенсия", нямаше да има нужда да задавам допълнителни въпроси или да отговарям със "зависи".
А фактът, че наистина си изгубих времето с догадки и "вадене" на информацията "на час по лъжичка" , беше единствено с цел да не получите грешен отговор.
Успех в бизнеса!
И все пак добре е да се вслушвате в някои съвети!
Вашата фирма регистрирана ли е по ЗДДС?
Щом е минала павече от година от срока за подаване на Д7, вече е минала давноста на административното нарушение и не може да Ви глобят.
Най-добре подайне декларацията с ПИК.
Можете да платите ЗО за определени месеци, като предварително направите избор с декларация по образец. Не помня номера (8, 9, 10?) . Има ги във всеки офис на НАП и в сайта на НАП.
За прекратянане на договора по чл 328, ал.1, т.4 не се изисква разрешение от Инспекцията по труда.  Достатъчно е да има документиран престой над 15 дни.
Значи действат законно.
Дали могат да изчакат да Ви свърши майчинство  - може и да могат, во не са длъжни.
"Защита" имат единствено майките, които ползват отпуск до 410 дни. Те могат да бъдат уволнени само по чл.328, ал.1, т.1. За това не се изисква разрешение от Инспекцията по труда,  но предполага закриване на предприятието
Съжалявам.
Единственото успокоение е, че при прекратяване на ТД по чл.328, ал.1, т.4 ще имате право на "пълна борса"