Обезщетението до 410-ия ден ще получавате и ако напуснете работа преди това.
За периода от 410-ия ден до края на втората година имате право на обезщетение от 380 лв, ако сте на ТД и ползвате отпуск за гледане на дете до 2 г. или на 190 лв, ако през това време работите по ТД
осигуровките на СОЛ са си за негова сметка и съответно лихвите
Да, осигуровките са да негова сметка, но лихвите може и да не са :) Зависи кой е трябвало да внесе осигуровките - СОЛ-ФЛ или фирмата. Ако СОЛът си е плащал осигуровките от неговата сметка или по друг начин, но не чрез фирмата, тогава наистина са за негова сметка. В такъв случай Вие нямаше да питате за тях, нали :)
Щом осигуровките се внасят чрез банковата сметка на фирмата, какво е виновен СОЛът, че счетито е пропуснало датата? Той си поема задължението да възстанови сумата на осигуровките в касата/банката на фирмата, но защо да плаща и лихви?


Не казвате на какъв етап от майчинството сте - до 135 дни, до 410 дни, до 2 години...
По принцип:
1. Може. Предизвестието можете да подадете и без да се връщате на работа, докато си тече майчинството. Договорът се прекратява след изтичане на предизвестието. Може и по взаимно съгласие, ако работодателят е навит. Важното е при новия работодател да имате поне един отработен ден за да продължите с майчинството.
2. Може. Докато ползвате майчинството по ТД се водите "осигурена на друго основание" и върху ГД се дължат осигуровки /здравни и за пенсия/ и данък.  Част от осигуровките са да ваша сметка - 6,58 % ДОО, 2,2% ДЗПО и 3,2% ЗО. От сумата по ГД се приспадат 25%, върху остатъка се начисляват осигуровки. Данъкът е 10% от (сумата по ГД - 25% - личните осигуровки). Плащат Ви договорената сума по ГД, намалена с личните осигуровки и данъка
Най-вероятно не трябва да подава ГДД, щом има доходи само от ТД, но аз бих подала и бих попълнила таблици 1 и 2 само с авансовия осиг доход. Преди години при заверяване на осиг.стаж се заяждаха, ако няма Т1  и Т2. Напоследък чувам, че са се кротнали и гледат само персоналния регистър, ама знам ли кога на кого какво ще му текне....
Мисля, че "в с-ка 621 и в ГДД по чл.92 в увеличение" е по-правилен вариант, защото това е "наказание" за фирмата - платец, и няма основание да се задължава собственика- СОЛ.
Щом няма ПИК, да подадена хартия ГДД по чл.50 с попълнено приложение 13.
Или да си извади ПИК
ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

Личните вещи - столчето за кола на детето, количка, кошара.... и други, попадат в чл.13,  ал.1, т.2. Няма горна граница на прихода, няма значение и броя на продажбите. Достатъчно е да може да се докаже, че това е лично движимо имущество. И на не сте продали повечко броя от вещи, за които се предполага, че в домакинството се ползват в единична бройка

Лицето е било СОЛ. Трябвало е да декларира това обстоятелство пред платеца на доходи по извънтрудови правоотношения и не е трябвало да му удържат осигуровки.
Сега вече имате един гаф, не го замазвайте с друг. Все пак вариантите са два: или не включвате тези доходи в Т1 и Т2 , или ги отразявате в таблиците и правите годишно изравняване /само за доходите, които не са от непреработена селскостопанска продукция/ при авансов осигурителен доход 420 лв.
При първия вариант може да се направи засечка и да се установи грешката /в НАП има, в Т1 и Т2 няма/. При втория - има дублиране на осигурителен доход, може и да се наложи довнасяне на осигуровки. И при двата случая са възможни проблеми при пенсиониране, както и при болнични /асо СОЛа е с ОЗМ/.
Най-правилното е: отивате при платеца, правите корекции и оправяте нещата. Е, ако платеца не Ви бие и е навит да си създава работа

Справка:
НООСОЛБГРЧМЛ
Чл. 11.  (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението
Доходите с код 307 по времето, когато е бил СОЛ ли са?
Ако е "да", защо има удържани осигуровки?
Ако е "не" - не влизат в таблици 1 и 2, тъй като попълвате тези таблици само за месеците, през които ЗП е бил СОЛ
Ако под "първо обезщетение" разбирате датата, от която е отпуснато обезщетението,  да, няма право на пълна борса.
Ако сега не се регистрира на борсата, при прекратяването на следвадващия ТД ще има шанс за пълна борса. Е, трябва да има и 12 от 18 месеца  с осигуровки за безработица
Според мен  - първо да си пусне предизвестието, да го приемат и според датата на приемане да се определи кога изтича предизвестието. После да си пусне едно заявление, че желае ТД да бъде прекратен считано от... и да заяви, че за останалия срок от ... р.д. ще плати обезщетение
Вие с ПИК/КЕП на ФЛ-ЗП ли се опитвате да го направите?
В този случай, като влезете с ПИК/КЕП, от "задължени лица" избирате "ЮЛ Името Ви, ЕГН ..." и тогава подавате уведомлението
Става. Опитвала съм
Уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ и справка за актуално състояние на трудовите договори > >  Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ
Вие водите ли сметка 122 при ЕТ? И какво има в тази сметка?

Тава за 13000 лв с ПКО, няма да коментирам
Как е отчетено внасянето на тези пари в ЕООДто? Ако имате надлежен документ, че собственика ги е взел от Еконт и ги е внесъл в касата на фирмата по конкретната доставка, мисля че спокойно можете да заличите сумата от ГДД на лицето. Но трябва добре да сте се подплатили документално.
И не е съвсем ново. В сила е от 01.01.2019 г
Първият Ви човек е , меко казано,  извън правилата.  Не са ли го проверявали когато са му плащали субсидиите?
Ще попълни приложение 2/Доходи като ЕТ и др.стоп.дейности по чл 29а от ЗДДФЛ, само ако преди началото на 2020 е декларирал избора си да се облага по чл. 29а. В противен случай - прил. 3. Като го проверят, ще си плати осигуровките с лихвите и глобите
Вторият Ви човек - приложение 3 или приложение 2, ако е избрал да се облага по чл. 29а.
И в двата случая попълвате и прил.1, както и други приложения, ако имат други доходи или ползват облекчения
Ако питането е във връзка с чл. 114 а - май не може. Справка чл. 114а , ал.3